Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz website đọc truyện online

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

DAMEGAMI TO ISSHO NI ISEKAI MUSOU

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 24-12-2019 17:59:49 | |Chế độ đọc
Taberu Dake de Level Up!-DAMEGAMI TO ISSHO NI ISEKAI MUSOU(1)

; J% l  M6 U$ n/ R. ^6 R
1 k& J) ~0 b4 x
Taberu Dake de Level Up! ~Damegami to Issho ni Isekai Musou~
4 T; Q2 X$ W7 c$ W
8 J- [* w" _8 j* ]* |- @
Nhân vật chính của chúng ta được triệu hồi tới thế giới khác.
% J/ ^& h- R" W! P, {% p+ Y! Y3 u5 s  A. Y9 v8 c9 C; ~
Ban đầu, cậu ta là một thất bại với kĩ năng đập trứng bằng 1 tay. Tuy nhiên, cậu ta có 1 kĩ năng giúp cậu có thể kiếm điểm kinh nghiệm chỉ với việc ăn...
3 K$ ~4 @5 c3 r7 q, `6 T$ h! q& v9 ~" S7 h0 ^! Q
Tóm tắt WN:" `$ _: G, Q; o( n
3 I' Q9 d3 @2 I" A
Cô nữ thần vô dụng Laura chỉ có điểm tốt là bộ ngực khủng của cô ta
5 O% A1 }/ N# Y, P4 v
& N* X. @2 J) bVà chàng trai Kehma được triệu hồi tới thế giới khác1 f, u$ v2 N! |3 v0 v" U0 J% X
% i( x/ H( O  G
Có được kĩ năng cheat có thể hấp thụ những gì mà cậu ăn, cậu ta hưởng thụ cuộc sống của mình ở thế giới khác ăn những món ăn ngon và chơi đùa với cô nữ thần dễ xử lí Laura.) K% `5 u- ]* u1 P- f2 v2 J+ k" i
' J: Z; Y# i# z: k6 J6 {
====================

( F+ H- ~- `8 ?3 K3 k. S& Y( G4 z4 O; + s. Y, d+ Y+ c2 k

Mở đầu
1 |3 q4 L8 _1 O
) D% G9 V2 }) S
"Triệu hồi thành công rồi ....."* f& D& a9 ~; @/ P; z$ q
& U  w; C: U' d2 ?* j- h
Cô gái với mái tóc đen tuyệt đẹp đước thắt theo kiểu 2 bím nói.: E6 e( Q0 j$ D( }0 r
% t* U6 ~8 T/ @4 C1 i8 r' [
Bạn có thể không thể hiểu cô ấy đang nói gì.4 M: w' `% P$ c1 l' A) s2 d4 v/ P
; j& U& g; u1 }( E/ Z% P
Nhưng đừng lo lắng; j3 {" V5 4 % ]/ P, k: Z2 D
( o( E5 ?" t$ W. G
Tôi cũng vậy, X1 H+ x% j/ V( `; W) A

! F4 o' f; y7 W5 L2 q3 ETrong khi tôi đang đi dạo và tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi sẽ về nhà bởi vì tôi  B% S8 ?! Z! `' [, }+ N3 `( D+ G$ V

& m4 j: N7 Y5 z/ B% Kđang đói.
( |, p9 L9 R& _* V+ P, u% H6 Z' r9 X
Thì bỗng nhiên, tôi nhặt được đồng 10 yên và tình cờ tìm ra được một cái đền cũ đổ nát.
7 a3 h% W* 9 T' t' U4 e' P  y
$ a" O4 h# U& T' ETrông ngôi đền đổ nát làm cho tôi thấy nó có cái gì đó trông rất là bí ẩn và làm tôi nghĩ nó có chứa thứ gì đó.
6 L- a3 S' t# A  X% v: F
/ i6 ~1 e. l4 D0 @( r' GCái đồng 10 yên tôi vừa nhặt được bẩn quá thế nên tôi đã cho vào hòm công đức.
$ u" [$ D# }+ }

5 j3 ~: B) K8 @5 F1 p9 a, }: BTôi cầu nguyện.+ p+ c' M( L1 m* R" M

" W7 e/ E' p% Y& i) F" Tôi muốn đi đến một thế giới khác"
8 B' D* u- G* m% Y+ i
7 C; Q( _5 G# A. S6 U8 o& o( QVà rồi ngôi đền bỗng phát ra một ánh sáng màu trắng và thế là tôi được triệu hồi.6 , l% x" F" y8 O8 v# W8 E

1 ]/ {6 [9 g. J7 x5 N: HTôi nhìn xung quanh; r: [0 g( t" G! p7 y/ u8 I1 k

/ }8 v4 p5 @. d0 aCó vẻ như tôi đang ở trong một cái hang động tối tăm.
1 P6 r" q: K$ P6 E6 d& z( U% H, ~* h, Y* v
Tôi đang đứng trên một vòng tròn ma thuật màu trắng.
/ [$ Y, Q8 D1 ^# L9 h7 F  Z- f( b+ / a0 b
Có vẻ như tuổi của tôi giống như trước khi được triệu hồi, khoảng 20 tuổi.
; / O% l6 Q+ x5 @* h9 K6 k  ?% ]/ b$ F2 H. E
"Cô gái với mái tóc đen thắt kiểu 2 bím dường như là người đã triệu hồi tôi."5 U# ^/ t, T* l* X$ [
9 ?% E2 b+ |: Y9 X* P# : o
"Tên của ta là Laura Gine Amara! Ta, Nữ thần nổi tiếng vĩ đại của trí tuệ, là người đã triệu hồi cậu đến thế giới này. "' j/ X9 H* c5 C! c/ ]& v  ^  V# j) U! i
"Được rồi, rất vui được gặp cô. "
8 S- l4 y' @% I( N7 I+ L

, ~) X& M1 i( U  ~"Và cậu người được triệu hồi tới thế giới này sẽ có được một kĩ năng tuyệt vời."
- J. a* M: p  Q) n( p+ S
) f* g' g; z, f: P' 9 ~% a8 3 T"Vậy sao ?"
2 M4 a- a9 - k9 f' ?. O  X, ]. K/ m- `$ Y+ [4 J& q! V
"Những người được triệu hồi, họ sẽ được ban cho một thứ gì đó khi đi qua cánh cổng triệu hồi."
  h- L4 J7 k; C: ]
" Z* D+ T* X3 % ~* D4 BCó vẻ như là thế
1 U; q5 }7 s$ ^( }) Y
( }- i7 G: a7 x6 J6 T+ C4 |"Hãy cho ta vĩ đại xem kĩ năng ấy xem nào"
9 Z. K  @) i8 ^! Z1 A
! L  `$ f2 z2 R7 L"Uhm, kĩ năng mà tôi có ...."' C" Z, w& Y7 O# ]7 v, e) P

9 v- g: A2 T: l. w5 p" KTôi chẳng có manh mối nào cả
' v5 _% D7 C3 z: N& v
+ a! B  M2 }& V1 `( Bảng trạng thái ! )
( B3 E( Q( a0 O0 e( R: H$ _/ K7 @: G2 G" T; A
Và như thế, tôi có gọi bảng trạng thái ra nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
# m( G7 ^0 a+ Y* Q  G9 Q" p- i$ h8 R  O( k7 K
À, nhưng mà, tôi có cái đó mà nhỉ.
0 }5 F& p  J, X5 X6 ]
! F2 Y: ?, W& ^9 r$ O1 O! ~
"Được rồi, tuy nhiên, nếu cô muốn xem kĩ năng của tôi thì tôi sẽ phải cần một quả trứng sống."
3 L( r. J! ; u; b+ _% Z9 ]% l% Y* H0 E( ?5 Q$ u
"Trứng sao ..... ?"
( N+ h0 d; P' I( g" {6 v
) M5 {" V  l* t: a# U* T( E"Phải, một quả trứng."- s! X' A6 b1 S
) ~) D) j' w/ @* C
"Nếu như cậu có nó thì cậu sẽ cho ta xem kĩ năng ấy phải không ?!"
1 h) ^2 w1 n0 _& E. |; {
& k0 f6 k$ v2 w; f3 u' D7 ; l8 K"Đúng vậy."
& [2 |8 ~5 O! ?, h, f, S) v/ {! w' D/ d( v0 g- c
"Được rồi .... hãy đợi ở đây một lúc !!"
' ?7 Q2 w* f8 }4 X* g, R; }
! z8 I  Y  o! w/ j, Z===========================
% m# a" {0 U3 C9 S8 y: q2 T5 [: }+ Y
# X! E3 H0 b7 G% 30 phút sau
7 @* `7 s! D  K5 R) i% j& N. Y  ]  m7 X; }( h% E* h' z
Ta về rồi đây; w# W  n7 U2 p2 O  q
+ E9 r7 K7 |) f9 J) |
Laura trở về% e9 i5 h' V: J! o
2 W4 W7 ~! `- h% q+ |+ c7 t8 R+ d
Tóc của cô ấy trở nên bù xù và bùn dính trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.
$ d4 W! z/ U; {5 ]; L1 k9 F
3 f) s% 5 c/ W5 f  }9 W
"Kokee! Kekkekkekkekke, kokkee!!!"! g2 q, q& N% ]

* g% T# ?8 |6 j9 x, wHơn nữa, cô ấy nhận vài cú đá từ con gà trông có vẻ giống như là gà rừng.; s- d$ W! i# ]9 ]3 T  

' c% S2 l& i9 ^: z7 J"N-Này, ow , ouch! Ouch!!
1 G" Z# N0 j0 ?- s3 Z* Y- u7 ^/ i- v! y& L7 [
"Này cô .... Cô mang nó về từ tổ gà đấy hả"
* c+ L; q( |3 k% M& q
: d( e. U4 d8 O& X; B"Chẳng phải cậu chẳng bảo tôi đi lấy nó còn gì ........ ow, ow, ow ouch!! Ouch!!"' E" n- n) |$ s( ^& n$ C7 J
0 V& ]* Z( O7 ~6 W9 w$ V
Vị nữ thần tự nhận kia đang khóc bởi vì thua một con gà
) S1 U  y; {8 ^0 g2 L+ Y! J
1 H% C0 M+ ?- J) jTuy nhiên, sử dụng quả trứng này, có vẻ khá là ngớ ngẩn
' f, t7 G8 l, e) ?  l+ p, ?
; P! R, [7 [3 j' Z7 v. v4 g6 XNếu mà tôi lấy quả trứng, không cẩn thận thì tôi sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo.  ?& E* x3 v7 U. u- C0 p
+ [1 Z8 X6 D( H; Q5 t
Đành phải vậy thôi+ [8 ]) H" G* 5 z6 `) F$ c' M

4 N, X+ b2 S% L3 `  H) rTôi ra ngoài cái hang, tôi đào nhẹ xuống đất, ngay lập tức tôi tìm thấy một con giun.5 `% o4 z/ E( e7 n1 Z! V( s* ~4 W


- U$ L. s' `* [3 C! ?2 j) n, c+ Z4 HTôi bắt lấy nó rồi tiến tới chỗ con gà.1 j4 @1 m; h! W; ~6 C6 d$ i$ d

1 v: ^" k, R. [3 ~: e"Hay là đổi quả trứng lấy cái này không?"" B3 _( {/ X7 P% o4 Y# D
. t2 p8 A3 Y2 Q2 A- V  
"Kokke......"
8 e4 _& a6 }1 t6 v( B! E7 v* f% H$ d+ T! J
Con gà bỗng ngừng tấn công.9 L) L7 _) p) h% `
3 ]9 n( _) Z. k" K4 r. G7 f" I3 [- p
Nó tiến gần rồi dùng mỏ bắt lấy con giun.
8 m- v& }  q7 W( ^5 T2 D* u+ h" o4 h- O: |% K
Tôi để từng con giun xuống đất, dẫn con gà ra khỏi cái hang.) . h! c9 |$ M2 h- R9 9 @

; a# D& t' j% V6 w' w: ~Con gà ăn ngần đấy chắc hẳn đã thỏa mãn rồi, hoặc cũng có thể nó là đồ não chim.4 h5 O5 j; N' e0 i

& Y4 }0 2 n! Y6 w! hNó vỗ cánh bay đi.0 s6 Y  H- k" B, N% H
5 _$ o# b' y, t- k, x- l; F
Tôi nhìn về hướng của Laura.
9 1 y7 `: }* g8 L9 ?) z8 Y- E
4 Z( x/ O9 C" M& N"Higgu! Guu......"" f( B# c8 i# ]& Y3 X# M& A

$ h& N) v; e! r0 & {Laura nữ thần tự nhận vẫn đang khóc.
/ `, S. @% m1 ?3 C* o* ]/ L& B* A7 H/ {( R' }! T. ?" O" V

Mới chỉ có khoảng một tiếng từ khi chúng tôi gặp nhau, nhưng mà tôi nghĩ
/ `1 R' l4 L' i, n5 V8 M# ]
! K# u' k! {# x( Mình muốn về nhà... )3 k3 ^2 `5 C, c" T+ f% Y  f
7 E* W1 j( e2 c& v8 T" x
Tôi muốn trở về thế giới cũ của tôi
  ?# D8 h/ {0 W2 Q, R2 O" t* N9 r( @, V6 o! U3 R! t
Tôi ước muốn đi đến một thế giới khác, nhưng tôi không hề ước một damegami (nữ thần vô dụng) như thế này
2 r# g0 x( n!   U, [4 s# A$ A- X4 `3 G; B% Y& b( N3 O- d
Phán đoán theo những gì tôi nghe từ cô ấy, tôi không thể tưởng tượng rằng cô gái này sẽ cho tôi một thứ sức mạnh nào.
: H5 w3 K: P1 |8 o
4 Z, F" K, r( ^9 k* T; t- S* s"Đâ.....Đây bây giờ đến lượt của cậu!"
6 B7 2 d" D8 d6 D! d# D5 W4 }5 @% @5 d
Tuy nhiên, ngay khi tôi định rời đi thì nữ thần vô dụng Laura bỗng hét lên.0 P7 I5 ' B/ s9 G+ p
4 y4 s1 H5 O+ E0 k
"Đến lượt của cậu cho tôi xem sức mạnh của cậu với quả trứng mà nữ thần của trí tuệ đã chiến đấu với cả cuộc đời để lấy đi."! e( U0 x0 a) U6 g" V# z
0 y3 T* ^6 p2 h* m0 @
"Cô đặt cược cuộc sống của mình vào nó?!!"" y4 @* u/ K0 s. @- p, P7 k

1 n7 ?$ D1 P1 i3 p: U0 J
"Điểm nữ thần (Goddess Points) hỗ trợ cuộc sống của ta ban đầu là 20! Và vì điều vừa nãy mà bây giờ chỉ còn 4 điểm còn lại! Thật sự mà nói thì nó chỉ vừa đủ thôi đấy cậu biết không."
+ ]* ?8 M0 U! a# J( ~2 r% Z4 Q( ?. b4 |: x8 C0 G6 d
Tôi không biết nó là cái gì, nhưng mà tôi hiểu là chỉ con lại một ít.1 Z: O" }7 z0 k: z# G! Z
. d+ Z" |0 i# v( N* a) ?! D1 l. L
Ý tôi là, suýt chết chỉ vì một quả trứng, cuộc đời của cô rẻ mạt như thế nào vậy.
, w$ e& _/ B8 h- d# R6 A
) T. t' v- B) + _3 zMình có thể mua tận 10 quả chỉ với 150 yên trong siêu thị.
0 [% |" p6 M1 G  q"
4 ?8 {5 D  L' ^" xMà thôi, sao cũng được." W+ D1 y, f6 P+ ?# b

8 y; ~7 `% a( Q9 SCô ấy đã mang nó cho mình thì mình sẽ biểu diễn kĩ năng của mình.& t& n/ p8 t8 n6 {3 l

8 }9 r4 G+ p/ h7 M" d! o) a. s2 _3 g"Mang cho tôi một cái gì đấy để đựng đi."& N; j& H/ k* M3 g
1 ~0 L$ L* s. B+ A
"Đư.......Được rồi."
7 L( W: [' G0 D4 Q$ o' 3 @
7 Y* C* j/ @( Q) |4 T1 @Laura mang đến một cái cốc." a% m1 d  J' z9 ~$ h
' j( }4 W5 ^" n
ーーKatsun, Katsun, Katsun.& j! J& Y2 u4 Y5 D6 s

4 J. y- i3 k" K% m7 T1 ~
Tôi đập nhẹ quả trứng 3 lần lên thành cốc# ?8 i4 U  `, R6 T# S! A3 k6 W
! z% 5 t# H* ?
Khi mà vết nứt hiện rõ rồi pakari (tiếng vỏ vỡ) với một tay.
0 E* f6 L2 Y) n0 a' d
! z" M! I) J5 L" cLòng trứng nhẹ nhàng rơi vào trong cái cốc
/ |9 W' f* M- x$ ~+ g$ H# l
+ # }& M7 G- A; S$ m& l"Thế thôi, đây là kĩ năng mà tôi có."
" q- r5 Y8 }1 ~+ j( c, ?5 I# A  N* K
"Ý cậu là gì.............?"! U, @3 o7 N) k$ h: N$ L) ?
4 m' K6 D0 T8 k# q+ u# _" y* e
"Tôi có thể đập trứng với một tay."/ a' Z6 J% Q. w  j. ]4 o1 Z

6 m) R, h& s; d7 P& F( p- w  f"MYAAAAAーーーーーーーーーーーーーーーー!!!"
# s! x) b2 P- W1 Z4 h8 s, o! L8 Z' H( B
Laura bỗng hét lên' F& z, V( G5 g. t7 W& j5 i: ~! k) G, Z
6 d( c' C2 O' t; H/ z5 T" M3 P
"Cậu đang nói cái gì đấy hả ?!!"8 l  B5 t7 ?7 ?5 V
; S6 v8 e0 z" Q) U+ O! M% V* y
"Thật sự như lời tôi nói. Theo như tôi biết thì đây là thứ duy nhất mà tôi có."  x5 A5 R# l& g! M% I5 J+ f* {

- _+ i4 M; ?8 a, G$ z# W2 I' w3 p
"Thế còn về sức mạnh khủng khiếp hay là phép thuật tuyệt vời đâu rồi.") }; f- q3 {8 m  e

' R1 L' r/ ?& t9 _# T"Nếu mà tôi có nó thì tôi cũng đã cho cô thấy rồi"; I" r* j+ F9 q: t8 r% - Q$ K

2 Y. H2 Y$ d3 e"MYAAAAAーーーーーーーーーーーーーーーー!!!"1 [) [* g* _/ `) N
7 3 w& h; K6 K6 f- k" A
Tiếng hét lần 2 trong ngày đã vang lên" R5 [# v. p3 g3 c# `- Z" I
. p7 P1 N# i2 D! [
"Không thể nào! Điều này là không thể! Tôi là Nữ thần vĩ đại của trí tuệ , nhưng tôi cũng là nữ thần đang đứng trên bờ vực đó cậu có biết không!! Tôi đã dự định phục hồi trong cái tình huống không có hy vọng này bằng cách sử dụng 1 cái vé triệu hồi ngẫu nhiên mà tôi cầu xin mãi mới được, ngay cả khi phải sử dung dogeza, phải vứt đi cả phẩm giá của tôi đấy cậu biết không?!! Mà nó lại biến thành 1 cái kỹ năng rác rưởi, cái éo gì thế này!! Thật sự cái éo gì thế này!!"6 J- p  g% @2 @' |1 t% A
! _/ M7 E  H& J# a, x) O$ o
Nữ thần đứng trên bờ vực? Cái loại từ gì thế này, }7 K' I; a0 J) f# ?$ c. ^5 X7 t
( L; R- k% _2 k% B5 R# J* @
Nó có thể như là một đứa ngốc thiên tài, thêm phủ định vào khẳng định sẽ làm nó trở thành phủ định.
. {1 |9 a& ?  W' h1 u7 w' Z9 i
3 J3 y! r  Q& N
Ý tôi là, cô gái này là nữ thần của sự trí tuệ? Tôi mới là người phải hỏi là cái éo gì đang xảy ra đây.% A1 S9 e2 o; X

& b) b# p* Q& w"Tôi chẳng hiểu gì cả, thế nên hãy giải thích cho tôi từ đầu đi."
2 j9 V# n  d) R. t2 Y: P' [
  R5 ^2 L' D8 a) ^  k"Những nữ thần chúng tôi, có vai trò nuôi nấng và hướng dẫn cho con người!"0 z% ~9 V% j0 o6 m& p

4 g, }8 r# X/ r' V8 X! S3 H) @"Hou.", Z5 l" R" m7 f% y0 H- p! p
0 s6 q/ A: X" y: |/ W
"Và nếu chúng tôi muốn tồn tại, chúng tôi can điểm thần(God Points ), thứ mà chúng tôi sẽ nhận được từ sự thờ phụng của con người!"2 @0 n% i9 Z/ F9 j

7 N+ d; |/ a( q% z. n6 v; G& p5 ^/ P"Nó làm cho cô không thể nào trốn việc được phải không."7 s: ]  ^' {# S
* q* f) N- [9 ?0 Q) @  _+ U
"Tuy nhiên, tôi đã trốn việc! Sau khi tích lũy được quá nhiều, tôi đã dành TẤT CẢ thời gian ở trong nhà và không làm gì cả! Và bởi vì thế, GP rớt xuống quá nhanh! Không những bị đuổi ra khỏi nhà, tôi đã bị gửi đến cái vùng hẻo lánh này và tính mạng của tôi đang gặp nguy hiểm!"* j! E9 G1 N% z) ?0 c9 V( ]5 F% @

% p  U) o- E5 x6 l+ mĐúng là một sự trừng phạt thích đáng.) C" y# N! }. N

# W: b' ^2 z5 m
"Chính vì vậy mà tôi đã xin hội đồng nữ thần, tôi đã nói rằng tôi sẽ trở thành một vị nữ thần nghiêm chỉnh từ bây giờ! Tôi đã cầu xin một cái vé triệu hồi để có thể triệu hồi người từ thế giới khác."
+ A; X' J$ }2 n3 K+ f+ H/ l' R# c7 t  I: p8 F2 M/ {
"Và kết quả chính là tôi, người chỉ có thể đập vỡ trứng với 1 tay phải không..."
& |! ?  p/ U) [( m% T: a; i3 X! l) 9 k
"Đúng vậy đó....!"( k/ R7 k$ {9 [1 L4 ?

5 T* O" b9 T7 i( `8 n$ X7 B* P"Mà thôi thì, nếu mà tôi giúp cô thì tôi có được lợi gì không?"
, B. |9 k2 H7 g4 / R
5 l# a5 U8 N2 g: B; X! TLaura với tâm trạng chán nản bỗng vui lên trong khi để tay lên ngực của cô ấy.8 s+ f  I. E" ?5 [( L1

) A$ A* E; ! `2 _+ o1 @6 J"Tôi sẽ rất cảm kích!"
9 C# [3 u/ _' o  X& J$ f5 L9 V
( u% j1 @7 b! Y2 A"Eh..........?!"7 ?6 m6 U/ T# u* v& a
  K; x% J, d8 r9 l: H
Trong khi tôi đang ngó người ra thì Laura tiếp tục nói với tinh thần cao.) Q# W" S+ k3 V, L$ z; J

1 U; T( v+ O- c  Y! t) |, y/ I"Tôi là một nữ thần và tôi vĩ đại! Và được tôi cảm ơn, đó là lời cảm ơn tối thượng! Cậu không nghĩ rằng nó hơn cả phúc lành, thứ mà con người bình thường được nhận hay sao?!!"
$ @( ]- W! M/ u/ k$ A: O. U3 w
* [; + _* H9 e) G2 p8 C" }
"Tôi không!!"
+ s+ n* V: L( z! t) |" u3 h- T# n- G; @" n5 Z; U$ X
Cái cô nữ thần này, mình muốn thả cô ta xuống sông ngay lập tức!3 n: G6 h0 C9 C4 X! z! a: O1 r
3 Y/ T3 8 d+ g, r6 Q+ I
Tôi muốn thả cô ta xuống song trong khi nói "Đừng có mà tới nữa"
" H) c6 F4 F" i, n4 f
& B. ]# x' c1 p. lKhông càn túm lại, chỉ cần thả ra thôi!% Q4 N' i& L8 v! @2 _
* Y5 A% [8 `3 k2 d9 G/
" Cậu, cậu vừa nghĩ gì đó bất lịch sự đúng không?!!"& @  W, l7 b6 _8 h# q

8 m! z& E9 m' C- L' A; O4 K" Tôi không , tôi không hề làm vậy."6 v* u1 I1 g. [0 A9 Q. X- ^

  a2 B3 N* ]- {  o2 _  CThay vì bất lịch sự, đó là cảm xúc thật sự của tôi
& O# X4 X  ]8 o5 F
* F2 X8 Q$ O. g2 R. h7 L"Thế thì được...."8 t, j* v9 S5 P5 l( r
  @* ]* S: a7 G9 |2 G
Laura dễ dành bỏ qua điều đó.
% r* r; L; a/ T$ w3 P$ E2 a
; A& x+ x( |9 [+ L$ j1 A: ~Và trong khi chúng tôi đang có một cuộc nói chuyện ngu ngốc thì bụng của tôi kêu lên.
1 G  U$ T9 ]6 Z- K4 K! q

; I) t$ y* e/ h# P  I- {# mNghĩ lại thì, tôi đang nghĩ đến chuyện trở về nhà bởi vì tôi đang đói.
2 ]( I% x$ U- l0 x0 b) Y) g6 s* Q/ w3 c9 I- c
"Này, Laura"% M& l7 * j: _' y5 M5 Y
1 c6 C5 s" l/ I7 q" N
"G-Gì hả"
* R0 `# R" K- _* f- W; x8 H9 B* W2
"Cô, cô có thể mang đồ ăn hoặc cái gì đấy được không?"
  Z7 h. p) u/ O, g
8 U; [8 T. @! s6 _3 ?( }; Z' q"Tôi là nữ thần cậu biết đấy! tôi được nhận cống nạp đồ ăn , chứ không tự tạo ra nó."
/ h# @% R1 _% y3 U
. f8 p+ n! @- ?/ R0 b"Thế còn tiền thì sao?"
8 s6 J& k  t3 r- @. H$ ~
7 U0 `# w. t* M. m! j2 A; V, g6 {"Tôi là nữ thần mà! Tôi là người được nhận cống nạp tiền, chứ không tự tạo ra tiền."
! X; C2 l( A2 M, b- ]# Y5 P( e
# O9 H9 }$ U/ }* D) K) pThật là vô dụngggggggggggggggggg !!!!+ E) [  u6 ?; y0 z
  b. G6 }6 J1 O
Thế là tôi ngừng dựa dẫm vào Laura.4 m" Y+ F! @, D' `
  P  `" t- R- @4 U% e
"Được rồi nếu thế thì ít nhất hãy cho tôi biết thị trấn gần đây nhất là hướng nào vậy?"
$ ?$ k% A; v& }" u" x$ d4 _
" S: Q7 o! Q4 _; z: B! y: }
"Tôi không biết!"& * b; u/ K' k) ?2 W, [2 G0 Y

# ]6 N1 n3 j; H$ H"Hả..........?"
3 G" D9 j, c2 ' 2 G# j  J4 T# _6 v) H$ c0 ~! t- u5 n% }
"Ừ thì tôi cũng mới chỉ có 1 tháng từ khi tôi đến đây thôi mà!"+ K! z8 G2 v8 A' ]6 [" _
- P, 1 W5 n+ }. x) j
Ngay cả dân làng lv1 cũng biết thị trấn gần nhất ở đâu?!
  N9 D* R. B" M- |0 J1 c9 }( c6 u: @+ D1 d* b7 |  d) q: g
Một vị nữ thần còn kém tắm hơn cả 1 dân làng lv1, cái sự tồn tại gì thế này?!!
0 E: E+ n' e3 _$ y+ L  {$ ; $ P- J" K
: _1 R+ x" F4 K9 [% k4 EÝ tôi là
& k3 @2 ~- T1 v: F' u* B( F, W+ M6 O* ~2 y( R, a
Đợi 1 chút1 8 x9 f: U  k8 A6 w8 j3 r; d

8 n0 D* k! q2 s) f0 X) _Cái tình thế này không phải là khá nghiêm trọng hay sao?9 H5 H& e' E8 G2 j

( E  e4 |0 3 v/ D3 `Không hề có một cheat nào và sự giúp đỡ duy nhất là 1 nữ thần vô dụng, và bên ngoài là 1 khu rừng
0 J2 E3 R* N- p4 i- `, b3 x9 B6 G7 ~6 T5 o6 ]
Chúng tôi không biết thị trấn hay ngôi làng gần nhất ở đâu.
8 M: |. u. e, ]" ~1 m3 v
+ w* F- `& |3 a3 ~1 o& H; C/ ~
Chẳng phải đây là game over rồi sao?!$ T% u5 _2 k" N  r
0 I0 M3 J; h! T7 |! S
Và khi tôi nghĩ về chuyện đó, lo lắng bỗng xuất hiện.
' C2 n1 y$ m. S
- R: ]6 S+ C8 a3 ?0 sTuy nhiên ngay cả khi tôi lo lắng thì tình hình nó cũng không tự khá lên được.
+ V9 D3 i. D8 x7 I# O# ?1 U+ o+ a* {6 k' b$ Z/ ~+ n! V; e
Tôi tự nhủ "Này, hãy cố giữ bình tĩnh nào", và cố xóa đi sự lo lắng của tôi.
& d+ z/ e7 m, K- h8 U- k0 ?2 v6 B* L( {0 b9 M: I
Nếu như tôi không nghĩ về nó, thì tôi sẽ không lo lắng.
- L$ Q9 E, x9 U3 [' T5 f; h0 w' z3 D
  J) G, @7 u2 ^- X  H* DThế là hoàn hảo rồi, người an hem.
# x/ s( D; 6 V. f4 C8 }
1 X) l) R  D$ f6 x' z7 S/ Q" x9 B4 J. R"Tôi hiểu là cô vô dụng. Vì vậy, hãy cứ để như thế, bây giờ thì hãy nói cho tôi biết có chỗ nào đẻ kiếm đồ ăn với nước uống hay không ?"
6 {' e) E/ U5 C# ]- t- A& r0 T# ^  l2 H' A
"Cậu thật sự... cần nó hả...?") v" }1 D% l, T

) d' z$ b6 w* W" ]( Z# o"Không phải đấy là điều hiển nhiên hay sao?"+ c2 e0 K7 x3 l6 c

- R* Q7 j5 R. Z- v"Fumyuu......"& W6 y1 f- I% o/ N5 i3 ~


5 {$ |: j; _# HCô nữ thần vô dụng đi ra ngoài hang 1 cách chán nản.
8 d8 i' B. S6 }8 i8 ~* I% t( L& F! i6 x) F& A& {. O: o0 h
"Theo như tôi biết thì, khả năng cao ở khu vực này có quả Toma mọc ở cái cây đằng kia."" ?. K0 U% N6 ~& N; p1 B

6 h; e3 k2 i9 ?* p/ p1 ALaura thò mặt ra khỏi bụi cây rồi chỉ tay vào cái cây ở trên đồi.
+ P6 v. x# ~5 T. ( 1 H& K& A; @' b" o2 M# _( ~
"Tôi hiểu..."% g  F. g0 l$ u0 f+ c- Q' w

  V4 w2 d: F' w) _$ ^6 x/ iTôi gật đầu. R  J) r* s7 f: i0 Q

! @8 [& j2 R, c' L9 F% }Thứ quả mọc trên cây có hình dáng giống quả hồng vàng.8 n6 w; n4 O. Y: L/ Y. l: z" l
! u2 s4 `/ X1 r, b0 N  U6 F& b, f
Có vể như mình có thể lấy được hydrated với nó nữa.$ ^: r/ n" K* r/ d& r
7 a& W$ J7 m& P' v
Nhưng......
1 r7 U2 N7 q) v6 Z* Q8 z8 u) o
0 y4 ; }& P4 p) e, l$ f4 h(Có điều gì với cái thứ đang nằm cạnh cái cây thế kia?"0 }5 U/ T$ G- m: g

1 L9 e& R( y- C(Mình có thể biết được ngay chỉ khi mới nhìn vào nó, đó là một con Chimera Lion. Nó là một con quái vật với thân hình và cái đầu của một con sư tử, và một cái đuôi rắn)
+ w" }9 s( D9 [+ J6 o. E9 C

5 k. U$ y+ v, J. |5 R(Tôi hỏi bởi vì tôi biết!!)
  r7 Z" {# l0 r" z3 D. a: K; {' a1 Q. P7 I0 Z+ V/ v2 Y
Tôi hét lên trong đầu của mình.& O' d' c7 h) I# @
7   S8 ]1 p- S6 L1 y, W7 [8 p
(K-K-Không còn cách nào khác! Đây là cách duy nhất mà tôi biết có thể lấy được đồ ăn hẳn hoi, ở cái cây đó!)7 z6 I# @" D/ }  U

% y5 B, u* N$ z- a% T* [6 G(Ngay cả khi có gà ngoài kia?!)0 `: q# m5 Q; K

0 f; s0 q* A' D; ~2 i/ k7 q/ i" W(Bọn chúng, có độc đấy cậu biết không...)
( y+ T) ]5 T/ A+ V. Z2 X) Y" j, d) u. ]
(Vậy à...)  [, v, ^# w& y  |8 R$ l! O2 y

3 v2 J5 b9 r. A- t$ n; A+ v(Nó là loại độc yếu nhất, nhưng mà cậu sẽ bị đau bụng nếu mà ăn nó...), y7 a" C+ L1 ~" p. E) S
* Y0 l8 v* @% r( c; ~8 @
"Cô bị đau bụng với loại độc yếu nhất ngay cả khi cô là nữ thần ư...?". Tôi nghĩ vậy nhưng không hề nói ra.! O. V% n  O0 n  s' [7 q( 5 Z3 {- G
; u2 ^/ r- T% i3 I- v+ {5 @
Chảng có 1 chút kì vọng vào cô nữ thần vô dụng này, người còn kém hơn cả dan làng lv1.% R. k: O9 ^) A! ^+ t' l9 q
9 y& i7 o8 Q9 o5 H; T: @

(nhưng mà, con sư tuer đó, trong nó khá là mạnh)
2 W7 G8 t0 x) d- E9 c* ]: @
$ k2 q! e7 m/ X# d! l(Thực ra thì nếu nói về trạng thái của nó thì, nó lv2869 và có hơn 35000HP.)
- Y3 F  A, b& H, l  G3 U/ Y( W7 `! H6 H# h) t
(Haả?!!)
( O8 K5 B' C2 - X8 z( q4 I" p0 E3 ~3 @; u& ^; f
(Một mạo hiểm gia tân binh là 20, 1 binh sĩ qua đào tạo là 30, một người kì cựu là 80, và cậu sẽ trở thành người tinh thông lĩnh vưc đó nếu lv của cậu la 200)+ _$ `: m- t/ q. `! F
6 P3 u; @8 o2 x: u5 `2 s9 q
(Cô nói là 2869 phải không, không phải đó là quái vật hả?!!"
) h# b6   C7 W8 {" x# u. I/ O
+ B$ P0 W1 g. N4 p/ T! s/ t; h" WNhưng mà đợi đã
! _: @; o5 {' s
1 q' w7 q* Y4 ^, t( uMình là người đến từ thế giới khác
3 F; X& U/ w+ t
( G1 X- u3 S2 t" O: NNếu có một lỗi nào đó.....' k, F+ d5 r2 R2 y  r

1 j" U' O8 }. |(Nếu mình thực sự mạnh, hoặc gì đó....?)
( a: }/ Q9 Y: ]5 Q4 o7 }" a; o
. C3 q- I% z  l* e(Tôi nghĩ rằng cậu khoảng lv2 hoặc 3)& N5 s5 w! w$ f8 W' @1 e
" {! X; P) `: I! B3 q4 H* g
Cái éo gì vậy!
1 M, ( _0 v6 u' l

" ?7 o; j; t/ e- k4 X) C(Ý tôi là, bảng trạng thái của tôi, chỉ là phỏng đoán hả.)
9 j8 L5 ~3 U4 l
* p7 M% g/ y7 ^! m4 W3 `(Nếu mà tôi dùng GP{god point}, thì tôi có thể thấy được, nhưng....)& Z+ i1 X0 u5 S/ U+ z+ G
6 ]% r5 f8 L2 G' M) E
(Nếu mà dùng điểm đó thì cô có thể tạo ra phép màu hoặc là sử dụng ki năng hả.)
' e6 F: q2 B" x, Z/ ?1 O  [# w- q7 S& s7 B8 B+ n; W
(Đương nhiên! Tôi là Megami, hay nói cách khác là thần!!)
2 ]. M, X+ O* 4 M- s& x' {" d6 i/ S4 b- C3 _) i4 Q
Tôi nghĩ Megami và thần đều có nghĩa như nhau, nhưng mà tôi không nói gì về điều đó.
7 F4 9 w2 Z: V0 p8 ^4 L6 t; W, p/ }( {! ^3 R3 N
(Nhưng...có con su tử ở kia, sao ta có thể lấy được quả?)
8 [* f% s$ x- U  d' Y; w* I) @  v' ^4 |9 D3 L) r$ R
(Kia kìa)
9 f9 {! R$ k: }( m" [0 [
% z0 W! H0 y$ G( OLaura chỉ vào đuôi của nó.
+ o. F+ Y3 r& I) K  C! L' J8 m6 # o) j2 C% |
(Đuôi của nó đang di chuyển gioonng như *Piko......*, *Piko......* phải không?)
/ Y$ Z( A! q6 }; T/ w# {: U. e
/ X/ P+ H# t+ L5 l- - _(Phải)
2 e" P- W. b1 U9 u9 Z9 x" U
5 D* {* N# @  F) f4 u
(Nó có thể cảm nhận không khí xung quanh với cái đuôi của mình. Trông nó như đang ngủ nhưng thực chất nó đang thức.)
9 n* S% j8 q% ?9 l. w  L& ?- @+ o: [8 N9 m& x$ E4 S+ z
(Có người bất cẩn nghĩ rằng nó đang ngủ, họ sẽ bị ăn thịt....phải không.)( g' I4 k6 t* E/ i. q, u* q
) z, P9 5 }: }" @7 |
(Phải)1 V% |+ i' `6 W( J$ n7 D3 g

; m2 O, u$ w% ]" E' M1 [Laura gật đầu.: r5 K( }7 ~9 S* S% J

% [  X9 ^; e( F) U: f4 ~. c(Chúng ta sẽ đợi đến khi nó không để ý khi nó đang ăn con mồi của mình hoặc khi nó rời đi để kiếm thức ăn, chúng ta sẽ vào đó rồi lấy quả.)
, I# ~+ Q: x# Y+ P8 _- J. }' R, P5 o" f+ w0 E
(Nghe có vẻ dễ dàng.)
* q: I+ c& x$ s" x4 s' F7 y3 e! |9 t% ]7 J. D* @
(Ngay cả thế, nếu nó giết nhiều quá thì không 1 thứ gì sẽ tiến lại gần nữa.)/ F" h& _' u7 z" p

# D! 6 m) L5 S7 G' ](Tôi hiểu)8 _, ]5 A0 [8 P! N+ S
3 r/ R  n/ e6 j/ X) d) w3 d4 r/ I7 R
(Đó chính là thứ mà chúng ta nhắm tới.)5 b: v, e- A4 @9 k
, F+ I0 W6 F. T# z$ O  z. f
Laura nói với 1 khuôn mặt nghiêm túc." m9 V- T. F4 i, I- B5 q; P

7 V2 Z6 Y9 x5 w% X$ G+ S/ L. ~' [/ ^4 s
Tôi không hề cảm thấy cái nét vô dụng của cô ấy lúc trước nữa.1 y& H( }9 F2 ?& m

. s0 O( A6 K) ]  i& FTôi bắt đầu thấy một ánh sáng mới.# t0 d0 M# v. e/ ; L
) O: A' U; A/ o$ x8 ?/ % ~
Nhưng.....
4 k# W9 T3 V, d& g! Y$ w5 G
1 F8 w7 H- V/ A* }" S% t% W1 P"Hakuchun!!!"
3 ?3 |% z# G6 Z5 M# _- l: Q9 G8 i
; @  ^- V5 C, A, tDM cô ta hắt xì một cái rõ to." @/ f. V, S( [" B7 S( c7 x  _

" o5 @# b2 u& R: d, v"GURUuu............?"0 E0 u* l( @; n* Y8 Q

: L2 T+ W8 ^8 V6 F# q7 R; JVà con sư tử bắt đầu mở mắt ra.- k3 C; j- w, D/ i! A" r% @% Q

  [% k% h3 F  V! f1 nĐồ nữ thần vô dụng...................!!!8 `6 j8 t& @1 |  u- b: J

/ h, p* l! u4 b! e- `& j  e(Aahhhh, ahhhh............!!)7 b# q3 ?0 d2 O, g+ Z

% F+ R3 u5 R) a$ F9 s4 Nữ thần vô dụng kêu lên với nước mắt trào ra.
) |5 }$ d$ w+ J% ?* C% o: @, f; L) d$ h4 f2 Z" U; {
Nhưng, tuy nhiên, độ tỉnh của con sư tử chỉ thoáng qua# ^: I1 T+ A, u
" a7 o, N' M0 P4 e8 D+ t& 1 K
Nếu mà chúng tôi nín thở, có cơ hội nó sẽ bỏ qua.
: s) f1 x' i6 O0 b5 @8 p' W" R/ J& ?
5 n# b: S# S4 z5 Y# b4 z
Nhưng..........
$ n1 q( O. 3 h$ u* t9 l9 u# M- S8 I, E
"Chú-Chú-chúng ta nên làm gì đây...Kehma, Kehma, Kehma chúng ta nên làm gì đây........!!"8 T$ F5 o) _7 E# p
+ ~2 G7 q  R5 O' o2 D- T7 V# ^& f
Đồ nữ thần vô dụng bắt đầu hoảng loạn
" v$ ?/ g# ~, {# h" W6 U* @% J: Q. P: @# V! e. t! g8 X9 a# B3 _
Cô ta túm lấy cổ áo của tôi rồi bắt đầu khóc.1 N; M$ ~" n3 c1 `$ m2 R

- Y% B# t& B' G5 ?5 k! MCon sư tử hoàn toàn mở mắt ra.- E2 s- I) R, ^3 E
" M( W- T* g/ p7 y" h' N+ |
"Hãy chạy đi! Tôi sẽ câu thời gian cho cô!!"% Y9 h9 U  c$ o3 F+ X, y/ ^

3 c: L+ O! s* L( h' d: p# _9 i1 ^( m"Uu! Uuu............!"/ A/ z- y0 ' o# g4 M
: i6 M) g# x% J5 Y0 l- o8 {8 p9 q
"Nhanh lên!!"  K, l6 i8 X4 B( 9 b

( ?( g- Q7 c& R! j% X$ V6 d+ W"Đừng có mà cố quá đấy được chứ ..................!!!!"
- p/ |; t% E2 N
' C/ {" D5 i, }  B1 a& @' I) g5 DLaura chạy đi cực nhanh6 M' _! u, U6 K( v! g" E
3 t, M9 9 : [) t2 s5 ^( e. ^
Tôi thở dài5 y* |9 n5 k& @. j3 F2 U


" s1 [$ R4 X' P! s4 N1 f3 AMặc dù nó nhanh nhưng nó chỉ là một con thú.
! N3 J) _6 f' ; N6 ]$ l
3 M! R8 j; D( H8 F* B2 pTôi nghĩ cách di chuyển của nó chỉ là xông thẳng tới.
1 l& o- O4 E2 g3 M9 Z) A2 _) @2 q- {3 z/ [( r' F9 a! D' U5   v1 B
Ý tôi là, cơ hội của tôi chỉ dựa vào nó.  ' Y0 D% ?. ?% _( _

0 V* i1 G/ k! _; j0 d: KThế nên tôi kết luận nó chỉ là 1 con thú và cược tất cả mọi thứ vào đó.( Y0 m; E( a6 m
2 H# N2 [+ }6 W8 P, M( ?: ^. x  z
Theo tốc độ xông tới của nó thì, tôi tính toán tốc độ của con sư tử xông tới...( N. Y' u+ u0 O. x$ u) Y

# r6 ^5 @$ n' , C) }: l- 8 nVà tôi nhảy sang bên cạnh!!4 J  L4 e7 r+ _% d7 G
& R% l8 m& y5 g' n
Tôi gần như né được đòn tấn công nó
# z7 p' w6 l/ R# i
% G+ D4 ~( B* f9 o& XCái bóng khổng lồ, vượt qua người tôi.
- [! O  L! N; d/ U
9 n, f% D' D( L. a1 j( LCùng lúc, tôi vớ lấy 1 đống đất4 y# [# M8 k2 n5 p2 t/ x
. K! p* w; t9 {
"Nhận lấy này!!"
0 v% c% F$ j9 y; ! q( @4 y- q8 R$ o' ^8 {& _* ~
Tôi ném đống đất cát và làm nó khựng lại.

6 i0 d+ R; t" X0 h: K- r
2 v  H" Z' r' aKhi đó, tôi nhặt những quả bị rơi rồi chạy theo 1 đường thẳng.
) l9 O" n4 `! W& z. u* Z
- y' e6 T2 @; U5 R& _/ YLãnh thổ của nó ở xung quanh cái cây.+ B- d& z4 m; W8 d2 s
* S8 A. ~" o) x9 o
Và hiếm khi thú hoang rời khỏi lãnh thổ của nó! H% F% e: w, H/ }7
. E. U3 @* y, i! d0 w% g
Và bởi vì có nhiều nguy hiểm bên ngoài lãnh thổ thế nên chúng không biết khi nào sẽ bị tấn công bất ngờ.+
' T. G- o8 ?( c5 W2 W6 y$ ]( V, {# D& N
Tuy nhiên lãnh thổ của nó ở xung quanh cái cây
1 r+ r% ^% @: A: q6 t& A. C" w1 v  y) E2 m7 ]9 }
Nó sẽ tấn công bất ngờ khi nó đang giả vờ ngủ,
, D8 r0 S0 [0 ]3 G4 N# H) P, i( l/ }: M( k) X7 E4 L+ {! Y
Thế không có nghĩa là?
" V5 p5 u. d. H' J. i; i- O) y& T( N. [# C$ Z# n
Con sư tử này, nó cực kì lười nhác.
2 Z) k* `; N! w3 F8 T
7 G/ x) L  B& z) A5 gChỉ cần tôi né được đòn tấn công đầu tiên, thì có thể chạy thoát được!!
( T* ]: P0 Y4 L5 _. |; Z7 k$ E: _# B4 l: J6 a
Nó hoàn toàn là cá cược, nhưng mà tôi đã thắng7 P3 k  k: }! h


. K' c8 q) P9 p% O0 h& t5 _( v) S4 TTôi có thể chạy thoát an toàn và còn lấy được quả Toma nữa." v0 Y5 D, O" b, v6 @& [! s

6 i4 M$ s) z# E: w; bVà trên hết thì, có tận 2 quả liền.      Website truyện online Novelz

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách