Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Mở đầu: Lựa chọn kỹ năng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 21:20:00 | |Chế độ đọc
Trong trung tâm mua sắm, tôi đang xếp hàng trong khu vực quay số trúng thưởng.
) ?; W; N; P6 f) Z
. _0 s% H1 P/ Z$ f- H4 n" g7 c[ Chúc mừng quý khách đã đạt giải khuyến khích, một bịch khăn giấy, đây là phần quà của bạn ]' k# ( M, w# K4 c5 s, a/ a. Q/ t

! Q0 O% _% O! D, mTôi nhận vé trúng thưởng này trong lúc đi mua sắm. Dù biết sẽ chẳng trúng được thứ gì đâu, nhưng tôi vẫn xếp hàng quay xổ số.
4 v& a2 s  i" E8 R1 m# n) Z
$ Z" G' 9 x: }( o" n6 TTrong khi những người xếp hàng trước tôi toàn nhận giải khuyến khích, tôi nhìn vào danh sách phần thưởng.
: D4 b$ n- o( `8 q3 w( v: @
1 A$ `: }, g, i' ?& T% |8 KGiải khuyến khích : Khăn giấy.
7 I; e( u. b" w3 l" }0 z  WGiải năm : Phiếu mua hàng giá trị 1000 yên.
$ p8 w, F' p$ t' y4 aGiải tư : Một hộp Kẹo thập cẩm.5 F% q; K0 w; y' i! t: J& Q, @) M
Giải ba : Chiếc Smartphone đời mới nhất., n/ I  @1 V* @* ~
Giải nhì : Một chuyến du lịch đến suối nước nóng dành cho hai người.
7 E0 o) O" u& u$ G7 g% [Giải nhất : ????& Z5 z9 q% Q- h9 k, C

( P4 z- l1 T9 J1 r3 H  B; M9 y$ GĐó là các phần thưởng thông thường, tôi chỉ tò mò về giải nhất.+ C# O9 G9 w& S2 ]3 A5 J# H8 e
6 n7 K" K" S: [( X( z  M- }

Xếp theo thứ tự giá trị giải thưởng, về mặt logic, giải nhất sẽ hợp lý nếu đó là một chuyến du lịch nước ngoài hoặc thứ gì đó đáng giá tương tự. 1 d! l5 v3 F8 t. s/ ~
6 p0 f9 a8 O+ n1 R! Z# a) x
Trong khi tôi còn đang suy nghĩ về nó, hàng người phía trên tôi đang ít dần.9 p; }0 U: y# O8 g

. C+ V- M, O; G8 S8 A" F# m* GaranGaran *,  Tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên.
5 l% W2 d; E$ h) u% P
! I1 S1 K# w0 W8 N5 i1 MCó vẻ như người đứng trước tôi vừa trúng giải gì đó to lắm thì phải.
" T9 I4 `: T& i  W8 w# Q8 h) I) Y7 C; s
[ Xin chúc mừng! Wow! thật bất ngờ, quý khách đã trúng được giải nhất ]
. C5 Q, _$ }5 v" m. w# j6 P9 s7 b: X& p  o2 A
[ Whoohoo, Phải vậy chứ ], M& }5 H1 Y6 R1 W' z3 M$ |/ G; }! ^

0 O: a* P5 d' x4 @8 |Anh ta đang làm tư thế chiến thắng.
0 |8 M0 D7 P$ y' Q" l7 9 k6 I6 O0 Y6 ]2 8 F# Q
[ Sau đây chúng tôi sẽ gửi quý khách thông tin chi tiết về giải thưởng. Vui lòng mời quý khách đi theo tôi vào trong ]4 o7 m2 Q9 X5 {# J0 b: Z, M
4 U7 ]$ p1 a7 N# H
[ Được rồi ]
; e& c; q7 N$ Q+ G; b, C) L2 X6 f4 I( M- v8 E0 I" z& Z. U9 d4 H1 I
Anh ta được nhân viên dẫn vào phía trong cửa hàng. Giờ tới lượt tôi.

' n+ i1 F, t2 g. t) o
: M$ ]8 p3 N+ S, j& d* L[ Điều gì sẽ tới sau giải Nhất đây... ]1 Q4 `6 w/ _5 u8 N$ Y

0 c& T" N. Q$ ], }4 k. P2 T+ ^3 SCác nhân viên đã dùng viết gạch chéo giải nhất trong danh sách phần thưởng. Điều đó có nghĩa là không được nhận giải nhất nữa.- a! q5 @- d$ l

- M: d$ n6 F1 U2 R1 U' t[ Mà thôi, vẫn còn chiếc Smartphone, để tôi xem vận may của mình tới đâu ]8 M; t- z8 f/ [; z3 a
/ {8 X% ^& ~/ S: v( Z; ^
Đưa vé của mình cho nhân viên, tôi bắt đầu quay xổ số.7 a4 B& j( `. P
* Garagaragara * ー ー ー * Goto *.  
: e% j+ ^3 {; D
9 O/ w, Q! N1 l9 ^  ^# l[ Whooa! ]
+ A/ O" }9 s6 V5 J7 w' U9 N+ H" t3 G6 o2 d
* GaranGaranGaran *,  tiếng chuông vang lên .. X6 O8 B& V5 ~8 H8 a$ V

, X/ E6 G# G8 C; U[ Eh?, Tôi trúng ư? Nghiêm túc chứ ?]7 W0 v& N$ i& A4 W5 f
( K# ~  z* b3 s" a( @
Tôi cảm thấy ngạc nhiên. Đó giờ tôi có trúng được thứ gì đâu.% L; ?' W8 d" Z, N  N6 x3 j
6 d8 s- V. E( V' ^, U
Tôi nhìn vào quả bóng lăn ra từ máy quay xổ số. Quả bóng có màu cầu vồng.1 g1 Y0 M- d( $ r' Q9 @
& Y7 c2 v5 `7 N) }9 s

Tôi nhìn vào danh sách phần thưởng.8 ?: U, i" t+ G( w- p! L

. b3 d/ T. m. WGiải nhất là bóng vàng , giải nhì là bóng bạc, giải ba là bóng màu đồng đỏ, giải tư bóng xanh, giải năm bóng màu vàng nhạt.. 9 U. U+ X; H' a" _4 U4 ~
+ I6 5 `: c  f5 F
Chẳng có giải thưởng nào cho quả bóng màu cầu vồng cả.
3 p6 v$ P, z8 n- m
' T( D, r1 F$ [: y; K6 T[ Tôi trúng giải gì thế? ]0 P+ r9 r) `- R9 I# M) B) I" r

. m+ V0 e& X$ x1 g5 r* Tôi cầm quả bóng đến chổ nhân viên và hỏi.
+ E7 e# Z! H+ o9 f  A, T0 O% ]$ z3 u2 ]) e3 `7 |
[ Xin chúc mừng quý khách, đây là giải đặt biệt Jackpot ]
4 L5 ?2 ?8 @8 |3 a4 ?9 g/ n- p% u
3 [) b$ {# P/ @5 h[ Có một giải như thế nữa àh ]4 c4 n7 `2 M0 p' Z7 E4 P' ?% G4 n. v
. w, p* h4 A, G( T2 r4 ~! j
Những người đứng xung quanh tôi bắt đầu vỗ tay * PachiPachi *
4 ?# L$ n* d' R/ s, k$ U/ O+ C1 o' K# }+ P
[ Sau đây chúng tôi sẽ gửi quý khách thông tin chi tiết về giải thưởng. Vui lòng mời quý khách đi theo tôi vào trong ]7 e! M9 d. W5 k
7 w# m: q; p* I& v8 J
[ Tôi hiểu ]
. Y- A% }% y- N; C.
' W& s9 n1 z, s' fĐược các nhân viên hộ tống, tôi bước vào trong cửa hàng.
7 t3 k# V) a4 M# I$ n: L6 T( |' N

2 c8 s, G) I) i# t$ O6 N* P/ ~Tôi đang rất phấn khích, liệu giải thưởng lớn đến cỡ nào mà cần phải giải thích thêm đến như vậy?. t  g8 u# x* `9 T& R$ Y4 m* @
! u" j8 @1 K% v! z
Bước vào trong, tôi nhìn thấy người trúng giải nhất trước đó.+ R$ s% n7 {. D: D
! O4 h' c6 x/ ~  R2 F
Anh ta kéo cần gạt và có hai trái bóng lăn ra từ trong máy.
! x* q: s# R* W$ l2 g/ S. E5 [6 c6 _' C# A* c! q: q
Nhân viên đứng bên cạnh anh ta lấy hai trái bóng và nói.4 B: T8 c& G+ e( {0 T4 c/ V

; R% v% J4 K$ Z[ Đây là... xúc tu bạch tuộc ]$ T$ m; v% q: g. t& # Y# n4 ^6 p

- B. F: s6 ~: G0 i8 P# M( f[ Đây có phải là kỹ năng hữu ích không ]  }8 X) I6 v0 P- w. W- o7 L  S' w

# P  `# Y! E+ ^' l! k1 e) Z[ Tất nhiên, quý khách nói đúng rồi đấy ]( i3 S! C  z4 `$ V2 {! m* `6 p

# ) L% d, K' N [ Yossha! ]
$ }1 p% B- E3 N3 N. m! E[ Tôi sẽ bắt đầu tiến trình dịch chuyển ]# [' a" w: k5 j* w

3 F3 B$ q5 H3 Y' M+ CCái gì đang xảy ra vậy nè, tôi không hiểu bất cứ cái gì họ đang nói đến.0 h0 F: O+ W, w9 a; m
2 c# 3 Z1 C; I! U$ {

Tuy nhiên, một điều không tưởng đã xảy ra trước mắt tôi, đó là điều duy nhất tôi biết.
( K0 ?" Z5 N' u5 ?: v7 a5 J, P; F$ B" i$ c7 ]# D$ Y7 _5 g
[ Chuyện... chuyện gì vừa xảy ra thế? ]
' d0 v$ O7 F% d8 p7 J7 }
% H+ x6 r2 n! `, S8 Y8 F[ Ừm, qúy khách đây là ? ]
" , v$ D$ G$ e3 l" v
+ I( Z* ^, P: w/ @) c[ Anh ấy vừa trúng giải thưởng đặt biệt]. h$ P#   s6 ?

7 l1 d, C( G+ B' b. A6 Q[ Ồ! Là vậy sao?Cho tôi xin lỗi ]3 d+ U* V% e2 l5 |

. O; [. S# h  i+ K/ H5 jCác nhân viên gật đầu và nói với tôi.+ e1 d+ D7 n$ w& u

6 _) X2 G8 |9 Z) r; p. J- B" u[ Chúc mừng Qúy cũng đạt giải. Tôi sẽ giải thích chi tiết về phần thưởng cho ngài]; |- e" f; o3 |* w9 a, U

6 R4 U: i+ C+ L) G6 o[ V-vâng...]
/ f2 V/ c' h0 ?) e+ Q3 g+ q5 ]' r* J3 K) Q! 2 }0 v: o: Q
[ Giải đạt biệt cũng giống như giải nhất, quý khách có quyền dịch chuyển đến bất cứ thế giới nào mình muốn ]
+ i+ P! }0 Z7 J3 G8 n. Y4 D6 j( ]3 w7 D! T, c
[ Eh?, xin lỗi anh vừa nói gì? ]$ o! v8 ~: ~/ L- u& h1 O5 g0 [' E& H) S
' z$ T( {  b. o; E
[Quý khách có quyền được dịch chuyển tới bất kỳ thế giới nào mà ngài muốn muốn ]

+ n: Q0 ?" S: b3 M8 Y- O( s% r( o  ]# P. v
[ Dịch chuyển đến thế giới nào mình muốn ]
+ _4 X" M' N( v' O3 E0 s
6 l9 t) ~8 [# Q% sCác nhân viên lập lại một lần nửa.
$ g3 l. S" [9 R. k* `6 e4 ]
3 V: K7 |# E) ?0 K' [! C; E7 x$ D[.... không thể nào, đây là loại trò đùa gì đây? ]& y* a2 x8 `: `! y

& F6 j# j" F) e0 t; f: D* p[ Qúy khách đã nhìn thấy người đàn ông trước rồi đúng không? ]* @  _& i) f' f0 J0 y
4 M+ J$ @6 O/ w8 j% s, Q: ~% a
Các nhân viên nói,  Chắc chắn chuyện này không đời nào có thực được, tôi không thể trả lời như thế.+ o& s7 x# o$ k$ i  ?5 A: [
3 t* ]# G% U* C$ C# X2 ^9 W
Một vòng tròn ma thuật xuất hiện, còn người đàn ông kia thì biến mất.0 h( l4 o$ P2 a3 E& C  M+ ~* q
" J5 s, q6 R, c3 q9 O6 u+ P
Nó chắc chắn không bình thường.
3 v6 R! c  E5 b
1 O( |! w; q; ^: w% q. b[ Anh ta thật sự được dịch chuyến đến thế giới khác à ? ]
/ S  E- {) }+ Q" z4 Z5 ; N- x# C5 S) n
[ Qúy khách có tin không thì tùy ngài, nhưng đây là sự thật. ]! h, Y7 w% @3 o0 V
, d0 X; Q0 G2 f( ]! L  H
[ Nếu không tin, một lúc sau ngài cũng sẽ cảm nhận được thôi ]

, V# t& H: |. r8 W( u. ]0 ( H5 P: n! ]- u( O6 L
Các người đùa tôi à, với sự tự tin của các nhân viên, tôi bắt đầu tin rồi đó.2 q* u; x- R. w6 @9 x. ]

& }8 _) B( p1 Z2 E8 B[Giải nhất và giải đặc biệt về cơ bản khá giống nhau, Qúy khách đều được đến thế giới mà mình mong muốn, nhưng sự khác biệt giữa hai giải thưởng nằm ở chỗ: Người trúng giải nhất chỉ được quay máy xổ số một lần thôi. Anh ta phải nhận bất kỳ kỹ năng nào quay ra từ chiếc máy. Còn người trúng giải đặc biệt có thể quay cần gạt xổ số bao nhiêu lần tùy thích, cho tới lúc nhận được kỹ năng mà mình thích]5 E6 N* x: p3 C' . }+ P8 V7 ~
- ^# U, G1 i0 T5 H# t8 q
[ Bao nhiêu lần cũng được à ]
. ]+ {$ V; b* p5 h1 W
* a1 U8 T0 s! p& y7 u2 b[ Đúng vậy, nhưng ngài chỉ được chọn đúng một kỹ năng đặc biệt thôi đó ]$ Q/ i. X4 T+ d4 P

9 o' K7 ?& I- I! j, Y6 O[ Tôi hiểu rồi......  ]
7 g8 v; c1 n. X- q6 [4 ]
0 Y& R$ i0 N4 ?6 x5 M2 k/ t  sThực ra tôi cũng chưa hiểu lắm, chỉ gật đầu cho có lệ thôi.6 m) n' ]( D3 w' u- a/ o6 _( T  Q7 ~& }
/ Z2 t6 v$ d6 K! e5 I
[ Bởi vì ngài có thể quay bao nhiêu lần tùy thích, sao ngài không thử quay một lần xem sao. Và căn phòng, nơi chúng ta đang đứng thực chất là một chiều không gian khác, ngài có thể thử mọi kỹ năng quay ra ]
& x" U" h7 ~. q$ j% [: l" 1 D
2 y1 V! y7 S! x- S# x
[ O-Oh ...... ] 4 Q, Y5 , n5 E' E  V1 G( C* V

& I$ Z, A% t  P  r6 Y5 w6 ?, f Ừm, thực ra tôi vẫn chưa hiểu lắm đâu, nhưng tôi nhận lời mời từ Cô nhân viên và thử quay một lần.
* s# / Q7 c% F  o* v6 f  A8 X' }4 {& Q! V
Tôi nắm cần gạt máy quay xổ số rồi vặn xuống. Một trái bóng lập tức lăn ra và người nhân viên cầm lên.
2 k0 L0 E) n7 u, 5 V
3 r8 I0 T& k0 Z' B; I0 T4 _[ Kỹ năng : người tạo lửa ] 3 g" ?5 h/ I: @8 L) ?. G6 H0 N
. t/ t4 @3 i* * d
Anh ta nói thế7 C, q& J2 j9 ^9 V
) O7 o! Q7 S& p
[ Có vẻ như đó là kỹ năng có thể giúp ngài phun ra lửa từ miệng]
0 T) B8 i6 m! E& [1 h4 x+ k7 ?% v
4 t1 i+ @  {% z6 p$ _6 n[ Lửa áh ? ]$ j2 Z. I* p# }2 K1 l2 y1 E" a/ N
+ F9 I7 y% T. n" Q
[ Ngài có thể thử xem, Nhưng làm ơn đừng quay mặt ra thổi thẳng vào tôi nhé. Hình như kỹ năng đó nguy hiểm lắm đấy ]# o) z5 {1 G5 c' {: o% ?9 }
5 e% f8 J+ q6 z
Ngay cả khi tôi muốn thử , nhưng phải làm thế nào đây ta.
+ [9 g5 w9 s5 O7 S1 y+ G  w
+ B9 `- S# y  D- ?4 v/ E+ cTôi quay một vòng, rồi thở mạnh một phát bằng miệng.  

" G; Y( }  r8 D# V$ ^5 C( I1 Q- E
  j5 }6 x) A) b- T# f2 L3 i[ Uwa! ]% D$ r$ _0 _9 o
  o$ N3 b: h5 S: r1 K7 E: Q
Bằng cách nào đó, lửa thực sự phun ra từ miệng tôi. Mặt tôi cảm giác nóng bừng lên./ u1 N. a4 a) K; n' N: D
* P! Q3 {! M" r( T
[ Thấy thế nào, ngài thích kỹ năng này chứ ? ]% R% n) B5 n/ L2 s" y
  {" S6 H+ X/ O
[ Không... đợi đã, cho tôi ít phút ]( g/ P- A: K2 m

* U' B* Y. c9 P+ k; eTôi vắt tay lên trán suy nghĩ.  
' B$ X. r! Y$ N0 u
  p; y* U  W( v# z5 I  m) HTâm trí tôi còn đang hỗn loạn, và bản thân vẫn còn khá lúng túng. Tuy vậy, tôi chắn chắn về một chuyện.  5 B2 Y, X, l( v  V6 x  d
[ Đừng nói với tôi là tất cả chúng là thật nhé ?]% D+ a6 E1 B' Q% K: F" [9 G

1 ! g, R7 L& [" F  {% yChỉ thế thôi.- D! o. g, x% R' k7 F; u

- O! l; |7 B! @! z8 J9 z[ Tôi có thể hiểu rằng ngài vẫn còn nghi ngờ ]
# K$ N' W8 A2 _2 G- k7 s1 E+ ]% l
# M) K( a% B2 M4 N/ g) L' rNgười nhân viên nói.  
: n$ y. j% p# T- i, c/ G5 ]" Y: X9 q0 f; a
[ Và Cô nói tôi có thể quay số bao nhiêu lần tùy thích đúng không? ]

! Z" a% w' l2 a4 T( M7 D! w3 T* o4 N' u& F
[ Vâng, đúng như vậy ]
4 s/ V' Y1 B8 s8 |  q
! X0 U2 x1 f/ `. i/ w* ~[ Và , liệu tôi có thể quay ra những kỹ năng tương tự không ? ]
; I7 o7 6 u' l
% {8 B% M. ^+ B; p[ Có nhé! ]
3 G6 u/ e. q: @1 W) D6 k8 d
0 x0 _7 q9 f6 b6 b2 `/ ?[ Yosh ]
  V9 o  [7 S9 R! N: G+ e5 {6 W3 Z8 X: R( c- l6 o% D
Tôi gật đầu.' }9 2 D3 D7 L7 {! O) T$ h. |

: v: I' G$ k+ bNếu được quay thoải mái và có thể nhận lại kỹ năng mình từng quay hết lần này đến lần khác, tôi nghĩ việc thử thật nhiều kỹ năng là một ý tưởng hay.  
' I/ m& v; ^+ o5 H-
* P3 H2 p& J1 `8 j" M8 B' O- h  {: E$ {4 n6 x * GaraGaraGara *, * Goton *. % ~8 }: u- F" X8 c
7 p  N8 E2 h9 I
[ Đây là kỹ năng : X10 sức mạnh, nó sẽ giúp ngài tăng gấp 10 lần sức mạnh mà hiện tại ngài có ]
( ~  L4 r: U+ y5 @/ q  # o6 d, W2 p  N+ c# @
[ Vậy thì bình thường quá. Lần nữa nào ]
6 f: Y' W5 N1   x5 h/ {$ j- O; c6 p) X4 w# e
* GaraGaraGara *, * Goton *.  % b. D% H( Y; _3 Y1 b2 H# q! w: _


8 s) [* t2 4 X0 @[ ''Thông tuệ'', đây là kỹ năng giúp ngài hiểu biết tất cả kiến thức ]5
. F+ ?" p6 c$ x9 f! t$ w#
) i2 n# b  R% K4 L# {4 N" l1 Q[ Thiên tài thường đoản mệnh. Làm lại lần nữa nào ]
2 Q, i; F. E4 ~, h$ M7 r8 - Q2 I2 Q3 q: I$ D7 a+ u( k$ b  z. @" z
* GaraGaraGara *, * Goton *.  0 " w% p  t0 z/ K6 N

6 C0 o* P( t0 Q' w9 w8 W5 l[ ''Berserker'' , Đừng bảo tôi là...]
" }% V6 N6 E& l: P, n0 E4 E
2 P! z, m; T- r$ g4 n[ Kỹ năng này không tốt. Làm phát nữa nào! ]
. q1 A, F! B. s' _: V! ~3 Q7 U8 [+ K* F6 R
* GaraGaraGara *, * Goton *.  
# Y% |+   Q: J, Z/ b$ M& Z
$ @" X' c" D; w/ n' A9 `% t; x$ m[ Nhân 2 lần sức mạnh ]
) X8 R2 P6 d4 u9 Y6 v+ {, k  h+ }- a% N/ K/ r' y2 M
[ Nó còn tệ hơn, làm lại! ]5 S1 f1 g9 o1 G* }# " k7 ]& R6 b
, {7 p7 J* Y8 h6 ?+ y
* GaraGaraGara *, * Goton *.  6 J8 u/ K3 k1 `" r; O

) y2 g: W2 e# r% I2 A7 }% P0 S[ Xin lỗi, lần này là kỹ năng nhân 3 lần sức mạnh ]
4 y, P2 M* Z( d0 n( M/ X- r& i6 K
9 T) x' Y% Q; v3 f6 j7 Q[ Thế đéo nào! ]
2 g: _* i* u5 X4 S2 `" R% N. e( U
! v: N+ k8 b" U2 ]& ?. ^5 h  e
* GaraGaraGara *, * Goton *.+ Q  g( J$ I' l: L) L

6 h( Y* }; 9 a9 G. F* GaraGaraGara *, * Goton *.7 X! M" h6 }! I

5 x, r  F: l) j: Q; V0 y* GaraGaraGara *, * Goton *.  , N5 g* A& {: q% j

2 L; |+ A$ ~& q; s5 ! m Tôi nắm cần gạt quay xổ số hết lần này tới lần khác.  5 ]! ]  o8   J# |

. C; M8 s7 E- w+ H8 U. a/ ~. Ngay sau khi nghe mô tả về kỹ năng mình vừa quay được, tôi lại lập tức quay lại.
: H; L0 s. K& T" B; {; r! @4 s6 a. [- t* ^
Chắc chắn phải có một số kỹ năng tuyệt vời hơn chứ. Nhưng càng quay, tôi càng nghĩ lần quay "Nhân 10 sức mạnh" trước đó đã là tuyệt vời nhất rồi. 4 b- n% d; j4 y: m0 s9 Y. k

9 c: x: l# c- w" ?& h2 J[ Tay tôi bắt đầu cảm thấy mỏi ]; d$ I" r  a( s0 V/ s5 Q( x  `8 O

9 {; f4 S% l0 W1 p[ Haha, tôi cũng vậy, giải thích cũng khá mệt đấy ]
0 C& w; u, J0 X- w- _+ M# E$ c
7 f; m# K  q# PMàu sắc các quả bóng là khác nhau, mỗi quả có một kỹ năng tương ứng.
* q. p6 T% c" o% B
% R3 B" f- ]3 d5 e; zSau khi quay quá nhiều lần, khi tôi nhìn vào quả bóng cũng đoán được kỹ năng bên trong đấy.

# r1 % N1 i7 a0 b3 n! y, ~.
1 j% x- H; x5 z# M- O' D4 o, B' U* GaraGaraGara *, * Goton *.
7 F; Q6 s7 R6 v5 e' i. F9 |
* m$ L. F3 [% o1 S9 o) _  ^  X* GaraGaraGara *, * Goton *.
8 S4 a* _: O+ f1 L5 x7 s9 x5 a. B7 {0 u( e* V: l1 H! U- R1 b: Q+ j
* GaraGaraGara *, * Goton *., ?5 P1 |4 B2 @6 H* v  y

5 ]4 Q% V2 O1 E- B" ]: s' Q[ Oh!!!! quả bóng màu cầu vòng, đây là thứ hai tôi thấy nó]- F3 E# }; q1 q5 z* h& q2 _

7 x5 I( r( W! R, d* I1 J  {[ Eh!! , sao có thể, theo tôi nhớ thì đâu có quả nào như thế đâu ]) [/ v# V! ^/ m0 Y4 q& n5 d
, c8 t& w4 e! L" i0 b7 `! j
Cô nhân viên lộ rõ vẻ ngạc nhiên, và đưa tay cầm lấy quả bóng./ a5 `/ I3 ]' |% b) i1 w

6 @2 x$ v) S7 c1 Y' U5 M$ I  u) S9 Q[ Qúy khách thân mến, thật sự không thể tin được ]
3 m! q, v" A2 m1 E9 f
3 b5 @7 u; ]. k; @7 y! e& F[ Nghe có vẻ tuyệt vời, sao, tôi quay trúng thứ gì ? ]
! y+ I! F# t) P% o
5 ]: L- m/ G# ^# t6 ?3 R$ L9 n& G[ Nhân tất cả khả năng lên 777 lần ]  T, g5 H& ?7 X* @2 m% c! j

. k7 M* b  A- z# RTôi sốc nặng khi nghe lời giải thích và nhìn vào quả bóng màu cầu vòng, nó làm tôi lóe cả mắt.
下一篇:Chương 1: Gặp công chúa

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách