Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 5: Theo dõi âm mưu

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 21:24:42 | |Chế độ đọc
[ Việc thu thập xu đồng ở thị trấn này sẽ sớm trở nên nguy hiểm hơn]5 ?. o! x* E) P% ]* D5 L6 N9 r

3 U. H, f( M! {3 u1 F2 K2 A0 X[ Tôi cũng nghĩ vậy, vì chúng đang ngày càng ít dần. Việc này quả thật quá liều lĩnh ]8 T" Q* d$ Q2 p5 j
# L7 B# W- a0 E7 ~$ L
[ Chúng ta cần nấu chảy số đồng đó ngay, tôi sẽ lo việc chuẩn bị  ]% k, z- X  C( }  e: h7 ~) E6 L

  [* H* S. m4 l- M. i# o[ Tôi hiểu rồi ]
# W: N" O4 n7 t4 `! S, }5 c% l8 h' s5 h1 J
Âm thanh từ cuộc nói chuyện đó, tôi có thể thấy 2 người đàn ông đang bàn luận với nhau.& {3 e' {) N# |. l
8 y0 O2 K" ~' `, d9 w. z
[ Quý khách? ]
% }2 r0 y" R/ p# z1 s2 Y# P9 @( I" J# E8 o) Y* m# e7 u9 L
「Uwa!」$ U/ O* I5 @5 z

$ # |1 [: ?0 F2 h2 h: l3 dMột bàn tay vẩy vẩy trước mặt tôi. Làm tôi hết hồn.5 h' u- o) {) u) 1 g

( M* h9 N- o+ l2 I[ Có chuyện gì vậy quý khách? Anh cứ nhìn chằm chằm ra cửa trong lúc ăn vậy ]' y* c& R) q5 v/ `* P
& E8 K7 L+ g; @: p5 c
[ Ahh, không có gì cả ]% G) s$ a0 e) X# U, p4 {
9 H5 V  R% `! ^. b% U
Tôi lúng túng.$ ?' M2 @* j2 A" r& c/ d% j
5 m- d/ D1 U$ N$ V

Âm thanh tôi nghe được tới từ phía bên kia cánh cửa, nói một cách đơn giản, nó ở phía bên ngoài quán ăn,* r9 j2 E( M% U: g5 f; o

1 W' k: o0 p/ f/ P9 h[ Xin lỗi, tôi chợt nhớ ra mình có một số việc gấp cần phải làm  ]
4 c; r) e  c8 X' W/ M- ^8 e
. }/ G( A- i6 z1 }! l' t4 R[ Eh? Nhưng, còn món ăn.....]8 s6 y1 p9 d( n/ l. a5 g  e

0 B, `# y; f9 X& o, E[ Tôi sẽ quay lại sao ]
+ C9 n0 e2 f& w. C% c# i# o7 N7 u$ x. V
Nói xong tôi chạy ra khỏi quán ăn.' T4 u% C& `' u" ~5 W* z
* {& h  C+ k8 m% w5 ^3 L
Tôi tập trung nghe theo âm thanh hồi nãy. Bây giờ ngoài tiếng của bọn chúng tôi còn nghe nhiều thứ tiếng khác.* h5 o& |- p8 Q9 n* ^

0 V4 u8 k7 l7 x; u1 q# [# vNhư trong lúc đang nghe nhạc, có rất nhiều âm thanh phát ra như tiếng trống. Và để 'bắt được' âm thanh, tôi chỉ tập trung vào tiếng trống.# h6 s% W3 i8 ]8 z7 F

  ~8 E7 L+ X2 ^[ Điều này thật sự rất có ích, nhưng cũng có vài rắc rối kéo theo đây. ]
" C4 }( r. k/ R' R! z
# p( A$ B  Q/ R$ Q4 T. X, ]( o- ~Tôi cuối cùng cũng bắt kịp giọng nói đó.
" F+ S6 V4 t& _6 [: H  a# e; x6 c& P4 E0 S2 V) ]: D
Rồi tôi bám theo phía sau.
8 m; X; _3 p% R! ~* e' s6 ~8 X

( y3 @. L* g: W4 ?' }7 PCó hai tên vẫn đang tiếp tục nói chuyện.
0 O' U/ |* Y) A% Q8 c' D
0 b; _7 I2 l2 {# o1 F- E5 X  kĐó là lý do khi theo dõi, tôi dựa vào giọng nói của bọn chúng.
0 l3 n6 g6 `( T0 [
4 S7 l/ E- q1 _1 v8 ]Sau khi đi qua vài con hẻm, tôi đến một con hẻm vắng người.
9 R8 M8 p; ?7 N3 v8 I# t- ?3 c5 `& l; Z. O% I! c; z8 k
Đột nhiên, giọng nói nhỏ lại.
1 O7 F# _: W3 h& @2 M, g" N
  a, F( d/ i# e- h7 X  x  L[ Chúng đi đâu rồi ta ? ]
0 D7 u9 j- u' t  W
8 c- O/ K: `9 l7 8 e; v, iTôi nhìn xung quanh. ' n' A) E: N, k$ v- i9 ^# [! V
7 J" m4 i  t* U* s
Phía sau con hẻm có vô số những tòa nhà khác nhau. 3 |8 F0 |$ N) d; N. W- . E) q: x
/ W" Z6 ~: [) H
Tôi đứng trước cửa một căn nhà và áp tai mình lên cánh cửa. . m$ d0 h# {$ |! n5 J" z  B
6 y3 g" C0 |# K' N
Và đến căn nhà thứ 5, tôi cuối cùng cũng phát hiện ra giọng nói 2 tên trước đó.
- W, p6 F  ^2 g- G( P% h8 T; J2 z" c4 @9 R( f5 l0 e
[ Đây là tất cả rồi phải không? Được! Tôi sẽ vận chuyển chúng trong đêm nay. Và tôi cũng sẽ tập hợp anh em ở thị trấn khác, đem chúng đến lò nung. ]

6 L9 @- I' {/ w5 ]/ n* i: y' U
( Z7 b' _8 A3 O( _6 g; J[ Này, cậu nghĩ chúng ta kiếm được bao nhiêu sau vụ này? ]4 A3 Z7 s7 r7 I1 K'
0 s) b( ^, D; ^' L" q2 j# M
[ Dựa trên giá thị trường bây giờ... Khi ta nung chảy nó trước khi bán, ta sẽ thu về được lợi nhuận lớn gấp 2 lần  ]
6 _) ^; R# M9 j' N- j; }$ t) u! K7 k- _
[ Woah!!,  nó đã tăng lên đáng kể, và cậu nói là, chúng ta sẽ thu về một lượng gấp đôi số xu đồng chúng ta đang có ư? ]3' _6 b% w' N- j3 D; f; e% w  _. U
4 o$ E3 I# l( E6 b
[ Đúng là như vậy ]
" N, @8 N& f6 ( n5 j3 _& u( T/ d, n* P8 F0 A& R$ s* 4 [" J& K+ A
[ Uhhaa ]5 [& f/ s2 h& J, d, m
; W% v# ?0 h) B; x8 |' b) r6 A
Từ cuộc nói chuyện tôi nghe được trước đó, mọi thứ có vẻ nguy hiểm.8 ?' L' g( G/ Y2 D) f6 ]6 h
' s. I6 G- F- M) i% b4 @6 j
[ Chúng đang định nấu chảy những đồng xu và đúc chúng thành nguyên liệu để bán? ]
2 x' G1 n+ }# k" O0 W, Z4
, J& q: i3 b6 A1 M4 m, }' BKhông cần biết ở quốc gia nào, việc nấu những đồng tiền đã phát hành đều bị cấm.
6 p# H8 S4 J2 M3 J' f" |% ~# {2 x  `: G
上一篇:Chương 4: Tìm hầu gái
下一篇:Chương 6: Nàng công chúa thứ hai

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách