Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 10: Vé quay thưởng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 21:35:36 | |Chế độ đọc
Các mũi tên băng phá cứ tiếp tục bắn ra từ phía bên trong Dinh thự. Vô cùng chuẩn xác, các mũi tên bay ra đều đến thẳng vị trí của tôi.
# D0 S0 `6 h. F1 p2 s& ]1 y6 J" t9 E& ~1 x8 }* r5 S1 x
Tôi quơ tay đập nát chúng.
. l$ ^( O7 v* ?  m% O" w8 Y; l, X9 s/ C. q( y2 Q' D3 k/ P3 `8 V
Tôi cố gắng tiến về phía bên trong, nhưng Miu cứ bám chặt lấy tôi, làm tôi khó di chuyển.5 A. ^9 i: M+ D  h# Y
' I8 X2 ~! H/ x9 U5 K! ]
  [ Miu? ]1 u, K2 E5 R# s( H2 k& _" q
% N. e& k5 h3 R. c
Em ấy cứ vùi mặt vào lưng tôi * IyaIya *
* H7 v8 j, ~7 X% g  `& F( T- H5 O! t4 }7 Z7 U
Chịu thôi, em ấy sợ đến thế cơ mà.- N6 q5 E9 h3 t% l  D# D6 X7 a

6 {! ]- f( c! n* Y- W% ~[ Vậy em vào cùng anh ha? ]* `1 X8 z; L; z! r: `" `)

  X" j+ W* F6 @% ^. d; j  「ー ー !!」  
* E: Y4 D( ~' O0 n  y  V% {
7 I. ?2 |8 T* W) t3 H7 K4 R2 d/ cEm ấy nhăn mặt và run rẩy.
' Y; |0 k; g( m5 w' v1 J1 t( ^5 T9 A- j' }- V( P) W# p
Ngẩng đầu lên và nhìn tôi, nước mắt của em ấy vẫn cứ tuôn ra như mưa.
' o9 i5 |. P' J# Y  E+ G: z% P( }
& S- w7 o: `, ~! n
1 mũi tên băng phá bây tới, tôi dùng mui bàn tay hất nó đi.9 H6 J/ d( Q$ d2 `

4 z' i, m5 m- WEm ấy vừa chứng kiến cảnh tượng ngầu lồi đó của tôi. Có lẽ vì ngạc nhiên, nhỏ ngừng khóc.
  Q' G: K0 R* c  g% k1 U/ t
: E5 S: r. [& r! P: ~, V' @; f[ Đừng lo, có anh ở ngay đây, anh sẽ luôn bảo vệ Miu mà ]+ P. W# ], o4 b/ F5 a6 p

6 w/ C) L: t  e! x2 P- [Miu nhìn tôi không nói nên lời, cúi xuống và nói.7 j3 h1 Z! ?- k
7 v% E0 ^0 v/ z
[ Chủ nhân sẽ không bỏ rơi em rồi.....bỏ chạy một mình chứ ? ]
' Z0 {3 o1 Y3 `7 S) _7 N, z
4 i8 S) }- C5 Q4 O) m[ Sao?? em nghĩ anh sẽ vì gặp nguy hiểm mà bỏ chạy một mình sao ??? ]
7 W4 ^$ d! M( k% G% ?& T" ~6 r1 u' H3 g+ s+ |' u
[....Vâng ]3 _/ I6 ]9 U) L

% @0 l4 ]0 l. T6 y[ Sẽ không bao giờ có chuyện đó, nếu thật sự nguy hiểm anh cũng sẽ vác em lên mà cùng bỏ chạy mà ]
- `6 V0 6 O8 Y! j# W; Z
" f  c8 P; ]9 w, [% G, a0 G7 `& a% k[ Thật không ạ? ]
) Q2 M4 |$ }, Y3 F- [8 c# T3 w
6 j4 Z, Q  V1 g/ ?7 P" T; V% D# rNgay lúc này có vẻ Miu vẫn còn nghi ngờ tôi, Tôi tự hỏi tại sao em ấy lại lo lắng đến như thế.
& X$ m3 K! u; `% u$ d6 L

  D6 8 M* C2 H, H  p[ Tất nhiên, sao anh có thể bỏ chạy một mình để lại cô hầu gái dễ thương của mình ở lại cơ chứ , anh vẫn chưa * MofuMofu * em đã đâu  ], w" y3 f  P3 Z: b! q! p

+ f# Z. o2 S+ T# f, `[ Chủ nhân còn muốn cái đó nữa à ?? ]
" f/ n7 Z1 z" C) W
$ t1 i/ `* q* W2 d& J0 e" i  Miu ngạc nhiên.  ! X  |8 , m8 N
Cơ mà kiểu ngạc nhiên này không giống như trước.
& ~) @# k1 p7 a9 j4 y) A* f2 y' s" n! J7 k8 s+ r( g& q* y4 D
Ờ mà, việc chuẩn bị choảng nhau với ma và nựng nhau chả liên quan gì cả.
$ L8 j  r3 ~+ R6 R' D6 t1 g
$ k& X. D. z( L1 |& j. _Miu nhìn tôi một cách chăm chú và em ấy miễn cưỡng gật đầu.
3 c  y4 A( u8 u$ x+ j' b5 l( D+ F  F0 t, z
Em ấy bỏ tay tôi ra, và đứng sang bên cạnh tôi,% o  O& Z: n7 f7 B

- q* A- Z. B0 O+ [, y& w. @Nhưng tay nhỏ vẫn nắm vạt áo của tôi,' [/ F0 D+ ~& l/ h
' c! k4 H. R7 u% o4 Y
[ Yosh, đi thôi ]5 [9 h9 B( p" T% W( x0 [& p9 B
$ m' @- o; h4 Z. V. J5 ^& Y
[ Vâng ]3 B, [7 @5 @- r, x

1 R* g$ s# {, |2 ]( D- Y  zChúng tôi cùng nhau tiến sâu vào bên trong Dinh thự.

& E! q8 I5 D! J. D) A, T/ B3 L6 z1 f! O% x" v
Ngay khi vừa mở cửa ra, một cơn gió lạnh lẽo chạy dọc sóng lưng chúng tôi.
. K' s+ A# g& M6 n8 X' R! K$ Q% A* T0 e. c8 Z' e2 i
[ Mu!! gì vậy chứ ? ]
4 _$ }, x$ s  b) H( O' m8 }& ~! {1 U+ n- e* X* ^- w6 `4 A
[ C-có gì sao ạ ?? ]; L. w/ M6 c6 K  G# J" s+ ^
$ {( N( H& W3 ^6 `% l/ U  w/ H6 M
[ Có một cái bóng ở đằng kia kìa ]
, B! C, D$ l5 j% K5 D# t& U+ I* U0 L4 ~
[ Ehhhhhh!!!..]7 F9 H9 O8 a/ O5 t+ H

3 ~  E' h8 Z' y4 ~4 , B0 v[ Đi thôi ]/ J; N  x. Y( N2 A- z/ F: a4 G
1 r% n, c' d6 A" M5 f2 }
[ Vâng ], d2 M, d: g$ |
1 X0 r" t5 S8 v7 i" ~! |5 E
Một lần nữa, nước mắt lại tiếp tục rơi trên khuôn mặt của Miu.
% X# s: T7 I4 }5 i7 B; ^3 ]! E
& n) {$ n* A. ^Cùng với em ấy, chúng tôi đi dọc hành lang.* ~( ~$ Q' s$ U# k, u: K. o5 i- a4
; w1 W* u$ _6 C' S9 B. r8 L0 R# f- h
Lần này tôi thấy một cái bóng rõ ràng hơn.) t+ w4 @& G7 W
- R% G0 d! g( V: [- D
上一篇:Chương 9: Pháp sư đấu sĩ Kakeru
下一篇:Chương 11: Thu thập vé số và 11 lần quay thưởng

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách