Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 12: Quỷ kiếm và Vé quay thưởng

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 21:37:22 | |Chế độ đọc
Tôi bảo cô phục vụ đợi ở bên ngoài, rồi quay vào nói chuyện với Miu.2 a! W3 h- w3 t3 t0 v% G

4 Q# l; N* `! ~6 [1 k2 a7 t4 {[ Miu, nhờ em trông coi Dinh thự nhé! ]' O; a  [7 e4 g1 ]
9 |: U6 `7 }  [; `2 W- ( V1 ]
[ Vâng. Chủ nhân hãy bảo trọng! ]
' a4 X6 c- W; j: T1 p- O' ]" `! e. s! [( r6 n; G7 Y
[ Ừ, ta biết rồi. ]: U% C, i  G! l; J2 o$ |& R

! {8 G0 d5 V5 w! b; ?/ p0 a6 ZTôi quay lưng, và đi ra ngoài.
6 }% e% ^% ^2 d+ d+ M7 G: U7 X8 ?5 E. v
  [ Ah! ...... ]
) O6 w$ V2 K" ]$ j) t9 C2 x3 ~/ B& |4 Y0 G
[ Hm? ]6 a0 N: B/ d* E

4 f2 m7 b1 X: F; E# {- uNghe thấy giọng của Miu, tôi quay lại.
' j0 D1 v( u- k. S9 V2 w1 R6 f3 O4 ~3 x6 d3 K5 |
[ Chuyện gì vậy? ]- @  c  x# v5 {

4 H' N6 u2 R+ Q! A[ Àh .K-Không ạ. Uhmm... ]
* k& ~9 A( J' _( l7 U+ a8 H
; U4 J+ U7 X( W: h5 J7 1 ^[ Hử?? ]
7 a3 D/ b5 B- N; k
# h; j0 N+ B2 {; u「Uhmm ......」
7 K. z4 D9 k9 R4 z- r- C% b) p( Y% Q. p0 J5 f
[ Sao? ]! |4 l4 H+ V) l9 `

( a$ `' }9 Y+ {2 r6 n4 z[ Làm ơn, hãy bảo trọng nhé Chủ nhân ]
. |) X$ r: n) X6 _& c
# E. i- G4 R0 A- B" D  ~5 |[ Ừ, vậy ta đi đây. ]% z% T: o, y6 G/ [1 `* }! W

2 K' N' D1 c- ^$ z9 - I, kBỏ lại Miu phía sau, tôi đi ra ngoài.
3 b: x" q2 y& S: w8 M8 C! d6 j. j0 ! A0 O' b)
Bước chân tôi bỗng dừng lại, chợt nhận ra thiếu thiếu cái gì đó.4 G$ H- o! P/ j/ F

: {. r) J; b" aTôi vội vã quay vào trong Dinh thư.
# f' D. o1 U7 e3 p* X8 T% h3 ~$ 9 ?
[ Miu !! ]
! S9 _2 C8 I: z9 B
5 q3 p6 H- P& j' i$ Q [ Hiyes !! ]7 J% E: i" w9 s9 T. p" d
6 ]- a' R3 v. m, r2 f5 ^+ q
Bị thình lình gọi tên, giọng Miu vang lên đầy ngạc nhiên.
& _* I6 W, v  g  ?
8 K- o0 v. p5 A. h1 {[ C-cccó chuyện gì vậy thưa Chủ nhân? ]
, D/ y  X9 _6 j$ A- J! U8 M) o
[ Ta quên phải *MofuMofu* trước đã. Đây là *MofuMofu* hãy bảo trọng ]
( _3 C9 H3 v- v3 * F8 B& s
  U0 V5 E1 w/ t  g- F8 t, L「Ah! ......」. s  p! w; p, y* h% i3 @  Q

6 R" A  E3 t* {8 u; l) D6 JĐôi mắt Miu lấp lánh, rồi cứ nhìn xuống chân ngượng ngùng.

6 I& S9 [    v1 D$ B) ~7 z1 i! T0 W& R. ~5 N  u
Tôi nắm lấy tay Miu, kéo em ấy về phía mình và, ôm em ấy vào lòng.
$ {  C* ^9 k5 n0 {& j: _
0 b; [% V8 n9 V* MofuMofu *, * MofuMofu *.
( l9 l0 I0 K: b* y& W! v/ p/ K  j- p: U, P' r0 Y5 s) _& J
Trong khi đang * MofuMofu * em ấy để bù cho việc * MofuMofu *-mừng ngài trở về bị gián đoạn lúc trước, tôi để ý thấy đuôi của Miu đang quẩy nhiệt tình. Thật là đáng yêu quá đi!
* }0 I9 J# s7 g. q# w4 P. J7 I$ D! S  S; J8 _
[ Giờ thì, lần này ta sẽ đi thật nè ]
; _7 k$ @- k1 r
6 W, F9 B2 v5 Q! d[ Vâng!! Chủ nhân thượng lộ bình an ]; P' x- ]( E4 t+ t

4 h0 |6 C& O+ |" @==================* r' j- [5 ]* u4 Q, J' _% d0 U) V
8 c: ]6 z8 ~+ n2 V
Cùng với cô phục vụ quán ăn Parosu, chúng tôi cùng nhau rời khỏi thị trấn dưới sự chỉ đường cửa Fiona.
) M- ~7 r1 b3 z* ]" ^
% N; q. F* x2 l[ Vậy, chính xác cô muốn tôi giúp vấn đề gì? ]
& G% V. |& r; v! z  B* c8 A1 A2 t/ l6 U/ p: S1 c8 R
[ Làm ơn hãy cứu lấy em gái em. ]
' Z3 u/ ]5 e) w$ G9 A8 O4 g; [3 f
) t$ [5 @7 c, R$ ]0 e# X
[ Em gái cô? Cô đến chỗ tôi, nói rằng mình cần một chiến binh lão luyện, vậy là chuyện này chỉ có thể giải quyết bằng vũ lực đúng không? ]
( d/ j) T8 p6 w. s
2 c& ~3 {' E3 l1 S[ Có lẽ thế....]
8 ?) m# y4 p2 R
' 2 H8 w9 q: C6 k7 o[ Có lẽ thế? ]8 [. t/ R8 {. [- `0 g

+ {& h7 R* m3 u3 d  SNhững lời của Fiona thật sự chẳng rõ ràng tí nào./ O2 T2 S+ ?6 Z$ G# o
5 F! x( ], D; {$ U; Z0 D
Giống như cuộc hội thoại của chúng tôi chẳng ăn nhập gì với nhau.
# p) b* Y1 L0 M. Z  L- g3 K7 I' Q# C/ d- `( _& c+ j6 u  |
Nhưng, tôi nghĩ chuyện cô ấy cần sự giúp đỡ là sự thật., ?! M# S. ~: r/ l+ H% H

; R8 O+ d8 m# O9 |$ a, k& h5 [2 PKhông giống một Fiona tôi gặp trong quán ăn, cô ấy bây giờ trông rất lo lắng, khổ sở. Cô ấy đi nhanh đến mức, chả quan tâm tôi có bắt kịp hay không.1 Z( b) ]3 [; _

" a; D/ `% c6 T) d0 |" cĐó là lí do tại sao tôi ngừng hỏi, chỉ im lặng đi theo Fiona." o  v# z  G& }
' X, t+ Q- |% ]* G; s- `7 w8 W' p
[ Em gái tôi đã bị bắt đi rồi ]
) x) m; n, q( y1 s8 f7 l  g" {2 u% L+ {5 k
Sau khi đi bộ được một lúc, chúng tôi ra khỏi con đường chính, và tiến vào khu rừng, bên trong khu rừng chỉ có những lói mòn để bước đi,
7 l3 @4 `( l8 O& a

6 @0 ~1 _' x$ {+ q" {Bên trong khu rừng tôi thấy một hang động nhỏ.
2 {3 a# O) d& a! o! C' q9 [. |1 y; g% _7 ]" q5 t
Khi vừa nhìn vào đó, tôi thấy một bầu không khí u ám, đen tối phát ra từ bên trong hang động.
' ?- D" m) ~% H# m; }: P: c  ~: y- _8 z" o+ ?+ t) i3 I: U
[ Cái gì thế? khói á ?]$ z4 X. {4 ; L7 @: j7 `4 l
$ L* q2 ~# C: U* E: I/ n
[ Ý anh là sao? Khói ở đâu? ]
# ^2 h$ O) G" Y5 D# y. n2 @$ C4 F) j1 o5 Y3 m
[ Kia ]
4 ~$ ]& Q7 K0 I. w* |- `# T+ g# l, s9 G! L
Tôi chỉ thẳng vào lối vào hang. Fiona nhìn chằm chằm vào đó một lúc, rồi lo lắng nhìn tôi.. A1 I) Y/ D, }$ T3 l
7 |/ v2 t+ L3 x; P/ a
[ Em không nhìn thấy khói nào cả...]& V/ G  R5 k% B6 Z' c( s" p

$ @$ J  b' P# [; F) a6 U! U/ X0 ~/ Q「Eh? Vậy, liệu đó có phải là....」; [/ a( S1 ^: N3 r$ C. u
8 o' h) g" c* Y' m$ G  n
Vừa định nói ra điều gì đó, nhưng tôi giật mình.5 m" c" N* D. v7 {; c, H' d
- S4 h/ J( {& O. J8 k5 U/ U
Cái bầu không khí u ám này, và cái khoảnh khắc mà tôi chạm vào nó, sống lưng tôi lạnh buốt.4 R$ H  t8 `- [. U
8 N# J" C  a/ K# G

Giống với cảm giác ớn lạnh mà hồi tôi chiến đấu với con ma hầu nữ trong Dinh thự.6 C7 I& 6 ^9 ^0 N6 k# r) ^* U

+ W7 Q, b# }3 ~% _& A[ Cảm giác này giống như tà khí ấy ]1 V* A4 p- x& U% S# z% c' [# C

, R1 q# j1 r) R[ Anh có thể thấy nó sao?!! ]
3 A) y$ O6 E$ p; b1 m/ b+ T5 e2 e. N$ ^6 W, r( M
Fiona hét lên đầy kinh ngạc.  Q& k. P2 m6 R, L/ b9 + R

( `  p! ?5 o* @[ Nếu là thế, nó phải do thứ gì đó trong đó phát ra, đúng chứ? ]! d! c0 @3 C6 Q% O8 u* U* g6 @( f  }
4 u" ^+ R4 Z- j' ^7 i
[ Anh nói đúng....]
3 q) _7 S2 ?( @- x
8 W/ y+ h: b9 j* p1 s* DFiona gật đầu, và đi về phía hang động.3 o/ j! A" c4 t# G, ~

3 F6 j2 `7 E9 mTôi cũng đi theo. Sau khi bước thêm vài bước, khung cảnh bên trong hang động đang dần dần hiện ra.
  m, T3 o1 s- z
' s! W1 ~; J2 UMặc dù gọi đó là hạng động, nhưng thực ra nếu nhìn kỹ lại thì nó chỉ là một cái lổ nhỏ tầm 2, 3 mét.
# C- u, {' _; P8 p' U  y# h( [' h2 F6 i6 Y9 M
Tà khí ở đây khá dày đặc, nên nhìn từ bên ngoài trông nó có vẻ mờ ảo và sâu thẳm.
- `4 I8 B  l" ?3 @( T/ P3 C/ @2 I1 O: m! V+ z: {

Bên trong, có một cô gái đang ngồi gần bức tường.0 d7 Q+ v9 W4 [8 a
7 O9 b7 J# t' o5 @4 V" G
Cô ấy trông trẻ hơn Fiona, và lớn hơn Miu một chút.
# q8 e0 H5 P! Z( X1 T; ?, M
: l. s2 v" f- G' f$ H! cGương mặt có nét giống Fiona.0 L( _) ~  M+ Y/ w( N$ V: G8 h. O
% [- f" k! |! V# t7 h" B; v8 k;
[ Cô gái này, là ai, Fiona...? ]
% R- f* x3 d6 x+ I! W
2 P3 x- S3 O7 }8 h/ P+ o1 d5 C[ Em gái em, Marie ]
6 ]& _& b' Z* p2 @+ c% ]0 v- n+ a
: m  b8 f) k  U  H" D7 @# ZĐúng như tôi nghĩ. Khuôn mặt họ trông rất giống nhau, giống đến nỗi bất cứ ai nhìn vào cũng có thể đoán được họ là chị em.
" e% L" V& `. x+ U3 X
- U+ B+ L3 e/ w; [[ Onee-chan! ]
' l* P; W1 T  Q' ~3 M9 Z. b" H5 Q# u
Marie ngẩng đầu lên và thấy chúng tôi, gọi Fiona. Không, gần như là thét thì đúng hơn.# q2 - G, @, Z7 f

9 I% {  ?" i, n. L6 y- N! s2 qGiọng em ấy khàn khàn, và không thể đứng lên.7 K/ S2 c5 A; G0 a" R5 l# R: w7 I
' s) ^0 e* j1 X1 t4 ]; z  X"
Em ấy trông rất đáng thương với dòng lệ chảy dài trên má, và dường như cơ thể cũng chẳng có dấu hiệu di chuyển sau tiếng gọi Fiona.
8 s! J2 _% h- d( h4 n

6 O" b9 N. o6 _8 vCó gì đó rất lạ. Tôi quan sát Marie kỹ lưỡng.
. i1 p. o4 |. V9 P7 Z6 M" r
' C* ^$ c8 L9 UVà chợt nhận ra, Em ấy trông như đang ôm lấy vật gì đó.
$ v# z7 e% o3 {9 e7 S
& T. [. ?; & ^- {! v[ Một cái gậy....? Không, nó có cán, và cả bao nữa.....là một thanh kiếm ư? ]9 T* D5 j: P; g/ y

0 w0 A# v5 B+ U* W" R9 R! @3 r9 O/ a[ Vâng, Marie đang bị nó khống chế ]- }( v! h( ]4 z8 B* u" i
1 {& r! @% X0 N' g
[ Bị khống chế....một thanh Quỷ Kiếm hử? ]0 ^- w. n4 x+ ]6 w- Y
. s& J% o2 V9 G8 }$ |
[ Vâng ]/ H6 x# W0 Y1 @( M  |, ?9 T9 h
+ M! A# J8 A# A: [% Q' ^
[ Sao lại xảy ra chuyện như vậy...]4 }3 Z! W" G! p- i4 |7 w+ N$ Y' S
+ ]- a' O3 `" s4 |) ]$ ^
[ Em cũng không biết nữa. Marie vẫn thường xuyên dạo chơi trong khu rừng này, nhưng kể từ mấy ngày trước em đã không thấy con bé về nhà và em liền chạy đi kiếm.....lúc tìm thấy thì mọi chuyện đã như thế này rồi. Cả cái hang này nữa, trước đó nó chưa từng tồn tại ở đây.」
! U$ ]7 ^" O; O. m  N+ R/ U& F2 T% F1 L1 S9 T* n* n" y+ n3 O
[ Từ mấy ngày trước.... Đã lâu vậy rồi ư? ]
, X:   G/ s4 ]) N
1 `, _; ]9 `# u8 ]5 |
Nếu là, giọng của em ấy khàn đặc như thế cũng dễ hiểu.5 A* E0 v/ ~6 P3 M

( B% Z. _4 c& G; D+ ^+ P, c* W[ Marie-chan, em ấy không thể cử động được à? ]9 S5 K; o; M# |+ x

6 ?: v, ^  z8 u[ Vâng....]3 j5 @$ [! l9 q+ h- D
- P4 C# S! S1 H7 M" d; S+ X
Với giọng yếu ớt, Fiona trả lời.6 O9 A" h1 m* Z# o/ m; E6 t
/ z) U* L% B; M: k9 u: A
「.......Mắt em ấy cũng đầy quầng thâm rồi. "Chỉ là do thiếu ngủ thôi", em không thể nói chuyện được sao?」& S5 I9 t1 M) a! |' g2 @# a

% y& Y0 i" J  ^; e: m* S  T8 |, JThứ em ấy đang cầm là một cây Quỷ kiếm, và nếu em ấy trở nên căng thẳng thì tôi chỉ có thể tưởng tượng ra điều tồi tệ nhất.
4 l/ Z* A9 F/ D; R8 5 u; P) b( F1
Gần như tôi đã nắm rõ được tình hình rồi.2 J) S' @: C0 o, E& w# M7 G  a
- |) i% r2 q2 [5 I: D6 {" q
[ Vậy, nên làm gì đây ta? ]7 _% h" g; W. T; j8 I' j
3 w( T8 C3 * W
[ Sau khi tìm thấy em ấy trong tình trạng như thế, em đã đến thượng hội Andreu nhờ họ giúp đỡ. Và theo những gì em được nghe, việc duy nhất cần làm là rút thanh kiếm ra khỏi tay con bé. Nhưng em đã nhờ tất cả những người trong thị trấn, mặc dù có người có thể kháng lại sức mạnh của nó, nhưng không có cách nào để rút nó ra mà không làm tổn thương Marie cả. ]

5 _3 s+ ]+ P8 g7 m; q  J( ^" ?' `+ U& b# V4 Y) p
[ Tôi hiểu rồi, đó là lí do cô cần một chiến binh tinh nhuệ—vậy nên, Tôi đã được giới thiệu đúng chứ? ]6 f' M- S+ s6 e; K7 k0 @; [

" y! x% G: s' O9 V3 H6 s: u( Tôi nhìn Fiona, rồi quay qua Marie.% F/ J4 K+ u$ s: u
# G& E/ O+ K) u; d5 |3 w
Fiona gần như sắp khóc tới nơi. Marie trông rất căng thẳng, đến nỗi mà nước mắt trên mặt em ấy lúc nãy đã khô hết.
% X% a6 J) Q/ n  k$ U5 J4 S
% _' S$ w9 d+ l2 W6 W, y4 }Một cô gái bị khống chế bởi một thanh Quỷ Kiếm. Phải nhanh chóng làm gì đó thôi.
8 Q0 Y8 @% Z0 ~
5 @. r4 ?2 u* T5 ^* L4 V[ Ra ngoài đi, Fiona ]
; [; v$ D' G) Y4 {, d2 p
5 A" ~  P$ g- _$ K/ Q# I" R& ~[ Eh? Nhưng ー ー]+ F* Z' m' T" N, [! A1 H

1 s" C9 r/ n/ [[ Tất cả những gì tôi cần làm là lấy thanh kiếm ra mà không làm em ấy bị thương phải không? ]
4 z) R( d, L7 n& l8 Z$ S: ^5 E! s+ Q) x- Y; _
[ V-Vâng ]
: Y' N7 e' p" X9 I( V$ @
3 h& P9 o- k) K$ a[ Tôi sẽ tìm ra cách. ]1 {6 q. e$ G9 N- t
4 j$ B8 z$ G5 n# x  |
Sau lời tuyên bố mạnh mẽ đó, Fiona khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài hang.

, x9 a4 i7 @5 V
" o2 g6 z# u7 g3 c. l  n1 jTôi một mình đối mặt với Marie." x7 F7 d5 m/ O( d+ g
6 a( l% w1 Y; s+ J/ b3 L: M% T! w
Em ấy vẫn không quay mặt về phía tôi. Ôm thanh kiếm chẳng rời tay, lưng cô ấy dựa vào tường.
6 F8 F  T! q- N% X: F
! c0 z6 d& b# rBước một bước, tôi tiến lại gần em ấy.
. I- e5 y/ H. I+ M0 Z% V1 ^0 {! 8 u) z! t# V7 w7 x
*Chaki*$ T& d) r9 d3 ?7 [1 O
8 [7 q/ A  m& W6 A9 i$ E8 j5 Z' Y: Y
Phản xạ đó của Marie không phải của một cô gái bình thường, em ấy nhanh chóng rút thanh kiếm ra và tấn công tôi., r" F. V1 i/ z, p6 |
- h! D" i9 l5 b) Q' C& F% p' a
Phản ứng lại, tôi né sang một bên. Marie lại tiếp tục lao đến.
# G- Q* z* p1 L$ F
. o5 K; n% i' w/ a9 L, uTiếp tục là những đòn liên hoàn từ mọi phía.! Q5 n9 g) h, y

# W  A8 v4 u& , Q7 ?Tôi cẩn thận né hết tất cả. Nhưng luồng khí ma quái phát ra từ thanh kiếm thì không thể né được, nó xuyên thẳng vào người tôi.
& {, w2 U/ K* C: g' o: E
* k- ^; h" _' l7 BTôi cần phải phản công , đúng lúc mà tôi vừa nghĩ đến điều đó.  b$ Z3 ! _' Z5 Q' ?

; r1 j; N' n! v
[ Đau quá....cánh tay của tôi....Đau quá ]
7 Y4 h$ ~( E9 `. . G- m$ a; C8 {- L* J- }. u; ?" H4 ]
[ Marie!! ]3 q7 W! z1 r* }2 i+ O2 @
+ x8 M# e. w! f. d. ]$ z
Marie kêu lên đầy đau đớn, và tiếng hét Fiona đang ở bên ngoài vọng vào.
% c+ N/ T" _/ Z7 H* K0 e7 Q  c' j3 j! T+ d+ e) X6 ~
[ Bị điều khiển bởi Quỷ Kiếm...cơ thể của em ấy đã đạt đến giới hạn rồi. Tch! ]
+ j. R/ ~% B: Z/ 3 g
  `& }7 G; K( `; v  @+ sChuyện này không nên tiếp tục nữa, nếu còn kéo dài nữa, cơ thể em ấy sẽ không chịu nổi mất.4 }' v! C! c% P5 Z6 ]

, }( p& y5 U  LNếu là vậy—Tôi sẽ chặn nó trước khi em ấy di chuyển lần nữa.& A1 i2 C6 H8 C. d

6 x  b; g/ P: j2 O( VTôi lùi lại, giữ khoảng cách.$ W- G. F, f2 K4 d9 e" V0 [" ?

4 O+ y  E3 ?1 h% ; j2 mVới sức mạnh vượt trội, tôi giữ tư thế, dồn toàn bộ sức mạnh của mình. Mặt đất nơi tôi đứng như lún xuống thêm vài nấc.
6 r2 k, O( m& o! s9 Q# @
: U! S) `" {, ^+ i[(Toàn bộ sức mạnh!)]
+ F9 b! t+ f2 R, {5 F- U, o( A5 m( M8 f# W3 ^7 W; o/ J: x
Đây là lần đầu tiên kể từ khi đặt chân sang thế giới này, tôi phải dùng toàn bộ sức mạnh của mình.

% 5 a5 e, f3 ~8 q4 A4 T) y6 H
Tôi cảm thấy hàng rào âm thanh đang bị phá vỡ. Quỷ Kiếm Marie không hề phản ứng.$ I; h# H& }7 |' W! h% V

; p0 O5 r- E5 C& O! _5 VSau khi rút ngắn khoảng cách với một tốc độ không tưởng, tôi lấy đi thanh Quỷ Kiếm trước khi nó kịp phản ứng.
" z" I4 Q: Q+ Y2 }3 n* _3 z
" Z- X/ j' ~' i0 fTôi tước nó khỏi tay Marie.
& I* E7 s- H: H+ v% E1 H' h3 v
「Yosh !!」( N7 k) C7 ?4 f; i" c9 o  O3 x

8 O/ v0 _$ X( T$ B# a# AMột pha cướp đoạt không tưởng.+ p. G  h7 a. a

) x& ~2 F0 q! X$ S『Cáaai gì?!』
: t7 y0 }; Z( v
! s! ?$ _0 [$ s4 L, T/ ?: yMột giọng nói vang lên. Một giọng nói vang lên trực tiếp trong đầu tôi. Là giọng con gái." l% F3 T. J8 t+ v& v
! A1 I! n2 O; M3 X
Tôi nhìn lại thanh Quỷ Kiếm. Cầm nó trong tay, nó đập, đập như tiếng mạch máu trong cơ thể người vậy.1 b5 l9 P  `4 h# s6 z+ k% j
; u" i6 e6 ?( T; h3 ~; ^" @
Giọng nói đó chắc chắn phát ra từ thanh kiếm.4 R1 {+ C6 @+ t8 A6 Z
& n, @; u9 ^$
"Mình nên làm gì đây" Tôi tự hỏi. Nó là một thanh Quỷ Kiếm nên cầm nó thế này hẳn là rất nguy hiểm....Đang nghĩ dở chừng thì giọng nói đó lại vang lên một lần nữa.

: ?" v. k  T, ~
4 e+ v' g9 N4 e! D& o- x4 H[ Vậy thì ta sẽ kiểm soát ngươi luôn ]  f: Y" % W7 O+ C2 a

  ]8 N+ C0 b' N/ B3 H[ Khoan đã! ]2 }8 y! f' i0 K% l/ C

. V* m) e+ f+ B5 |% ?7 ~! ATôi cố gắng ngăn nó, nhưng giọng cười của nó không ngừng vang lên trong đầu tôi.) L2 I; N' s" M$ t. x  o

7 w. I0 Z% _4 DTôi nghĩ là nó đã làm gì đó, không biết cách nào để ngăn chặn, tất cả những gì tôi biết là nó đã làm gì đó với tôi.
8 F2 E( e5 M' F4 f( |9 A7 }# [; r; L0 B% p+ F! S/ R3 c9 a
Nhưng, chả có chuyện gì xảy ra cả.; e/ V% u& t1 L: S, p- |

. F  X/ z1 `) N[ Cái gì? Tại sao, tại sao ngươi vẫn không sao cả!! ]
7 M) B6 h# A) {9 {: a  r; [
# W' ! N3 O/ k) a( h  P$ M# |. uGiọng của Quỷ Kiếm lại vang lên, nghe có vẻ như rất hốt hoảng.
/ Y* t0 o5 L* @5 z' M
) j4 X1 s% R6 a. x- ANó vẫn tiếp tục làm gì đó một vài lần nữa, nhưng tôi vẫn chẳng làm sao cả. Giọng của Quỷ Kiếm ngày càng hoảng sợ hơn.
. ]% M& W0 @$ Z6 A; ~; g# Z6 _' H/ ?" L) Y5 Y
Tôi không biết vì sao, nhưng có vẻ nó không thể làm điều tương tự như đã làm với Marie lên tôi, có vẻ vậy.

1 e* r& n/ c7 d/ v0 s( ]0 ]1 }6 ?1 I. |9 F2 x
[ Yosh!! Vậy thì mình cứ mang nó theo vậy. ]) s8 u6 @$ C0 L6 E( V
" @7 Q6 e  `( y8 @
Quyết định thế, tôi quay lại chỗ Fiona khi đang cầm Demon Sword.
  r4 D0 Z' }6 |3 M
! `  A- ^4 S) s) J2 f# P7 @Fiona chạy vào trong hang, cô ấy đang chăm sóc cho Marie, người đã ngất đi sau khi bị tôi tước mất thanh Quỷ Kiếm.% f# c7 c; j4 P+ @; Q9 Y: _

1 z3 p! c" k* E1 s  v「Sao rồi, em ấy không sao chứ?」
! K$ a8 I( p+ y6 ]6 E; R9 U0 R% g; v
[ Vâng, có lẽ vậy, mặc dù....]
, G, J" R+ w  t5 k7 `/ 7 F3 P  K1 B( t, F+ K6 s! l
Tôi nhìn lướt qua mặt của Marie. Em ấy đang hôn mê nhưng nhịp thở thì vẫn bình thường, có vẻ đúng như Fiona nói, em ấy vẫn ổn.
0 }' w0 d2 F+ v
$ d7 a" K6 Z" S% w) q( K: {[ Để đảm bảo, sau khi về thị trấn hãy đến gặp bác sĩ.]
8 F; c. p# P5 U. ]5 X, J! 3 u/ `6 j9 ^9 ]
[ Vâng.]9 i: _( W% D1 `" m0 I' r

" s# k$ x4 S& c% d5 N' v* mFiona ôm lấy Marie, và nhìn thẳng vào tôi./ B7 R/ K* J# M' a
$ B, T0 Y* v& ' |4 Q
Trông cô ấy như thể sắp khóc lần nữa, nhưng lần này—là những giọt nước mắt hạnh phúc.
& I2 x' ]; G6 m5 X# S  y' U

1 E! k/ G3 }1 ?  R& U* O' r. _5 o[ Thật sự, cảm ơn anh rất nhiều!! Nhờ có Kakeru-san, Marie đã được....Marie đã được....]
+ y/ b7 u* l3 ~, `* r( `
( @) }- o2 F+ * v9 N[ Đừng để tâm, chuyện đó nói sau đi. Fiona, cô nên đưa Marie tới bác sĩ nhanh đi ]* K3 ?4 c# R' S3 @# T2 ^
6 }. q! f2 S( V7 S% f; e& y$ A% T
[ Eh? Kakeru-san định sẽ làm gì?. ]
# `: ^3 j$ p5 b% t6 n9 [" R, Q2 q" u2 @- o4 M
[ Tôi sẽ đi sau khi xử lý xong vụ này. ]
) c! i4 F! j) ~# S  u& c4 F1 ]  I5 r7 P4 t1 p! v: F: e+ G) K- Z
Tôi nói, và đưa thanh Quỷ Kiếm ra.7 P7 }* v0 r* c8 y
! Y( T6 j: L  i  F( n8 B! }
Fiona nói "em hiểu rồi", tiếp tục cảm ơn, rồi mang Marie ra khỏi hang.& e* e  p+ m. O9 }/ N9 K
/ a0 c4 R: L$ q3 @  S0 ^3 v
Tôi đang cầm thanh Quỷ Kiếm trên tay, suy nghĩ "Giờ thì, mình nên làm gì với cái của nợ này đây?". Tôi nhìn quanh cái hang một lượt.
  u  w( ^$ v- `: J# _# V: m2 W$ T# z" h( D9 y* I
Chắc là tôi nên đập nó làm đôi.
$ x3 D: [% r, C% n( N& F
$ Z$ a' ], }) o& e* P5 E1 m1 |Trong khi đang cân nhắc việc đó, tôi để ý thấy một vật đang phát sáng ở chỗ mà Marie ngồi lúc trước.
2 X$ W5 T' q! V) M  P

6 [- H7 w  J& P! w: h% g2 vTiến lại gần và xem xét, tôi nhận ra đó là một mảnh vé quay thưởng.7 ]# B" D) g$ m, _/ p0 O+ T) c
- t* o9 m$ M! p7 I% [) ?' ?5 X% @
Tôi nhặt nó lên. Với tấm này, tôi đã có hai vé.
" k5 d# k, Q* n" X) e. b% {1 [
7 R3 G7 H+ i3 h6 R013: Đội quân Undead
7 G* N5 E; {& |: J+ C. b7 P) j. M$ q4 E- U( n# d

8 g2 f, G% e0 I' v/ w[ Khu! Ngươi, rốt cuộc là cái thứ gì? ]
5 F6 Q  ~: J6 w2 V! q) R
, N' ]) N4 d# NDemon sword hỏi tôi. Thậm chí ngay trong lúc tôi đang nhặt tấm vé số, nó đã tính giở trò gì đó, hình như nó đang cố gắng kiểm soát tôi.
: E- ]1 h; {8 j: N: g
8 J" e. V+ `- P8 {- m5 NNhưng chắc do không được suôn sẽ lắm, nên nó mất bình tĩnh và hỏi tôi.' I0 j. U& A# P, Z. N; l/ V4 R
9 U# B; v) ~- M% U6 W+ ~7 J$ ^% P
[ Tôi là Yuuki Kakeru. ]8 z" e5 S! h3 ]- @9 @
/ r- [& L' Y0 l/ F
[ Ta không có hỏi tên ngươi!! Ta đang hỏi ngươi là thứ gì? Tại sao ta không thể kiểm soát tâm trí ngươi được?. ]
7 `3 o2 r8 v8 [$ ?  U6 F( v! b# C) Y( m' `1 f7 M" u8 ?
[ Thậm chí cô có hỏi thế thì tôi cũng không biết phải trả lời thế nào nữa ]
. T/ V  k- D0 _2 P
: X! D# Q0 v- x9 H& L/ a0 C
Tôi cũng đang thắc mắc y như vậy.5 {- K2 `: i  @4 C1 b6 `
) # L8 F% m7 M
[ Đây là lần đầu tiên ta không thể chiếm được thân xác của một con người. Mu! Ngươi, tại sao linh hồn của ngươi lại mạnh đến thế ]5 Z8 Q' J; c9 L! K6 P

. O& d/ C% I6 L「Eh?」
, @# E) J6 u4 p( X8 j; W5 c8 t+ `( S; i; A' Z$ c2 g+ ~
[ Cái màu đó là sao, ngươi...ngươi thực sự là con người à? ]1 [( C) ~) ]8 N% ]+ w

. ~& H( Y6 w- ^# L3 k[ Tôi vẫn là một con người bình thường, mặc dù...]
  r+ _' F+ [; n5 D
6 Q7 |* L* L/ ^. l1 ]2 M( _Ah! Cũng không hẳn là một con người "bình thường" cho lắm. Nói đúng hơn thì là người từ thế giới khác sang.
  F- o0 i& ]+ h1 - w3 ~
* D/ Z/ l% c3 @; }" e" `$ h! f: V- t; P[ Màu này...Nó giống với Vua Chinh phạt Rodotos...? Không, còn hơn cả thế...]% N+ ]$ B* s1 X% `  N9 Z& z/ _
  @7 |! {6 a( v+ W" l/ S
Demon Sword đang lầm bầm gì đó. *ButsuButsuButsu*.
1 Z3 m4 R1 _& z3 d8 A' o/ T0 M0 Q; i/ H! P$ {# z
[ Vậy thì, ta vẫn còn chuyện muốn giải quyết với cô đấy. ]
+ l; q6 R/ z7 Y0 K' B/ U4 I

3 F; x+ w" s! ^' [" E- F『Mu ?!』
! h3 y# L) N- Y( Z: l) c* z! E7 Z% J0 c8 R0 l9 ^
[ Có lẽ tốt nhất ta nên đập nát ngươi ra thành trăm mảnh, Hmmm. ]
+ h8 E0 D% _# v8 R0 m  o& k0 k$ b+ `: }( F1 z, V
[ Đừng có mà đánh giá thấp ta, đồ khỉ không lông kia. Mặc dù ta không thể chiếm được thân xác ngươi, nhưng ta vẫn còn nhiều cách để giết loại người như ngươi. ]
' G- D$ Q8 n! c1 Q, @) E, z. X0 e+ M( u  r, m! Z4 G
「Eh!」
) G( K: s8 C2 N( n
5 v# s2 a+ C: A  n8 t% K9 STrông chốc lát tôi bị mất cảnh giác và có thứ gì đó bay đến, tôi né sang một bên, xém tí nữa thì thăng rồi.
1 k* |9 V) }; M' X: b
$ z; `' t5 L  |, U# cVà rồi, thanh Demon Sword lóe sáng lên. Bóng tối – được giải phóng ra.
& d+ |! v* r" @1 a: C
# |5 N- F+ R9 y7 |% FVà tiếp đến, mặt đất rung chuyển và có một thứ gì đó xuất hiện.( f0 G3 N& `3 ]0 p0 N

' a1 m0 p6 q0 W+ a: }2 gMột Linh hồn tà ác mặc áo choàng, giáp bọc thép và cùng với những con zombie rên rỉ.
' O( j% k6 d7 b; }: l) q$ S- U& h# u% K
Chẳng lẽ bọn chúng chính là...
. y1 y; e/ z$ T3 Q! n' W
( u9 g. s9 F# u. }2 a" h
[ Đây chính là Đội Quân Undead đã từng đánh bại Đế quốc Retoria. Tà quỷ, hãy giết tên đó cho ta!! ]$ r. B1 Q0 S6 M) q7 m: f. Z
( U" b4 l7 G  t$ Q- ^; V
[ Khu! Mình đã không tính đến chuyện này. ]
& i8 l' I8 Z7 {, n" H! e" l! F9 `, {" V: U
『A-hahahahahaha』
  m$ g* a( v8 T+ M+ T+ U. {* }3 5 r% C: L2 N4 G3 K
Tiếng cười vang vọng trong đầu tôi.0 U0 u0 Q3 v5 s
/ R4 w, [. R/ C8 @5 z
Đội quân Undead tấn công tôi ngay lập tức.
" `7 l7 E7 U9 j$ F+ i; T. W" K& p/ c; B% u, D9 H
Tôi sẽ cho bọn chúng mềm xương... Nhưng, nhắc mới nhớ, tôi đang cầm thứ gì trên tay nữa cơ mà.9 D0 D* d! c; h$ P& d" a+ U( b

7 b  ^# I0 G7 l8 t3 V  c4 mThanh Demon Sword. Chính nó là kẻ đã triệu hồi bọn chúng, nhưng dù sao thì đó vẫn chỉ là một thanh kiếm.
5 f# W; Z3 J* {- H" Z1 o3 h5 b. A( [* f- f/ Q
「...」- _7 E& J/ `1 H( X# g* m%
1 B* @8 f5 y; X/ n" N5 M
Tôi thử vung thanh Demon Sword lên. Những Bộ Xương trong đội tiên phong đã bị tôi chém hạ một cách dễ dàng.
! |/ R1 U. P' b$ U1 g# C3 n0 r
: I+ I4 [! H8 l' ~, b$ m* f$ H+ pTôi chẻ lũ Xương từ trên xuống và chẻ bọn chúng làm hai.: m% M' g2 N9 X1 {3 p" }


% d: @/ T; r/ Y[ Ồ! bén đấy. ]5 g. J. O; Q9 O3 N! g0 z$ ?7 I*

! c, s4 Z' i1 e/ i* ~[ Cái gì! Ngươi đang làm gì thế!! Ngươi dám sử dụng ta để tấn công chính đội quân của ta sao?! ]& _! x: C* L* j3 b

6 r& m9 K! I8 ?( [5 y2 uẢ càu nhàu, nhưng tôi không để tâm và tiếp tục dùng nó để đánh lũ Skeleton.) i, r5 v4 {2 U$ i0 [

. ) S$ u8 B( q2 N+ g; ITôi dùng chính nó để tiêu diệt lũ Skeleton, với thanh kiếm trên tay tôi dễ dàng chẻ bọn nó ra làm hai như bửa củi.1 {; T+ O+ h9 g5 ]

. s6 N$ _; U: C; p7 R...Thứ chất lỏng trong cơ thể chúng thật kinh tởm, thế nên tôi đã dùng Hỏa Thuật đốt cháy lũ zombie.3 }/ N8 I* [) m2 J/ I! R. U

, V+ _9 v' X9 uSau cùng thì tôi cũng đánh bại hết lũ quái vật.
; }7 `  z8 O+ }$ A- S8 {* K6 h0 Z. ^3 i6 x7 ~8 Q
[ Bỏ qua chuyện đó đi... ừm thế này thì sao !! ]) h# U4 M; h. P  e* i  v4 U

  O; @: H; z, X0 p( ?: [+ WSau khi nói thế, thanh Demon Sword bỗng trở nên nặng hơn. Tôi gần như đã đánh rơi nó xuống.6 `$ Q3 e/ X$ U' l6 M
. O$ ^1 M) p, b
Giống như thả một con dao trên một miếng đậu phụ trên bếp vậy, thanh Demon Sword cắt sâu xuống mặt đất.
0 L5 p* O. ]7 @# u3 t, T
+ `$ e8 X+ E2 V9 q7 ^* A3 a
[ Fuhahaha, thế nào. Ta cũng có thể gia tăng trọng lượng của mình đấy. Giờ trọng lượng của ta tương ứng với một con rồng khổng lồ. ]% N  p2 m; y" U; O8 }

, P1 M0 A+ v1 }& D9 [「Rồng khổng lồ? Đừng có vô lý thế, có vấn đề gì với định luật bảo toàn khối lượng vậy.」
& r  Q& l  D* G# h) l
8 y9 J5 L1 s. l$ P" j9 T...Những từ đó trong thế giới này không tồn tại, thế nên có nói vậy cũng vô nghĩa.
/ F( A8 }2 n0 w4 h1 {/ R% H5 c5 g9 O/ i2
[ Vậy thì, ngươi sẽ làm gì nào. Ngươi sẽ không bỏ ta ra chứ? Thế cũng tốt đấy. Đội Quân Undead của ta sẽ giết ngươi trong khi ngươi...]
, Y! |6 d" l8 F# N5 m. p; A7 g
2 ~# h$ h- b  z「Funwhroah!」8 F. c! {1 ^6 x9 O7 m7 f6 T9 t" J
% @6 i" g9 i/ q6 Q, |
Dồn hết sức mạnh vào hông, tôi kéo thanh Quỷ Kiếm lên cùng với sức mạnh ý chí của mình.: B- H1 _9 |& H8 y

3 E' ^! j: O* [- s/ r% z& BNó nặng, nhưng không phải đến mức quá nặng.
2 s6 u: I, e9 Q9 [- }
# r/ |9 m/ h2 K# w* [4 ?0 t" b% sGiống như trò ném búa, sử dụng lực ly tâm, tôi xoay thanh Quỷ Kiếm xung quanh.2
! B& s0 a& [6 l, N3 b. z3 x8 y
1 y1 ]9 6 q  @: V& @: f7 h: L# X
Cứ tiếp tục như thế! Tôi đâm thẳng vào Đội quân Undead.
( u7 t/ g* X6 % T$ {: W- B( {. R' }1 k& A0
[ Ngươi, đồ khốn! Làm thế nào mà ngươi có thể nhấc được ta lên thế, ta không nặng sao? ]* |7 v* 4 [+ S4 h: N5 Q9 A5 [
2 g- @; ]* _, L  z: s9 B
[ Dĩ nhiên là cô rất nặng rồi, do cô không cảm thấy thế thôi. ]7 {( R3 j$ T/ v

/ K7 ~* j; G: `2 ^Nếu không nặng thì tôi đâu cần phải đánh đấm kiểu này chứ.
1 i- J5 a) r) I" H% w* _7 d
7 g: B6 U  S* g/ |- K[ Không thể như thế được!! ]1 k- |* J9 `2 H& b4 h0 A  q) D
0 t  {  ^3 x" A8 @2 g
Thanh Demon Sword lại tiếp tục càu nhàu hơn.
/ H8 ]+ k! Y/ }' [5 o" T
3 P+ q  r: - ]Sau khi hạ hết lũ Skeleton, (tôi có dừng lại để đếm được mình hạ bao nhiêu con), chợt tôi thấy có gì đó chiếu sáng trên mặt đất, gần Skeleton.) x3 u1 Y3 g+ p  m  c

$ k& `2 Z$ r3 e% h, EÁnh sáng đó, rất quen thuộc ... đó là tờ vé số.  J# Q4 e; ?9 [0 m) K

2 {3 o/ `5 [/ Y4 M+ IRa thế, nó cũng rơi ra khi đánh lũ quái vật như thế này à.
3 z; 7 R0 q( ^$ c0 ^9 o% U4 k2 p: J( i9 `
Động lực của tôi ngày càng tăng lên, tôi đồ sát bọn chúng một cách tàn bạo nhất.

' K$ m0 i; M% @9 @: R
. x# q! B9 _0 t% b2 d  m* ~% RQuả đúng với cái tên "Quân Đội", vào lúc mà tôi hạ được hết tất cả bọn chúng thì mồ hôi trên lưng tôi cũng đổ ra như tắm.
( [( p( j) C0 B6 @/ {# q2 h# I$ l& [, A
Sau cùng, tôi đi nhặt những tờ vé số rơi xung quanh.
- n/ ~0 f/ ~1 u6 A1 [3 s' L" K3 y- {) T2 X0 |5 Y% D( R
Như tôi đã tính, có thể 1 tờ vé bằng 100 con quái. Tỉ lệ rơi nó như thế thì phải.
3 m$ G5 ?; c+ a% N: r: M  J" Z& K5 T; z1 a: p9 t+ ^
[ Này, nãy ngươi vừa mới làm gì vậy? ]
6 H& N: O1 G8 l2 U3 g. a) z* w9 @4 c& b
; G/ [6 v& X& @& H$ iThanh Demon Sword hỏi tôi.
. Q; H2 D, F% m, m8 V3 @' N8 B3 ?7 @0 K6 A' t6 u
[ Ý của cô là gì... Ta chỉ đang nhặt mấy cái này lên thôi. ]9 |9 e5 ?" K4 . ?4 b  L- _

  k$ `+ [% A) T7 i: iTôi vẫy những tờ vé số trong lúc tôi cầm thanh Demon Sword.
" ) G" a4 l) a. z9 I4 K
$ i+ x. y& [9 b  }! k% N1 t  `. OẢ không nói một lời. Nhưng tôi biết chắc cô Demon Sword này đang rất khó chịu.3 m3 t/ j9 z) U: O3 z

9 n8 q6 K0 Z! h* a...Cô ta không thể thấy nó sao?1 g: e3 z, G# {5 [- w$ e3 Z4 l; ?

% V) o6 {; J6 n' n. T3 J
Tôi tự hỏi rằng liệu tôi có phải là người duy nhất có thể nhìn thấy mấy tấm vé số này, có lẽ lần sau tới phòng quay thưởng tôi sẽ hỏi.
3 F- O$ ^$ @! X* H- {
0 _# Z" W! o3 |9 @Đó là do tôi đã nghĩ vậy, nhưng không ngờ "lần sau" lại đến nhanh như vậy.
* d' D0 A+ n1 @2 M" d2 ~9 f5 o8 ?; ?0 Z1 g
Sau khi nhặt hết các tấm vé số, cộng với những tấm tôi đã có trước thì có chính xác 10 tấm vé quay thưởng.
4 U0 b( |6 ]4 P) F. R
& M+ b% ]5 g$ S2 D7 P2 l# N/ r, o& w10 tấm, cộng thêm 1 lần thưởng nữa, tôi có thể rút tới 11 lần.
6 c  o( a$ H9 B; E* B2 F: l8 n) e2 U$ " U
Tôi đang nghĩ tới việc đi quay thưởng.# S# Z0 m* l. C9 i
% y% K3 f, X! m
Không biết làm sao để đến được đó nhỉ, cứ đi đại hay sao?4 U( S6 N  Y+ a- `9 s4 ]# g

. F( z  Y+ y4 @! u% `  {) N3 JTôi muốn tới đó, cứ suy nghĩ việc đó trong đầu, tôi đi loay hoay trong khu rừng, cầm trong tay thanh Demon Sword.
6 : R" D2 `# W( w# s# [. l, s5 x4 @/ j+ ]0 T+ L
Khi tôi nhận ra, khung cảnh xung quanh đã thay đổi.- z/ g9 Y/ Y7 T% x
( G5 r  o- V; i
Từ một khu rừng rậm, mọi thứ xung quanh tôi đã biến thành một căn phòng.
) H3 C8 Z: p3 ]5 J

! _7 T6 a7 p* X* q# ?2 hLà căn phòng quay thưởng, người nhân viên cũng đã đứng đó rồi.
5 k( b1 [8 }; u" l8 E/ }6 ]( V7 q
Tôi đã tới nơi rồi huh?* d4 q4 U4 U) L" T2 H( h. Y

! b9 @' S, I- G; N/ u4 hTôi đi tới chỗ người nhân viên... kế bên máy quay thưởng.
: i4 h+ l- E( H# c
9 O" A, M$ m7 a[ Xin chào, tôi tới để quay thưởng ]
% ], `7 b2 K* r0 ]4 k5 i2 Q: X9 E
. R* M6 N: q- W9 X" q  r& e[ Quý khách, nếu ngài mang theo một người không phận sự gì đến đây, chúng tôi sẽ gặp rắc rối đấy. ]7 {- w7 o* T5 D9 z, K

# w8 |9 I* b9 X" o1 ECô nhân viên nói thế và nhìn chằm chằm vào tôi., _& Z, y' ~% U& f% }

$ S+ a! T3 [* ]$ H[ Hả? Người không phận sự? Tôi đâu có mang theo ai tới đâu? ]3 C3 V& W9 l) V

7 T7 u1 i, H: A$ ]: ?: K2 C9 h[ Vậy thì người đó là ai? ]9 ^* y5 N' v) h" N
. M' w0 : x/ p5 ~" ~
Cô nhân viên chĩa tay ra đằng sau lưng tôi.; n7 F. t1 h3 O7 f" u$

  _% V0 s+ I9 XKhi tôi quay lại. Có một bé gái ở đó.) C% v3 C5 _) t3 P% ?0 ^: z$ b
$ ~3 L; X0 }5 W' ~- g
Một bé gái mặc váy tầm cỡ 5 tuổi, bé ấy có vẻ đang rất ngạc nhiên và cứ nhìn chằm chằm vào tay của mình.

$ k  x6 z6 u& n1 O0 M* ^6 v
. Y1 m" E8 E3 K' y* `[ Diện mạo này... Là ta khi ta còn là người. ]- n/ w6 [' c$ {! a# F+ E; f
; Y$ U" S  B  c1 `$ t. M) R
[ ? ]
4 V" U* n. A+ j( O$ R, ~$ k+ X' R. y. F. S5 h# W4 ~
Giọng nói đó nghe rất quen, có lẽ đứa bé này là…….) b% _! h/ @* V. I

  L3 x- G  u9 Z$ y[ Ta không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu thế này thì ta có thể chạm tay vào ngươi rồi. Chết điiiii!! ]! A  j% {, F- ^+ H0 }
# b. 2 I; V* V, |4 T
Cô bé ấy đang xông tới chổ tôi... Nhưng tôi đã bình tĩnh chặn cô ta lại.; L  }' p! f4 h& & k) d- [

6 o1 U, k2 z/ f  a+ FĐể tay ra phía trước, tôi đẩy đầu của cô ta./ ^/ D; t" D+ |- Q: t* Z: }

& `& D6 F) x& l6 x2 iCái mà cô ta vừa làm... là một cú đấm.7 o0 W) a. [( J! [: q2 u) Y

( - N) W! o4 d1 @2 i8 PRất hợp với cô ta, một cú đấm khá dễ thương.1' P- H( _. z7 e2 X8 m
9 }! s: |1 q5 p4 X9 w1 a5 a8 B
Cú đấm không thể chạm được mục tiêu, và cô ta ứa nước mắt.3 ^- i: L; S2 U8 [, Y; z- I6 J. k4 s

0 c5 e  A; P2 f$ T5 kCô ta lùi lại./ M% v1 r# S; J


; Z6 ?$ a' }; R  [6 l[ Khụ! Cũng được vài trăm năm rồi từ khi ta có cơ thể thật sự. Nhưng nếu là bây giờ, ngươi đã không còn kiếm nữa rồi. Ngươi sẽ bị đánh bại bởi đội quân của ta thôi. ]1 g+ N1 I& D+ s" b: }/ I8 q

  H# D4 c# }! H「Mu!」
& E' N  ]2 u1 {. j/ N
( j4 i  J" j+ l( n「Tới đây!! Đội Quân Undead!」
5 P9 u8 ]0 k/ e% D' S3 r
1 P1 {3 {+ A5 ~Cô bé giơ tay lên, tôi đã chuẩn bị tinh thần.( d# l/ f* L/ j

# [" W2 m9 p4 O' X/ Q4 q* Shi〜〜n *
- @+ ]0 X1 y. g1 B
4 [. b* Z  O) ~% V) |* r" I& VChả có cái wtf gì xảy ra cả.* f" k. J  C) E2 b3 ~, S# K2 J
3 w& M& d6 S$ J7 U
[ Tại sao!! Tại sao chúng lại không xuất hiện?! ]7 a  w; {* B. r/ a5

2 C# L( T2 s( i9 u# 「......」7 _: @& `. e" Z6 - X
$ R6 K+ X& I! m1 W2
Tôi thả lỏng cơ thể. Tôi biết chuyện gì đang xảy ra rồi.( B# w- n( E# g3 @0 b5 W
' W" |! ^! c+ b. C* i' x
Không, tôi không biết tại sao Demon Sword lại trở thành một con bé loli, nhưng tôi biết là cô ta không thể làm gì được vào lúc này./ & h/ ?- q) Q& n7 ^5 w& `9 R0 {" b

" [( o8 T+ X9 W7 W8 I& G5 INên kệ mợ cô ta đi.; L6 i0 a# c% K$ A- A  M* Q; G1 M

; Y2 p- n. A' u  t7 @( d[ Xin lỗi, tôi đã có 10 tấm vé nên hãy để tôi quay thưởng. ]
( U" p+ S* z+ s, }( G! g' J) W& o% K0 B1 }, Q3 w
[ Đừng có bơ ta vậy chứ!!!!! ]
; P, n: _" L& |5 ?6 l3 C: L0 E8 x& x% ]# P
Tôi bị đánh từ đằng sau.% b1 O( X# F! N' ]3 a+
- B, ~! v* D2 m& Z
  * PokaPoka *, * PokaPoka *.  / b% a/ @. |4 k8 h# R# @! z, G4 X
' M: @! X: B4 a5 R2 F; a, p+ r
Khụ! Đúng là một thử thách thú vị, theo nhiều nghĩa.' _8 w! R8 {+ x+ _5 v
) v/ u* m" x# v  S& r" u3 ?7 ]! b
014: Cheat Skill và Cheat Item; s% z  H/ _; i: t' ], s6 b& v( D

. v  s6 P2 X- ~5 `- QTới lúc này rồi cho dù cô ta (Demon Sword) có làm gì tôi cũng éo quan tâm, tôi quay mặt về phía cô nhân viên và lấy ra 10 cái vé., s, G; U9 b  V" h$ H, @! ^! b

3 P) D) S) d' N+ B$ v( N5 G5 G[ 11 lần quay, làm ơn...]
" W$ Y# ?2 J) Z4 ]) u8 ~. v1 g: |$ G! ]3 w8 e7 s
Tôi nói.- Z" b% s# s" |
8 t7 Q+ h( F) ]! ^
Tuy vậy, cô nhân viên cứ nhìn tôi với khuôn mặt cạn lời." {5 A- }1 y6 U


" R: N1 N7 ?0 w5 P2 ?9 ^Cơ mà cô ta có nói sẽ gặp rắc rối gì đó nếu tôi mang theo người ngoài vào đây.' h- M# N9 m+ J( j: ]  m
) A: n* i1 : F; c( A0 N
[ Etou, xin lỗi...]! T; h  K9 [; {7 d
  K3 E, N0 _' ^9 E
Trước hết nên nhận lỗi cái đã.
+ [( |2 s6 e9 R( h0 V0 u9 K* Q6 R8 F7 [% E, w# c
[ Đúng là khá rắc rối, phải không?]
0 s4 G7 I6 t# b. {' n# @0 R& t/ S% B# a& k: N2 y
[Ừm, nếu cô ấy có thể giữ bí mật và không tiết lộ với ai về nơi này thì cũng không có vấn đề gì]
% D0 Y: D! _3 q2 T$ }9 X
$ S9 & x' G5 V8 w. G% a7 ~) A8 I$ N[ Ah! Nếu thế thì yên tâm nhé]
1 F7 q/ P: D7 [' k# E3 g; T* @- B/ J. @  `- s
Tôi nhớ đến chuyện lúc trước, khi giọng nói của cô ta vang trong đầu tôi, Fiona dường như không thể nghe thấy gì cả.6 K$ m& S$ i5 ?% f+ b' B
7 G% @* o. B* g6 x
Ngay cả khi Marie bị kiểm soát, tôi cũng đã không nghe được tiếng của cô ta.; j4 d3 k/ K# W) f0 h
, e" n4 Y% C5 o5 K' l
Có lẽ chỉ có người sở hữu mới có thể nghe được.. a2 o- f+ W6 C8 i8 C6 h' F9 m
+ Y5 o$ Q# `# P0 e$ P' p
Vì có những thứ đã xảy ra với Mary, cho đến khi tôi tìm cách xử lí cô ta, tôi nghĩ tôi sẽ luôn mang theo cô ta bên mình.
8 v6 j4 M3 H2 i" b

* X4 l* k# A5 g/ k: e0 }2 YVì vậy, Cô ta không có cách nào khác để nói với bất kỳ ai về việc này.
( r! y! S  S) c( k3 H: t* A1 R$ ]" ^$ G& W$ ~& h+ I
[ Tôi sẽ đảm bảo cô ta không thể nói với ai khác ]
) d  : p0 K8 y$ ~0 w8 T; p+ E( s. K- _9 h/ F7 a! a
[ Tôi hiểu, hãy bắt đầu nhé.]3 T2 u/ |/ v( S% t0 o
8 S! a1 G2 o! }. y7 r. d/ g9 ]
Cô nhân viên nói thế, và nhận vé rồi đếm.
% T' P! k+ x+ E  G3 m4 ]
% j! }& ]% N7 K9 f- f/ ~; g[ Vâng, có chính xác 10 vé, vậy thì 11 lần quay, xin mời.]; ?* x: l: |* L3 B* B

) X& o; U! }8 J& r" u0 I( O[ Yosh! ], ]4 V( i" {3 ^7 d* ]( t) v) t* P" C

8 {  ]) & |: I4 }* }5 i7 `4 }4 CTôi quay cái máy xổ số đó 1 cách nhiệt tình.' {( H- Z$ X' [! H  r+ P
9 P, X5 M/ P5 H+ Z* S- f$ s
* GaraGaraGara *, * Poton *.; z( C3 O1 T, k: R6 `7 a8 Q
$ T4 L5 j# L  b' B
1 quả bóng đen xuất hiện.# I' |. ~* B% q& f( i  j
; J- B. ^5 c7 z, w* m
[ Vâng, đó là giải thưởng khi tham gia ( khuyến khích). Ah, quý khách hãy giữ lấy quả bóng ]" j* 2 W& L& P5 ?% ~' D5 j0 l- n
: p, E/ A# f( j( ~7 E

[ Giữ nó, cô nói sao, cái này à ?.]
1 M1 l: V0 N4 n! G  j+ c  z8 v3 Y! q6 G8 d/ K# @" d# ~8 _
Tôi nhìn qua danh sách phần thưởng.
6 e% Y' J2 p* r( s1 t7 d3 O; }/ Q5 p  U5 r
[ Bóng ma thuật (màu đen) là cái này huh?]9 j: f7 ?# T9 h
; h- D. ?) S- Y% u' p: v
[ Vâng, khi Ngài muốn tấn công kẻ địch, nhắm và ném nó, nó sẽ tấn công kẻ địch với thuộc tính mà kẻ địch yếu nhất. Nó là 1 vật phẩm tuyệt vời ]: [7 a+ k5 b4 t; Z) [# W
+ L9 r' A! A" p" O+ ~. r. d
[ Tiện lợi nhỉ, vậy mà nó chỉ là 1 giải thưởng khuyến khích sao?]5 1 n% G' g2 {" V: @( b

/ Y" n9 s+ e$ q" L[ Vì nó là ma thuật chỉ dùng được 1 lần.]; M* Z, g. T6 X" L
6 O0 v, |" R  c9 b. M  P
[ Sử dùng một lần huh! ]
$ F# v, M. ^$ I/ R9 ?, r( v3 J! N/ j" y1 n2 [
Tôi cầm lấy quả bóng, rồi nhìn về phía sau 1 chút.
5 H4 k) g6 K5 E2 t* _( Y( p& a! s" Q0 `) a9 W
Tôi nhìn về phía cô ta (Demon Sword) hiện đang thở hổn hển * ZehaZeha *với khuôn mặt khó chịu sau khi đấm tôi với cái sức yếu như sên đó.
) y! ~+ T% @" u; A' w
% O4 x) @- Z! c7 a) U4 b! XTôi chợt nghĩ nếu ném quả bóng này về phía cô ta thì chuyện gì sẽ xảy ra.
8 k4 `' " h, h0 H/ W

6 d4 n/ l% c8 z+ |+ f....Với cái thân hình đó , kể ra cũng thấy tội mà thôi cũng kệ , chắc tôi sẽ làm vậy khi cô ta ở dạng Demon Sword
/ y+ i7 g% D7 N' [1 r5 J* {2 . H$ {) o0 ?' c( S" A# p: r3 [
[ Nhân tiện, bất cứ ai cũng có thể sử dụng cái này, sẽ là 1 ý tưởng tốt nếu đưa cho ai đó dùng để tự vệ.]
: 4 c3 n+ n5 l+ l1 i# X0 ?: _$ y8 l2 U+ ^# |
[ Fumufumu, chắc tôi nên cho Miu nhỉ...]; ]+ J* l; ~! i3 s. `
/ o+ ~/ z6 Z8 t
Tôi cất quả bóng vào túi, và quay thêm vài lần nữa.
: G. i* d3 a' g) b0 n! u  O* T
5 E  R0 G' D4 x: {  * GaraGaraGara *, một quả bóng đen.
! s: _. T/ E8 _
; C1 G) h! `; `* w" Z. E& N; ~ * GaraGaraGara *, một quả bóng đen. 0 D/ c3 K: F' S* ^$ n7 X. {

6 f5 z# P9 D9 J. D * GaraGaraGara *, một quả bóng đen  
' M6 W# E6 m# F) f
4 F( U7 h; T# l# @6 F8 mCứ tiếp tục là những bom xịt.
! |! ?; q" m  |+ I: ^6 a. w: u: T8 |# @% E
[ Thật khó để trúng giải nhỉ ?.]& x: O+ ~  l" X( P
2 B% l. W6 Z, I& @
[ Xin lỗi. Phần lớn trong số đó là giải khuyến khích nên...]
3 f4 F3 j( W% [2 o& p, S* A6 ~7

6 G4 _" [* ]* |Cô Nhân viên xin lỗi rồi cười đểu tôi. Đúng là vậy nhỉ.
: q" B! P( o! J+ [/ E
9 k3 K; C7 A+ o1 x7 @0 b$ y* GaraGaraGara *, * Poton *..
( v( c% f  b% Q6   _4 i  ?  K% U/ d' p, R) o6 V+ v' G
Lần thứ 5, lần này quả bóng màu trắng xuất hiện.
/ |' t9 ?' R" ?1 U7 j. L% M8 B3 U6 P, C' C. r" k
* KaranKaran *,, cái chuông tay reo lên.: H$ ~. l. O+ F  [. T# B+ a8 O( b) O

8 }/ w) A2 v  ~$ - F8 r[ Xin chúc mừng, là giải 5.]
& F& X1 D2 `6 h. ~5 F
/ [2 j& V) ]. P" [  O2 Z9 G[ Bóng ma thuật (trắng) huh...]! L" D6 A& a  `3 f: v+ j# D- [

# z. q& M  b+ g- L[ Vâng, Giống như bóng đen, cái này cũng chỉ dùng được một lần. Cách sử dụng là như nhau nhưng hiệu quả của nó là "nếu cơ thể chưa chết thì đều hồi phục lại được", ngài chỉ cần hiểu như vậy là được ]+ h- X4 q5 h3 A1 X& P+ m

: W" A# ^% M/ |8 u7 [Nghe giống như thuốc giải độc nhỉ. Thôi thì để test sau vậy.1
+ u- z* n1 r( ~" d
6 ^% F* s9 {2 t3 JTiếp tục quay.
, R0 X% w, h, g! S, S6 G# O! a9 V0 ~
* GaraGaraGara *, * Poton *.
, D, Q5 R% l* U) B) o
& @4 L' n7 J$ D; N7 x  G/ A
* GaraGaraGara *, * Poton *. # r3 H6 `8 W# ^5 {7 ?" D6 {' h' M

' `# ) u' C* n* K+ k * GaraGaraGara * ー ー.  $ Z8 x$ @* b( R  h: s+ 2 n
3 o4 n" ^) B6 [& z- p' e
Từ lần thứ 6 đến lần thứ 10 toàn là bóng đen.% {& q" f+ q! |9 b
! o7 s: ?+ @( r. t) O" z$ R
[ Uhm, chả lẽ thần may mắn không đứng về phía tôi sao? ]5 @, @7 I0 c" X4 w  H" P

( J  K: J" M" Z: e2 P4 iLần cuối cùng, hít 1 hơi thật sâu trong khi giữ tay cầm." u1 v3 M* o# H6 U- ^
2 K* v" f. ~  ~' O9 |$ ]; l% K
"Heryaaaaa !!"Tôi lấy tinh thần và thực hiện lần quay cuối cùng.
: V& E+ s' t! ^' H! W$ H* @+ F' [) H4 ^' O3 L* p
[ Này, ngươi đang làm cái trò mèo gì nãy giờ thế? ]. B3 x: c1 d8 n! R  v

6 v) D* _( I5 Q) MCô ta(Demon Sword) đến bên cạnh rồi ngước nhìn tôi.5 E- S8 t. J& R
" k& l/ N) x0 j1 G# L  P& C# s% P( S: f
[ Cô bị mù à, không thấy tôi đang quay xổ số huh ? ], L, a' 7 e) X& u
2 M* ~! v' `7 c! v: t- G
[ Xổ số ? ]
! |1 f+ G, B4 t) x. [
% s3 x/ }9 Y1 r; w& Z[ Đúng vậy, quay sổ xố bằng cái này, và sẽ có 1 vật phẩm bất kỳ rơi ra.]

* X4 e$ J+ B, k  P- E: V7 ?& b: F$ {/ R$ C! z$ U
[ Ý ngươi là quả bóng đó à?]
% j  c* p9 P6 r0 ~3 q; ~
& ~. W5 k) @9 {8 H0 M! _4 Q[ Bình thường thì là quả bóng nhưng nếu vận may tốt thì có thể nhận được vài giải thưởng tốt.]
! m" ?2 R/ c2 g1 Y2 Z6 b0 `9 ?/ A
: q& t0 o% o# Nhìn vào bảng danh sách giải thưởng, ngoài trừ 2 cái cuối, dù có nhìn cái nào thì chỉ toàn những thứ tuyệt vời.1 G" F/ ?% 3 k* h9 h
- |5 g+ i' C) l) ~  
[ Nghe vui đấy. Hay để ta quay với ?.]
7 b1 q; o* A& i7 Z- i' o  y' U) l4 Z. s+ }9 w8 [- e; p: W4 Z* w- ?
[ Để cô? ]
4 i* @4 f8 V0 r+ X! x
- O5 C% e5 d( b& s. Q# zĐây là lần quay cuối cùng nên tôi chả bận tâm./ i: U, b& b! D: `. e- C

6 r( l* M9 t3 H- D+ ANhưng "không sao chứ?" Tôi nhìn cô nhân viên.
5 C" d- 5 V' u" Q1 G* C5 u' W) z. g3 a5 b: `2 ]
[ Không vấn đề gì cả, ngài vẫn có thể tự do quyết định quyền sở hữu vật phẩm rơi ra ở chỗ kia.]
) t' M" ]; n4 D7 {4 W6 z* u& D! W, ^) f# w# Q- f
[ Oh vậy à.]- [# x# w( L/ t) b
$ G1 V  H3 U8 D3 V; _4 a4 {
Nếu chỉ có 1 lần thì thế đéo nào cũng ngay mấy quả bóng đen, nên tôi cũng chả quan tâm.

) t- z* z. `. ]9 t5 w$ X, Z' x
* ~4 {5 E6 h& x[ Vậy thì, cầm chỗ này rồi xoay đi.]8 # z; j# H  I4 i1 R

. {( ^; q3 O6 B# h  F: STôi nói với cô ta ( Demon Sword), tôi lườm cô ta bằng đôi mắt nghi ngờ.) p- I8 R( R( [& ^9 j$ i: k; ]

; F$ E" _0 C# G# S2 m1 _) l: [[ Có chuyện gì sao?]+ }# d" H% h, o, Z& ~
5 l$ k+ u9 n6 ?# [" {& f
[Ta..ta không thể với tới. ]
+ k) r& o- k8 g5 S% k1 J' H2 D5 T& K5 `5 E0 - U# `, R' a
[ Eh? ]  W& B+ U4 a+ [# X& |& y
0 F8 e' n( c9 ^2 b( N: i3 X  z
[ Ngươi bị mù à, nhìn xem coi tới không?]1+ {1 r" p  }6 j

. i" R" Y* Y; m, B) MCô ta giơ cả 2 bàn tay lên hướng về phía tay cầm máy quay nhưng éo với tới,
2 B: S' z  {& _" _% w' i3 ?" @
5 t" Z/ P) C" V[ Hết cách == ]: s" a  e; p  M

! u: `" |* V- R9 k; z- VĐặt tay dưới hông cô ta rồi tôi bế cô ta lên.
3 O( x* U7 L/ `# C- d- k8 }
3 ^5 `& o4 Y& b! u9 c[ Ngươi!! ー ー]3 h* R9 h3 t5 h# O) U; |# R" |

: h8 j: r/ F4 `5 / D4 }( ^Không hiểu vì sao mặt cô ta lại đỏ lên, tôi chỉ đơn giản là bế cô ta lên thôi mà...
8 k) I2 ^8 q' w1 e
0 }" H0 Q& I- y: g5 k
Tôi hơi vội vì nó hơi phiền phức.
' t% A0 p5 }6 n( b
8 L# C6 ~% O! q3 S% y[ Nè nè, lẹ đi cô biết là cô nặng lắm không, nhanh quay nó đi...]7 a/ O  B) {6 p+ j9 O

+ e! Z0 i7 x/ F* D9 }[ Đừng có nói xàm thế, nhìn thế đéo nào mà ngươi bảo ta nặng thế...]
; B" K$ X  G7 d: z
! Z  K& z7 b# X7 v* d& @1 w/ G7 |[ Rồi rồi!!.]) ^/ r4 m: l1 y: x- N+ s$ a/ j$ b
; p! O' K) W+ c
Tôi trả lời cho có.8 y# T3 C4 }8 k* f

: K$ P2 v: y! U' d5 q1 A( ?Cô ta lầm bầm cái gì đó rồi quay xổ số.9 M. _2 m) i$ n6 f
$ `) R+ ^( D0 d+ F, ^4 f2 W3 X; U. F
* GaraGaraGara *, * Poton *.2 J) ^8 ~( C  n, Q

6 P* C9 |: h" }" p5 d( DVật phẩm xuất hiện làー ー quả bóng màu đỏ.!
2 _- m& g: B% A# x
+ W& r9 g# ~. z: ?5 w/ |[ Xin chúc mừng quý khách! đó Là giải nhì.]& c7 {' g2 m* j# C' W# A# Y

3 y0 H, L8 {5 G# C[ Wtf??? ]$ F" X' y  i7 {: I- _; j

2 `. e: Z3 g# z6 c# d  NThật bất ngờ, thế đéo nào mà quay 1 lần đã trúng.' m% o( T( o9 x. C  M9 h4 g& T3 [

! O" l* K4 l: j; h- S2 t
Chỉ với 1 lần quay cô ta đã quay trúng cái giải ngon như thế. Phúc tinh à.
7 v) n3 j/ x% I& d: U" D* `& e1 `) t7 p0 v
Cô Nhân viên đã lấy phần thưởng ra.8 z, w2 B& C: ]9 T1 N" q
3 G* K) |) ]. @4 G$
[ Vâng, đây là phần thưởng của giải nhì, một sợi Lông Vũ. Nếu sử dụng cái này ngài sẽ ngay lập tức dịch chuyển đến nơi mà ngài đã từng tới, ngài cũng có thể dẫn theo vài người khác, nhân tiện vì đây không phải là vật phẩm tiêu hao, dù có sử dụng bao nhiêu lần thì nó cũng không mất. Ah, vì nó chỉ có thể được sử dụng bởi người nhận nó bây giờ nên hãy chú ý.] 8 |1 s& M3 X# e4 `; T* K
9 x$ Q' w) v  R  ~
Khi tôi quay trở lại khu rừng, trời đã tối muộn.
$ C) c4 Y+ X! T) i' [9 X9 c
! K, c% R# X/ ]! Z0 T2 T5 6 P: qTay trái cầm Lông Warp, tay phải đang cầm cây Demon Sword đã trở lại hình dáng cũ.
0 r. ]. }) ?' `1 e" j& N, O  L! i6 7 ~9 L, ?8 q2 `; o( M9 h
Tôi lấy Lông Warp ra.
  q# }  M# F6 y' F
1 M9 b8 ~0 [# w; c, O0 O0 TNếu tôi đúng, nó có thể giúp tôi đi đến những nơi tôi đã từng đi qua ngay lập tức.2 Z) n7 y/ v" y: Q$ Q4 I2 R4 Q
1 ^: w" d" P" S+ }3 J; r
Cầm Lông Warp, tôi tưởng tượng ra Dinh thự của mình trong đầu và sử dụng nó.

, M9 E+ v* Z# N9 Z9 d2 z! _" x* h5 {5 L/ y9 t
Và rồi, phong cảnh trước mắt tôi đội nhiên thay đổi.+ Q! e4 u) R. x' z, k7 r4 F

" k7 g2 b# q2 E  t& O9 / Z0 F2 G$ ANó giống như thay đổi một kênh truyền hình vậy, trong chớp mắt những gì tôi có thể thấy đã thay đổi.
1 U& X& P0 A8 z' }/ W*
  m2 }! a; Q0 j: s4 E6 O) u+ @' KPhong cảnh xuất hiện chính là Dinh thự của tôi.
4 J. e0 b- l5 t+ g  1 @. m5 T9 ?4 e& ~5 `- y
[ ......Wow!! ]' H- ~( K0 v" A
9 s6 A8 a4 ?' ]5 x
Khi nói Lông Warp thì tôi đã biết nó như thế nào rồi nhưng khi thực sự dùng nó mới biết nó  [......Wow!! ] như thế nào.1
4 R* C" C7 ?1 g; P' ]  z7 i1 Q
$ s7 {. [* Z2 m4 o" Tôi thử dịch chuyển đến thương hội Salamas.
' p" W5 a1 E+ D5 P3 z$ q. D$ x
1 r+ w4 d2 q! X' u8 c0 O5 YKế, Tôi thử dịch chuyển đến cổng vào thị trấn Roizen.
7 M. R- 9 g9 F8 I7 o" }( U
- }8 J7 ^0 c& d- y3 ]# lThử xa 1 chút, tôi bay đến nơi săn bắt bò núi.
! r' p8 @8 m* Q8 x1 u6 j' e9 J* A+
Phong cảnh thay đổi từng cái một, nó đã dịch chuyển đến đúng với những nơi tôi nghĩ.
) F8 P( i4 v% _
/ p9 ^' _/ n8 M. {+ X3 p5 P$ `
Tuyệt vời, cái này đúng là tuyệt vời.# z- Y/ {0 s7 O/ Z

/ d9 s* ~+ j) E; yThành thật mà nói, cái này không phải là mạnh hơn nhiều so với tất cả năng lực x777 lần của tôi sao?7 V1 d0 X  N$ |* b2 V, `3 e. _

# V5 B" X/ k8 W8 k! D9 y: AKhông, cái đó không phải là nó yếu. Dù công dụng của nó không được nhiều như thế này.0 }& E/ l4 f6 |' B

2 }( J- ]* M" w  t& v; j7 Y2 Y' aNhưng nếu là cái này, tôi có thể làm mọi thứ.
% l+ M! V" _! J* p( P& ?+ }  y6 z: A& j2 y) x
Tôi đã nghĩ đến những điều có thể làm với Lông Warp.1 j/ g  a" n$ V  p: H+ u" T; m: m

% A+ }* Y& t# k7 w& w/ @Ví dụ như tôi có thể làm giống người bán hàng rong, nếu đến 1 thị trấn xa nào đó 1 lần, thì tôi có thể mang hàng hóa giữa 2 thị trấn.# q1 N; ]1 U8 ^" C
. L, n$ n; s- W8 C& N0 x
Tôi nhìn xung quanh, có 1 tảng đá nằm khá xa.
, {. w; e4 A/ o. |6 ^
( w( U% c1 @! S! f- E& Z3 mDùng Lông Warp, tôi đã dịch chuyển phía sau tảng đá ( nơi mà tôi nhìn lúc nãy). @7 z' n( r% @& |% G! j4 O
2 n5 }4 ~' `0 J2 O' & ^; w
Chỉ cần như vậy, khi đánh nhau tôi có thể dịch chuyển ra đằng sau kẻ địch.
3 r8 A0 I$ ]% |2 c  Z5 m5 Z3 s+ X0 _) W

Bằng cách kết hợp với các kỹ năng, việc có thể làm sẽ được tăng thêm.
$ h  c3 I- ^& X' `9 W- ?& n8 g' p$ h) z' Q& K+ `% m* X
Ngày hôm sau.# G% |- C2 `6 d9 }: j& {  U" n

$ J6 u6 U1 K( f; M& x( z" i/ DBằng cách sử dụng Lông Warp, hôm nay tôi đại khai sát giới đến tận 10 con.
7 I& r$ r( p1 y& O4 H& @6 t! B6 A8 F+ m3 ~. p$ X
Cho đến bây giờ kỉ lục của tôi đã bị thay đổi chỉ với 1 lần. Người của thương hội Andreu đã rất ngạc nhiên.
# G: J2 D" K( G* M- p: P
! S( * a+ e' y# M* P1 X[ Thật sự thì ngài có phải là chỉ huy của 1 nhóm lính đánh thuê hoặc đây là 1 trò đùa nào đó không. Bởi vì đây là việc có quy mô hàng trăm người...]4 G3 }8 x4 I. o" h- n* O- T

0 u/ h( |' {9 C, M5 Vì Anh ta đã nói như vậy. Ngày hôm đó tôi đã nói cái Lông dịch chuyển đó thật tuyệt nhưng qua ngày hôm sau tôi mới phát hiện ra có cái gì đó sai sai ở đây.; Z+ w5 M" D1 p' m/ |

. Y4 x  h& |0 n: ^/ hLông Warp chắc chắn là rất tuyệt, Nhưng thứ còn tuyệt hơn ở đây đó là " tôi nhận được nó chỉ bằng 1 tời vé số".( n" x! l& v3 c, _5 Q$

* h' {. V# [) B6 pNgoài ra sẽ còn nhiều thứ tuyệt vời hơn tôi có thể nhận được từ những cuộc xổ số đó.
' t9 v, @2 q: Y1 t. X9 X0 }0 L
' r$ x$ ]6 f/ N
Hãy thu thập thật nhiều vé số nào! thật nhiều, thật nhiều vé số.
. r+ v$ R: _0 {
& g% H7 L; E9 u, F& p: ?015: Giải cứu công chúa
3 t6 n6 ~' t- |& X; j& e* a6 H$ @( O. R
* i$ x& ]( v  PVào khoảng trưa, sau khi tôi hoàn thành việc săn bò núi, tôi đang ngồi một mình trong phòng riêng ở Dinh thự và thờ thẩn nhìn vào Cây quạt gấp.4 ?5 j2 X9 |% f( U/ |3 P

2 A) A3 C1 u7 Q( qChiếc quạt gấp của công chúa Helene, kể từ khi tôi nhận được nó, tôi luôn trân trọng giữ nó bên mình.4 M$ Q+ A: E# k( ~; v! c
8 V4 d4 M5 ?  N4 C4 X0 x( Z
[ Cái wtf gì thế ? ]  N( M8 S$ ~' }2 F8 s

9 s2 _8 a  P! b" bGiọng Demon Sword vang lên trong đầu tôi.
, Y" e  g( I# ?, x& _+ F: N9 [5 H- N9 d7 V  U  d. @
Ban đầu cô ta khá ồn ào, luôn nói về những thứ như "hãy để ta đi ",  tuy nhiên sau sự kiện xổ số. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô ta nhưng cô ta đã ngừng cào nhàu.5 B5 g' ^" r) K

7 R: `0 A: A) G/ j) }4 @( Z[ Đây là một món quà từ một người tôi đã cứu ]' b- W' g- S! N* 3 s% c
8 R' D! w& [$ d! e
[ Tình đầu của ngươi à??? ]
* }  Y. ?% I% A: @$ |
1 i1 `$ I3 }6 m5 K! G1 I$ |
[ Hu! ]
  J  ; ?6 d  c" [% N# T: T# i$ ~4 c* F3 E8 a$ g% Y. P# R5 P
Cạn lời, nhưng có lẽ đúng." w" ^' n3 F+ X+ {' d' G* A

1 O! x  t: ?' u2 YTừ cái nhìn đầu tiên, trái tim của tôi đã bị quyết rũ bởi vẻ đẹp thuần túy của nàng. # i. u5 x/ V( p# ~* , }
$ g0 M1 P# k4 s: Z
Mái tóc dài, vàng óng ánh, thái độ điềm tĩnh như mặt nước và sự thanh lịch đầy kiêu sa. - R& |: v9 r5 Y) ~  s  t7 ~

  $ N, v" x% S+ }( |, ' KMọi thứ về cô ấy tạo nên một hình tượng "Công chúa hoàng gia" trong mơ của tôi.3 v9 Q7 ]  K, ^' b! U' O) B2 t

9 O0 X1 G3 Y* a7 T/ c" L3 Q[ Tôi tự hỏi, không biết giờ cô ấy đang làm gì ? ]6 s; {8 U" Z- c9 t

/ m' e" Y/ t; X5 v" R[ Tại sao ngươi phải lo lắng cho cô ta chứ? thay vào đó, Sao ngươi không đi đến bên cô ta, sử dụng cái Lông Warp gì đó ấy ]: + m- X/ U! Z3 i- @

# l' v$ q) F: C* ~: W8 {[ Tôi.... Không biết cô ấy đang ở đâu... ]: z3 F  z/ ?% |
6 [- W! d% H6 ?4 F! `2 Y
Nói vậy thôi chứ tôi cũng nên thử xem, tôi lấy Lông warp ra, và tưởng tượng vị trí hiện tại của nàng, nhưng chả có gì xảy ra.
. }1 V; J4 H) x

0 [% |# u: h5 }7 YNếu không có [Địa điểm] cụ thể nó sẽ không hoạt động được.
5 F) c0 A' v$ g3 |8 h* h6 @% A$ n. F$ d0 U8 M* M
[ Chủ nhân! ]
- ~( X7 P: u/ I$ Q9 e, u6 r) D$ ]1 z2 i9 I( g  a
Cùng với tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy giọng của Miu.- M9 g# i, A! h( J  U! _1 i
, W0 T1 V; y- a; t5 ]
[ Có chuyện gì sao ? ]
! [# F0 P  A: m1 ^( E1 |' K/ H2 v# n  C
[ Thứ lỗi chủ nhân, nhưng có một vị khách muốn gặp anh. ]
* z7 @# ^: L! w& `. R3 C
0 {& ^1 m, x+ {5 ]$ w% F" T[ Khách? ai thế?? ]+ [) g5 O" e  a- m
+ _$ a# _' Z" O3 L1 n
[ Uhmm .....  là một công chúa... em nghĩ vậy? ]- g/ j' L9 C# _5 C
% v; n% ^2 k2 `
[ Eh! ]: v8 w! r- Y/ `5 a0 J9 A

$ U; p2 ?' k" T1 d1 ?5 V/ t; I. MTim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.1 X' v$ K4 w8 Y

4 a: O- ^) r2 e) _Em ấy nói là công chúa, liệu có khi nào không....6 h2 u+ X; T# x9 h
' y5 Z% U8 h7 b" L; ^( r& B. U
Tôi chợp lấy Demon Sword và lập tức ra khỏi phòng, Miu nhanh chóng theo sau và nói.
0 h8 [" j, D0 Y$ m1 }5 O" k& G$ Z3 W; _; }8 m7 K; P

[ Cô ấy đang đợi ở phòng khách, thưa chủ nhân ]
; c9 g4 x' {; f7 x0 ?& W) A; w2 _: d4 j. @6 C. J2 L
Với 1 tốc độ âm thanh, tôi nhanh chóng đến phòng khách.* F1 g7 z1 C4 Y* v2 y5 k# N& F& }1 s
2 c& K  W8 I% l, }& W) C/
Khi tôi bước vào bên trong., O# Y4 J4 C0 l* s

7 E' e0 U) X$ B& 5 O4 @  @4 ?[ Ah! ...... ]  C, E4 m+ h8 p! w

' m4 F! G3 p! T7 x: d# ^Tôi vô tình thốt ra, tôi lỡ cmn mồm rồi.
; o% n) x8 U4 @$ s+ F! W/ L1 x* ~
7 `0 p) o) g2 W: g9 p' U; P+ QNàng công chúa đang đợi ở đó không phải là Helene. : r; P- u5 U" R- ?/ S
1 j, o) R6 M% W* w! F/ k, z
Đó là em gái cô ấy. Iris Teresia Mercouri , công chúa Iris. 6 w$ I6 i. a3 G  W

/ g- `  c) ^3 x$ ?Tôi đang cảm thấy có chút thất vọng nhưng..
* s7 g8 ]4 ]* J( _2 ?: ?0 D! Q  q& m0 g) `5 F. _5 i  Y
[ Kakeru ]2 v- d. W, ^9 Q+ z8 n3 l  E
, t0 O, d# k+ b# P2 J
Tôi kinh ngạc khi thấy công chúa Iris đang có khuôn mặt bối rối, ý nghĩ vừa rồi tan biến., N+ u  `$ B( L, k+ [* _

, I+ P/ x4 i+ S [ Tôi muốn nhờ ngài cứu Aneue ]3 T* D* c. }4 _: D9 w6 H, A

! T6 o3 ~: l& z  t. @2 p* ]
Tôi ngồi xuống ghế sofa và hỏi thêm chi tiết về yêu cầu cô vừa đưa ra.3 E+ J5 j4 A( p( I8 S
1 z: R0 b6 e( _6 z+ w; E2 W* m
[ Aneue ??, có phải công chúa Helene không? Đã xảy ra chuyện gì? ]
* E, x7 l% P8 L
5 e! a0 h* e0 N9 W$ |% C. g[ Bây giờ, Aneue đang dẫn đầu quân ra thẳng tuyền tuyến ]) 4 b- _& m) _! D1 p0 J; L- D1 I
7 I, p, U# j& ^# I6 f/ G3 z
[ Ừ, nếu tôi không nhầm thì cô ấy đến đó để động viên hay gì đó đại loại vậy ]
+ v) M8 V4 A1 T+ f: _% K6 S1 X1 N7 q, p* 6 `8 H4 j7 g+ ]) J( [
Tôi bất chợt nhớ lại khoảng thời gian khi tôi cứu Helene.
2 }. B! a# D3 e) p/ M5 o3 K( W% q0 L4 y
[ Đúng vậy, trong cuộc chiến chống lại những tộc người man rợ, Chung quy thì những tộc đó đã bị đàn áp, vì vậy, một thành viên của hoàng tộc phải đến đó giải quyết các vấn đề sau chiến tranh. Người đi là Aneue, nhưng ...]* E; w2 C0 F. c' p: [5 R
1 @6 d1 `1 T2 ]
[ Nhưng? ]. I/ q% t' ^/ k7 x- T7 R
6 h8 H0 `( W" z* R& r$ c# e( D! b3 e
[ Các chỉ huy địa phương đã quay sang phe địch, vì vậy điều đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của họ ]
  B' ]3 c5 O. I1 M' J
) W: H" `8 V+ H9 q[ Quay sang?, sau đó, Công chúa Helene sẽ ra sao?? ]

" ?& t) e/ `+ Q% l5 x, C4 D  V1 W$ O* w
[ Kỵ sĩ hộ vệ, Fortis, cảm thấy tình trạng khẩn cấp vào phút cuối và quyết định chạy trốn cùng Aneue . Ngay lúc này, với 1 lực lượng quân đội nhỏ, họ đang bị vay hãm ở 1 pháo đài gần đây... tôi muốn ngài đến đó ]7 ~6 w& F$ U/ i9 D1 Y
5 ]: @" Q' r+ e- B9 i( V2 [
[ Tôi?]8 x- j, U* @4 l. o. A
! w5 ^  l. v9 h. C3 U) _, t$ d
[ Phải! Tất nhiên tôi sẽ gửi thêm lính của tôi nhưng nó phải tốn một thời gian để điều động họ lại. Mà, tôi muốn ngài ưu tiên việc cứu Aneue trước. ]
: B+ H. b, W: P/ " i% t+ {  s
4 O  ^& W. }& K. e) o" Ưu tiên cứu Aneue?"– cô ấy nói điều đó với biểu hiện tuyệt vọng.: ~7 N4 V/ B  ]/ _, I/ H

5 {6 s: F6 k8 Q" _/ h; H! K- lNhìn lại tình hình một cách cụ thể, thì dù cho quân đội với hàng phòng thủ vững chắc có bị thảm sát đi chăng nữa, cô ấy muốn ít nhất phải cứu được chị cô ấy. Tôi hiểu được vấn đề thật sự nghiêm trọng qua lời nói của cô ấy.
2 a+ P% q8 O- G& J8 u( O4 ^. P2 V! C5 s
Cô ấy có cảm xúc mạnh mẽ với chị mình đó là điều chắc chắn. Đó là lí do tại sao tôi có thể cảm thấy có chút nghi ngờ.
5 K* |; h- B3 l# }! J! S4 O8 ?5 v& R* l( A8 x7 J
[ Cô chắc không? Nhờ một người như tôi. Bọn họ vừa bị phản bội đấy, không phải tốt hơn nếu cô kiếm một ai đó đáng tin cậy hơn tôi sao? ]
8 ^8 O- d4 |# d* w

, l$ q" ]0 y8 q[ Cái quạt đó!!!! ]
9 a/ W7 m& R1 }. c6 s) ~1 + t0 O5 X, l. x8 d
Iris chỉ vào eo tôi. Nơi mà chiếc quạt của công chúa Helene được tôi mang theo bên mình.
2 D0 A6 }6 {9 D1 F  `6 j3 m; c0 t/ B" y3 j5 j$ k( m
[ Chiếc quạt đó thuộc về Aneue phải không? Lần đâu tiên khi gặp Kakeru đến giờ, ngài luôn luôn mang theo chiếc quạt gấp đấy bên mình coi đó như là một vật gì đó rất quan trọng đúng chứ? vậy thì, nếu là Kakeru thì không có vấn đề gì hết ]
# V" h$ S8 b" s' Q. D
& x5 E$ n% {/ _1 D1 v[ Tôi hiểu rồi ], E1 P5 E0 u2 Z

4 [5 ?# R5 m9 R" _* x: p1 y( m7 p; ATôi nắm lấy cây quạt gấp. Quả thật nó là kho báu của tôi, và người chủ nhân của chiếc quạt gấp, ー ーcông chúa Helena, còn quan trọng hơn nhiều.
8 s9 P5 v8 k0 h4 h! A
: U. _& z5 g. Z$ U: }Tất nhiên, nếu ai đó bảo tôi đi cứu cô ấy tôi chắc chắn sẽ đi, ngay cả khi đó là đường tử, tôi vẫn sẽ lao vào cứu nàng ấy.& i2 R8 f* J* _3 g/ |; y

) y7 r% o7 z; ^2 T( PVới vậy thì, tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
+ R. e* U& w4 r; m8 r) L8 `1 ]
6 A3 |% C/ G, K( r5 q! j, V* S[ Hơn nữa...]$ E( r' O, O. U7 f  R6 E

2 Y# ?5 G! T$ T
[ Yup? ]# Y  W* G9 # W! S( j2 B! v- W; v; L

5 v) d( C0 u4 fTôi nghiên đầu và nhìn về Công chúa Iris.
, ?* C0 u5 p8 s" Q  u2 i3 q$ c5 K0 . D  w, p6 F
Hơn nữa- —-cái gì???
0 h* E+ X2 p& c3 S8 C! u; q
( K1 Z& O; Q4 O5 S( ?$ WIris nhìn thẳng mắt tôi./ |9 {; X( t. m* G8 p. A
* U* M  p3 x. a  }, z6 L
Với đôi mắt và dáng đứng nghiêm trang, với cái nhìn không chút do dự.
9 E/ w# d. w6 }- ]; O1 }1 q0 q$ b8 ?) O5 G+ w
[ Tôi biết, Nếu là Kakeru, tôi có thể đạt niềm tin ở ngài ]
6 q, J% ; s+ T% Y( c& A' P5 z; J1 Q5 t. y5 V! q7 }
Một đòn tấn công quá bất cmn ngờ! Dính trực diệp luôn.$ N: {. u# X$ m/ G

6 A+ o1 t* |' % R% [# j Nhìn tôi với bằng đôi mắt đó, thế méo nào tôi có thể làm gì ngoài việc đáp ứng mong muốn của cô chứ!!!: w6 e* ]* O' i2 {; M# @( n9 h

! f8 ]  {" m; g) J1 R) V===================& d; A4 c/ s3 K- k+ v

' K' H4 C' i5 U- YTôi đang cưỡi ngựa.
6 a' o) |5 p8 T8 P. R1 q: X; `2 {& l2 p' V1 L# f$ i$ a
Sau khi rời thị trấn Roizen.
4 z3 Q" C( J( x9   {- E: k+ w- e! G) {& N$ l& D2 e# E! p

Với con ngựa tràn đầy năng lượng, tôi làm một chuyến tới thẳng thị trấn tiếp theo, Reius . Ở nơi đây với sự chuẩn bị trước của Iris, tôi đã thay con ngựa kiệt sức mà tôi đang cưỡi bằng một con khỏe hơn và tôi đi một mạch tới thị trấn tiếp theo và cũng như vậy tôi lại đổi ngựa một lần nữa.103 d+ d4 m1 / t' ~& P' `

* ?; X0 S+ @) K' c. b0 b; @Hết con này đến con khác. Với tốc độ tối đa đi về phía mà công chúa Helene đang ở, đến pháo đài vùng Euboi mà tôi được chỉ dẫn.
0 p5 R$ P! f6 x# Y: f, C8 ]5 K8 y
Tôi đi tới thị trấn gần nhất với pháo đài và thay con ngựa mới cùng 1 tấm bản đồ.4 r- Z! D5 B. o2 y( d9 i$ z
1 E4 f7 i, Z3 f! F
Và cuối cùng, tôi đã tới pháo đài. - |. R& H* X* l; o

1 q/ D  y+ j* X; e5 F1 ~Nó chỉ là một pháo đài đơn giản đươc bao quanh bởi những hàng rào gỗ.
. Y& X  U9 p3 q& s3 A8 W0 q4 N1 }1 N6 d+ S! Y; P6 m
[ Khói nhiều quá. Ngươi đến trể rồi à ? ]
% ~) }6 B6 |* g8 l2 a  g% g
4 G  |' b& j( q% [Giọng Demon Sword vang lên trong đầu tôi. $ @1 k+ Z! p: I0 D

; G5 ?, L, P5 ~  ~2 M. J; KTôi tập trung quan sát xung quanh. Với tầm nhìn đã được nâng cấp, tôi thấy pháo đài đang bị vay hãm bởi 1 cuộc tấn công dữ dội, đó là những gì đang diễn ra.

0 |1 u* k3 X/ b) D4 P
! ~/ o( W6 q: ^1 F! w9 j2 QTôi thấy nhẹ nhõm hẳn ra.1 c2 _$ t; q& g, [+ R

! k% s2 l  K, ^9 B[ Nhìn có vẻ nó chưa kết thúc. Chúng ta vẫn có chút thời gian. ]
% U1 d) l  Z% A$ $ ]/ F! ]9 m. i: R7 `, W' K+ R) v
[ Vậy sao  ]
3 C" A6 t. ! c. U
$ g2 r% u) J5 Q. `[ Tôi sẽ sử dụng cô đấy ]
% a: x& w$ K: v" q, V, U8 o5 G. e$ T8 X3 O, y
Tôi cầm chặt thanh Demon Sword, nó là một vũ khí nguy hiểm. Nhưng bây giờ đó là thứ tôi tin cậy nhất.
; d  O' A! D7 c
5 g1 F' L. E2 U1 f8 f
上一篇:Chương 11: Thu thập vé số và 11 lần quay thưởng
下一篇:Chương 13: Đội quân Undead

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách