Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 15: Giải cứu Công chúa

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 21:44:58 | |Chế độ đọc
Vào khoảng trưa, sau khi tôi hoàn thành việc săn bò núi, tôi đang ngồi một mình trong phòng riêng ở Dinh thự và thờ thẩn nhìn vào Cây quạt gấp.
* Y) N$ B/ z7 F( X. Q, _6 I/ j6 [, g, w% p, Y
Chiếc quạt gấp của công chúa Helene, kể từ khi tôi nhận được nó, tôi luôn trân trọng giữ nó bên mình.; C# A; P4 I8 u. a1 L5 w) A

; B0 s5 Q7 ^5 q6 Q3 A# p  X7 i[ Cái wtf gì thế ? ]' a: m% f/ 1 p, n) n7 b$ v

" X9 K$ B" Z5 e; ~0 EGiọng Demon Sword vang lên trong đầu tôi.5 J0 w) B( E* Z! d% e
% B9 q2 z) i2 h/ j
Ban đầu cô ta khá ồn ào, luôn nói về những thứ như "hãy để ta đi ",  tuy nhiên sau sự kiện xổ số. Tôi không biết chuyện gì xảy ra với cô ta nhưng cô ta đã ngừng cào nhàu., _6 ~  K9 w: L'

# k6 S, i0 M* x/ z- T1 6 G: t[ Đây là một món quà từ một người tôi đã cứu ]
. d# d0 P1 s- B/ T% m8 `6 c& ]& Z+ z& k) Z7 K( j1 Q2 q: P& s
[ Tình đầu của ngươi à??? ]  ~& I9 B9 L3 e

% f' d0 m5 c! i[ Hu! ]6 z# y8 [6 n2 C7 y- A) F8 `& L

  J, l! I* {5 ?/ t3 aCạn lời, nhưng có lẽ đúng.
8 _6 R: p$ v$ W4 E5 I* I8 @
* a3 _- F( ]( v5 @4 }: t) Z" YTừ cái nhìn đầu tiên, trái tim của tôi đã bị quyết rũ bởi vẻ đẹp thuần túy của nàng.

6 E$ i/ Q- m
" O- X' f# z  J, U" g# r/ Z) r* o Mái tóc dài, vàng óng ánh, thái độ điềm tĩnh như mặt nước và sự thanh lịch đầy kiêu sa.
4 J( P* m  s' K% ^* B" h- X1 ~% r2 [3 [+ j: }1 x/ c* j
Mọi thứ về cô ấy tạo nên một hình tượng "Công chúa hoàng gia" trong mơ của tôi.. _' `8 F5 m, x" @) x. I% F
" J3 U2 _' b4 p3 `
[ Tôi tự hỏi, không biết giờ cô ấy đang làm gì ? ]! H' ]3 g( e/ `
6 {" F2 X4 c+ X1 X
[ Tại sao ngươi phải lo lắng cho cô ta chứ? thay vào đó, Sao ngươi không đi đến bên cô ta, sử dụng cái Lông Warp gì đó ấy ]
) Z0 F& f/ U& d1 T. _5 t+ [* H7 N7 O
[ Tôi.... Không biết cô ấy đang ở đâu... ]8 I4 u$ W$ e7 y& i- v# / E

, A& o# {2 K# o. M5 RNói vậy thôi chứ tôi cũng nên thử xem, tôi lấy Lông warp ra, và tưởng tượng vị trí hiện tại của nàng, nhưng chả có gì xảy ra.
" _3 c& q2 s% S4 m7 r. j! D2 b2 }5 `% O- g/ p( _
Nếu không có [Địa điểm] cụ thể nó sẽ không hoạt động được.2 Z; L3 T8 x2 " P' H! w) R0 v

8 k8 z! T% o! p1 c3 |1 Q- m[ Chủ nhân! ]# D; Q. a' }! k( {

$ j7 d1 X+ D. R! @& ]* UCùng với tiếng gõ cửa, tôi nghe thấy giọng của Miu.9 G4 u1 {" F! E6 |% A, i- {$ U) J


8 Q3 D+ L9 E( `' p3 Z6 V$ G[ Có chuyện gì sao ? ]6 [7 S: I& m7 z  N( O
/ ]6 Y: i; n3 }% K
[ Thứ lỗi chủ nhân, nhưng có một vị khách muốn gặp anh. ]8 O; c4 {# J7 K7 J% m/ ~

! e( v& R* @# i1 i! x( r[ Khách? ai thế?? ]4 ?: B& P# P3 P4 b8 t* X
; T) n7 s3 t; t4 R
[ Uhmm .....  là một công chúa... em nghĩ vậy? ]
; s% R* |1 Q$ N) M) O! L8 s/ S4 e1 d& z# b
[ Eh! ]
6 o1 w3 m+ ) T% z( O5 h! w% x0 b; 2 m* N" R8 M
Tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực.' c% ' [  t: A6 Z) s/ Q4 w

, U) |1 N# U: N+ n! `* e3 t9 k3 ~Em ấy nói là công chúa, liệu có khi nào không....- h- t) h' V6 E7 X; l
- T; }. V$ t2 }- ! ?( E+ [
Tôi chợp lấy Demon Sword và lập tức ra khỏi phòng, Miu nhanh chóng theo sau và nói.- O" c; S+ F3 _5 T/ }4 h8 l- t

: e3 Z- }- a" K. D+ ]5 H[ Cô ấy đang đợi ở phòng khách, thưa chủ nhân ]
1 m9 z/ g  H2 B: v
5 g) m# y. R" X/ P* E; H+ k2 X; R6 @Với 1 tốc độ âm thanh, tôi nhanh chóng đến phòng khách.
% ]  N, o$ E( Q. c
9 k# j$ A- V  rKhi tôi bước vào bên trong.
% Y9 q# V/ G7 X9 g% ?) v# |4 |6 |
& {. o0 k9 }6 v+ E2 V4 Z8 J
[ Ah! ...... ]( t- H6 i  6 Z0 m

+ e5 M, i4 R/ D0 X& z! l% ETôi vô tình thốt ra, tôi lỡ cmn mồm rồi.- K' A7 |9 G' D  W! ?
% H- o; |7 Q6 }3 Q" o
Nàng công chúa đang đợi ở đó không phải là Helene. 6 z# N8 P( c9 j0 p- c( ]
$ U7 e8 L: d; y9 h
Đó là em gái cô ấy. Iris Teresia Mercouri , công chúa Iris. 2 Y: M5 }! ^( x3 u* @2 p! j9 ^

' a( [8 x1 o/ M( K6 a1 kTôi đang cảm thấy có chút thất vọng nhưng..
2 Q/ Q; j( ~/ u# o  J. `: |$ Z) r2 j7 C. a/ M+ y2 x
[ Kakeru ]
# Z$ y3 R/ ]* q" X8 I
0 r& {( @7 m& f5 STôi kinh ngạc khi thấy công chúa Iris đang có khuôn mặt bối rối, ý nghĩ vừa rồi tan biến.
- c0 k* T- }6 G% U" m/ O7 r& V: n8 @2 u
[ Tôi muốn nhờ ngài cứu Aneue ], b( z' Q9 E" b; }- d5 m: o
* [6 |, L+ , x% g6 V# ^) z
Tôi ngồi xuống ghế sofa và hỏi thêm chi tiết về yêu cầu cô vừa đưa ra.7 S% l) T# `0 S7 c* _0 ]. q

1 ]* }0 j+ K+ T! w: L& j4 y: v[ Aneue ??, có phải công chúa Helene không? Đã xảy ra chuyện gì? ]5 n( _( a- ~! ?8 d( C, I8 x" ]$ B
& y1 l4 V. T6 r/ P! j+ P+ F
[ Bây giờ, Aneue đang dẫn đầu quân ra thẳng tuyền tuyến ]

" b3 K0 W* O0 U
; G# E' o* }5 W6 U0 B: A[ Ừ, nếu tôi không nhầm thì cô ấy đến đó để động viên hay gì đó đại loại vậy ]* p& N+ S! h/ l- F) v. a3 d
. G% o/ W2 B! m' ]
Tôi bất chợt nhớ lại khoảng thời gian khi tôi cứu Helene.
& G9 {4 y0 `4 G  b: W- M: D$ M4 ]1 |+ l% [2 D
[ Đúng vậy, trong cuộc chiến chống lại những tộc người man rợ, Chung quy thì những tộc đó đã bị đàn áp, vì vậy, một thành viên của hoàng tộc phải đến đó giải quyết các vấn đề sau chiến tranh. Người đi là Aneue, nhưng ...]
( A& m3 y3 ~$ Z4 2 # j% ^1 K" }6 ) c$ P" v1 i5 N# v' p; i9 e. G3 r
[ Nhưng? ]
1 R7 E* g# l. ?! x1 R! Y
+ F1 U# y1 s9 m4 p8 B# |; ][ Các chỉ huy địa phương đã quay sang phe địch, vì vậy điều đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của họ ]
. s& ]7 P1 X& p$ ~" l6 ^( S
8 {5 w+ `, U0 Q3 B4 v( l[ Quay sang?, sau đó, Công chúa Helene sẽ ra sao?? ]4 L5 t2 O  a1 J0 }% P1 z

7 [' r8 b3 Z$ w' e* u[ Kỵ sĩ hộ vệ, Fortis, cảm thấy tình trạng khẩn cấp vào phút cuối và quyết định chạy trốn cùng Aneue . Ngay lúc này, với 1 lực lượng quân đội nhỏ, họ đang bị vay hãm ở 1 pháo đài gần đây... tôi muốn ngài đến đó ]
2 O, {4 q( k- P7 g$ P4 n
& Y2 c7 W. [$ D' ], d# @  }7 G
上一篇:Chương 14: Cheat Skill và Cheat Item
下一篇:Chương 16: Cảm xúc thăng hoa

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách