Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 27: Nữ thương gia đệ nhất

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 22:00:17 | |Chế độ đọc
Delfina trông vô cùng khiêu gợi khi đang chải chuốt lại mái tóc đang buông xõa, / {  t* e' & F) ^$ 5 w$ U4 D
$ m, K, v0 Y3 v7 v! F, G# H0 D9 q  I
Nhặc những mảnh vãi còn sót lại của chiếc váy để che đi những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
& l: p3 [' v, _: q1 E) N' T
& a/ t( ?2 y( f/ w! q7 |+ P7 zCô rùng mình khi nhìn thấy những vết máu còn động lại trên mảnh vải.  j3 [5 C3 I: N8 z$ M
1 j( N, s' a2 _9 W8 L( l  c5 e6 }
Dù sao thì chuyện đó cũng đã xãy ra rồi. - z' ~2 A& @" z6 f: j6 U

" e4 k" m% V6 P7 A+ `6 C9 V! M: ^Ý tôi là...tôi sẽ cảm thấy tội lỗi nếu cứ để cô ấy như thế này.
8 N: f, Y: ]( A- s  D6 A' h7 q) |& M! L9 T* b+ m, N
[ Ở yên đây, đợi tôi một chút.]
/ q# {% d9 f) u9 O; Q& x- a/ u+ R! ~7 E* I& |/ , [
Tôi về lại dinh thự bằng cách sử dụng Lông Warp và lấy một tấm vải.$ ~% m) c; Q/ L
5 Z) ~' K) A* s- E1 V3 r
[ Miu!, anh lấy tấm vải này rồi nghen ]2 H! `! Y$ L. C  e" X% c

" o, @( O  K8 J1 q8 gTôi nói với Miu một giọng thật lớn để chắc chắn em ấy có thể nghe thấy, và quay lại chỗ Delfina.1 T/ s! I5 u" D. L, v
2 N) h& s: |3 q+ p
Cả quá trình chỉ mất 10s

4 ]. n0 D; k+ U$ Y
% [# i0 q7 J) n' C, S& l6 e% {* KyoroKyoro * khi tôi quay lại, Delfina nhìn tôi với gương mặt vô hồn.
! {: F; a% z& s7 N1 w8 O9 d) z
8 N# d4 u  M- a* f! Z6 Z[ Vừa rồi.. ]
0 J& H# X1 ?& `: Q3 {* T! I- H! T) ?! g" x# L. Z) d+ g6 S3 z
[ Không có gì đâu, đây này ]
# Y$ f6 J; L4 L! h' B+ |7 & p0 L; V: I, f
Tôi khoác tấm vải lên người Delfina.
4 L) V: M4 j9 U" C6 I" [9 B+ C: c& Y2 R
Cố gắng che hết toàn bộ cơ thể cô ấy, nhờ đó cảm giác tội lỗi của tôi đã phai phần nào.
7 Z* F) f2 U# M* ^7 c
" c4 }% @" @. A, QDelfina cũng phản ứng lại bằng cách nắm chặt tấm vải đang khoác lên người, cô thẳng lưng lên.
1 C' z0 i, ! A; h- {+ q. F3 I7 p; L
Delfina nói, với khuôn mặt như lúc đầu chúng tôi mới gặp nhau.6 }$ J8 B) O1 T6 N: s- K% B! M

4 T! B3 `5 h# D  g[ Tôi cảm ơn Ngài rất nhiều ]
& j6 |5 T- O  A" : G; s+ s1 F) k( {' F4 B, t$ D4 G, W  h
[ Ah, không, cũng tại tôi xé váy của cô ra ...]" E4 G6 M+ U; O. W
/ {" L4 M0 f8 a# S; S/ s7 j' j
[ Không, không phải thế....ngài đã cứu tôi, đúng chứ ? ]8 X' x1 m' N. U6 ~. v

2 E3 E; L% ?& m. |
[ Eh? ]
. ?& b6 m+ L, C" l& ~4 g! g6 I7 w, H- `4 H4 M# c
[ Tâm trí tôi...hoặc có thể là trái tim tôi. Cái cảm giác bị chi phối bởi bóng tối đã không còn nữa ]
% ]8 J& D3 f$ s- U5 ~$ t$ h
1 T" ]3 l- S. }Ý Delfina muốn nói về sự chiếm hữu của Eleanor huh.+ w+ t7 C- P$ }# R

  h1 W4 ]9 A8 ~0 F! B0 d5 x  p[ Nếu tôi nhớ lại cả quá trình của sự việc, từ lúc bắt đầu cho đến kết thúc, tôi có thể phần nào đoán ra những gì đã xảy ra và tại sao lại như thế. ]- g2 Q. Q5 s- T1 W$ z! v+ N$ b

2 h$ Z; [0   K5 w: a% Z; K; M% o1 p; E; [[ Ừm, có vẻ như đó là cách cô tưởng tượng ra những gì đã xảy ra huh ]; E5 [  k0 I8 o- h0 T
$ p! o- x! H7 T6 D; _# ]6 L
[ Tôi cảm ơn ngài rất nhiều vì đã cứu mạng và cuộc sống của tôi ]
, }' y- F, ^" C0 g( t* Y/ k. V4 M
9 H$ Y3 |: m! S( v) v[ Cuộc sống ?, ý cô là gì ? ]
3 K6 C0 h$ |0 j+ ~" e8 U; E* c, {. b2 `9 a$ O5 r; l6 y. q
[ Qủy kiếm Eleanor, có vẻ như tính cách của nó khá tự phụ ]) S" k; @, M5 h. i. Z: U

# @6 |' C* K& J2 v" Y& i# rCô ấy nói điều đó trong khi nhìn vào Eleanor, hiện đang treo trên eo tôi.
: P0 z# Y( F' G
; f( z! t: l" o
[ Tự phụ? có lý đấy ]6 b% Q# Q' g5 v  v: ]
7 V6 g: C8 w/ I  a) Z+ Z
  『 Ý ngươi là sao khi nói " có lý" huh ? ]
$ [8 t9 o8 P2
! a9 P5 |  i0 D5 L1 _Eleanor phản đối kịch liệt trong đầu tôi. Cô ta càng ngày càng ồn ào nên tôi bơ cô ta luôn.3 a5 , A# Y. {  v. |# U

: j) H$ R/ J7 Q% A7 [7 f
上一篇:Chương 26: Lần đầu
下一篇:Chương 28: Kỳ xổ số giới hạn

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách