Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 40: Cô yếu hơn tôi đấy cô biết chứ???

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 22:16:17 | |Chế độ đọc
Tôi rời trạm xá cùng với Melissa. Thuộc hạ của cô ấy đã được điều trị cẩn thận, vì vậy họ không chết, nhưng có lẽ trong thời gian tới, lũ phế vật đó khó mà có thể xuống giường được.
1 ?3 X. g8 K7 W9 a5 a1 z) p% M. S
4 ]9 j) y% q, H, dVà vì điều đó, Melissa đang có một khuôn mặt bối rối.  
% j# M3 @+ _3 D! E4 J( z( D+ m2 d3 E  {
[ Sao thế ? ]) Q' J0 x- O+ j- `! c% [
% Q& j# z9 U4 Q, ^/ s& Z
[U〜un, không có gì ]: X% c/ |  |* D4 V& u
! }6 q2 j+ b% C: p. l6 9 n
[ Nhìn khuôn mặt của cô xem, vậy mà còn nói không có gì. Sao, có chuyện gì, nói cho tôi biết đi ]" P( e" B( g) J  u2 h. O4 {4 M

) x: S+ ^: g  D  x[........... ]' }: V- s9 T) N" z5 d! q

9 f  X1 g7 J! , q0 ZKhuôn mặt của Melissa không phải là khuôn mặt như kiểu "Thật khó để nói", mà là khuôn mặt như thể "Tôi đang gặp rắc rối". ; R- ~& @: b1 Y
0 m1 j1 Q4 l; N& U4 d
Nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, tôi biết điều đó. Bằng cách nhớ lại những gì đã xảy ra cho đến bây giờ, tôi thực sự biết chắc điều đó.7 r1 c8 G9 M$ M
7 c/ P3 A' r" R# }3 @6 f9 X
[ Cô, vẫn đang định cứu một ai đó nữa huh ? ]
: e. A3 `' a! y1 q" Z

9 B3 v2 r7 A1 p" L( A% W+ a[ Un ]( d4 @0 Q0 e5 l7 c% s+ k
0 a% J' H& Y( H& ]0 L/ V
Với khuôn mặt bối rối, Melissa trả lời ngay lập tức.  " E2 Z, F- {0 u
4 R0 y4 D' W2 I  2 F" v" I
Tôi kinh ngạc.  
5 f/ H5 ~0 W* y; x) |. ~5 m5 |
6 B  V: S# l  G; [ Cô, cô đã nhận bao nhiêu yêu cầu nhờ sự giúp đỡ ? ]- K) c% F( 3 I; `
6 t& Y+ ?" W/ J8 [7 v  T2 N
[Uhmm ...... ]
) K2 B( B: P& Q
; n) l5 o0 c* U% f, `7 M[ Thôi, thôi bỏ đi ]7 ^; {) R( {* K. ]8 M" I
  q+ ^2 {6 ~1 D6 @  ~
Khi Melissa bắt đầu đếm bằng cách gấp ngón tay, tôi lập tức ngăn cô ấy lại. Cơ mà cô ấy có quá nhiều kế hoạch cần làm trong thời gian này. Nhưng chỉ với một mình.........2 `" t! L9 l5 ?/ r" Y$ s

% m" P9 O+ X  w1 E8 6 X[.......Yêu cầu tiếp theo là ở đâu ? ]( O2 Q2 m5 z9 _' @1 H8 O7 t

- `8 e4 e- e+ A8 X! U7 R[Eh? ]& ^4 d# F) d9 x

3 $ s& V" F; W2 U) x  h; E[ Cô tính đi đâu tiếp theo ? cô gặp rắc rối vì thuộc hạ của mình không thể giúp gì được đúng chứ, nên tôi sẽ đi và cùng cô làm điều đó ]+ v& w* M# |% J+ Y# R) D5 _

. o# B: z% c, Z2 H2 5 w$ O[Nhưng ...... làm những việc như thế....... ]
4 }" N' T& A6 A5 k/ c# v
- C( _  T$ S$ ]" }. P+ [[ Đủ rồi ]% p6 Q6 o' ~  B$ t; ?: u
0 K! E# S# d3 X2 ^7 `
Tôi ép buộc cô ấy làm theo lời đề nghị của tôi.  ( Q5 ?; ?. f% T5 s! k9 P
  ☆  
4 @% C2 V2 I1 J
0 v* Z% k9 ~# }+ qBởi vì có một con sói đang hung hăng tấn công một ngôi làng có tên là Oryun, vậy nên tôi và Melissa đã chuẩn bị hai con ngựa tốt nhất và dùng tốc độ nhanh nhất để đi đến đó.  ]: O7 I& j; C/ U5 v

1 n- b. z% P# O& g) ]% R# C) nTiếp đến là Letos và Ryukai.9 c% g0 2 |) _4 p
% ?2 I; X" H3 u% J& Z# A

+ l( A  l3 ~# d6 v: Q3 `Rồi đến Euboi  
- W% y1 b3 ]6 f[Ugaa! Còn bao nhiêu?? ]) D; M9 R1 [% q% }1 N
4 X/ q4 ^7 K$ I% B
[ Etou vẫn còn có........ ]
$ Z; ?3 C( M1 ?; {) O
" L3 G% I. Q. v+ P[ Bỏ cái vụ đếm số ngón tay này lại cho tôi. ]  b9 f7 W" K  ~
! E* U% |7 g( J
[ Sao chứ, tôi trả lời bởi vì anh hỏi mà........]
  E  |; p+ 8 U2 j2 h9 t1 u& b; I- Q

Tôi không hỏi còn bao nhiêu, ý tôi là đó chỉ là câu hỏi tu từ mà thôi nhưng hiện tôi đang rất bực mình. , I9 Y5 }" l; z4 k1 l
7 [; x* s1 y7 [! w
Đi theo Melissa để giải quyết đủ loại vấn đề từ đông sang tây, có một điều mà tôi đã phát hiện ra.  9 d' G! F4 y3 p! u# f5 n% W

$ X' _1 L* _$ U" m6 x0 AĐó là cô ấy thực sự, làm dịch vụ miễn phí.  0 |/ ^: k' }5 G- b1 J$ X5 N% A

0 c0 e" c7 [& # y9 d! I: U; [# W- xGiải quyết những gì được yêu cầu, và hầu tất cả chúng sau khi xong đều chỉ nhận được một vài lời nói: "Cảm ơn".  7 W/ j. L9 |2 _4 W2 t. l) W8 ~7 W  [

: e* m) e* r7 D* vVâng, tôi biết hầu hết trong số họ đều là những ngôi làng nghèo khó nên không thể tự giải quyết huống chi là phần thưởng như mong đợi cơ chứ, nhưng điều này.... thực sự khủng khiếp.& x% B; P1 c( W9 y( ?
! C0 v* q& a" {1 z6 ^
上一篇:Chương 39: Tiêu diệt dịch bọ bằng kiếm
下一篇:Chương 41: Cô bé Quỷ Kiếm

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách