Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 45: Tin đồn và thực tế

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:01:56 | |Chế độ đọc
Một bé Bò lạc, tôi hạ nó bằng tay không.
) Z8 l& j" ^. Z) G1 D8 x" v3 N* |8 g+ z4 c- C% B) P
Io cũng theo tôi mỗi ngày trong mấy chuyến săn buổi sáng, hỏi một cách khó hiểu., i, Z3 N# R6 O( w8 R. j
  p0 N6 T' C9 M7 y4 Z. A, O4 M" {
"Kakeru-san, Eleanor đâu rồi?"3 c/ B  y$ b' q) u4 R/ a. n! n* n% n
0 _. D. g0 _) J6 E- z
"Tại Hikari lẫn Eleanor đều đang ngủ nên ta không nỡ làm phiền hai mẹ con họ."
: h# {, y; U9 U1 L  W
/ N  h! W% U7 t7 m1 Z- b8 ^! D4 P"Haa~~... có chắc là không sao chứ?": |5 i8 z6 w7 a+ w2 v# n0 L

* 1 d2 $ O9 Z2 u"Un?"
9 q5 c! u0 q- M. c* f
  _# v3 w, R  ]"Thì không có vũ khí như này, anh không sao chứ?"* Q' P8 X+ i. q* u7 Y/ {6 h3 E+ @
8 {5 ^9 o& B2 n: d" f
Ra thế sao.
' k  R4 d7 X/ V5 h) y( ~2 U( z. R* W) f, Q7 K!
Từ lần đầu tiên Io gặp tôi ở điểm bùng phát quái vật, tôi đã luôn cầm Eleanor trong tay, chưa bao giờ tôi để Eleanor lại cả.( h( E& E9 S6 q& : B2 Y1 |
$ r  s! h% o; q6 C$ N
Bất kì lần nào tôi chuẩn bị chiến đấu, tôi luôn có Eleanor bên cạnh, ấn tượng mạnh mẽ của Io về tôi khi tôi solo Orikuto và dập em nó ra miểng, cũng là khi tôi dùng Eleanor.
, i+ n7 H7 v5 z- q* }

4 c9 p1 o. M4 8 V( ?1 ~Nhưng mà khi mới đến đây thì tôi vẫn tay không đi săn Bò mà.
8 `$ Q* d% k( I; N$ h* J6 ?4 f5 S- D( M9 F6 ~( q' P& g
Io có lẽ không biết về vụ này." n" W( $ N) n7 @
; s& H. |8 F$ i3 R; j( i
"Đánh Orikuto bằng tay không chắc là không ổn, hôm nay nhờ nàng cả vậy."
  n0 b' P/ y& S) D5 v' }
* H! t+ ]3 Z7 a6 f' O"--Vâng!"% n: S/ m  x: W; p% d' d; g6 @
5 I& r: E( 4 V" U; ~
*****
* |, n/ D" b3 S5 X
# B2 y* E$ ' a% q3 Z6 [' PHoàn thành chuyến săn buổi sáng, sau khi đổi thịt Bò cũng như Orikudite ra tiền, tôi cả Io đi dạo quanh thành.
3 Y# F7 z* e. O" R
  S& b1 X! W( k  [. P- E! KTôi bắt đầu để ý gần đây, mới đầu cứ tưởng do mình tưởng tượng ra thôi, nhưng quả nhiên thành phố dạo gần đây nhộn nhịp hơn hẳn.
! A" 1 {3 A* y' h# H0 D/ K9 _# x" n9 d. n6 e  Y' {* y
Mật độ dân số tăng lên thấy rõ, bộ săp có lễ hội hay gì sao?
9 }; B% }- O0 {5 d! n& l/ b1 p0 L. ~  o5 d6 ]) N  n
"Kyaa!"
  W: q3 q3 b! d
0 X8 b. v1 R  y' l
Một người đụng vào tôi từ phía cánh, là giọng một cô gái.
) i/ {* T/ p1 _- d! O' X9 A1 g; y# N: ]9 A( Y, y6 Y6 P, J
Thiếu chút thì cô ấy ngã dập mông (:v) nên tôi đưa tay kéo cổ lại.
( X, y2 c0 r9 T& B1 o" N1 m0 ^' c+ ?$ S1 V- Z8 U3 D
"Cô không sao chứ-- mà chả phải Mari đây sao?"
+ o7 T, q9 l1 X: u: F& `5 B# Y. v1 F% O
"Eh? Ah, Kakeru-san!"
5 ?5 ]( a6 R$ J' l* y8 k" S! ^) @
"Em đi đâu mà vội giữ vậy, còn cái đống này là sao đây?"2 V4 P4 V& U* e5 a

# C5 J$ f- ]/ ?6 k# M1 J2 s5 eMari ôm theo cái túi to đùng, bên trong chứa đầy thực phẩm.
* g; k0 c+ U8 J" P- B9 E5 S4 d# 1 D* S. u/ O; e4 v
"Tại tiệm hết nguyên liệu nên em đi mua thêm."8 e  D+ X) }5 N8 R3 Z7 h' d1 g, x

4 x& l- C. B$ j% W7 R0 M* Z' Z"Mới đầu giờ trưa thôi mà đã hết sao?"
$ E7 F* i/ [+ F8 ~
' B  P5 Z2 u5 p: |! k$ q, fBất giác tôi nhìn lên trời, quả nhiên mặt trời còn chưa lên tới đỉnh.8 d; E3 x- B8 {8 e, A+ R/ K6 w

* i$ Y/ |4 t8 _: x( a% e"Vâng, dạo này người dân trong thành đông lên thấy rõ, nhiều người từ cách thông làng thậm chí thành lân cận chuyển về đây sinh sống, nên khách hàng của quán chung em cũng theo đó mà tăng lên."
1 ^5 F" A$ ~! r( v
8 A) T9 A* q+ n/ c* C
"Vậy sao, làm ăn khấm khá quá nhỉ?"5 q( t; l% W7 F

& b& N; ]2 X" z7 l$ N" |"Cảm ơn anh nhiều ạ!": c3 T1 a8 Y+ ?: C
8 o2 A' [* P: p0 {  D
"Ừa bữa nào anh sẽ lại ghé ăn."& X; u/ ^; M7 + F! A5 M0 a7 A4 q

1 A# g" e  X- _& k/ C3 X2 o"Vâng, Kakeru-san luôn luôn được chào đón."
& _$ y) W" E8 X4 A1 j4 g0 o% X8 l3 y# Z, R, X
Vẫy tay chào Mari, tôi một lần nữa lại nhìn ra xung quanh.
. [, L) U# v4 w) @$ T
  F' ^" l8 X, Y8 Z6 Q2 R+ FQuả nhiên là dân số có tăng lên sao.
1 |3 ~* M1 E4 L2 B
1 r, j) A3 n/ N7 l6 QCơ mà, tại sao chứ?  H& F( P  U5 g+ v

% i* N9 j) o* c0 w8 u*****
9 T+ V/ W9 t# H
- F6 `  B! d$ "Nhờ Yuuki-sama cả."
+ {' j8 D8 m% C
$ h, D  T$ M: t) LSẵn đang dạo quanh thành, tôi ghé thăm Saramas (lâu lắm không thấy lão này :v)5 i* ]: R, r, U
4 k3 b0 B$ A' z0 g4 c8 |
"Nhờ ta?"
2 s; f& L/ V& w' n. L( b/ w: J2 `' ]! u) K  T: b: s* L

"Vâng, ngài có biết dạo gần đây Roizen được gọi là gì không? Là thành phố của Kẻ sử dụng Quỷ kiếm."! w3 M- f0 ; b

6 W- @' e$ L9 @! 1 M"... của ta???"0 `" h# A4 c- z, n
4 v1 {) |4 W. A
"Vâng, chính thế. Một thành phố nơi người hùng sử dụng Quỷ kiếm sinh sống, một nơi mà dẫu có chuyện gì xảy ra, người ấy cũng sẽ ra tay giải quyết. Trận Kiril, rồi thảm họa Olivia, dẫu có chuyện gì đi nữa người anh hùng ấy cũng sẽ bảo vệ chúng ta. Tin đốn cứ thế lan ra, giờ đây Roizen được cho là chốn an toàn nhất Vương quốc Mercury."
) e7 k) p# r" a1 S6 Z1 G  r: e1 V. @
"Hee~~"1 j( ]+ L: ^6 _8 S' E: B

- i" t* |5 C) p& N6 {. t# yCó cả mấy vụ này nữa sao?
) D6 C$ u6 v$ ( A: W2 `& f' b5 t  ?3 z* & c1 k! I  F. k
"Tin đồn đi xa đến đâu rồi?"* O! a7 S/ h# `- Y/ K' S

+ ^8 u) j# J; x0 i" W"Để tôi xem."
/ Z5 3 u" [+ P/ b8 k3 I* Q8 Q# |/ e; |; ^7 u  n
Saramas suy nghĩ một lúc.
2 B9 i8 Q" ?+ t5 e, k! R
4 B+ L; & Y- g) s1 }& }"Có một tiệm khí cụ rất lỡn phía đối diện cuối con đường, tôi nghĩ ngài nên ghé qua đó."

) B  c) ]$ H* ]# M" u( _' d- m- f4 J
"Tiệm khí cụ sao?"
# j5 H) P! E5 n; L! x" C
, W* o( x( u9 K& q) i5 uSao lại là tiệm khí cụ chứ?  s& g5 q/ C. V: ) B* a( t5 L

; z" R3 ^3 q. J2 Q$ t$ G/ aSaramas cũng thừa hiểu tôi đâu cần mua vũ khí chứ nhỉ?; W. b6 ?& z) Y- v, c! Z, w

) ]. y/ i$ Y5 }2 GNghĩ cũng lạ mà cứ ghé qua xem sao./ u' C7 T+ q5 - e
1 n" ?3 p0 X, L
Tiến vào nơi được Saramas chỉ điểm, tôi vô cùng ngạc nhiên.1 v3 F: J" P" T% |2 r8 M
8 a; z2 k; r5 e3 j
"Xin chào mừng quý khách, liệu có phải là lần đầu quý khách đến đây không ạ?"# {5 s- r% O0 w2 i  i  Y/ S
& T0 g9 e* V, E* H' K
Một cô nhân viên ra chào hỏi tôi với một nụ cười đậm chất thương mại.
7 h3 k' E8 g% E- s# z4 D/ d: D( e! ^- q# I
"Quý khách cần tìm gì ạ, chúng tôi có đầy đủ tất cả các loại khí cụ từ phổ thông cho đến đặc chế."
  Q0 e! Z$ N2 k% ^- [- r/ A3 t# z& L2 q* U
"Cái thứ đó...": i/ `" e& _" d1 P
! _+ u- ~6 k4 X& y/ E% X
Ở phía mà ngón tay tôi chỉ về, có cả tá vũ khí cùng mẫu mã được treo trên tường.
' C9 e4 Z5 k2 W1 f6 J( i+ H
6 m" E' 1 L, N6 Y1 K
Nói sao nhỉ, Eleanor?
; s  A0 B$ Y4 @% ]* P. f) Q
  l' E# S! z) i$ s  Z: s0 tĐúng vậy, cả đống đó nhìn y chang Eleanor.; u) J7 R0 a6 ]/ A
) {' n3 ], S8 h$ y& a+ U' O4 O- E
"Ahh, quý khách muốn mua bản sao của Quỷ kiếm ư?"
/ B" r3 |" r6 z% }) 9 V! a7 R3 ]: c; u  d7 b' l0 b9 n
"Bản sao?"
6 f, o" Q8 Z# k" T3 Y9 S8 S
0 j% c* [+ j5 k- u4 A9 g"Hỏi thế, phải chăng quý khách là người mới đến thành này?"8 J8 p0 Q8 M  h6 ^, L8 |
0 `; v) f, v0 J8 z: W
"... thứ đó là gì chứ?"" {0 [2 ?$ H& z; P/ O8 P6 f( o

: ]+ T% H+ n) ?  C! a# A" G"Chắc quý khách cũng biết, thành này dạo gần đây được gọi là thành của Người sử dụng Quỷ kiếm nhỉ? Như cách chúng tôi gọi chúng, những cây kiếm này có hình dạng giống y như thanh của Người sử dụng Quỷ kiếm, những bản sao này bán đắt như tôm tươi."+ K- * q3 p  F
+ O) R* s7 G6 n0 {: V" {
(Chế vẫn đang suy nghĩ một từ hán việt cho Người sử dụng quỷ kiếm nhưng nghĩ mãi vẫn chưa ra cái gì ưng ý, tạm để thế đã.)9 + |) c+ a2 W; a. C

# a& L. " V: s
"Đắt như tôm tươi á?"' o7 j8 i$ Z* ]9 D. Q3 F2 N
: d  @$ u3 p! t
"Vâng, chỉ riêng bán bản sao thôi đã đem lại lợi nhuận ngang ngửa với tất cả các mặt hàng khác rồi."
+ c; A1 U7 I( D; Z% g3 d$ I, V( W6 c* l
"Đùa hoài..."( f4 " U! t; g5 i7 e# E
4 G* v: $ E4 i% m0 s
Cạn lời, không ngờ là đến mức này.
$ |& b6 s/ ~2 L! f( I
% e$ f& K% y% ~9 s! k  e"Thế quý khách có muốn một thanh cho riêng mình không? Sẽ sớm hết hàng thôi nên xin hãy tranh thủ khi vẫn còn cơ hội."
: r8 J- L# t3 a1 E+ T2 m) J4 m) ]9 Q, i0 R
"....."
: S, M' R/ r5 I2 N+ q: u, }
$ & * C$ c1 p, $ xSa mạc lời, hạn hán lời.
6 - v4 ?% M; s/ U$ `% Z% E
' {. C9 f! b# d* q. _*****
! S. x; U, ^7 u  U) `8 c8 ^  W6 |5 a( ?- R2 Z. c
Rời tiệm khí cụ, lại một lần nữa tôi lang thang trong thành.3 @; p. E* b# X: q! P+ G# A
) f. F( a. _8 r
Để ý mới thấy, khắp nơi người người nhà nhà đeo mấy cái bản sao của Eleanor bên hông.) U5 K9 v5 D2 [9 [. h
9 L; B3 O$ l& Z5 p9 W, ?3 ]; p& j2 e

"...từ bao giờ mà đã thế này chứ?"0 w" 7 H8 U' Y- L2 W' o
+ k. f/ p8 j: L, ]+ U* r, x
Tôi lầm bầm.
& G- U: E% H3 Z" K% h# i7 q6 s7 D3 E$ B% W3 Q7 w' D" k$ O. a
Nhột quá, tôi nổi tiếng rồi, khắp nơi ai ai cũng bàn tán về tôi, thật là nhột hết sức.
4 u# D/ _; N& D9 o9 N7 f; a
* ?2 ~" K" G7 h6 r8 X+ "Mẹ ơi, con cũng muốn có một thanh Quỷ kiếm."! @$ G) y1 j- A3 c) h% n
1 a; ~0 l9 m+ g1 _  
"Kiếm không phải đồ chơi đâu, chờ con lớn đã nghen."4 J3 H4 K6 ]/ {# _7 U- p; z/ q3 j

# U1 v+ Z, |6 F. nTiếng hai mẹ con nói chuyện với nhau lọt vào tai tôi, nhột quá~.
& U' H  M6 O* g  A
! s% {$ l; F4 u3 K& W- o% tChả mấy chốc nữa thì mấy thanh kiếm đồ chơi nhìn giống Eleanor cũng sẽ được bán ra nhỉ?
- k( k/ n+ x4 z  t" Y8 O- s
' u6 q2 V( ]- e* W2 K".....Iyaaaaaaaaa"- k2 Q. K2 H* g) x1 a, l

( t5 J7 t  A& ~7 YNgay lập tức tôi đảo qua khu thương mại, nơi mấy tiệm tạp hóa quy tụ, liếc mắt tìm kiếm./ ^/ Z9 E# F# d! }7 a4 V) G$ Q; P$ d
* @/ G. Z- v+ v0 U; a
Có vẻ như chưa có món đồ chơi Eleanor nào được bày bán cả.
7 U- R" q* V* F7 i, o

% q( p% ; X; ~6 i& P" L7 KCảm thấy chút yên tâm, nhưng vẫn còn nhột lắm.
" c$ w  R2 j# b) r7 Y  x3 M) ?4 Q! Q+ ?
"Chắc về thôi."! w" |3 S" h4 m

; u/ {+ c2 w, ?3 i* [Về nhà mình sẽ kể cho mọi người nghe chuyện hôm nay. Tin tốt là có chuyện để ghẹo Eleanor, chọc ghẹo cô ta lúc nào cũng vui.
) r+ H3 Y. I( f( Q, d( w+ Z+ g( {
- K: H2 Q7 v  C" q. J% K/ PMà có khi nên mua một cái trước khi về nhỉ, trông giống y chang Eleanor nên Hikari có vẻ sẽ thích.3 ^; T1 i' O5 q% S3 x
3 S2 w0 v- n/ }/ U9 @* X
Nghĩ vậy tôi quay lại tiệm khí cụ.: R* u* B6 M/ L( ^# ; W# Z

* ~! k" ^$ c- E) O8 z9 e"Ngươi là Kẻ sử dụng Quỷ kiếm!"
- F$ R0 a+ o( Y1 s- A# U5 k9 d, F1 M% `# @1 W9 z- ]
Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng, mũi kiễm đã chỉa thẳng vào gáy tôi.* k1 x$ o7 L  y- t) @( S; W% q- s! x
) x/ ]! L& w& y  ' D
Tôi khá ngạc nhiên vì bỗng nhiên lại thế này.
: I& M5 J9 y! Z2 l* G- X* B) q" K) n; F/ u9 E
Chỉ di chuyển mắt, tôi xác nhận tình hình.1 X% D+ y! e9 J

. ?( u2 ?& e' t7 X# g( t8 O$ _. M
Không rõ tại sao con phố tấp nập lúc trước đã chả còn ai, chỉ vỏn vẹ 5 tên đang xồ ra sát khí về phía tôi.
8 & j! F2 P3 e1 _* {1 u
. P1 ?% o) Y2 ]# X7 B, b* e! Y( f"Mấy người là ai chứ?"
  |2 Y! n. `! K4 V+ w, J* a+ e1 6 O
( + I- Y0 F9 j; K"Có cả tá kẻ muốn cái mạng của ngươi, ta là một trong số đó."7 U2 j6 L- I  ~4 d- {6 y2 [
' l4 g* I! I) D
"... tính làm thiệt sao?"
: ~* ]) z1 w# b1 I3 s0 Q+ M8 @. r4 p$ j
"Hỏi ngu, tất nhiên là ta sẽ giết ngươi ở đây rồi."; f! X8 I9 o. d# A7 F% L1 V8 }
$ _, E* N5 M0 b6 G
Giọng người đàn ông pha đầy sự cam ghét.3 t4 _' H8 {: k9 p2 L

& O5 S) L: ?1 ?- u2 [: P"Ta đã luôn chờ đợi giây phút này, khi mà ngươi không có Quỷ kiếm trong tay."; L' ], ?1 p( F5 n- ]0 Z" l- j
5 e, X) ]2 E4 e0 v, u8 z0 n7 Y: k2 ^- {
"....."
; g- N+ }3 c' c3 b* F; n; P; T4 K
3 % ~. ]  T7 g8 K"Cảm giác sắp lìa đời thế nào? Sợ không? Quằn quại không? Chúng ta sẽ---"8 X% X" p9 S( @( k# O9 y- y  s+ W
" F. h" C# `3 o  _7 h
Nhanh như chớp tôi dùng tay bẻ gãy lưỡi kiếm.

  g! b# J- h9 m
: k+ t6 O, z, b. ^  K  n5 tên đàn ông nhìn tôi với ánh mắt kinh ngạc vẫn chưa biết phải phản ứng như thế nào.
+ f- j3 C8 |9 @2 o: E+ _& N
) F  B) t0 T! X"Xin lỗi làm người thất vọng nha. Cơ mà không phải nhờ Quỷ kiếm mà ta mới mạnh đâu."0 m+ A7 n" Z# _* N* R) }6 a1 G
# Q1 N. A& q4 L! G( T
"Ku...!"2 6 P! z" b# i  D2 7 R3 o

; e7 `. f4 ~# }. d! J) q, ?8 p"5 người lao vào một lúc cũng được mà."
) K6 p! q/ W  r# R+ D, @; U7 M
8 u& j; D7 l3 Z" |0 p+ c: @  }$ O, E"R-rút thôi!"
6 H( C4 t4 V8 d5 x& n# @% `( v, P' ], R5 K$ l
Cả bọn tìm đường tháo lui. --- cơ mà làm như tôi để chúng chạy vậy.
0 ]" l' n# q3 C) a* ) U# C% Y' r% k: f
Tôi đuổi theo giết từng tên một.
# Q: ~6 F1 m5 r) J& K; ]# }3 r$ u6 j$ R- z! ~' M
Tất nhiên tôi chả ngại gì nếu chúng cứ đến tìm tôi thế này, nhưng nếu chúng nhắm vào Hội phụ nữ, Nana thì có lẽ không sao, nhưng những người còn lại thì không có gì đảm bảo cả.  ^% Z( U2 c" n5 H7 ?8 y- Y0 B; p

% c& H" q6 ]) r) {"Đ-đồ quái vật..." tên cuối cùng trong số chúng hét lên kinh sợ.
) W: m) |6 V3 y9 _! W. W
1 m4 n: B# h" n" c& ]
"Là tự ngươi tìm đến cái chết thôi, ta vốn còn chả biết đám các người là ai cơ mà." nói rồi tôi tiễn hắn xanh cỏ. 2 {! a' E- e( J3 ^1 k
046: Trùm Cuối. U1 C7 M* a: j/ E. Y9 T
9 f( [+ s; h- H2 L+ F
Tại sân ở dinh thự, tôi kiểm tra kĩ lại cái [Doanh Trại].
2 s. y. X7 |. c' p# `0 y: p3 T5 `9 f! r9 N9 p) e  c
Bên trong chả có gì ngoài một không gian trống.+ _2 T) M; @2 F$ ~( z* l9 @

/ d8 b. B+ t4 ?8 L9 bHikari đang ôm nhóc Rồng Chibi đứng ngó tôi từ đằng sau.
4 U; }; O( V) g* Q; r( {& b" L
% r& V( S  ^* k: f( y1 h. _Tôi đặt vào bên trong đó một chiếc ghế, rồi thu nhỏ nó lại, sau đó lại phóng to nó lên.
1 K) J0 s! i+ c9 d! I+ n3 r8 b. `, Z5 F( V2 i% }+ B
Cái ghế trước đó đã không còn ở bên trong đó nữa, không có một dấu hiệu nào cho thấy cái ghế đó đã từng được đặt ở đây. Sự hiện hữu của nó bị xóa bỏ hoàn toàn.3 U# G* l% C, ]8 U

. _6 c5 B+ J$ i& q$ E"Quả nhiên, chỉ có mấy đồ quay ra được thì mới để được trong này."5 N+ H0 H$ W7 K) |

5 O# S9 B6 a* M8 x( F"Mình đi quay thưởng sao?"
+ ~( k5 ]4 e: k2 N" [

( |7 M; B! P3 W3 v* : V$ f"Ừa, để xem có kiếm được đồ nội thất gì không."
, c" d1 B' U/ c9 Y
+ K3 Y" w6 y5 n, U4 N"Otou-san, vậy, Hikari quay có được hem?"
3 }7 P/ B& p4 a6 f* K0 Y4 j" d( b/ _2 I% . J- @; ~" R4 B" S9 ^
"Ừa, được chứ."
, @' Q+ ?  e, a- F/ H
( N' j7 H+ d' Z. e# p! g9 c"Yay~"
) [+ b( N' q$ [8 b6 ^' i% s: j8 J! A# L
Hikari vui sướng nhảy lon ton xung quanh tôi như một con thỏ, nhóc Rồng thấy thế cũng bắt trước theo. Kiểu gì thì kiểu, Hikari chắc chắn là cô bé dễ thương nhất trần đời.
$ p( a! d# ]$ A+ m. n/ r; G8 @+ N9 _/ D; ]0 @  q
(Mèo khen mèo dài đuôi à.)
& $ p, I, z, }
3 g1 Y( k% Q1 I' k0 @[Muốn nói gì thì nói.]) Q1 ]  k! Q  B3 u
7 _! Y1 k* r$ S* p8 t
Hikari cả nhóc rồng vẫn nhảy vòng vòng, tôi với Eleanor nhìn chúng trong sự bình yên. " u2 b  t( Z6 L! `  M8 L4 R

7 F4 V; f/ L5 F# G; P: G8 M1 j"Xin thứ lỗi, nghe nói người có tên Kakeru Yuuki sống ở đây?"1 I0 ~$ ; e1 d
" M. D- E8 b! x+ b& N" e

"Un?"' U& o1 a$ u8 S- a  W: S+ p% m
2 `" ?1 G+ E7 H7 {. B
Nhìn về hướng giọng nói, phía bên ngoài rào, có một người đội mũ trùm kín từ đầu đến chân.- ]* i" j" C$ I

! M* @7 |, L( S  HKhông nhìn được mặt, nhưng giọng nói có vẻ là của phụ nữ.
* M1 F9 G; r# l5 x
) N) c' J8 o" M* `Miu ngay lập tức chạy ra chào đón người ấy.
8 o/ C* d8 J5 x( Y, W7 L
5 K( c; [# X* J3 ^Tuy tôi đã ngay đây rồi, nhưng dẫu gì việc tiếp khách cũng là của Miu.+ ?- U  l, w$ ~+ K. e. x  P

2 v. z$ L% I8 t" P$ ?"Xin thứ lỗi cho hỏi cô là ai?"" J3 x9 V; u2 _6 b% S# ^
9 r/ o1 H- F7 d7 Q# ]9 I
"Althea, ta được người ta gọi thế. Ta nghe rằng Kakeru Yuuki sống ở đây."
% H2 a( f( H  {
- s+ ?, T, b6 D, 5 s# ERõ ràng cô ta đã để ý thấy tôi, nhưng cô nàng vẫn hỏi Miu.6 t( ]! W# B& n% |& ]& q. v

( {. b+ B* S1 E- z# P' Y' VMiu nhìn tôi, tôi gật đầu đáp trả, rồi trở vào trong dinh thự.
, m4 c1 K+ r/ h8 P9 F, P7 R) f+ Q& Q& q
"Otou-san?"
$ d! w" B! C: F; g* u
2 |/ K( ]% a/ Q: ~- F
"Có khách. Hakiri, con với nhóc Rồng đi chỗ nào khác chơi đi nha."+ @" M/ r: y: }2 U  r; H! `
" Q$ T4 s& B# h' z/ V3 p' U; G
Hikari nghe rồi "Un" đáp lại.
' _+ w+ w1 N3 A$ }7 [1 v2 u1 W: i7 |% L
Với Eleanor trong tay, tôi hướng về phía phòng chờ.
- y$ d6 h  C5 L( O7 M  K8 |& N3 ^! W/ a7 |
Người phụ nữ bí ẩn đã được Miu đưa đến trước đó đang đợi tôi.1 O0 Q# w8 Y* q# P) ' j+ Z: C
8 m) ~( l3 C& N0 J) b1 A# j
"Tui là Yuuki Kakeru đây."4 H+ U  G& g- s& P5 T

" T) f; L! `; z4 h7 t& e"Ta là Althea."9 w6 K# o  o$ D6 w) Q

& O3 [" a2 S" U0 ~* ' H"Althea-san? Thế còn họ?"
% @7 P  P, K# d* H% o* k  z
3 S' H0 b( m( J+ c5 K5 [6 v" K"Althea thôi, nhớ vậy là đủ rồi."' _7 j& c/ k3 G" ]: l

) v2 e1 ?% c1 T2 w4 v5 y"... Ha~. Vậy xin cứ tự nhiên."
1 b9 D  n0 s! U! u7 z% b- r; {. {$ Y- O: u
Mời Althea ngồi, tôi cũng ngồi xuống phía đối diện.
) S7 w9 L7 p* N" x# w- R
+ I( T% t. t- c3 Z6 * a(Cô nàng này không phải là con người.)

9 k2 X$ [/ n) [0 u: H9 d0 g( b% Z. d! a3 ( n
Mu!
  B4 ?, c$ @) s2 Y+ h8 {' x$ h: a8 r& S" F
Tôi đề cao cảnh giác sau những lời của Eleanor.
6 j) ?2 w  G/ `( a+ T
& Q- Y8 e6 V  ~8 ZTôi không rõ bằng cách nào hay cớ làm sao mà Eleanor lại nói thế, nhưng tôi biết cô nàng này chả bao giờ nói những chuyện như thế không không cho vui cả.
9 V' F* H- [0 O. A( w% o2 _& r$ C
( m% R" `  M. b" ?3 m+ p" m. O) SNhìn lại thì cái kiểu ăn vận kín mít này đúng là khả nghi thật. Trong khi vẫn không lơ là, tôi hỏi.
( W& I9 ]4 p9 t
( S6 u0 ^$ Q9 n, S7 s  ^"Thế, cô tìm đến tui có vấn đề gì không?"7 T9 o- d5 i+ D" v
0 V: q& H0 K& [3 `* N) H
"Ta đến vì nghe được những tin đồn."
1 v- B* ]1 m: u, I$ Z
6 b& V0 U1 Q+ D# P$ {3 T( Y"Vụ Quỷ kiếm đồ đó sao?"" c. d6 P4 ]& m3 |: U

) @* w& ^" n& R- {2 z"Cái đó cũng có nghe qua, nhưng không phải."
7 W# p  r; Z# t$ g) j! K3 b) Q8 i# G- D
"Vậy đó là lời đồn về vấn đề gì?"
) M; c5 ?4 V) }8 l
, m  Y- M; L( w' b5 I
Ngoài chuyện Quỷ kiếm ra thì còn gì nữa chứ.
' ]9 ]9 D9 y! q6 U! q8 t* z
  @6 p( ]% K9 i9 mMấy chiến công to lớn màu mè của tôi trước giờ vẫn luôn được biết đến là thành quả của "Kẻ sử dụng Quỷ kiếm" mà nhỉ." I; X9 w, ]  d; F; O( [* i

3 ' R8 N8 u& e0 E1 a$ `. ENgoài chuyện đó ra... còn gì đâu chứ?
& A7 h3 m+ e9 K0 k0 p  S  {
* h* y0 g; J: |1 J3 ~"Một con ngựa giống xuất sắc, nghe được thế nên ta mới tới."% P- X  N, ?+ C* @( t( A3 4 j  v
: z( v0 P, ^7 |. L) g+ E
"Pu~!"6 W  @8 }1 p4 G# b" e" u" K. k- r' S
' r  W. k8 c' y$ q# D
Tôi sặc nước bọt.
6 _$ S7 X2 ~' M$ H( T" z1 N$ u4 z  |/ D5 D; T! Y& @0 z5 Y) _
Ngựa giống gì chứ? Cái thể loại lời đồn quái quỷ gì thế này?
; C8 O3 n3 b% Z6 y; m* t2 ?7 v# O& [8 g$ f- j3 j) l* [
(Đúng rồi chứ còn gì nữa?)
" z: v. L2 L7 J9 i1 ]3 u. e* S6 e2 u8 E$ s. X0 l# c* z
Giọng Eleanor vang lên, một giọng đầy ngạc nhiên.2 b, [: }) v% L0 z! C0 O4 l, ?2 A

# g2 y! z0 F: n* V" [9 V, n& y' n(Nhà người làm cho cả đống đàn bà mong mỏi phục tùng cho mình. Hơn nữa, lại làm cho cả Quỷ kiếm ta đây dính bầu. Chả phải ngựa nòi ngựa giống chứ là gì nữa.)

4 o9 p( B7 D2 k+ H: |' s: t0 |2 x( V1 y
Tôi câm nín không nói lại được lời nào-- cơ mà.; m8 D4 F/ ~% y' j, q( e/ S
  U8 N3 s" M  |  O) i6 y* Z
Đúng là sau những kì tích đánh đêm của tôi, gọi tôi như thế là đúng rồi, nhưng vấn đề ở đây là tại sao có người lại biết về chuyện đó để mà đi đồn thổi cơ chứ?" w2 a$ y& ?8 A$ d. n

8 s# j1 `7 f' IPhải điều tra lại mới được.' O7 B% ]1 |/ f* W, i0 d& Z: @& N
Chuyện quan trọng lúc này là người phụ nữ bí ẩn này cơ.$ z5 l( n7 v) i" d, I5 ^. j

; U3 L/ r) y7 c2 `5 d# {+ J0 K"Thì cứ cho như tôi là con ngựa trong lời đồn ấy đi, rồi sao?"
/ d' X' n0 ~: f' p, Q# f5 @# @3 ?4 X- g
"Bắt tay, anh cho ta bắt tay có được không?"% M# K6 S& `4 ~, i3 A

: o9 q! v+ ]7 S! D, Q+ z"Bắt tay á?"
. I$ s/ A( _! x: X$ Q6 k8 Z% E4 P, r! [
"Đúng vậy, trước tiên phải bắt tay đã."
1 F/ ]" 5 M+ I" ]6 l' j- c: Z0 G+ y) ]( ]
"... được thôi."
, _% ^' t" j/ ^- |
% r) E9 w5 X; X" m0 c! b2 T& STôi gật đầu.3 z4 h% l+ u2 q6 q, i2 e+ H7 B4 g


2 z! N( x- O! B: S1 |0 L* W4 Q2 x  OCó khả năng là bẫy, nhưng chả có lý do gì để từ chối cả nên chuyện đến đâu hay đến đấy.! z+ f7 i1 O6 h. b

1 _  n2 S- g, H' mEleanor cũng ở ngay đây, nên chắc không sao.9 Z9 K9 U7 h+ y5 T
& t" D/ J, l, ]% e
Đặt tay trái lên Eleanor, tôi đưa tay phải của mình ra.+ W; f# E3 ?. T+ j
: `% B* e, I$ y5 V) a
Trong một thoáng, tôi bị bất ngờ.. e+ z$ T( x1 o- b3 i1 ?, J, u1 F

$ o! q. L% D! jBàn tay Althea đưa ra bắt tay tôi nhăn nhúm lạ thường.4 D& l; L% X1 }. W. M5 F' S

1 m- J7 v( C2 m% }7 Một làn da khô ráp đầy nếp nhăn, như kiểu tay nội tay ngoại ấy./ L. U9 H4 n- E1 g* w

  J* N4 P; O8 J8 K2 Y& VLưỡng lự một lúc, nhưng tôi cuối cùng cũng nắm lấy bàn tay ấy.
! Y0 d8 c3 {' S& O! T+ G  U, N% Q# m4 S1 t/ c( `9 V
"Eh?"
3 n5 O* R& J8 l/ Q: x% B* y+ M8 U/ g! ~# _5 s! g" ^
Đi hết từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác.
3 |$ g6 M0 z5 G4 l( a  T* q
' |1 R2 z/ B) @# q+ S& P9 S+ mNgay khi tôi chạm vào bàn tay ấy, làn da nhăn nhúm trước đó từ từ căng ra, như kiểu tuổi xuân quay trở lại vậy, làn da khô nhám thiếu sức sống ấy dần dần trở nên mịn màng.

: s4 N7 Z0 I& [- j( e* E/ i$
7 J* x& K6 R' `4 b"Chuyện này là sao chứ?") t0 ^+ @5 @& {6 G$ ^1 c

" f! T& x6 x: O* J  G# ^"Ohh... còn hơn cả mong đợi."' x& F3 H) p  G. a8 v

& B% X; b' Z  M* kAlthea cởi bỏ lớp mũ chùm ra.' {3 l: u) t( `. }& b
. J- p7 D; ^9 c( v! ~- x
Tôi hoàn toàn bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp ấy.
/ m# g/ }- I0 Y$ x/ k2 l
& x% t2 S8 `0 Y& p( r1 gMột vẻ đẹp tôi chưa bao giờ được diện kiến trước đây, là người phụ nữ đẹp nhất trong số tất cả những người phụ nữ tôi đã từng gặp.
$ L) u2 |7 d( Y: C% a) a' S9 B' r5 q. P( ]: ?! R. B
Một vẻ đẹp hoàn mỹ tối cao, là những gì tôi có thể nói.) D$ S+ V8 N+ a9 B  m: x' R
* }5 e) m$ z+ w/ t
Tôi muốn quẩy ngay và luôn, chưa bao giờ tôi có ý muốn làm chuyện ấy mạnh mẽ như thế này trong suy nghĩ của mình.
  Z1 a. g- ^0 J5 O
$ ?# D$ R: ~$ D; ^) p. l. @---cơ mà.0 f2 F" G+ O' I& k' v9 e' v
4 T  d( y& S1 _. p. e$ d
"A-re, không có phản ứng gì hết?"$ J9 y! s" R$ v6 r  k$ {

0 V1 A; z& g; c! s; }
Tôi nhìn xuống thằng em.6 J% l3 L  H% E/ }0 Q0 [5 O
4 }* ?$ d  L6 ^
Thằng quái thú vẫn luôn gào thét kể cả sau khi làm cho nguyên Hội phụ nữ mệt lả, vẫn ngủ yên giấc.
& ~  Q4 [7 U: f9 F3 i. o. A1 L- _0 L
Kể cả khi tôi tập trung ham muốn của mình cố gắng gọi thằng em nó dậy, cũng không ăn thua.
  c% X' A1 [/ D4 L& n0 [# ?, f* B; a3 S4 L- # A0 N
Cái quái gì đang diễn ra ở đây vậy cơ chứ?" U0 [3 G  N3 l( h$ V
  F6 A' R* N# N" y4 l
"Quả là một người đàn ông mạnh mẽ."4 Z) P, S( b/ s4 I4 g# V1 K

& r6 N! W( x" r9 Q"Ý cô là sao chứ?"3 }  Y6 W" w; D. o  f  U
  k" {8 X4 }9 {+ u5 ]
Tôi nhìn chăm chăm Althea.0 d- u  K  `3 w" H4 I+ L3 [6 j( g

$ ?9 g: S$ u, N, O; l" |: N"Để trở lại hình dáng này, ta thường phải cần đến sự ham muốn của cả ngàn tên đàn ông. Vậy mà chỉ cần lấy của một người đã đủ, đây là lần đầu tiên đấy, anh quả là một gã đầy bản lĩnh."
' i6 t5 D+ z7 I9 D7 h8 & B# r2 ^$ s  y* ^) b* N! b( {
"Cô hấp thụ ham muốn của tui sao?"' O. e, A3 ^$ K8 L2 l


7 n! T% w# Y& v6 g2 I- O"Đúng thế."
7 O- V3 e2 m. x6 e
# e2 I% 4 q! B+ e; V% pVậy mà cũng làm được sao, cơ mà Eleanor có nói cô nàng này không phải con người.
4 [! F& b; D: U& z" Z
4 c- y6 b, k& A; `! y, fXét trên tình hình lúc này thì rõ luôn rồi.
& e/ L8 N" n7 c; B6 H# {# I7 i8 F; P1 `
"Ta rất lấy làm biết ơn đấy, cứ đòi hỏi thứ gì anh muốn."
- G. z+ @& D, e; Q; Q7 T3 M2 b+ }
, {- H; o* i. |: t2 Z"Để tôi thịt cô."
4 o) H2 G- _3 L+ V
7 X5 y$ }/ @! zTôi trả lời ngay lập tức.) O" C1 }; b9 A4 L
) T+ n: Q7 T. T( D( ?' F% S6 Y7 a
Đó chính xác là những gì tôi nghĩ ngay giây phút tôi thấy gương mặt tuyệt trần ấy.7 N% }* o- C5 K( m3 h/ P

; e" X+ i8 T' Z7 q( ?7 m( n"Được thôi.". v, + g- Q  k2 s. Q

% C2 N- n% X: c: x$ Q, `Althea trả lời điềm tĩnh.
; f  Y! @( x  o8 Y( I, m$ Z# K, y4 o- `% n1 S" D2 x3 X6 n
"Người vĩ đại như anh thì hoàn toàn ổn."9 m# o0 y" c+ m; L2
  Q; ^' R8 H$ x$ t4 C" R& n
"Ngon!"
3 h8 s+ q/ n4 v% t! L
5 M0 Q# c; F3 Z+ V. w' q; Z
Choàng lấy bờ vai cô nằng, tôi ôm Althea lên phòng ngủ." T+ P, |3 @& y" d" z! ~
/ z5 ^9 |% Z% e
Cơ mà, quên cmất.
1 |; c! K& C% e1 ?
) p/ Z: X- x4 J$ % C0 f7 y# w"...không chút phản ứng."
! R% k5 n0 w8 / C# [+ {1 g/ N7 `
% G9 y; k0 i, r8 F  v7 j" ^6 Q- q0 QThằng em của tôi bị chuốc thuốc ngủ bà nó rồi còn đâu.: N# k5 _7 S' e: G
+ H3 V3 v) F) ^5 R7 |* |7 V
"Chắc tại ta thó hết mất rồi.": t- ]) {9 Z0 D/ M; P7 S8 W
! ; r( L4 g* ' h! e
"Khốn nạn, chả có nhẽ nào."( v  ~. Y! R" D/ s, l7 }6 m# n

: o2 K  @$ G+ K+ P, J4 a2 s"Ta lúc nào cũng rảnh cả, cứ đến tìm ta khi nào anh muốn."
) L0 n8 o/ {  H6 p0 O. H' q" e5 a$ w# I, i: }
"Tất nhiên rồi."# k  m' i* {3 A  ~6 E4 }
( l. H" s" ], o# ' Y
Cuối cùng thì tôi vô dụng nguyên cả ngày, nên tôi quyết định giữ Althea lại.0 [6 R) O  Z1 a% }; ~( {! _  Y; t2 Z

3 ! t5 J. L) c8 xNgày hôm sau.5 J8 y% _( K9 L+ c3 Q/ w" n* q/ ?

- y0 j, G8 K5 p0 j! S
"Khỏe rồi, quẩy thôi Althea!": j( z7 K' ^9 I) y) t1 w, A& c* y

. h2 B0 v/ a9 F5 A; B9 b$ v3 d/ qTôi vừa ngủ dậy còn chưa kịp tỉnh, đã lao ngay đến phòng Althea.6 B& d0 ^+ B& J( q2 S! ?1 i- o. l

+ ~4 [9 u3 H: U) e- w2 m9 R' F& KCơ mà sao cô ấy lại đội mũ trùm nữa rồi.9 [  A0 $ d3 p9 O. O2 a
! `  b3 R7 A8 P4 B' {" n) M" y7 _% |
"Vậy, bắt tay cái nhỉ?"
1 ~+ l& z1 [' ~  C  f; S
7 o, e$ z9 ~8 {, QAlthea đưa cánh tay nhăn nhúm ấy về phía tôi.6 L8 m7 z  N3 |3 D2 `

/ }0 i7 d% _3 o! b/ e' T"Chả có nhẽ..."* `, @$ T2 C9 r  {
, h6 z+ d' a4 l$ y0 E, @
Tôi nắm lấy bàn tay ấy một cách đầy lo lắng. Althea một lần nữa phục hồi lại tuổi thanh xuân của mình, trở lại với vẻ đẹp hoàn mỹ.
6 W1 u( Z: u! ?1 W& p  m% H' W  ]3 @- w: C8 y- f
Nước da của cô ấy càng trở nên trắng mịn bao nhiêu, thì thằng em của tôi lại ngủ li bì bấy nhiêu.6 `! [! n& U5 F. Y
( a2 W/ o. }) Z4 n8 D8 O
"...cứ thế này thì sao mà quẩy được chứ!"
( _7 ?& q1 Y7 B5 @
3 S9 j: A. b9 G; ?6 f# w5 [Tôi hoàn toàn lạc trôi, lạc trôi một cách vô định, thậm chí tôi còn bắt đầu suy nghĩ viễn vông về mấy thứ kiểu như hòa bình thế giới.
6 Y* Z$ Q) e$ C3 r( ^/ t3 [/ b
; ]3 t% A9 L8 K! N; `; S8 L
Sự sung mãn vào sáng sớm của một người đàn ông bị rút cạn không thương tiếc, tôi có gắng hết lay thằng nhỏ dậy nhưng cũng vô ích.
* D3 t- a3 I# ?5 s) E0 `
" b- ~& w/ v( W, Q! _4 i4 ]+ K$ SLại như hôm qua, tôi phải đổi toàn bộ "khả năng" của mình để được ngắm vẻ đẹp của Althea.& Q' d( j3 }3 P4 C, x0 |
0 k5 z' ?( }( g
"Gochisousama" (câu nói sau khi thưởng thức bữa ăn dành đến người chuẩn bị - người nấu)2 u  o" g7 [' A" [3 m

# j9 Y: f6 I8 N- [' z"Đừng có mà nịnh nọt!"
% ^" p. b7 x, z1 @7 P) L/ g4 I7 N  o6 x4 l! j; M" r
"Hôm nay cũng cảm ơn anh nhiều lắm, tôi sẽ để anh cho tôi sống ở đây một thời gian."
* u- K$ g4 E3 y4 f
4 s1 s: b5 a  F0 D5 l; }2 e: d"Hả ~?"' G  |4 T7 M, C4 v
8 Z8 j, M. m  L
"Đi vòng vòng chào hỏi cả ngàn người thiệt khó khăn lắm, nên thế này khỏe hơn nhiều."
/ F. ]; v* Q0 `! ~  E$ c2 s) t! 6 e2 V0 l, @( h6 _
"....."
$ Q1 k1 U& u4 C7 P' j8 R9 v3 x
4 E6 R5 r- t4 P" Z/ b"Đổi lại thì anh muốn làm gì ta cũng được. Bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu."

( F3 Y5 B# F) ?  R  Z2 ?) O
0 $ j. u" g- B3 p5 Q9 b7 x"--! Chơi luôn, cô chắc chứ?"
2 }) i2 I7 w0 {( a: Z
  ^7 W. T5 g4 I. }% r"Tất nhiên. Nếu bản lĩnh đàn ông của anh đủ mạnh mẽ, thì tôi còn mừng nữa là đằng khác."
5 U& K: x; a4 f; G  |2 y" I- {" o4 L
Cung cấp sự ham muốn của cả ngàn người mà vẫn còn sức quẩy.' G% Y; b2 F6 `4 |6 }

. o3 G7 {0 l/ `: L- M+ eNếu thật mà có nhiều thế thì có gọi là "Người đàn ông vĩ đại" cũng chả ngoa đâu nhỉ.
+ `* z3 t" F& ^0 O+ M( e$ d1 K0 `- q
Cơ mà thế là, dân số trong dinh lại tăng thêm một mạng.% _  S+ D5 j' T* ^
4 p0 I+ d! c7 p. E! K
Và hơn hết, lần đầu tiên tôi có suy nghĩ đến việc làm tăng khả năng giường chiếu của mình.
' w% z) e. c3 j" A! C8 N2 D/ z3 k4 J0 h"Rồi ta sẽ quẩy, chắc chắn."$ N* T4 I1 {+ B5 w% k) ^- S
Tôi tuyên bố hùng hồn trước người phụ nữ với vẻ đẹp hoàn mỹ tuyệt đối tối cao ấy. 9 `,   o2 i( f0 t! e) y) B
047: Tự tin và lịch thiệp
* ]% N+ T4 |! C5 g" D* D2 _* H/ j& [% n3 ?" s
Trong vườn, tôi ngồi ôm gối ngước mặt lên trời nhìn xa xăm. Tôi muốn nhưng lại không thể, cái cảm giác bất lực và trống trải này đang gặm nhấm linh hồn tôi.

& h# ~6 `: J! ^
1 m4 S* J* A' n. G! c* p5 W"Master... anh không sao chứ?"
2 q5 E! B2 e% o8 A2 E! T& D( o, ^! N! I4 D4 [2 l+ f' m
Miu lại gần nhìn tôi với gương mặt lo lắng.( d! s& W9 T4 U; A3 ^

$ M9 u& ]  M' x+ l* W"Miu."
* U( P/ ^. s6 O7 S! ^8 B/ W5 B& Y
, Y. w9 & y! A) q; @/ c# v( X9 k2 s3 w"Dạ.". o" ~0 9 A0 Z  Y! A

- z( t1 R2 r6 F: Z, }"Để anh *mofumofu* nào."
7 M- C2 D) m7 K
1 E/ D3 e% Q6 u8 Z( p! U+ ]"--! Vâng, anh cứ tự nhiên!"
3 J: O9 ^6 N: Q" [  H! ?5 r
. x: O1 X  _5 ^" u7 Q3 JTôi *mofumofu* Miu.
* J0 B3 _1 N/ c$ ?! P
& h; C5 @2 {  @0 A. y8 F: ~' i* W*mofumofu* làm tôi thấy khá hơn nhiều./ ) Q2 D# e" i; K

7 a& a0 j% C% T0 o+ t$ L% F"Cảm ơn em nha Miu.", `6 B! V% e: C3 L

8 Y. T* `$ C- u9 c2 ]"Có gì đâu em là cô hầu của Master mà."
  j8 g. ~$ w- G; z$ @$ C1 r2 |/ L, l% q$ F- b% w3 T
"Ra vậy, dẫu gì cũng cảm ơn em."% u  T1 A  x( X# k, `) m


0 ~4 U0 L6 N8 q6 ?  }9 W/ ?Nói rồi tôi tiếp tục *mofumofu*.# [5 Z2 h, l/ t* T+ Q% |+ C

: Z6 {0 W4 R' S# [1 K; J"Mà nè Master. Bộ người đó ở lại đây luôn rồi ạ?". Y9 C6 f4 R6 l& Y0 G' f8 Z

6 i$ [" C8 w0 G% `  r4 h2 l. R! J"Althea? Ừa, phiền em dọn một phòng cho cô ấy.": 1 T& b& |$ }( V
5 b4 j" G. H7 o1 m5 O
"Không cần đâu, phòng ốc lúc nào em cũng dọn sạch sẽ sẵn sàng rồi mà, cứ bảo cô ấy chọn phòng trống nào cũng được."
9 @4 x. S, H) N) E$ u1 k5 O6 X* ?) J% _$ ?3 j% q( y' }
"Vậy sao, em vất vả rồi."3 `" |9 A+ x; q5 n( A' X
: ?3 |/ u4 V* [% u) k
"Vất vả á? Không đâu."
' }9 u1 x3 [( H
% _8 C" ?% F  ?: W: s7 @  Q( W"Cơ mà ở đây có mỗi Miu là [Maid] mà nhỉ, chăm lo tất cả mọi thứ một mình chắc chả dễ dàng gì."" l4 k+ g0 J0 R0 w
, x; ~4 B$ @* y. J
"Không sao đâu mà, em sẽ gắng hết sức."
- O9 e  V8 Z- g4 V
: X/ B3 A' Z( f1 FNhỏ này thật là chăm chỉ mà.
( F2 Z; R: f8 o& {, P$ _; j6 i8 t3 A: n5 P# Y: s" b
"Kakeru.": q- L. R5 O7 F& S! y

- @6 |2 }* I$ o5 R( ]
Giọng nói phát ra từ hướng cổng. Là Melissa.9 {+ h/ m; b; h  i$ P+ R*

' C- 4 X+ ?( Z: N+ l"Ah! Để em."8 i$ ?6 G7 O& ]1 p

, D0 ~7 p: V1 Q3 m0 z& A9 [; @8 t* WMiu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phía Melissa.
$ u; N  o& X1 g: P1 K- _" D. g5 I+ V. i/ ~& ]
"Miu, đó là người quen của anh nên cứ dẫn thẳng cô ấy tới đây."* T# @7 l4 ?$ |  x& |. v/ a
4 p9 J5 |& D, k1 [8 g, j  H) , Z0 g
"Vâng."
7 x( j$ n- j3 d( f4 Q2 Y, K! I9 G4 Z1 d( ?9 l# ~) ]) u+ U) i7 _
Như lời tôi, Miu đưa Melissa đến chỗ tôi đang ngồi trong vườn.% N0 v. B& B3 K  y' M! `0 i
6 ?$ p; z$ F1 z& h' Y9 p: M- |
"Uhm... dạo nọ, cảm ơn anh."
, e2 Z+ ~, y3 m6 g1 L2 J9 s9 E( h
7 D1 O, _8 d5 [! i# i% "Cô có chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng không đấy."
# r9 n! t. Q# u
, G- m. g+ {( x; b"À vâng, cũng tương đối.". O% i. L, x0 E2 r. ~; J

  x, O$ 8 r& i9 F# i3 [  x9 [, wTương đối sao, nghe sao mà giống kiểu nói trừ cho qua chuyện.
' U  v; a2 |' p7 x5 ?
0 O6 6 `. C* v( @
Cơ mà với mấy người yêu công việc thì "nghỉ ngơi" vốn không có trong từ điển của họ.* w. Q. l( B* ]1 V5 J" [/ Q4 x1 H
7 j' a- S& Z* r' `' [' F
Chắc lại phải ép cô ấy giống hồi hôm mới được.4 Q; u6 7 B( ~& B! G

# l+ ?/ l2 ~* Q+ N"Vậy, hôm nay có chuyện gì đây?"
. X& [" f& |2 Q
0 B1 R/ g- Z& H% I6 }"Uhm... có lẽ, anh sẽ lại giúp đỡ tôi một số chuyện chứ?"! V! e3 L5 ?3 [5 n( r; Y
  `# o8 O7 ]3 @( x& d3 A
".....", ]% k" Y; z. W4 L) b) k% N0 N0 F* Q5 {

/ D4 Q0 n" z5 }, h5 ?3 q' }Ngạc nhiên chưa, tôi hơi bị bất ngờ đó nha.0 v# [5 q% h. s" E1 T! x4 s
( a8 G/ s. b7 O# Q- ]8 / j3 @
Tất nhiên, chả có lý do gì mà từ chối cả.
+ v  u2 l4 E  v. X9 w
9 ]9 w6 S, h5 F4 V4 l. Q- ~Tôi cũng chả rõ tại sao nhưng tôi chả thấy phiên hà gì nếu cô ấy cứ dựa vào tôi." E, p$ ; p1 f) Q3 R8 x
6 I- o5 |. c4 j4 B" z/ F+ M4 W; a
"Được rồi, cơ mà chờ chút đã."
$ ?4 n% e9 s& h6 B3 a( c# O2 E/ m$ U$ R
Tôi đứng dậy trong khi Melissa nhìn tôi với ánh mắt ngạc nhiên.
7 x) e2 @/ @: Y5 ^4 j/ P3 @

+ N% ^% _  Q8 d! L"Gì vậy?"  / m( K4 H' {+ @1 {
( l8 P1 L2 X4 G3 S7 }
"Sao trông anh có vẻ hăng hái thế?"
; N9 }8 5 M# A9 c% q+ p' e. Y; v2 O6 R
"Thế thì đã làm sao.") s: c2 l# ^4 ]6 ~$ z

# q$ ~4 j& x) C1 U0 v' p. cNói rồi tôi vào trong dinh thự.! s3 d. Z% g1 I4 v" |% i
0 p3 U" r& K  r9 {3 s' @, u
Gõ cửa phòng, tôi nhẹ nhàng tiến vào.
; w2 W) ]6 i+ e0 v6 5 p6 |( P3 m  ^) P% A0 ~
Phòng duy nhất tại ngôi nhà này mà tôi không cứ thế tiến vào, là phòng của Hikari.% j# ]# D5 J" ~; A

% }9 x6 k: S7 T  ?/ X" U( U* J$ {Trong phòng, Hikari đang chơi với nhóc Rồng.' {5 @4 r3 m1 o1 q" d' x: b+ B
9 p" s8 G+ [' ?+ u
"Ah! Otou-san, có chuyện gì sao?"- C% X# X6 U) W4 o3 # N7 ?; r

6 i& j8 ~0 G) y"Ta tính ra ngoài một chút, con đi cùng không?"
) {2 E( s1 d, D* d* ~. ?7 Y; j) m, i& K0 N( z5 Z  b% f
"Un! Công việc sao?"! G% v# y# b7 S/ ~. F3 @

" c/ % J( t4 A' z1 ["Chính thế."
/ o# i$ T$ K, W1 n2 J6 ~# `
, N: f# F) V8 a' a6 y
"Con biết rồi."
. b2 U, e& ^0 h8 }2 F
7 ?  L/ c& K9 n, r$ x- T) iHikari cười thánh thiện, rồi biến thành dạng Quỷ kiếm.
  L; O( p3 K: l2 n! Q+ r0 w4 d2 n! `* b
Nhóc Rồng nhìn tôi nhõng nhẽo "myu~".
: z& r5 y% ?: t" s; @7 K  u& f" x8 J5 q0 Q9 c4 f% y
Rõ ràng là xin xỏ đòi đi theo.
- U9 K  Q3 W, {- Z4 P) C$ a
" n( _# p6 B' D( rMới mấy hôm trước nó còn là con Xích Long bá đạo đó...# I/ b, v# ]2 z  |  d

1 W/ p7 u7 V! M/ g$ MTôi cúi xuống vỗ nhẹ lên đầu của nhóc ấy.$ D$ {) s0 Y- L1 d4 F7 v. ^

! w( A8 z! _* ~/ M# `* k9 q3 Z"Nhóc thì ngoan ngoãn ở nhà đi nghen."
& R, _* t# y7 z; [# R( _  l/ e; C' ~4 u" K3 O3 ^1 j  g1 Z
"Myu~..."
( F% I1 t3 R7 o/ P2 Q0 t/ a" d7 g5 r: p
Bỏ lại nhóc Rồng, với Eleanor cả Hikari hai bên hông, tôi dịch chuyển ra sân.
' p' Z2 l! L$ d. n1 `* o% `" [. N' ; s- X# w8 a& r# @; R: g0 `
Ở đó, Melissa lần đầu gặp Althea.7 [7 t3 D$ [3 @

4 a& X, q; S4 |5 G2 RMelissa đang diện cho mình bộ lễ phục của Nhà thờ, còn Althea thì đang diện ra cái vẻ đẹp hoàn mỹ của mình.
6 I8 Q5 @+ Z' ^1 y9 ^/ Z3 r

) x4 D4 b7 f% * R4 u; k- [  * ENhìn hai người họ đứng cạnh nhau, không hiểu sao tôi có cảm giác vô cùng trang trọng.( e0 J- M5 n$ F$ ^+ B; x; Z8 e6 D

9 g& y, ?* T9 Q' J"Ngạc nhiên đấy, không ngờ lại có thể gặp Phù thủy Bất diệt Melissa ở đây."
! J$ I% h# e5 `1 c- }- ]5 V! _
9 L' ]; w  E# a) NAlthea nói thế, nhưng chả có vẻ gì là cô nàng thật sự ngạc nhiên cả.
& ]7 W( @' J  $ F/ `$ U' T/ L( ]
* y. b8 / V5 Z" j"Còn cô là?"( e7 G* n1 X* ]/ o8 `

. k' ^. n  Y; b$ h9 q* t0 T8 A"Là Althea, chỉ Althea thế thôi."
' W5 H- S; X' f$ S- b2 K; W+ @7 b0 L5 x  }
"Đại hiền giả Althea?"
- M# ; {! m( [- ) f) M- , C8 ~& u7 Y+ S7 H4 s
Chính Melissa lại là người ngạc nhiên.3 a- I6 }  H! I7 x
1 t, f8 p' ~+ d* p
Cơ mà "hiền giả" gì cơ? Cô nàng này lúc nào cũng "chỉ Althea thế thôi" cơ mà.
% ^$ ]3 ?% ?' c
2 c9 _7 V# % d3 g( NBộ Althea cô ấy nổi tiếng lắm sao?7 E9 m* p! K: q$ H5 B- H  @1 I

5 _! V& U/ V- p/ x% [- c! P  i3 K
"Tại sao... Ngài lại ở đây?"7 P$ I6 P* t' K2 b3 Y5 ]/ C3 Z

4 }7 Y& b; [' m) e2 R) {; n"Ta sẽ sống ở đây một thời gian."9 e. Z" k3 I  I" ~
0 / B2 H5 A3 L
"Ngài định làm người dám sát của Kakeru sao?"5 Q8 y' d+ U) _8 |; W/ H
/ M* {; c! d6 t! R4 B
"Ai biết, hên xui."
% g5 W- a7 C5 [6 S6 z3 }- e$ b: u3 i: X1 E- Z% Z5 Q
"Nè nè Melissa, bộ cô nàng này là một người vĩ đại lắm à?"2 Q* P7 `) k5 G( S' `

4 L& y5 c2 ~) o7 E- r5 f  ["Anh không biết sao?"
4 d( T! e2 @5 F) a7 u
5 `. B, N: @+ c, N5 W# z! nMelissa lại một lần nữa trợn mắt ngạc nhiên. Để một Melissa phải ngạc nhiên đến mức này, tôi cảm thấy khá xấu hổ khi thiếu hiểu biết đến mức này.2 d6 S( c, I( t2 V
2 w' v" ~8 L- ) Q7 `0 t! Y" D. s
"Một người dám sát đại tài, một Huyền thoại đứng đằng sau thành công của vô số những Anh hùng khác nhau. Thậm chí kể cả cuộc chinh phạt của Đại Đế Vương Rodotos trước khi ngài ấy bị bóng đêm cám dỗ, cũng do một tay Đại hiền giả gây nên."
9 |# }& 6 s) V6 k* - W8 e& R/ v9 R' O7 F, _) n5 d; G" n* r- Z
Đại Đế vương Rodotos, cái tên này nghe quen lắm.

- @' _+ O5 S2 Y8 M& m: ~# y
. i+ N, R& g+ z. Z8 I! |(Ồ là cô ả thông minh lúc đó sao.)
' K; B$ b( Q0 C& J2 a6 s" I/ T3 {) Y: h/ x0 P3 W' R, j1 a
À ra là gã này có dính líu đến Eleanor, quả nhiên là tôi đã nghe qua cái tên này rồi mà.) o+ F* t$ E6 Q8 Y
0 s( p; d8 a: T, @) u/ y* r7 Z' u0 T
(Cô nàng này đã dẫn dắt Rodotos - một đứa trẻ mồ côi thành công trên con đường chinh phục thế giới.)% K6 m+ J& e# w& R. p2 z
- L$ p% s5 i( @% c& }" s; e
Oi oi, chả phải như thế là hơi "Quá" tuyệt vời sao.0 {% g7 Z- e! G$ ~
- d3 i8 {% t% I9 w/ E) r# Y
(Sau đó thì tôi thịt cả hai ngon lành luôn, Rodotos lẫn thế giới.)
. X% ]% f6 F8 P  x3 Y+ `9 |$ R1 g0 R" r' e
Eleanor nói với giọng đầy tự hào.
: j2 j8 I7 K8 k# _
4 G0 T. {; g3 : |( ~3 fCô đó nha...2 V$ k" F. B$ a1 P4 C/ k, J- d; p
: }+ P- H; C1 l7 v, t8 g; K
"Không chỉ Đại Đế Vương, Ngài ấy còn dám sát cho cả Thánh Họa, Thi Thần, đức Giáo hoàng, thậm chí cả Long Vương - kẻ thống trị bầu trời. Xuyên suốt lịch sử, những người vĩ đại luôn luôn đi dưới sự dìu dắt của Althea, Ngài ấy là người như thế đấy. Vậy mà anh lại không biết tí gì..."
! l( B$ ~8 F6 m# c+ }- r- `; B# I% z2 }, b  S, @
Chịu thôi, tôi có phải người ở đây đâu.0 f3 N# X* X6 x, l& o. }

. p8 E* n0 V( D3 r6 vĐể Melissa chờ bên ngoài, tôi nói với Althea.
9 v% d7 r& A5 q# f4 s. y3 K7 R) n8 `# ~! g' ^* z
"Nè nè cô chưa bao giờ nói với tui rằng cô là một người vĩ đại cả."; a& ^& K- v4 Y, W
$ D. R7 v0 F' K& n' g4 ~0 a3 ?
"Ta cũng hơi bị ngạc nhiên đó nha, chinh phục được cả Phù thủy Bất diệt chả phải dạng vừa đâu."
* l% X; Z2 P6 W7 t9 T
+ `$ d4 |" h7 e9 ?1 O7 JNghĩ lại thì, dạo gần đây mấy người liên quan đến tôi lúc nào cũng có một danh hiệu gì đó trước tên của họ./ S3 T  k9 e8 B. z
/ o+ J, $ ~) r8 T8 B
Mà, kể cả tôi cũng có một danh hiệu nữa nhỉ.5 I# {- ~) O6 f# r# H( Z% q. z* S
! q8 O9 _$ k1 g' I' ~
"Đại hiền giả sao, bộ mấy lời khuyên của cô lợi hại lắm sao?"
, n* _/ R" W- v1 P. w6 E
8 M: ~/ q7 {$ x% u' m0 |" h"Chả biết nữa, nghĩ gì thì nói đó thôi."% L7 O& H; R9 D' P+ E+ k3 E% {9 n

2 |. l2 V. e6 ]"Nếu thật thế thì nói gì về tôi xem nào."& y+ a1 Z7 v" Y# R0 y


: K4 a8 L5 `+ m# t' _- T"Không có hứng, để bữa khác đi."
+ p/ R% M. G' v) H0 w
4 D5 R1 ^9 V( q9 O: J& xAlthea nói với giọng đậm chất của mấy lão tác giả.
& i, A/ G! _. T! o7 r+ m; T: l% A. ]  X+ S  l
*****
1 _' L! r" G8 r& ^9 H1 z; @
, X7 ^  I; T7 b$ bCùng Melissa, tôi dịch chuyển đi khắp đây đó.
# g- L3 E! W, n/ F! y/ D; _' v# k0 O* `# K( x; z% [
Suốt cả ngày, chúng tôi đã đi qua mười ngôi làng khác nhau. Tuy có sự trợ giúp của dịch chuyển, nhưng chúng tôi vẫn phải cưỡi ngựa khá nhiều vì dẫu gì đó toàn là những nơi tôi chưa đến bao giờ, quãng đường có lẽ phải hơn trăm cây số. Lượng quái vật cũng như con người bị tôi đồ sát hôm nay cũng chả ít hơn quãng đường chúng tôi đã đi.$ P) r6 G  v; L4 d3 [0 x/ Q  S2 r  Z" b3 ]
. B' T- B: O: X8 _9 R+ j, R7 b& d9 w2 |
Nếu chả phải tôi đã biết thừa rằng Melissa tự nguyện làm mấy việc này, thì có lẽ tôi đã nghĩ Nhà thờ đang quấy rối cô ấy khi ép cô ấy nhận hết mớ này.+ u% O/ v6 r% p3 D4 @% Y8 E  O7 R
) z  N% K4 n: {8 z: L0 f/ b
Và khi vẫn còn nghĩ lung tung, tôi bắt đầu cảm thấy "nó".
0 C% J' V# f  F8 I' K$ R; A

3 t/ c: h' Q- w0 fCả ngày làm việc quần quật, cơ thể tôi mệt mỏi, nhưng thay vào đó, ham muốn của tôi đã trở lại.
8 r: B0 b6 a" C
0 B% o2 u8 M5 s! _+ G8 kCàng mệt mỏi, ham muốn của tôi lại càng mạnh mẽ.
7 R% u9 j* }3 g! l. L5 r
$ A& y. X& h' o9 Z Nói cách khác... tôi đang "có chỗ đứng".
% {* k" `+ ^  g5 X8 g8 L" H8 Y' h' Q, n) x. X. M
"Althea!!!"8 G) D9 U9 I: X( O
8 h7 V" w8 b8 }* G% F7 a' I
Sau khi hoàn thành hết tất cả các yêu cầu, tôi rời nhóm với Melissa, và tiến thẳng đến chỗ Althea.1 I$ P0 `2 C, O) {% Z, F
3 }( A. T4 H) c% p
Althea đang ở bên trong dinh thự, cùng lớp áo choàng và cái mũ trùm như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
' A8 r0 Z! U1 O, * L# c% K8 q0 d4 ~2 [1 b8 T
"Xem lần này có được không."
5 y- d( C, N0 S# o" N( M7 C4 d
  _+ a* o: _) A) w  _' _"Lại thách đấu hả, được thôi."2 Z/ u- X& W5 ?8 Y& T. h+ _. i; U- w- g
  u5 x! }, Y- K0 O3 K  f# s' n
Althea nắm lấy tay tôi.. x- X) G' w4 y6 P; }
. ~  j; |7 W' I4 T" I3 t
Thằng bé đang tràn đầy sức lực vô cùng sung mãn từ từ xìu xuống.
/ t. m4 s  u% Q/ $ [
$ o) w) G( V! F$ _% p, l; k: V
Cô ấy cởi bỏ mũ trùm ra và một lần nữa xuất hiện dưới vẻ đẹp ràng ngời của mình.% E& q- ]" }. s; z/ U( a

- ^; P' r: V/ x' g! c: }# A; b5 c- oCòn tôi thì...9 w3 j! t' ?" X' q
% @+ w! T  o. D$ H) G
"Khốn nạn... như vậy mà cũng không được sao."
4 ]; J: R! u/ B! W' U- k* N$ {' a2 Q9 [
Tôi cứ ngỡ lần này ngon cơm rồi cơ.
8 h* g6 S' ?3 G# @% P) m' S" G/ D" L0 P
"Bộ không làm gì hết sao?"
4 K: C- H# r6 A0 ~% _, F8 b3 R' n) r$ s: B# D" k2 a
"Đừng có đá đểu, cô biết thừa rồi còn gì. Nhất định rồi tôi sẽ thịt cô."
  w, Y: _3 Q& h8 C* ]( W
) V- O- H$ P* t* z"Vậy sao."& P6 G( q/ b" Z0 m

0 N( G0 ^& o: ?  L8 T: d5 u) qAlthea cười ngọt ngào.
2 `" T  O- F6 f7 z$ i" l1 L5 c6 q
1 Q0 r8 O4 Y' _: dCó lẽ vì tôi không thể làm gì cô ấy, ước muốn được thịt cô ấy càng ngày càng tích tụ lại, nên vẻ đẹp của cô ấy càng ngày càng chói lóa hơn trước mắt tôi.; D( k' m% F6 [2 }" l( G

) g3 l: r8 z' N& g' l/ s" e/ ]7 b
Khốn nạn, rồi sẽ có ngày tôi làm được.
4 M* j% o4 {8 l) X* H6 [
; q% I! [: Z( m2 h* z*****
; ~# ~! b/ a9 B; s2 `' S
% j4 B) d" G7 e2 `4 q  R1 BTôi nhìn vào chính đôi tay mình, thật ngạc nhiên.: D4 ?: z! p7 S: q  r2 s
- |3 n; h6 j  C: ?8 ]% E+ Q
Một làn da mịn màng. Trong mắt người thanh niên này, có lẽ anh ta cũng hiểu đó là sự hồi xuân." g# Q$ W4 _$ K$ g

& ~7 ]' _% d% u4 R3 Q" nAnh ta cũng đã thấy tôi hồi xuân 2 lần trước đó rồi, có lẽ anh ta sẽ nghĩ lần nào cũng như lần nào mà thôi.
% A" I+ |( ?1 ~* b5 _2 e9 ?* e3 w' x+ f) |0 i+ |- O4 g. V
Nhưng mà, không phải thế.
! R! U" l0 S% ) g/ G9 w* |& y5 J& H
Đúng là tôi có thể quay lại tuổi thanh xuân bằng kĩ thuật đặc biệt hấp thu sự ham muốn của đàn ông, tuy nhiên tôi chưa bao giờ có thể trở về thời đỉnh cao của mình.4 n) y2 i. x( w+ F$ z9 ?* Z
# v; P! I9 ?) e' C4 P* J4 i/ o- E
Thể lực, Ma lực, Linh lực... tất cả, tôi không bao giờ có thể lại lại.) V6 j' Q' & {. L- S( G  x9
3 `  `, U# ?9 a/ H' ]
Tôi hiểu rõ cơ thể mình hơn ai khác. Kể cả với sự hồi xuân, vẫn luôn có một cái gì đó còn thiếu.

1 v2 $ i* _! s4 t3 `3 V  _/ {( S" m1 [  R, d: K% V7 r+ y' P
Nhưng tất cả những thứ đó, giờ đây đang được lấp đầy.
+ l" z! ]- m' q. ?! g7 M( d- I& d) N! d7 `
Thậm chí còn gần đầy rồi cơ.2 ]0 M( r  G. g# `$ o' q

: n$ e1 e5 a/ xVới sự ham muốn của anh ta, chỉ mình anh ta. Tôi đã gần trở về với thời hoàng kim của mình.
$ ?$ Y- k9 H& R; z$ S5 S* L( Y
8 @' O5 l# b8 F0 u" AĐiều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Từ lòng bàn tay mình, tôi đã từng cảm nhận sự thèm khát của vô số đàn ông trước đây, nhưng thứ này thật sự là lần đầu.
( d/ w% Z, H! Z% y3 C. ~% d. L
/ F, `- ~5 ^# W% hNó mạnh mẽ đến mức, hình dáng của tất cả những người đàn ông khác tôi từng gặp trở nên lu mờ.: X9 E+ b5 k3 s" w* ^# q2 t: q- D0 s0 W

- J' F# ^) A; m( NTim tôi đập loạn nhịp.) Q! o7 d3 `$ I* g. l1

2 y4 V6 `1 B) d) r5 wKhông chỉ cơ thể, cả tâm hồn tôi, con tim tôi cũng đã trẻ lại.; a( `" p4 x, u

# V( ~8 E# k3 F, VTôi bắt đầu hy vọng.: f/ c: P3 j/ T/ O5 g

9 R) o9 s8 _9 Q2 z, X"Bộ không làm gì hết sao."
, x  I. P( G4 N% Z

9 G! m3 Z6 h" c: r$ P9 `+ J& `! L"Đừng có đá đểu, cô biết thừa rồi còn gì. Nhất định rồi tôi sẽ thịt cô."8 c3 j9 v; [0 l* [$ x: F
0 Z2 l0 c+ [$ G, j9 c1 f9 ~
Thất vọng giữ.
8 e% A/ y) [- U" |7 ]( v; M
1 d. M4 ?1 N7 A- S1 # U" Q"Vậy sao."
/ L' q5 c$ {$ |8 y, [2 v! `  `' Z& Z2 D( i  y) m9 r3 ?
Tôi cười, một nụ cười trong gượng.5 M& m6 a8 w& I

; l* W( {: Z) ^"Ne~, từ giờ trở đi..."4 w1 I: o& Q# q/ u

: m8 c2 t! y: rNhững điều tôi muốn nói với người đàn ông này trào ra như suối mùa xuân.
1 ~' d' T* X) u7 w" U7 J* v) J" a" ]1 _
048:  Sự hồi đáp của Hiền giả
7 z. e, M$ W: L# T8 T
. a0 w7 m7 }$ M) zCùng Eleanor và Hikari, chúng tôi đi đến phòng quay thưởng như mọi khi.
; E; J# P1 X+ a" E4 N3 j8 ~5 C, {; F! [" k) G3 @0 g& c% Q
Sẵn luôn thì, tôi đã thử đưa nhóc Rồng theo nhưng không được, chả hiểu sao chỉ có Eleanor với Hikari là có thể cùng tôi đi đến nơi này.
4 c, p  V0 F( G5 S- s( o5 ]8 |* y1 T) ?3 A! k
"Vậy để con quay nghen, Otou-san."

. f4 S( c" ~& k) f. V9 d2 Z6 f
  w$ |5 _1 |& Z- r/ @" Z3 : PHikari tiến tới máy quay đầy tự tin. Chả biết từ bao giờ mà ở đấy đã để sẵn một cái thang đứng 2 bậc cho Hikari hoặc Eleanor có thể với tới cái cần gạt mà không cần tôi bế lên.6 k% B. j0 c" _

9 _7 S9 S. F" Q' g! P"Chờ đã Hikari."( o, c! p( ]- ~$ ~5 f' Q5 V
. v+ [+ x4 ~/ C$ t4 ?
"Sao vậy ạ ~?"$ _3 d' I/ A5 w4 o# v& @
# T1 q! e3 k9 q9 w2 Z. I( w5 P7 c
Tôi sẽ cho con bé mượn may mắn, giống như tôi vẫn hay làm.
. H1 n7 R# {. C. M  a6 ^4 A) g% _. j
& l) y4 C' }1 }"Chuyển May Mắn cho Hikari."+ l$ ^, L9 r, J! H, E, ^6 N
% Z- s: {8 c  M1 b
|May Mắn đã được chuyển sang Yuuki Hikari. Thời gian còn lại --- giây.|' o6 L7 W9 z1 k/ p2 ?

/ I% ^" j! U, L- F7 f0 d9 ~: ~% ~"Hể?"
/ }5 K. L7 V5 n+ C0 j5 C, L2 j$ I# `9 m
Lại vụ gì nữa đây.7 m& z( ]1 O# 2 Q, W& ?/ R
. z3 e/ B, Z2 i. Q
Cứ tưởng là tui đã sài khả năng chung chuyển sức mạnh lấy được từ đợt quay thưởng giới hạn lần trước rồi chứ, nhưng mà không phải.; r* a8 t( m6 N

# P+ Z, ^9 f! O: W# Nhưng mà may mắn của tôi vẫn đã được đưa sang Hikari. Hơn nữa, lúc hệ thống đề cập đến thời gian còn lại, âm thanh lại bị rè nên tôi không thể nghe được là còn lại bao nhiêu.

. z: _# M5 W+ c7 p- ^! D7 n3 w9 a: j+ y, n' W8 [  y, s
"Là sao ta?... Chuyển Sức Mạnh, Tốc Độ và Ma Lực cho Hikari."7 ^; e& T1 M+ z
/ `4 ]% q! v! C! [# v
|Sức Mạnh đã được chuyển sang Yuuki Hikari. Thời gian còn lại --- giây.|: y9 F. z; a( T

! M& J5 X' e/ h$ K|Tốc Độ đã được chuyển sang Yuuki Hikari. Thời gian còn lại --- giây.|  4 I. v, F8 q9 c% i7 P9 * c
8 o" a" w, `( [/ D5 t0 A
|Ma Lực đã được chuyển sang Yuuki Hikari. Thời gian còn lại --- giây.|    s" g$ e; L$ D5 Z" B, }# z, {

/ I6 I8 b: [2 Z1 r* |- G6 Y! dLại nữa, kết quả tương tự như May Mắn.
; b, G; - n" v5 {/ [, c5 D4 s4 w0 N2 L: t
Tôi không hề nhớ là mình đã chuyển những thứ này cho Hikari trước đây.
) i8 t1 ^# |. y9 ?8 y: P' C* P5 Y/ [$ n/ R8 F0 x- s
Thời gian lại hoàn toàn bị bugged.
) f$ f+ Q& ~/ j6 5 A! U9 K5 R- S& k7 K+ o0 T
"Chuyển May Mắn cho Eleanor."3 }) O5 w: i/ ?  U  X: _2 S- ^% ^

6 e/ x1 X1 G" a. W% r1 - Y+ j( g|May Mắn đang được chuyển sang Quỷ Kiếm Eleanor. Thời gian còn lại 29 giây.|0 ]8 ?2 `! P% n! A1 K% [; m
. X5 g: D( W( i! v1 T3 s" s0 y
Giờ lại hoạt động bình thường rồi.

9 P* ], `5 j- e, H% n; B/ k$ |. e; [  Y: _8 z& o4 W, a9 U
Vậy thì tại sao chứ?
- N: w; H3 s0 w9 x! d# c1 # V
/ }7 |8 A" y6 U1 E5 f9 R' O"Mắc gì lại bị bugged khi dùng lên Hikari ta?"3 y, x7 s$ ^5 K# ]- k

# v  D) z4 r) U& I! k, a"Chả phải do con bé là con gái của ngươi sao?"6 h, H8 G# R0 u/ O7 f

1 n' V( t: A. L6 g& t/ k  i: + UEleanor lên tiếng. Mặt cô nằng hoàn toàn tỉnh bơ, nhưng để ý kĩ thì ánh mắt cô ấy đang khá dịu dàng, không giống Eleanor tí nào." h5 g9 O6 J% ~

; z8 ?& U( _- U; |"Con gái tui sao... ah."
/ O7 Y2 f7 ]1 I- {% B/ I+ ^
. g. j! C# e8 M" X! ?: Y5 j8 c7 YRa vậy, ý Eleanor là vì Hikari là con gái tôi, con bé được sinh ra từ tôi. Về cơ bản thì Hikari đã có trong người gen của tôi rồi, nên từ May Mắn, đến Sức Mạnh, Tốc Độ hay tất cả các thuộc tính khác, con bé đều được thừa hưởng từ tôi, thành ra tôi không thể chuyển thêm cho con bé được.
. ?" }! H. " t4 {" V1 n1 p
  z3 v& b3 W8 vCũng chưa chắc giả thuyết đó có đúng không, nhưng cũng khá thuyết phục.# S+ r9 r. ^  |: u$ a. j

6 C7 m7 J5 P5 h( o# w"Otou-san... có gì không ổn sao?"
  D: M: ~8 L( O

8 u0 K% [! b( Y" d* ^, n, J"Ể?"1 p( ]" C: v$ R1 j1 b( A2 V" K0 S

5 B" C8 J( M; I6 m, _4 T4 a6 j' X"Bộ, Hikari không tốt sao?"9 p+ X  I7 ^$ r4 S3 Y0 A

4 f+ S5 T4 |: xHikari hỏi nghẹn ngào, con bé ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn tôi.
: U' o8 D/ ], B* o  t
' D# ?; u& V: b1 4 NTôi làm con bé lo lắng sao.
1 L' @  D9 ?6 t  u/ [3 `
( F# ]- D# y6 D7 e; vTất nhiên là chả có gì là không ổn ở đây cả, mà ngược lại mới đúng.
* p" e( h8 D8 E' X) h
% d! u' D. d: W) ?# h0 bTôi khụy gối 1 chân xuống trước mặt Hikari, vỗ nhẹ lên đầu con bé.
  s! H8 P( z8 S5 h- H- B; F5 ]% Z0 e7 u! t* Q
"Hikari à, không có gì đáng lo đâu con."
% z0 V- l# u1 I. @( J! o0 d2 d+ G$ j9 H
"Thật sao?"
+ ~3 K& ^5 X% _! d5 ?. O& x! Z2 `5 E/ p/ _# ?
"Chả là ta mới tìm được bằng chứng con là con gái ta, nên giờ ta đang rất vui."
6 F1 O% W$ m1 Z! I- v3 t
8 H* {8 x" T1 R" w, H"Otou-san nói gì vậy chớ, Hikari tất nhiên là con gái của Otou-san rồi?"
! E3 f2 t* Z( R2 O( o7 J
( o/ C2 j4 s: h' W
"Ừa, Hikari là con gái của ta."3 P  C- k/ }2 }0 Q
7 S: b6 o0 d5 S! T" h9 D" t+ A) K
Tôi tiếp tục vỗ đầu con bé.
( o- g* x, ]" o2 V. }) b4 f
" I" R. x4 D7 L- O1 p. R/ ETrên mặt Hikari không con nét buồn rầu sắp khóc nữa, mà là một nụ cười rạng rỡ.
: m1 L" p) s& }8 e9 X9 ?! A" R: ~( |$ {8 w  s4 g5 L4 d
Cơ mà trên mặt Eleanor lại có chút cô đơn.
* X) f0 s6 x+ W  N! ]& P2 ]! c) M5 o4 R  |8 B
"Vụ gì vậy?"
% U& X7 }0 C: g  l
3 I7 U$ K# `, u, C" h6 O"Vụ gì là vụ gì?"
0 k( U4 f; r( h1 R5 `& z" w' K0 g
+ ~9 I( h* q, j& A7 I+ n! ~"Thì mắc gì cô lại diện ra cái bản mặt đó chớ?"( D' l! A+ W5 }' D8 |# `$ ?$ F& ?

/ _, D: r2 v8 V: G5 - H, v"Ngươi lại tưởng tượng ra thôi!"4 s3 N$ P% d, F6 ^% E3 S6 v- e2 a
$ H/ v- u) r) w) ]( ~/ t0 F7 Y
Nói rồi Eleanor quay mặt đi.
7 d' [0 g3 V( K& Q6 P! {9 }( X
Tôi nhẹ nhàng vỗ lên đầu cô nàng, như cái cách tôi làm với Hikari.# ~9 O7 _" p, X8 Q2 E5 `

! Z9 p5 H6 q( Y. v& cVóc dáng cũng như vẻ bề ngoài của Eleanor cũng tương tự như Hikari, thành ra chả có chút khó khăn gì cho tôi khi vỗ đầu cô nàng cả.
+ e  o% d, M1 C0 q- a. t* F

5 B& E. E, ^  ^/ j4 V"Eii, đừng có mà đối sử với ta như con nít."
9 a4 ?1 v9 v1 a3 A# v4 f0 4 j
0 b! k7 {/ c, @, W7 D2 u; {"Chả phải cô thích thế này sao?"
/ O9 y% M. J5 }: N  , C' u3 Z
# P' u# f. L$ k0 ~% Z, ~4 B, f"Nghĩ ra à! Mắc gì ta lại thích được nựng trước mặt con gái ta chứ, hơn nữa người làm việc ấy lại là cha của con bé."5 V& h6 _- K8 b. M
: T9 X9 _& d5 k9 ]8 L& g; ]
"Vậy sao? U~n Hikari, con có muốn thay ta không?"
8 A$ w+ ^0 J6 h' P" j/ N8 h" ?. ^6 s3 B
"Un! Okaa-san....*Nadenade*"  b3 H+ h% `2 A5 K8 Q8 I
2 [8 u" F' q) b2 ~% g* h9 q
"Mu!"9 a. @/ T- y( t  _# @: H+ ]+ i
, ~- m# ?7 K8 _- I
Eleanor rùng mình, mặt cô nằng tỏ rõ thái độ không ưa, nhưng vì là Hikari nên cô nàng không thể cứ quát thẳng vào mặt con bé như cách cô nàng làm với tôi được." S6 s' U4 W# g

- |: J* R9 [. O  I9 Q3 e1 QHoàn toàn bất lực, Eleanor chịu thua, để yên cho Hikari muốn làm gì thì làm.$ w* f5 j7 t& L0 U/ @2 p; P
% |+ v+ L. K) e" S; v" `7 e  B% d
Cứ thái độ thế thôi chứ tôi thừa hiểu Eleanor cũng đang tận hưởng giây phút này.
- v/ D" q* q% [3 E8 C$ U( x

1 g$ @; b" j% VTuy lắm chiêu nhiều chuyện nhưng con người của cô nàng này cũng khá là đơn giản.2 Q8 ~- S) W( O2 r# e& g9 c
1 w; y$ |7 o2 f& R" ]
"Xin lỗi... trước đây tôi cũng đã có nói rồi..."- t+ Q; p5 x, b4 w' b9 |6 F

& S' L1 X. c8 v2 tQuên xừ mất, cô nhân viên nãy giờ vẫn tròn con mắt nhìn chúng tôi.& R# O- @" p1 z8 I5 {! |

7 E+ a. P$ S. h* L# |3 T+ z  t) g"Quý khách có thể thôi diễn vở hài kịch gia đình ở đây có được không?"6 i7 _4 Q  u, F5 ], N

- J* Q1 A8 D6 O"Là vở Gia đình hạnh phúc mới đúng chứ?"+ N. B; }3 F6 z5 y

! z4 G) W1 h/ @9 S$ s7 x"Dẫu gì thì vẫn là hài kịch thôi, quý khách cũng hiểu rồi đấy.", V) & o/ D) T0 K- `
6 x$ B" r4 D# P0 x
Tuy tôi muốn phủ định nhưng lại không thể.
- A1 r3 _& D- ^$ |6 u4 n" ^
2 u' L# G" n- G+ }& SThôi thì có vẻ như cũng làm phiền người ta nhiều rồi, chúng tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ và tập trung vào chuyên môn.
( U' k* z' }. z* m& d8 z- Y; o% M9 z& {
Tuy không thể chuyển thêm May Mắn cho Hikari, nhưng tôi vẫn quyết định để con bé xõa hết.2 a6 y1 v  }+ j) u3 b5 G

8 T) d3 O6 p; T
Cuối cùng chúng tôi thu được "Phòng Mở Rộng" từ quay thưởng miễn phí hàng ngày, còn quay phiếu thì toàn Pháp cầu.& O; H2 G1 F5 }% J
1 ) j  m1 B, `
*****
* ]$ Q8 q5 w) V& D. U/ ]
9 _- K/ X6 i: {& k6 q' DTại sân ở Dinh thự, tôi lấy [Doanh Trại] ra, sau đó cùng Hikari đi vào bên trong.
7 h# _' K0 c+ ~- k* D1 Q/ d# c2 w2 q
$ `7 E9 m2 E8 N7 l: d) {2 vVẫn như mọi khi, rộng rãi thoái mái, cơ mà trống trơn.
8 X7 m8 b% |* H! y' g$ @. x5 P" a$ w: t& y
"Vậy Hikari muốn đặt phòng ở đâu?"+ u9 _) F- A$ t, V* p# u/ a6 c7 k
6 }% U6 {2 @4 6 v# @. e
"Umm... Đây nè."
& A* F$ e+ Q% r; e( z
5 l4 r( c( F1 H8 R; TCon bé chỉ vào một bức tường trống. Tôi lấy "Phòng Mở Rộng" mới kiếm được ra sài.% R( E  j+ s3 H" B( w

" ]1 ~/ {. U* |! OBức tường sáng lên trong thoáng chốc, một cánh của xuất hiện.
) }2 J% b7 h) H# K3 F! Q* |; N  x" r
Mở ra thì có thể thấy bên trong là một căn phòng, tất nhiên hoàn toàn trống trơn.
5 i) v- o1 H' Y0 B- k1 u3 W/ T' ^" W/ F. X- `+ N+ D3 w' ^
"Wa~~, một phòng mới nè."/ b8 |" l, R' k. E

8 q- S8 Q6 ?& X* s3 J
"Hikari, giờ mình ra ngoài đi, ta muốn thu nhỏ rồi phóng to nơi này một lần xem sao."3 g) @* X. b& P5 e+ G
0 J; U, @* a5 g0 A9 i
"Un!"
: @! o2 u2 k8 }% ~7 a7 Z7 ~+ n$ S8 H7 f8 d
Sau khi thu nhỏ rồi phóng to [Doanh Trại], chúng tôi lại đi vào bên trong, quả nhiên là can phòng vẫn còn đó.
: V- X; x; U7 C- |3 x) h$ B& ~5 U" I3 A0 z* _& }9 ~& E* H9 ^
Quả nhiên là những gì quay ra được sẽ không biến mất.* |9 K( n. m% ^% K$ P. b. D

$ C  i" c2 a9 QTôi bật "phụ huynh mode" trong khi nhìn Hikari nhảy nhót vui vẻ xung quanh căn phòng.
! m: F" H3 P: Y! `+ @' u0 Y1 ^9 B3 x) Q, e% }2 A) {
"Kakeru."4 R+ Q% x: [/ E. S/ K

. }3 S# 9 u* _+ v- pCó người gọi tôi từ phía bên ngoài, là Althea trùm mặt.2 m, S' s% y& * W4 C
+ e: l0 @8 {3 |
Nói mới nhớ, tôi chưa bao giờ thấy gương mặt lúc này của cô ấy, Althea chỉ gỡ mũ trùm sau khi hồi phục lại nhan sắc tuổi thanh xuân của mình.& $ u# v0 u7 Y6 C6 L

  U2 N# R0 y3 U' I) p; x5 Y"Có chuyện gì sao?"
& [: m/ `9 T: |2 q# n,
8 i0 W! G$ Q5 [# c- |, H1 U( @/ j"Ta lây được "Baron" cho Kakeru rồi đó."

+ G, V1 }& n  t+ w
& W" @% i( |4 N8 a"Baron? Khoai tây sao?"
0 P: R! D. o! v0 ~& `+ Q( y8 t& x
1 p& i4 f1 E0 x0 Z"Là hàm quý tộc đó."8 v( E* r( @- K# H. ]

, v# H. N* a' ]' A"Eh?"
; k. C9 ~  B/ S- C( f"Nam tước đó."0 e; Z  [# i$ @2 F
% f( e9 S1 X' a8 Z! m+ I
"...bộ là đồ ăn vặt hay sao mà thích thì lấy dễ dàng vậy? Quý tộc á?"
! H/ O' j8 D' l; V) H
$ u- m" n$ d/ S(Nếu là cô ả thì cô ta thừa sức làm chuyện đó, nếu cô ta nghiêm túc.)2 x+ [, X3 O" t1 Z1 Q! a
5 e+ h; e: _! W3 ?" y; |
Nghiêm túc sao?  Z" F: r( P/ @) C: p

4 l+ p$ h  V  u3 y+ i# oNhưng mắc gì lại phải phong tước cho tôi chứ?. S6 g3 t- O; ~: K7 v* `8 e
& _5 T& l( x8 Z0 Y
Chưa chờ tôi hỏi, Althea trả lời luôn.0 f* h" a7 x1 X

& M- ^4 U% `( ]( |& F7 S"Anh là người có ham muốn ngang cả ngàn người, nhờ có anh mà ta đỡ vất vả bao nhiêu đó biết không, nên coi như đây là sự đền đáp của ta."
6 L+ J% z6 }" ^* |+ p, S0 n' `
" W( n7 S5 s% W+ bQuả là Đại Hiền Giả, cô ấy thừa hiểu tôi muốn hỏi gì.
$ }2 J- p0 Q/ b) ^+ N. H  Z) [2 C
1 |0 w; g4 l/ ?6 S& [* |6 U7 P" o
Tất nhiên là chả có lý do gì để từ chối./ _4 x* u6 M6 t* r! C% q

4 o4 A. S$ Q  u' f"Hiểu rồi, tui xin nhận vậy."2 d% W" t6 V7 T% G- f
0 j) q+ M5 o: d
Đó cũng là cái cách mà tôi trở thành Nam Tước hay Hầu Tước gì gì đó.0 e- Q0 ~$ W3 `3 T8 _6 t
/ d8 u) t/ F3 a* |5 c4 M: k. `
049: Năm tước hiệu quý tộc của Kakeru
; x& k! {) m5 Q" A) P
; # R7 q/ m" K# Y& r& bSáng hôm này là một buổi sáng khá bận rộn.' I% l' O4 |$ z: S( @/ x

  B" ?; t- l! e- rVà dĩ nhiên, người bận rộn nhất là Miu.
. U2 g7 j3 X; ?7 - e3 J) v/ k9 ?" `8 k, % c1
[ Chủ nhân, lần này có sứ giả của Vương quốc Aegina muốn gặp ]( ?( k9 X5 n% _1 k8 P7 i1 R

4 i" x$ d% K8 |  o- T, LTrông có vẻ vội vã, Miu chạy hồng hộc vào phòng tôi.8 k# s: ?" _0 p" C- D5 p. 8 u
8 T1 Y; n5 n" }
[ Vương quốc Aegina? , nó khác với Vương quốc Siracuza vừa nãy à ? ]
, i3 q3 I: Y, W# A0 X' n, @$ t
- T0 h4 r0 e. Q+ U$ _[ Ngu à, Nghe cái tên là biết khác rồi ]" A9 e# A; L6 J* k6 w! f; Z+ K

0 n% `- W: ]) x( |
Eleanor nói mốc, tôi hỏi lại Miu một lần nữa./ ?% w$ v5 d; ^$ ?" z$ v
# B# r- X# y* b$ u' V
[ Em có biết sứ giả Vương quốc Aegina hay gì đó đến đây làm gì không ? ]! x" z) h5 G: v) G1 P& 6 p8 A
2 a+ q: r6 g' n% Y! p*
[ Dạ không, nhưng khi họ vừa gặp người của Vương quốc Siracuza, không hiểu sao họ lại trừng mắt vào nhau ]7 f( G6 S( x; c! {7 L6 ~

: N/ f. u* V: r9 I; @[ Chà...họ không có thiện cảm với nhau à, Anh hiểu rồi. Bảo họ đợi....]
* n) J/ G  ]8 k0 K: a( P% T
. I( Z% i7 ?8 {" y# `2 }[ Aruji ]  " R* H7 {$ r9 q1 f( m" q  d

, f1 F8 y9 B4 G. G8 B) |( jLần này Nana bước vào.
) I/ |; U( U3 [) a/ J; V9 V& k4 l" h: b4 q+ f2 W# j+ B& ]
[ Có hai nhóm người người tư xưng mình là sứ giả của vương quốc Calamba và của vương quốc Comotoria xin gặp mặt, Anh nghĩ sao ? ]" r* b3 f# i7 [6 H+ T  ^' J) m
  J* B4 X# _3 W+ K* S
[ Lại nữa ??]
1 @/ [- c" {: I$ n- h2 Z8 I1 ?# {6 e, O1 B: ?
Cái quái gì đang diễn ra thế này.
2 i9 t3 Q( @* i. W. H: h$ K( n
6 R8 }! c0 x/ P4 B( `1 g# `* 4 t+ m, k Siracuza, Aegina, Calamba, Comotoria.  
2 L$ @" B. E$ R8 D3 n- U; N; d7 m
3 D6 L3 B+ p' T! n
4 nhóm người của 4 quốc gia khác nhau đến đây trong cùng một ngày.4 Y7 w: C& U# P. n7 f. l
' O( B( R9 C/ L7 h
[ Có vẻ như họ đã đến ]
3 q1 V% [. |; I) o3 u# E
, Q- I: c# m  a) x) `  NLần này, Althea bước vào phòng.; S5 O6 f, a3 f2 o- c
& A6 W4 P/ P& ?0 M
Hôm nay tôi không cho cô ấy tinh lực của mình, vì vậy cô ta bước vào với khuôn mặt được che kín bởi cái mũ trùm.$ L" b# k4 e: V$ m1 u- q+ p0 l6 x8 u

* f# C- y! n( f' `7 b3 G  }[ Cô có ý gì khi nói " họ đã đến " ? ]
% z9 _# ~1 P: T& q7 |8 x5 r( `' _2 {; M3 @
[ Anh sẽ biết nếu như gặp họ ]: _* {4 s4 @( {5 N5 q9 X
& I' M! G* g2 K5 ' ~: f! K
[.....vậy ra những việc đó là do Althea bày ra à ? ]
6 z+ E! p" Z! A/ |! @, E2 c7 o1 k! Q& }4 T+ y$ p/ R9 @8 C! ^; V6 B( m
Tôi nghe nói về Siracuza. Nhưng những nhóm khác thì tôi chịu.
( O: R: C! o- T+ b[ Vậy đi thôi ]
; N4 k4 c! G( {3 L' z/ i& ?$ I8 h9 ~+ n6 I$ W. a# U
Vì một lí do nào đó giọng tôi phát ra như một người lãnh đạo.1 ~  A# R' l% y+ p
7 H& l: X7 g3 ]1 J' s  J: p
Tôi rời khỏi phòng. Althea, Nana, và Miu theo sau tôi.5 H# X6 I4 w( o+ J! F, N" D


" J/ U: Y* U1 m2 G/ aKhi tôi đến phòng khách, 4 người đàn ông trung niên trông có vẻ hống hách, và những người khác trông như thuộc hạ của họ đang đứng xung quanh.
+ C5 e4 x/ H! K: o' R2 B
6 v  f* C3 }% V1 w. x% a3 iMặc dù căn phòng tiếp khách này khá rộng, nhưng hôm nay lại khá chật chội vì bọn họ, nó thật sự ngột ngạt mà.
! A2 Z# A7 f* e7 S$ K; U2 ?6 ]7 }
8 g% f6 F  y- T- |Nó giống như phòng hậu trường trước giờ biểu diễn vậy.! K! o# I/ K& B3 l* N

& S$ c* m2 J& m- s[ Có phải Ngài là Kakeru Yuuki-dono ? ]2 x- i2 Q+ L% v

4 M7 i6 W( e4 C8 A# `) j Một trong số những người đàn ông trung niên nói với tôi.
4 @3 o" L0 B# }3 q' l[ Phải, là tôi đây ]; r  w& [% ]+ m- C
: U! ?! w# i$ X( m. A! w
[ Tôi đến đây theo lệnh của người lãnh đạo Vương quốc Aegina, Ion Heracles Aegina Bệ hạ ]
4 h) M& a# F# g1 I& s' o1 D% K! H9 j8 R/ h( `0 `: [
[ Ha〜 ]# A  T9 G" ~, D6 _$ j0 E# ?  W& T& Y

5 w4 [* R7 k( W) N( $ XĐúng làm một cái tên khoa trương.
+ Y  k# {& N* y$ m7 f( l5 x
: ]- v- S# |- G" I! v& A: w: W' l# ~[ Theo lệnh của Bệ hạ, Kakeru Yuuki-dono sẽ được ban cho tước hiệu Nam tước. Ngài hãy vui vẻ mà chấp nhận nó ]

& _. B: a! `; Z8 n; f( `
5 |: G3 z' h. _. Z& Y9 lKhi người đàn ông trung niên đó nói, một thuộc hạ của ổng đang đứng bên cạnh đi về phía tôi.
4 i* r. E. 8 y0 I* F0 B
2 e- J, d* X5 j& RAnh ta đưa một cái khay lên, có một thanh kiếm ngắn và 1 cái huy chương trên đó./ {8 f- t, e9 L

+ p" [$ y( U% v$ b7 P. ^7 qCó một biểu tượng nằm ở giữa cái huy chương và trên cán thanh kiếm, nhưng tôi chưa từng thấy nó bao giờ.  l! |5 q3 t( W: q
! E6 ]0 e  U# L' K. a/ D- f& h# _
Chắc nó cũng giống như gia huy hoàng gia được khắc trên cây quạy gấp của Helene, đó có lẽ là gia huy hoàng gia Aegina.
. C4 u3 [. W% s% T/ Z& U  V/ h) O; E  l7 M: t/ o2 Y9 |
Uhmm ...... nếu nhận cái này tôi sẽ trở thành 1 nam trước à ? đó có phải là ý định của họ ? và...: G: O2 H  _) w( f6 O6 q0 ]9 g0 N+ W
8 c1 r/ D% [, K. k/ B
[ Không phải ngươi là Nam tước của Siracuza sao ]
' ]2 C; q, ^( g# a8 b! a' C' N
! `: B! J3 r% e% IEleanor nói. Mà đúng thiệt.
  ]4 @2 [  s; h3 X5 b  n7 T
$ Q) k3 s8 M2 ?+ `Khi Althea nói với tôi về việc " tôi đã lấy một tước hiệu Nam tước cho anh".3 w( Z: Y+ k0 v

; }  h$ L8 h9 G
Lần này tại sao lại là Aegina? Mà cái vương quốc đó nằm ở đâu nhỉ.
* J1 g. r! W, R# J. M% U8 ~# Z! j. [  F2 g: B
[ Này dừng lại đi, Theo như sắc lệnh của Nữ Hoàng Rica Calamba, Yuuki-done sẽ được ban cho tước vị Nam tước, giờ thì Yuuki-sama, hãy nhận lấy cái này ]1; |) M+ {9 g; v' _

; `% o/ N7 ~6 l; T$ ILần này cũng giống vậy, 1 người thuộc hạ đang đứng kế bên đi lên và đưa tôi một cái khay.( F- `/ l# C  j! k- X2 x, z

7 |! b! [7 Y7 p% `* [Những gì mấy người này nói và làm đều giống nhau.
  k- s- l7 d$ i0 s
: K: a. j  s# ~* N3 TXuất phát từ lệnh của Nhà vua, bệ hạ hay Nữ hoàng gì gì đó, kế đến là phong tước hiệu Nam tước, rồi đưa ra vài cái huy chương.; A+ q) Y5 U. |0 p2 [1 J) R& F

" H6 d# d) @/ T7 z9 BMấy người đó toàn nói i chan những điều đó, và thậm chí còn bắt đầu lườm nhau nữa.) C8 E' R$ ]) c: h6 x2 U" Z5 H
9 u$ e3 A  L: m1 s' D; |1 Q, H
Tôi hỏi Althea.  
" ]( |4 z# W0 B. ]+ ~2 m9 w! E
$ y$ _$ ?6 [1 x( H6 N2 ]' x; c[ Việc này có phải là do cô làm không ? ]
/ P8 l) Q5 p( U% ~- q: Z
* D  U6 c8 G" E[ Đúng vậy ]- E7 N5 n! L1 T. N% k' `" @

. k' l5 Z) C9 y6 T[ Không phải chỉ có Siracuza sao ]
# R+ 1 }8 N6 ^) q3 j" Z
' u6 p5 }$ J" R- g[ Vì Siracuza gần đây nhất nên câu trả lời của họ đến nhanh nhất. Tôi đã lấy tất cả danh hiệu cao quý mà tôi có thể lấy được cho anh đấy ]
5 @* F1 Z7 L" {2 X# }1 `1 f$ ]' n! _6 |3 v
[ Đó là lí do tại sao cô nói những lời đó vào buổi ăn chiều hôm qua huh ? ]3 g; Z  t9 ?2 H*

  K/ N" m/ k. x0 N8 e. p+ rTôi thở dài.  
5 {5 v9 p6 e" F- @5 i$ h
' _( Y, y# {& O# y' o+ J" GMiu đang kinh ngạc nhìn tôi.  d1 R6 j( v$ Q6 U0 |
. _' X$ X( q: m0 U; i
[ C-chủ nhân, Anh sẽ nhận tất cả chúng sao ? ]( J7 p9 Z+ h8 x+ [/ p  J
5 X+ e2 @# a7 F. z1
[ Sao? tôi có thể lấy tất cả chúng à ?, Althea ? ]
+ ?3 R& j6 [: y
( a" |7 u, U+ X1 N: ! l3 ]1 @9 r[ Đương nhiên ]( w  _: p! Q( d7 |' e/ O, ?
* n* v* w" `+ W* b2 v
Cô ta lại nói với giọng giáo viên một lần nữa.
8 F, M8 }5 u2 m2 P0 L2 9 b" v" r3 c
Nhưng mà, nếu có thể, thì nhận hết cho xong.& l0 ]: F) {* @) W
" g+ _! w3 U8 [9 l- W) ~& f7 d2 N
[ Awawawawa, em chưa bao giờ nghe nói đến chuyện ai đó sẽ nhận được nhiều tước hiệu quý tộc từ nhiều quốc gia khác nhau cả ]
; {: O0 A+ Y1 i7 Z& {

2 L9 P& s5 E. |% SMiu càng phấn khích hơn.
- {9 }% p+ P6 q) R) R! _
8 ; F: d- R3 k$ QVề điều này, thì đúng, trên phim tôi còn chưa thấy nữa là. 0 i) w0 ^& Q5 D, m/ B% ?

, q& U5 `/ x/ ~7 h: ECòn mấy người xung quanh đây luôn lườm nhau đầy sát khí, chả lẽ họ đều là kẻ thù của nhau huh.; i$ O  c3 o" d" V8 n$ N$ j1 O

2 j/ B! ^0 s" @- C. m( T% ]Có lẽ, nếu tôi nhận hết, tôi sẽ trở thành cái gì đó như nhân vật trung gian giữa các vương quốc hoặc cái gì đó diễn ra như Nga với Mỹ vậy.% t3 v, v6 U/ W
3 r1 v( x+ K3 R! R1 s
Mà thật sự ổn không ta? tôi nghĩ.
2 G: {: H+ H+ L2 y
- g2 i" ~: D9 [1 RVà như thể nhìn thấu được khúc mắt của tôi, Althea bước tới.1 x) O- C& Y, R: }* J% P
  ^# }+ m( i; T6 T
[ Xin lỗi ? ]4 J9 n$ I# {; d# |7 V; p1 d
5 z8 }, v' y5 G, }
[ Bà là ai ? ]
7 {: A- s9 R+ e, f
7 p# _+ U5 U8 T8 g- s! S! OMột trong số những người trung niên hỏi với giọng thô lỗ, những người khác cũng trừng mắt về Althea.
5 J- f% q/ f2 M  f2 b$ N5 i" D
3 _( r$ `, X" e1 Y- n& [Althea vẫn bình tĩnh và nói ra tên của mình.
) }4 j6 [( t7 * ^. u  c7 a
0 z1 j# B# c, ]0 }" s
[ Althea ]3 B. l1 O# |0 m" v0 @
/ G0 G- J% v' A
Và rồi, biểu hiện trên khuôn mặt tất cả bọn họ đều thay đổi nhanh một cách chóng mặt.
4 N! u% g0 k6 z8 o- P/ L* L& b
1 |; M, e8 Y+ N# c# M+ F[ Đại Hiền triết vĩ nhân Althea-sama ! ]
' L* d2 e( p  d. x. k, V5 d
' Q% ~; }7 u. / u- x[ Chúng tôi xin lỗi về sự thô lỗ của mình ]
8 V* ~1 e' o  U* v8 U; @/ l; m
9 r; ^0 z+ B- L[ Mọi người ,làm tốt lắm,  các ông có thể quay về và báo cáo rằng các ông đã hoàn thành nhiệm vụ của mình ]
" _8 B7 Y8 z* P: e0 ^6 s; ?# j( o6 ?3 J3 R
[ Vậy có chắc không?, tất cả đều được nhận à? ]
# G: w$ b( t$ ^  ^4 T
" O: W1 p0 X+ }* w" R! s' J$ E[ Đúng thế ]
7 x9 g& E! E) Y! s3 E4 B
& @+ 3 d: V& u' d2 ^[ Chúng tôi chưa từng nghe đến việc này. Nhận Tước hiệu quý tộc của cả 4 nước khác nhau ]
9 W3 W" b' ]& ~
, B; b2 c" s# C- u0 a[ Ông đến từ Calamba ? ]* D9 F! I1 o( V+ f" |

9 A5 ^1 z- c/ @( s8 I6 g: L[ Vâng, tôi là Duka, một Nam tước ]3 G% d7 f& k. J; E  I

. L  M, w: w: A4 v- a/ j
Ồ cũng Nam tước à, nhưng đối với Althea, người đang nghiêm khắc bắt ông ta " chờ "2 B( ?. F  }6 }4 H6 [+ F

% - ^. k/ I4 G/ g* k6 t[ Ông có thể quay về báo cáo nhiệm vụ và nếu có vấn đề gì hãy quay lại đây gặp tôi ]
: x& p4 q/ x! X1 b6 _( ~' B! J0 z1 C$ A5 A% [. 9 c9 G' ?5 M4 x. Y/ [- y
[ C-Chuyện đó...]
0 n5 ~* I" C+ V6 q1 ~1 v  h" x" ?6 K6 D4 A  4 G1 r
Nam tước Duka đang có một khuôn mặt bối rối, tôi chắc chắn phải có lí do gì đó khiến ông ta không dám phản ứng lại Althea.2 ?) i, S" x& Y- U) i7 v
+ L; F3 A! q* q0 r. e1 a) j) c
Ý tôi là , có thể lý do bởi vì người đó là Althea.
. s: l5 e* O  A, v# A$ G+ @
% P/ j, m" W  k$ J: u; J( PCác sứ giả khác cũng đang có biểu hiện bối rối y như nhau.
; g" K! p5 G; N2 p% y( w8 x8 i( G* o1 [2 r
Và trong cái tình huống này, một vài người nữa đến.6 J1 W5 M, ~$ ]

: V8 l: P" d7 t# t# Z3 eLần này là người quen, Hai cô công chúa, Helene và Iris , hai chị em họ đang mặc trên người một chiếc váy hoàng gia tuyệt đẹp và đi phía sau là những người lính hộ vệ.
9 ^) p- p' ~8 E7 r5 [9 o' K'
- R: s' i4 R" F$ e& x* L
[ Tên tôi là Helene Teresia Mercouri ]   f  Q/ `6 M0 c! [+ o! g* M9 Y

; _  A. G, e3 a# M: v6 U[ Còn tôi là Iris Teresia Mercouri ]
+ J. M& ~$ i4 z% N
' e) D& [% P$ fHelene và Iris nói với tôi bằng một giọng điệu nghiêm túc.
( c& S# K1 g9 s: Z* C1 x/ ]- s! _; n' V$ r4 Q7 l& q
và sau đó, các nhóm sứ giả khác bắt đầu thì thầm.# N, E% T9 |/ _  q3 O

0 O( p) o& U; U- T[ Helene và Iris? ]1 {; [5 O" G' E" @/ h& K' H

8 ]' C7 {' _/ r, L[ Đó không phải là Đóa hoa sinh đôi của Teresia sao ? ]. Z- K9 o, K) `8 _: `

/ B( G+ h, d( @, ]: h( D[ Cả hai nhân vật nổi tiếng nhất Vương quốc Mercouri đều đến đây ]
% `9 |0 D) ]8 M4 t5 p
$ q, Z2 {* D( a7 E$ z$ R[ Đừng nói với tôi. Mercouri cũng vậy? ]
" R) c0 {  c! @( Z: w
: _  S% h  _0 ]; sBỏ qua những người đang ngạc nhiên, Helena nói.( e3 L7 G( y4 N7 p1 X$ S

! L6 D- H( k. ?[ Kakeru-sama ]
. M0 t/ j# q  V# t
9 m- r7 D2 G3 F; _6 @ [ Un? ]
- O6 a; d2 v3 ^
. N3 ^- K( ?5 K8 H9 x( m9 B4 v[ Người đàn áp cuộc chiến ở Kiril và Kano. Tiêu diệt Xích Long Olivia và đề xướng hình thức tiền tệ mới. Để khen thưởng cho những chiến công vĩ đại ấy, Chúng tôi đang nghĩ đến việc ban cho ngài tước vị Hầu tước của vương quốc Mercouri. Ngài sẽ chấp nhận nó chứ ? ]
/ Z; R2 V+ j% w- |0 Y
9 m5 b. N3 y+ z( c1 J% u' y
[ Ahh, ừm, tôi sẽ chấp nhận ]* t8 1 I0 y4 E6 Q8 |9 g+ Y
  K, O7 ?& q& s8 B8 }2 C
Tôi trả lời ngay lập tức.  
% M/ m! W' P$ s+ }& 2
  }, t4 Q3 {: x' _- G3 PTôi chả quen biết hay có liên can gì với mấy tên sứ giả kia. Nhưng với Helena và Iris, tôi sẽ nhận tất cả, và trên hết Helene, cô ấy là người phụ nữ của tôi.
4 y2 }7 g4 ?9 @+ k
& ; ?1 P9 F) a1 ^  f8 GKhông có lý do gì để từ chối cả.
9 ^* q6 t/ [2 ?% t, C+ d9 h0 d, C4 D2 A3 S
[ Hầu tước....]( b; y3 j' M' j& H' i
; P" y! I; |4 x* W" M5 A; L
[ Họ đến với điều đó à?? ]% _! @, `8 b( s

) c  o3 j5 s  ~% v0 l  D5 Y[ Sao các ngươi dám, Mercouri ]- S7 ?3 f3 r  z* X

6 w  a1 x; F, z3 z0 Q* G( eCó tiếng thì thầm ở đằng sau, nhưng vì nó khó nghe quá nên tôi lờ nó đi. $ J5 K/ s3 D- a$ z3 C7 z

: ]: L2 Z( ~# p- _  ☆
0 {3 k8 _+ s3 d: f& p4 V" E9 M- [  R; i- }6 s7 s6 C- y
[ Ehhhhh?, anh đã trở thành Nam tước cho cả 5 đại cường quốc sao ? ]
1 D8 }+ E2 }  r! M1 T( c- b* o' Y
8 a9 k, `: w2 O
Vào ngày hôm sau, khi tôi nói với Io, người đang đi cùng tôi về việc xảy ra vào ngày hôm qua, em ấy đã rất ngạc nhiên.
+ h0 ^0 {: m: E+ B; O) w:
: Y7 V; H; [1 P7 |) ~& b[ Ừm, cụ thể là, 1 Hầu tước và 4 Nam tước. Mercouri, vương quốc của Helene đã cho anh tước hiệu cao hơn ]
2 ]1 u+ F' z6 T7 p3 r, T* F2 ^7 N8 C
[ A-Anh nhận tất cả chúng. ]
. ^% V" u" H5 {3 S. i* Y$ e) v" F" f; ^+ X) x
[ Ừm, hehe ]
5 }# U! K9 _1 v' u
* C6 c6 {* _8 I! g0 P% R* Q[ Em không thể tin nỗi mà...em chưa bao giờ nghe đến việc đó ]23 S3 C! C. g5 v" [

- r; g" A4 ?$ f. U9 o3 kIo vô cùng ngạc nhiên, mà , ai mà chả như thế.. e/ f. n* H5 Z) w% I) S

3 I! ]2 r1 ]5 Z9 U7 k$ cSau chuyện đó, tôi đã hỏi và được biết 5 quốc gia đó là 5 quốc gia lớn nhất trong thế giới này, và được gọi với cái tên " Ngũ đại cường quốc " , tuy vậy mối quan hệ giữa họ không được mấy tốt đẹp.  U& m" P1 K8 S

2 m' n/ O  K, lKhông chỉ vậy, Calamba và Comotoria còn đang xảy ra chiến tranh xung đột., J- g; V3 `2 T

  e; t3 n* O) ^/ k[ Ừm, ai cũng nói với anh là chuyện này chưa từng xảy ra ]& o* N! C' _8 R6 . [4 _5 }+ x


6 i$ Y% @9 v3 f9 m2 x[ Vâng, đúng vậy, một chuyện như thế là không thể xảy ra...thật tuyệt vời.]6 {( l) ?$ S9 O. D8 t7 R

2 P" C* W3 z; ?5 ]0 _) ]6 e[ Anh hiểu chuyện đó khó có thể xảy ra, nhưng nó cũng đã xảy ra rồi ]
( T" 1 |' X+ i) U; m0 l0 H4 A0 p7 X& N( R  N+ ~* z
[ Vâng, anh là người đầu tiên trong lịch sử đạt được điều đó đấy, Kakeru-san đúng là rất tuyệt vời ]
, Z: j& c! ~6 o: L* H4 G/ W3 @5 d/ u; ~/ c4 T7 r/ T
[ Vậy huh ]
% Q6 M: @$ e# H& y4 N$ h& e& f5 B4 T* u. X0 y
Không một ai trong lịch sử đạt được điều đó, thậm chí cả thế giới cũ của tôi ( theo tôi nhớ ) Và tôi là người đầu tiên.& n5 b+ m3 [9 K

$ y3 P. B/ H7 i3 r+ b3 ^Tôi cảm thấy khá ngầu khi nói đến điều này đấy.
' s9 m/ N" y! A1 w* L6 v
% h+ m2 r/ ?( ~8 ETôi suy nghĩ một lúc và hỏi.
! {4 A% r. b, ~, u# C( p6 F5 t* `6 U  X% o! I% W
[ Này, Io, tước hiệu cao quý nhất trong quý tộc là gì ? ]
% N# _1 i! L9 L& F1 L; ^1 y9 S+ c3 Q
% M& D& `) q6 g0 f# i0 n3 o[ Uhmm, hình như là Công tước thì phải ? ]
7 P! p5 W: b7 O6 {: v! j+ F  H5 {
[ Công tước huh ? ]
5 D' r- }, o3 O" F& ]& `2 w& ?/ [( x5 ?! F6 k$ Z* 9 M5 E" D
[ Tại sao anh lại hỏi em điều đó ? ]3 g  _1 U/ o6 m# U2 T3 j  v  h. N/ C
5 B* s+ Z; _7 k4 d
[ Không ai chỉ đang suy nghĩ, liệu anh có nên trở thành Công tước cho cả 5 vương quốc đó không thôi.]$ a  Y0 X- q3 L) q
$ F& z8 I5 i; {/ E  y  R
Khi tôi nói vậy, Io gần như chết đứng. Nhưng lập tức em ấy lấy lại bình tình.
7 Q0 V2 Q  _! E) u2 n5 v
0 ; t2 Z- @3 ^5 C2 q[ Em nghĩ rằng , nếu là Kakeru-san, thì chắc chắn có thể ]7 `, F  E, a1 s4 o$ P

3 I! r% r# X! x4 k) i* z8 ]Em ấy nhìn vào tôi với đôi mắt mong đợi và ngưỡng mộ.( x" K& q& l1 b) h) D

( z2 m8 [; - e/ vKhả năng phán đoán của em ấy cũng rất tốt.
' o# {3 t7 v# _  I/ S+ m* c' ^# D8 S  B8 T3 T
1 HẦU TƯỚC, 4 NAM TƯỚC huh , tôi sẽ sớm nâng chúng lên thành Công tước thôi.27 m1 F! k9 m1 E( O( v
3 J! o5 ^4 s$ }) C" n% }8 _
Uhmm...có lẽ cũng khá thú vị đấy.2 z; k( l# S7 |) }! : w' _
% j0 e2 T9 U7 u
Nếu vậy, tôi nên bắt đầu từ đâu đây ta.. k2 i% G, Z% K  t, l; c
& V5 s: V5 _9 s4 p% g3 d
Tôi nhớ đến những cuộc hội thoại vào ngày hôm qua. Và đột nhiên nhớ đến " Nữ Hoàng Calamba ".
8 ~6 d- P9 |: # R( R& V5 m! W
* T8 t1 A: J1 |
Vậy bắt đầu với việc đi gặp Nữ Hoàng nào.
$ F: u1 |$ ?. T2 p1 F3 B6 T9 o; e$ X0 Q
050: Nữ Hoàng bên trong lồng chim
% ^8 j. }  @' A6 @/ p0 I: Z  S. d: q: l! d
Bên trong chiếc xe ngựa đi đến thủ đô của Calamba Kingdom,Meteora.
( Q. Z& y- w& x- s+ p0 N5 G9 J4 R) |2 v
Tôi ngồi đối diện với Althea, và Hikari đang ôm Chibi Dragon trên đầu gối mình.
& V& X5 i9 i" y
# s4 i' L  u1 {8 }Tôi đang bận giải thích nhiều thứ cho Althea.
7 R- j+ h4 Z3 Q. y; n2 l9 [1 , / @; S9 D3 _' ^/ J
Về khả năng của tôi : Phân Chia phép thuật, Dịch chuyển ( Warp), Magic Cottage.; D! J" y& h3 n/ y; {, {/ S
* T6 j9 e0 o! g  Q# l
Tôi giải thích hầu hết tất cả mọi thứ tôi nhận được từ Quay Số.
9 D) L; D( m3 J' ^" B! c, `$ [7 x1 f* H6 f( y
[ Chỉ có vậy thôi à ]
4 X! j" `% U, e: F' L
! V" m2 V; }3 `" D* i[ Hub, Cô phản ứng bình thường hơn tôi nghĩ, Tôi nghĩ cô sẽ ngạc nhiên lắm chứ. Đặt biệt là Dịch Chuyển, những người khác đã rất ngạc nhiên với nó đấy.. B# M- Y% u9 T- n
; V8 a: {$ V" D9 m3 u* Y4 T3 R
Mấy nàng kia đều nói đó là lần đầu tiên họ thấy thứ phép thuật như vậy, và họ nói rằng không có món đồ phép nào hoặc phép thuật dịch chuyển nào như thế cả.
, p) K  b, e! r8 ]
  q$ O' k3 e8 I% J$ P8 C; R
[ Có thể, còn có vài Lông Warp khác tồn tại]
' l, b* c) k6 |5 O
! {; P3 ~4 R' X* B+ ~[U〜un, tôi không nghĩ thế ]1 `4 B9 a8 P. H2 d$ a6 G! v& y& m, s

& I* @  }7 H1 _# }( D  P$ q[ Vậy sao tôi thấy cô không ngạc nhiên gì hết vậy]( r0 v5 M9 J, l3 a# u. T' D
" c, d. h6 m2 y3 K
[ Đâu có, tôi ngạc nhiên lắm chứ ]- ^- u% `6 X( s5 P" [1 ?+ B  Z
- ]1 H$ T! _( Y- Q9 D. G5 H9 Y' T( ^+ e
Cô ta nói thế chứ trong cô ta có ngạc nhiên tẹo nào đâu.! E" e7 B* u' v: W4 ^

  v5 Z1 d/ ~# w  P4 l3 G; BMột cái gì đó có thể khiến cô ta ngạc nhiên đây ta...,uhmm...
/ y! s. F: P- R! B& E5 ]3 m: * O9 V* A0 X1 a! f/ s0 [" }/ v
Tôi đang suy nghĩ và nhìn vào Hikari.
6 H, _; T4 ; r% o$ ?( P  F) f) W6 ]( n# T+ N' `) S* V* `
[ Hikari, con có thể trở về dạng Demon Sword giúp Papa cái được không? ]
, z) G2 p& M- E( C. Q# K
3 ]! T! d! m. L: i$ a[ Dạ, con làm ngay ]3 O8 Z4 U% W/ e+ x: y

  Q4 X; O; e# I  F/ s+ M7 {' O" uHikari trả lời nhanh chóng, và biến thành dạng Demon Sword.3 ~  U" 9 8 C, G9 f3 h' A

4 n6 H, X4 o. ]6 @- h* ^! ~
Cùng Eleanor và Hikari ở dạng Demon Sword tôi vươn thanh kiếm tới chổ của Althea.2 U6 C; G$ E# A( l5 v$ w, k6 [

$ M/ W0 M  V8 Q8 K5 A[ Như cô thấy đấy, Hikari cũng là một Demon Sword ]; J6 I( Z, k- n, {( o2 y1 d' q0 Y

, X% O9 F4 " A[ Ara ] 1 b& u9 B% o" ^) l

, H/ c) f; L1 u. V& T7 H[ Con bé, là con của tôi và Eleanor ]! [/ b* K! n1 V) j0 B" |- {
* E  f$ m# q2 L$ D1 d% f
[ Ha~ ]1 E$ R' ?9 Y, {; i9 m- g! E
* @3 a' W4 g$ F) F! z8 v
[ ...Cô không ngạc nhiên à ]
3 c# q9 p) a+ h7 N- i- F. X2 O5 u! t& d  ?. A
[ Đâu có, tôi ngạc nhiên lắm chứ ]6 D9 T( ; h' A0 Q! K

7 G5 d+ Z5 x  ~7 [8 w% N% X1 @[ Trông cô không giống thế ]  c: J* f$ q* ^0 q
8 q! Y1 P: y1 z# O! x; c- B
Althea dường như cũng chả quan tâm đến những tấm vé của tôi. Tôi có một chút thất vọng đấy.
1 E  q) R0 X! i" k8 2 }8 E7 `0 {" ( g. k: T
Sau đó, tôi cho cô ta xem Bóng ma thuật (Đen) và Bóng ma thuật (Trắng). Nhưng xem ra cô ta cũng chả quan tâm mấy, đành vậy, tôi bỏ cuộc =='.! {* ^' C" p1 N6 S+ s+ R* @2 o3 A

' x8 l+ }- A, r* z; M+ s2 t* o
[ Myu ~]; |* u5 Q- L  c- U% `. l9 p8 B

- L7 f5 |: O9 A8 p1 GChibi Dragon đang khóc , và cọ sát cơ thể của nó vào thanh quỷ kiếm Hikari.1 [1 z% L( 5 H3 K8 I) W
: @1 F( b1 V' W( t) p
Nó đang buồn và trông hơi u sầu.. a. @4 j- a7 m! H
5 m) X0 l! _7 B- s9 7 A  @8 }$ g6 Y
Nó nhìn Hikari trong dạng Demon Sword, và nhìn tôi.
$ s' W) n1 P$ M. Z, c) d% m9 V8 N: S4 d$ l
Mặt nó như nói lên : " Liệu Hikari có biến mất luôn không ? "% h- j4 Y$ M& v& q1 h2 n$ N7 T

. T: c/ `) e9 u; d4 i1 j% Q% WCô rồng con này có đôi mắt như 1 con cún con mới bị vứt bỏ.
: G2 [; z2 p# N) L% d
3 T+ o5 n# h1 Q7 hTôi thấy nó tội tội sao ấy, nên tôi nói với Hikari.
2 P$ {  _- K' h4 u- j
1 w$ t6 b) {* L$ c) Y+ N2 V" F3 ?; D4 r [ Hikari, con có thể trở về dạng người ]
9 G" z4 P5 N9 J* @$ g0 D" h" H2 S
9 C2 # k- _9 P% F$ K  O. F5 A[ Dạ ]; ]2 @8 E- u+ 1 T5 I( R7 }5 ^2 C

5 R5 G) j& 2 Y' {& N- ^1 sHikari trở về dạng người. Chibi Dragon lập tức bổ nhào vào Hikari.
" o; ?) _' Q" n1 {, X; m6 p% y6 M2 Y
  E* M7 b4 ! e! n, Y& t2 C7 h [ Ahaha, Oh-chan đừng liếm nữa ]+ j' S& l: t5 R

; d& N2 @- H. Y3 I
  Hikari và Chibi Dragon ôm nhau đấm đuối.
5 i* J. f3 p9 G- l9 N6 ^4 A
5 T& N" i0 F- P" _Trong khi chứng kiến cảnh nồng nhiệt thế, cổ xe vẫn cứ tiếp tục di chuyển.
! X* ) E* Q2 |
/ A1 ^/ c4 Z4 u
* H  H" |9 P# P! i
+ ?6 M4 n9 J, K% r5 L2 sThủ đô Meteora.6 J2 h: |. E0 H: m/ ^
; h- ~7 n6 E  ^2 u
Bước xuống xe ngựa, tôi đi vào tòa lâu đài trước mặt.
; n  B7 z2 E# ?! d& D
& r: p/ y4 K" l# L+ ~' Y' sĐâu tiên, tôi sẽ đi gặp mặt Nữ Hoàng. Với ý nghĩ đó, tôi được hướng dẫn đến một căn phòng.; _' o9 i7 1 r% |3 H# H
4 y7 S  a$ Y$ z, [' U3 c* S6 a
Sau một lúc, một cô hầu gái sẽ hướng dẫn tôi đi đến , cô ta nói rằng sự chuẩn bị đã hoàn tất, và mời tôi đi theo cô ta.) ^+ b* S' p( H3 U
6 f" N5 D# + l
Tôi treo thanh Demon Sword lên eo, và đi với Elthea. Cô nữ hầu dẫn tôi đi tham quan và nói rất nhiều về nghi thức và nghi lễ của quan khách.
$ s+ X* h) [1 U: V4 p% s5 Z  C$ e! V$ a3 l0 Q# s3 B2 I# N& H% X
Tôi giả vờ nghe cho có lệ, ngay bây giờ thứ mà tôi quan tâm nhất đó là gặp Nữ Hoàng , và liệu cô nàng tôi sắp gặp sẽ là loại người như thế nào, nhan sắc ra sao.

' N$ E# P0 F6 C2 Y$ a+ J# ^; J/ T6 b" ' ?/ S/ S
Trần nhà khá cao, và hành lang rất dài, có thảm mềm dịu.( `0 f$ T# B: d- F

- a# Q' J( n* q; QSau khi đi được một lúc,  chúng tôi đến một cái cổng lớn.
' v7 _) r7 v2 W0 g7 e7 ?! G0 s) o0 G9 m# b# _( [# `' F+ b! @0 C
Có hai lính canh đứng trước cổng.3 I, N" i  y- O. }/ F

, R0 g( m/ l2 n[ Đây là phòng diện kiến ]
" p1 K# i  M0 ?9 {, l4 b4 h; D7 V: S& M1 F) ]4 |' c6 |3 z# z
[ Các loại vũ khí, và những thứ tương tự phải giao nộp ở đây ]
0 y( y* H# W4 b. }. d" e
) d7 T% H' b$ s0 y9 e3 jNói xong,  cả hai giơ tay lên./ K& _2 M1 y1 z
: s2 H' X' F2 `$ v
Đó là biện pháp đối phó tự nhiên với sát thủ.1 |* s1 l5 }) V7 ^

3 N" h) G+ F& t: C2 Q [...... Đây là Demon Sword Eleanor, anh có chắc là..」  , X2 C9 4 G1 C! z3 X
[ Không quan tâm ]
% V- ?" J0 ! I0
( D" m* f5 P  M- N+ Y# b% h1 k* ^) kMột trong những tên hộ vệ nói vậy, và nở một nụ cười đểu vì một lí do gì đó.  d- c: E% [3 m% k2 |# j
7 P; R7 J7 u/ ]1 D
[ Không đời nào Demon Sword Eleanor thật sự được sử dụng bởi ai đó ]
* K# F- @$ Z7 _! x
9 T0 o/ V' W8 i+ t, Q& l7 w' s
[ có vẻ đó đang là xu hướng thời trang ]: p' J6 P$ G$ k: X. K& X. z$ O

4 K% t5 9 H3 Y& H$ hHai lính canh nói như thế khi nhìn qua đây.' |7 d( Y9 K/ _1 Y+ x$ R2 ]

- [: B# h3 Y2 e2 I. _8 _' STôi đưa Eleanor cho họ mà không thèm giải thích. Tôi giao nộp theo yêu cầu. :))9 b1 v6 K5 Y7 k& S5 ^% m

6 F3 N$ c% H) , FTên hộ vệ cầm thanh Eleanor lên. Hắn ta nhìn Eleanor như kiểu biết được giá trị của nó và cười toé lên, Nhưng hắn ta dần dần bị bao phủ bởi bóng tối tỏa ra từ lưỡi kiếm của Eleanor, Khuôn mặt hắn trở nên căng thẳng, đôi mắt rỉ máu.
8 y5 J& q6 f2 l. V; I1 r
4 y8 H* i3 V9 ~3 `" ^1 t  f[ GU-GUGAGAGAG ]! a' X; n$ h+ G
1 @/ _$ l  K- X1 j7 _
[ C- Chuyện gì đang xảu ra vậy ]% b# T6 E1 [1 Y

! i9 x, ^$ l8 r# V [ GUGIGAAAAAAAAAAA ー ー!]! I4 p/ J) W' P
: G& V  E+ P1 C2 _- B# l
Tên còn lại bắt đầu mất bình tĩnh, và nhìn vào Eleanor .
9 Y: b( S" T5 j- x! K' A3 B/ N3 b; ]& C( h- Q
[ C-Cái quái gì xảy ra vậy ]
$ C$ l/ Z6 m- s0 o% q0 K6 B3 z9 L  |! S0 e4 v- M) t
[ Tôi đã nói với mấy người, đó là Eleanor. ]

2 ?( ^, r& f8 `% L5 `# q2 H) v* O9 k* B7 Y/ |9 T0 J. w
[ Eh ]
. c9 D$ m* w"
( `  r0 O4 k3 ^1 f- A# {Tôi nói trong khi nhìn vào đôi mắt đểu của hắn ta.
& a" _. _0 L0 X  Q4 i8 N
' P1 V( ?; R3 J [ Demon Sword Eleanor, người cầm nó sẽ bị mất sự tự chủ đúng chứ ? ]
5 ?% e0 m8 A/ x& O4 u8 }6 {4 K! m1 z5 @; X+ T: N; j5 [
Người hộ vệ nhìn tôi và đồng nghiệp của hắn ta, với khuôn mặt sợ hãi." l- Z( A  [" k/ f! A; b3 k
( M. {+ j: F! K2 D
[ N-Nó là thật sao? ]
4 M$ K1 e4 C" Z- n0 |2 R
9 G; Q9 |  }7 v; D7 F; B; {[ Chả phải tôi đã bảo rồi sao ]( c! c2 {& y7 h' O5 A
( X6 X9 j8 M( u2 B0 i, T' [
Tên lính canh bắt đầu nổi loạn trong khi đang cầm Eleanor. Mọi người xung quanh nghe được tiếng ồn và bắt đầu tụ tập lại đây.
" M- i* C% H$ Q7 J4 }5 c7 D7 n0 G: l+ u6 M7 W
Với sự hiện diện của tên hộ vệ bị bao phủ bởi bóng tối tỏa ra từ Eleanor, mọi người trong cung điện bắt đầu lo lắng và hoảng sợ.
4 }* E0 L2 V4 N- q( ]4 Q0 g; B* c8 U9 L! B7 A  L
Một số lính canh cố trấn áp người hộ vệ, nhưng họ bị Eleanor cắt ngang, số người bị thương đang tăng lên.7 y, f- `! q- H% k5 g. v


) d0 H# x: X' f/ [0 rSự hỗn loạn bắt đầu lớn dần, và nổi sợ lan truyền mạnh hơn khi nghe đến tên Eleanor.0 |* Q) _, y( w7 B/ {

7 T" L3 P3 c2 {' q[ Anh nên dừng tên ấy lại, cứ tiếp tục sẽ có thêm nhiều người chết và bị thương đấy ]
" [8 d$ r  ~4 G; A- d2 g4 p0 ]2 @4 m
2 e/ }5 |# @0 o4 y0 x* `' q* |Althea nói với giọng điệu của một Sensei.2 L2 i% i2 w2 Q' p# O1 g
+ o; ?9 F# N- O
[ Tôi cũng nghĩ như thế ]
! |+ J, E% j2 s5 }3 P. k2 Z* S8 A3 K9 R( T4 F. v
Tôi gật đầu, và tiến về phía của tên hộ vệ. Tôi đoạt lấy thanh Eleanor với Hikari, cuối xuống và đấm mạnh vào bụng hắn ta..
& n3 A- @& & z% K2 U$ E
! J! }) `& M" B3 L2 . UTrong những tiến xì xầm, những tên lính canh bắt đầu mang tên hộ vệ đang bị mất ý thức đi.% m$ I: G5 o9 `# |, p

# S5 A, y+ _8 h0 H* t% {: ~: |4 p[ Tên khốn, dám dùng ta bằng cách đó ]
3 T/ t& J' J% i$ E& U* ~; d" _
4 7 B  a$ l& H+ l[ Đâu còn cách nào khác đâu, tôi đâu thể dùng Hikari cho việc ấy ]  
- Q. x9 w5 7 I- ~) ?9 T5 [
* h3 ?" p( M: t[ Ngay cả như thế ]( P$ c# C5 H- ~+ J, I$ V  h
' m9 j0 A2 H7 {5 ?/ H# i. F  N: o) l

[ Cô thấy đấy tôi không thích bị đối xử như tên giả mạo,  Cô là Demon Sword Eleanor, Mẹ của Hikari, hàng thật chất lượng cao, tôi không thể tha thứ cho những kẻ coi cô là hàng Fake được ]
; ]+ L4 W4 e; a' H9 D9 N0 ~
$ z/ o1 e' _7 `. g- E[ .........]* R; E$ n- l* ]
  J0 M* C! X+ M3 o* r6 _
[ Tôi có thể sẽ lại làm thế trong tương lai, nên giờ tôi xin lỗi trước nhá]. z; r+ T( H0 `# w+ ?: F
# l1 L" P# M9 J/ P
[ H-Hmph, cứ làm gì người thích ]
) T) t' H, |$ k" s  H% O- r: n1 w' Y$ k
Sau vụ tên hộ vệ, tôi bước vào khán phòng với những ánh mắt sợ hãi khi nhìn vào tôi.
8 H" u# H% e/ N) d  u2 ?  e- a1 v. R3 `% Z1 }5 R5 m7 P$ A# U+ v
Bên trong rất rộng, và được trang trí xa hoa.
0 ?) D) n4 A) b2 |/ g. a4 T$ P
9 G% x, |' a3 4 & rCó một cái gì đó như bậc thang với tấm thảm đỏ, và Ngôi vị được đặt trên cùng, Có một cô gái đang ngồi trên đó.
9 Q: % [0 p5 j# ]8 E7 l6 q% e- O4 w4 S7 D
Cô ấy mặc một chiếc váy tuyệt đẹp, Chắc chắn cô ấy là Nữ hoàng Rica Calamba 2 }- r8 `. e0 w7 r; G" v- x
1 f; W9 E0 [$ F" Q
Có ba người đàn ông đứng gần cô ấy ー ー Tôi không quan tâm đến họ.  * F7 S# E8 y2 " E/ ^

: E: a2 n2 q; g6 g# S& n
Trong khi tôi đang nhìn đắm đuối cô Nữ hoàng, tôi thực hiện các nghi thức mà tôi đã được dạy.( z1 j7 M' N) N0 Y+ F
[ Nam tước, Yuuki Kakeru, Thật sự rất vinh dự khi được gặp Ngài ]
+ v7 J) b1 K5 e0 _
* E: A# E6 t0 |! y! O, q) R+ c! J[ .....]
& L1 `1 `( w( f5 W
4 @3 G* C: d( w- U4 s% x/ }Nữ hoàng không phải là người lên tiếng, Những người đàn ông gần cô ấy bắt đầu nói.
1 l" Z1 % c( i5 R1 [2 V5 b- h9 T# m9 F
[ Thật sự tuyệt vời khi mà ngài đến đây, Nam tước Yuuki, và Đại tư tế Althea-sama ]& w' m) A5 q( E6 [. C' L

& W& h) n' J/ c  z7 p6 J( a# w  Y: M& [[ Nữ hoàng thật sự rất vui mừng ]: T; m! c5 ~) E; ?! 4 X: q

$ c( y7 Z4 ~/ Q$ r. d) z. D [ Nhưng, Nam tước Yuuki, ngài trẻ hơn chúng tôi nghĩ ]: N1 g* b( x* n# a% P9 q% a; U
* Y" g* g3 j! Z3 y: O* V2 M
Nữ hoàng vẫn thẫn thờ nhìn tôi, và không hề nói bất cứ điều gì.
2 @/ Z! a( y- z" |7 m  H
: b% g! t& L7 V0 {& S$ KThay vào đó, 3 tên kia vẫn tiếp tục luyên thuyên.
' w% ]! G0 F% D+ z+ @/ w/ [; p; h6 f- U4 N2 p. V
[ Không còn nghi ngờ gì nữa, người được Hiền triết vĩ nhân Althea-sama giới thiệu ]

: x2 Q9 ?6 L' b; ?* B% E# R! L# o2 t$ N# m
[ Nhưng dù sao ngài vẫn chưa có đống góp gì đối với vương quốc chúng tôi ]) b  {0 Z  g2 p  c4 Y- `

. h0 D9 w6 E- f  |; h; B; v[ Chúng tôi rất mong chờ ở ngài ]. N" B+ B8 [9 f2 k
9 x% ' b  y1 P9 O
Sau đó, những tên đó vẫn tiếp tục nói với tôi điều gì đó, dù buổi diện kiến đã kết thúc nhưng tôi vẫn chưa được nghe tiếng của Nữ hoàng dù chỉ một lần.7 D7 g2 m/ [2 B5 q; F$ S1 ^

  J/ `7 u9 t; O' K4 o  }$ ~  a- ^6 }

" S* t0 w* _) y0 Z+ s% N- ` [ Oros, Sukinaris, Rarouka. 3 con lợn đó thật sự đang nắm giử tất cả quyền lực ]3 W( z' X9 W" a
Bên trong chiếc xe ngựa, khi chúng tôi quay lại Nhà trọ., G- |9 U( _8 @$ s- j0 o' B

' e, R: X2 P7 j8 |Althea nói với tôi trong khi cô vẫn mặc mũ trùm.  
+ G. r- X! M/ V& _3 A" ^2 _1 S  g: G' F) ~: D- i# K: ^1 E: }' m9 ?$ P" w
[ Quyền lực? ]$ |6 t0 w6 I% t, P( D
' S# l* u; r6 F  I
[ Sau cái chết của vị vua trước, chính ba con lợn đó đã khống chế công chúa và ép cô ấy trở lên Nữ hoàng. Hoàng tử không có được sự tín nhiệm nên đã bị chúng ép tự tử trong cuộc xung đột chính trị, và Rica trở thành Nữ hoàng. Kể từ đó, ba tên này thật sự thao túng toàn bộ vương quốc, Nhưng xét về địa vị , chúng khá thấp, Kakeru-Sama cao quý hơn nhiều.]1
2 ?9 v! F7 Q4 }0 J

7 |5 e3 y# f% Z7 M! l  k3 O# M0 v9 S[ Um, nếu cô so sánh mấy tên thái gám đó với một Nam tước thì chắc chắn rồi ]9 D( U7 q/ K. g
- K2 s- i% P- }8 E; S
Tôi nhớ lại hình dáng của Nữ hoàng.2 f; x8 S7 [) z
/ e. Y. h4 x1 ~% u/ 6 u
Biểu hiện của cô ấy như một con búp bê vậy.) R% e4 t( K4 I" 6 {

$ [% U) r* S9 O8 l7 ~0 E' C+ n& X' ATôi suy nghĩ, "tại sao, mặc dù cô ấy là Nữ hoàng", nhưng rốt cuộc cô ấy đã trở thành như thế.$ ~% y+ y6 e3 i5 , i
4 D- q  i( ^$ @5 x& x  k  m* S
Một Nữ hoàng trang trí đã bị mất hết quyền lực.1 g! G4 c9 I5 ^- S$ k! I- _

! p- m5 k3 Q9 `! Y8 BKhuôn mặt đờ đẫn của cô ấy mắt kẹt trong tâm trí tôi.
$ t0 b1 b" d  h% p1 k( ~3 F. Q8 a
" G4 L0 L  O; B' Z# M! U0 V; h

; l; @8 d" |/ [5 S/ j" ~[ Wa! ]! I. C# Q) U* A- z
: _" W; k; P9 V6 A0 j8 p( j6 9 ^0 q
Tôi rất ngạc nhiên khi Dịch chuyển đến khán phòng,
1 e/ C% w( ]0 v2 j
  Z0 t. h7 e* i* O, w/ ZVì Nữ hoàng vẫn ngồi trên ngôi vị như lúc tôi diện kiến, nhưng không có bất kì ai ở đây cả,8 a& u; |& A0 C1 j, G1 Y

9 Z% 8 X/ 4 x0 K7 V
Nữ hoàng bắt đầu nhìn tôi, so với vẻ ngạc nhiên của tôi, biểu hiện của cô ấy không thay đổi gì cả.! Z' o; S1 Z; j* p
( y0 A6 c7 E* D. |( F! t% a; m/ ?
[ Nam tước Yuuki? ]
/ B# d, B2 o' q5 p7 l- N5 s( W/ t: n! [9 V6 z: E; m
Nữ hoàng đã nói chuyện, Đây là lần đầu tôi nghe được giọng nàng, đó là một giọng nói rất đẹp.3  r9 B) Q: ~) d: z

  f; c3 S! r3 E* {[ Nàng sao còn ở đây? ]2 c  G( X7 `# E0 o9 ]$ D

3 N  F0 8 P  p- e* kKhông như hồi nãy, tôi bắt đầu nói với giọng điệu bình thường của mình,
, J" P3 C) M- `# E: Q; M: h+ g6 a3 k5 z& b" Q
[ Đây không phải là lúc được phép di chuyển ]+ `$ v/ h- [( y& _3 A

! `1 a) e+ j0 H6 9 r6 S/ D/ T6 C[ Được phép di chuyển ? ]
$ Z; [+ K6 Y& j% _6 q/ Y" _: G5 A5 k
[ Mọi hành động của tôi đều được sắp xếp, Tôi phải ở đây đến tối hôm nay, và trở về phòng khi mặt trời lặn, nó đã được lên kế hoạch như thế ]) A) n$ T5 ~- }* ~% F4 l5 Z

$ h, m* $ E7 p# d# _9 M: n; `[ Sắp xếp ]
+ t9 [8 ?& ^' {) }' D' h: U1 z2 Z$ c8 M' f% P6
Một từ thật sự lạ lùng ở thời điểm này.

# V2 E* p2 P( l# Z5 w
# s- L! H& y4 l1 P( p0 M[ Ý tôi là, Nàng luôn ở đây à ? Nàng không đi ra ngoài sao? ]6 ~  V- [7 Z# H( B1 ^) D

  K' w6 P$ z6 ~9 m[ Nếu lịch trình sắp xếp như vậy, thì tôi phải thực hiện bằng không Oros và những người khác sẽ tức giận và quát lên: " Chúng tôi sẽ gặp rắc rồi nếu như Người làm theo hành động ích kỉ của mình " ]
: i+ `) K- O) D1 V/ x6 `  G3 f1 V; O2 ~! Z
[ ...... ]8 l) h; E4 Q* ~& U

) A* O6 ?. u+ r, V& a5 ]. ?- RCái quái gì thế.' G  ~( m5 K- W2 D0 W
. Q% i+ d% D# _+ Z4 R/ H+ P
Thuật ngữ Nữ hoàng búp bê đã mắt kẹt trong tâm trí tôi kể từ khi nghe câu chuyện từ Althea, nhưng nó còn tệ hại hơn con rối,
% f( J* p# [3 L2 A8 d% t# V) Y8 q5 q" m8 h' J( M5 u# }
Nó giống tù nhân hơn.
2 v$ H/ T6 l( M  g& d" |9 j1 }' ?% {+ ^
[ Hãy cùng đi đâu đó nào ] Tôi nói.5 U. p1 }# }' a' K7 Q9 g
* t) ?6 }, s( D9 Y/ }  Q
Nữ hoàng lắc đầu.% g& ?: D2 F1 L1 o; ?5 U& r. j9 }
( ^$ t; ~) R  ^; B2 l8 D: }6 r
[ Không thể, nếu tôi đi dù chỉ một bước, đến một nơi không có trong kế hoạch, những tên thái giám và cô hầu lập tức đuổi theo ngay  ]

! }7 S( ?6 N1 u4 X$ o( F  p' z0 _: I( Z) Z0 U5 E" X0 k
[ Cứ đi đâu đó đi, sẽ không có bất kì vấn đề gì cả ]
& R6 o& N+ Z' {3 {
. X( @0 q0 I: [...bởi vì ngài có Demon Sword ư ]  H  h( p; I4 # l: s7 }
: A) W6 }- l1 n1 f, E) p7 K" S* U- ]) o  9 O
[ Có thể, nhưng tôi không cần tới nó ]2 ]( S: y+ Q$ M- Z* n  O% J6 |
' F+ t$ P9 j. m* S
Nếu không có Lông Warp chắc tôi cũng sẽ mở đường máu bằng Eleanor và Hikari, Nhưng tôi không cần phải phiền phức như vậy.% q% g% r2 r9 o0 ]
& Y! H7 r! h, / o
[ Tôi sẽ hỏi nàng lần cuối, nàng có muốn đi đâu đó không?]
1 t) b3 G- Y; {0 _
- r  d5 T3 y: K8 e/ r[... Liệu chúng ta có làm được điều đó không? ]! j" N8 [$ W8 F# U
+ I! X7 U& P' s# v
Tôi gật đầu.% T2 P9 q6 D2 R  |5 ^9 f, K8 R  G

7 {" s$ x! e5 @& }8 z) ]2 LNữ hoàng đắn đo suy nghĩ. Và sau đó... cô gật đầu.. w+ }( z% _. r
# I* A9 b" x6 B. E/ _, E
[ Vâng, hãy đưa em đi ]
9 O/ w9 o4 M& u8 B2 ?$ M
" B5 L+ Q: E% N8 g; T6 Q! L8 U0 sTôi lại gần Nữ hoàng, Tôi nắm lấy nàng và dùng Lông Warp.8 s! W1 M' i6 G: d

* V0 S# D) F+ n+ N. _$ O
Từ khán phòng, ngay lập tức chúng tôi bay ra ngoài lâu đài.
: K$ [2 G0 J2 u7 F
% |; z6 o# _! m8 b& vĐi ngang phố và, đến cuối đường,' v+ R1 Z* g+ d4 i) U* h9 X

% & _; o- U$ B! ZChổ này có lượng người qua lại khá đông, sẽ không dễ bị phát hiện.
6 G. a8 j# ?9 j& J$ M8 K( @  p) p5 K/ K" j3 n0 }' M
Tôi nói với cô ấy " Ta sẽ trở lại ngay" với Althea, Nàng hãy đợi ở đây.
4 E9 G! T3 G" N
& A3 `1 I+ w- M' }-
+ ~$ g/ Q0 8 l8 M0 {5 n9 N; a* }2 K! G8 u
[ Ngài sẽ đưa tôi đến gặp Nữ hoàng? ]
3 P4 T+ |0 g2 ^, d7 K6 K5 a% F0 ~) j& m# Q6 v4 Q
[ Um.... dĩ nhiên rồi ]% v( C+ F: k- q' K- R: L* v: I) }2 h

7 `( e3 v6 _( q1 p! D[ Un.. ]
" Q, A8 a  u3 W' r1 h( , C) E4 r1 B1 v+ z% E; j: F- |. c
  Althea gật đầu .
9 a* _/ / D8 k, q" w8 v6 M4 t
! I: x" T! G4 j1 G/ ?4 IDù hơi đột ngột, Nữ hoàng nhìn xung quanh với vẻ mặt ngơ ngác.
9 y2 p" V+ {' K/ D0 x
' H; F: t" S3 P$ N: Z0 j[ Đây là đâu ?]2 g8 E; R+ H' d! C  o- Q* |

: `& n3 T- z% u- N( h+ N+ t
[ Thị trấn quanh lâu đài Meteara...]
; R8 c* X% V# L, Y) A  x; x; b  `* R
Tôi xác nhận điều đó với Althea, cô ấy gật đầu.
3 z4 s3 s0 S" S3 w/ i; O3 O- l; G0 t( Z: `9 @' M) N
[ Thị trấn quanh lâu đài...]5 k$ E# ~7 Y$ _" F2 t. s  Q, E

: d$ e/ D5 s& " H( b6 E[ Nhìn kia, bên đó là cung điện..]
4 z* I5 u1 d& M2 o0 M: ~+ T, I( X: p4 {* d
[ Không thể nào, có thể tới được đây nhanh như vậy ]
& H. ]" h) d: j
) p1 I6 Z- h. [' S[ Những tên thái giám hay hầu gái không phải là vấn đề ]
/ _0 h4 M) B  `5 i3 Q9 h8 O3 a5 ]2 a
Nữ hoàng nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh, và một lúc sau, * KokuKoku *, cô ấy gật đầu.: X. U9 z  _: n; n
$ i  R9 E0 _/ B* O
Và cô ấy liên tục nhìn xung quanh.
! u. }# L: m; e5 w& h: R1 x; W0 i
[ Đã bao nhiêu năm kể từ khi Nàng rời khỏi Cung điện ]- K: n) X( P" k8 l5 P
  l7 l. [- J& I( g" d3 z' K1 {
[ Có phải từ Khi nàng trở thành Nữ hoàng ?]
" G) {+ ?' M& o3 v( Z& R8 ]9 u. v4 }2 s6 d! u
[ Vâng. Trong quá khứ, nếu em hỏi mẫu thân, Bà ấy sẽ cho em ra ngoài dạo chơi. Mặc dù có vệ sĩ theo sau  ]

6 p- G' j+ D3 Q7 w+ V" C
# L6 I0 j2 ?5 X7 r- G2 W1 C[ Vậy ah ]
3 S  Z% C- D# T' h  D1 y) _+ ~, q  K7 M! x2 ^' o6 X
Có cái gì đó trong tâm trí tôi.; Z0 D% r9 @3 [7 u* b' L

/ 6 l8 C) J9 Z: W2 S( b[ Nàng nói, nàng có thể đến đây, còn ra khỏi Meteora thì sau? ]
- c: F" E; h5 b4 ?" v3 L! n
& A8 d  P% s, g4 v9 u[ Chưa bao giờ cả ]
1 n& u# ]- T5 t+ m* O) |& `' c) c0 S4 q* X8 W
[ Ngay cả một lần? ]) F7 ]6 d8 x' `# X' ]% l5 g
( |: l; L4 h( z1 o8 j. ' [2 e5 I: q
[ Ngay cả một lần! ]  
$ W" N4 a% , E$ f$ P) ~& |$ d( K# y! [- B  Y, p
[...Vậy chúng ta hãy cùng ra ngoài ấy nào? ]
6 }/ x. N; X' a, e. s1 K# H
$ g' I# x; _% u2 h [ Eh ? ]
+ y7 s- ~$ j) G# l# C
( L% u+ v! H  G4 Y% |  B[ Đi ra bên tường ngoài Meteora, đi như hồi nãy ? ]
4 l' H1 X% |$ E4 L! J: e! M: ?! t7 f) M5 ^, G4 Y  Y
Nữ hoàng mở to mắt ngạc nhiên.  7 `; W: D7 K8 F& h9 q

4 1 H8 L( 4 h, hCô ấy do dự nhiều hơn trước. Cô nghĩ nó với một khuôn mặt khó khắn.
8 F. B1 M' i) ^, T
' N# N2 z1 {0 Z$ Z0 x( a
Cô ấy đã được đi ra khỏi cung điện, nhưng cô ấy chưa bao giờ rời khỏi Thủ đô.
3 ?: y# p' R' j& Q
+ g: t! Q$ L6 @2 h- c! Z2 s* A% tĐó là lý do tại sao cô ấy do dự. Thậm chí cô ấy còn sợ hãi nửa; @! F) l0 u& R1 O

" / D' L7 ]. M/ USau một lúc, Nữ hoàng lắc đầu.
8 j1 ^* X4 T' s! Y# ?
5 [; n% F) W; u. I7 f% r; Z[ U~un, vây ー ー Đi nào ]
1 K  [: b* C% [) S8 l3 b5 L) i6 C7 T5 o+ R+ C  B8 a+ o) s& k  i. c
Không để cô ấy kết thúc những gì cô ấy nói, tôi cùng Nữ hoàng dùng dịch chuyển ngay lập tức. 7 b3 c4 C& L+ o3 T0 A, s0 p7 ]
3 E+ t* G( P, T0 `
Nơi chúng tôi đến, là một đồng cỏ xanh biết với dãy núi cao, nơi mà tôi rất quen thuộc.  # [4 p/ W/ `- Q1 T8 r5 f

+ d2 x$ v5 u, Q* l& e' p. t- W6 G[ Đ-Đây là ..?]+ N1 t; g% B: _' y) A  c; T3 G

# C, }* W1 S% P1 c: ~% L9 D  b[ Đồng cỏ? ]
& H$ " d" ]3 X$ I6 l3 X( g* J* M/ z/ a: J* V$ A
[ Đây là Đồng cỏ ư...]
) `. p5 F: N( J8 b! u* U* G; o* s- ~6 & B5 ?/ W# C7 ~- w
Có lẽ cô ấy cũng có kiến thức cơ bản về chúng, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên cô ấy thực sự nhìn thấy nó.
. K& T7 i& T6 `& Z
! U) C1 n# s4 W( q
[ Thật kinh ngạc]
. q7 {0 h( J1 m& V5 g3 E5 s0 d9 a$ S8 N3 F1 Y* w
Nữ hoàng đưa ra một tiếng thở dài kinh ngạc. Khác với khuôn mặt giống như con búp bê của cô ấy khi lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, mắt cô lấp lánh.  
$ Z, X* E& Y- C0 P7 D: h8 w( Y. v& }
051: Kakeru đang đến/ q4 s5 t: Z, z5 z) t5 P
: [; U/ c/ e2 |) T1 S2 @* a
[ Đây có phải là do có người chăm sóc không? ]
, ]( U7 `3 V9 F+ H* J: h
% e( m( q( |# h6 G- M+ LNhìn những cánh đồng trải dài , Nữ Hoàng Rica hỏi tôi.  
1 c* p;   m$ F0 c+ U6 x, Z  h& x$ D, Z$ C) C# K5 m# V3 Z) T
[ Nó tự phát triển cả đấy ]
0 {5 X: A) m) a$ Z- H2 B% l- U+ x% J) a6
[ Sao ạ, đây là cây trồng, phải có người chăm sóc chúng chứ, cần nhiều người là đằng khác ]
2 K! g. G9 Q4 . ) H5 E$ [0 `6 A9 m* W' Z1 F
[ .. Cái này, chúng tự phát triển mà không cần ai chăm sóc cả? ]8 _  w* }, v0 k$ E" ?' l( B3 ^

) J) Y0 W) N4 Y8 V' }- l[ Ehh? ]* R* u6 O5 {4 N3 h

2 z( y6 {; a$ {. ZRica nhìn tôi với cánh đồng trải dài, với một khuôn mặt như thể không thể tin nổi ấy.
5 f+ X% p7 Q9 d; d6 K) U, y! C" c
* W* y1 {! l! k3 5 q
[ Không có người làm vườn? ]( k* U8 O: o' z/ y% l* C

8 {+ E# w# u  j+ b[ ở đây chúng tự sinh sôi nãy nở, dù có chuyện gì đi nửa ]
1 z1 R  s; D! ?: p# N5 d' v$ r
& D- 4 j5 J3 g- ~/ a/ q" r[ Không đời nào?. ...]
8 ?) e" d5 y  h4 I* J2 B0 v$ g. y  k+ b/ D2 m
[ Này, ta có thể hỏi em vài điều được không? ví dụ như khi ai đó đói, em sẽ nghĩ gì nếu anh ta sắp chết đói vì không có bánh mì để ăn ?]9 U% @$ l& I5 r! p
: j! N; G- L: {$ w' n
[ Ehh?, họ có thể ăn thịt mà ] $ G, f2 Q1 n9 T; V/ C5 {% Y
# ?7 6 Y1 G9 E. H  O2 D4 r6 _
[....]7 i3 J6 d+ d8 a- _
1 e+ Q; y0 E5 u
Bằng cách nào đó tôi bắt đầu cảm thấy thương xót Rica.; t+ A7 n6 M+ Q

+ |/ O! 2 ( Z" s" G! |8 z) nNếu tôi nói chuyện với cô ấy mà không biết cô ấy là ai, có lẽ tôi sẽ gọi cô ấy là một con " búp bê " đúng nghĩa.2 ?3 p) Q: A0 T: j) G/ F

: V- u* `3 $ r/ @2 }( h0 y8 G9 p, cNhưng, sau khi biết đã 5 năm kể từ lần cuối cùng cô ấy rời khỏi cung điện, và đây cũng là lần đầu cô ấy rời khỏi thủ đô, nên có lẽ tôi không nên chỉ ra điều này,( t8 s) z( q/ v+ H

+ L( s! j( y( E2 s/ 4 L
Thay vào đó, tôi đã lấy làm tiếc cho Rica, cô ấy đã bị buộc phải sống trong cái môi trường chết tiệt ấy, và chỉ có thể tưởng tượng về những thứ này.7 W+ F% W; w; P* a  L
! d4 W% _' P( I) f' W/ }4 A, `
Rica cảm thấy có gì đó lạ lùng với phản ứng của tôi, Nên cô ấy bắt đầu hỏi tiếp.
! y$ J4 p+ g) b! z
! ]' e4 z9 R& _% u& {[ Ne ~, cái gì thế ? ]3 Y. o6 ~+ V: y+ }8 D
# l# r7 V' ]& t9 y( k2 P+ O
[ Un? Ahh, đó là thứ mà mọi người thường gọi là con bò núi ]
1 p" b, D1 E1 w/ ~" Q; Q3 I
0 E" H8 U. k: G4 T7 U( U* F  ]) `. _[ Bò núi? , đó chẳng phải chỉ là một khối thịt sao, ngay từ đầu nó phải chỉ là đống thịt chứ...]1 Z) y+ N3 d) ]9

$ D) C0 H  `9 W- a2 m+ L9 Y4 V' IVừa nói xong, Rica cảm nhận được đều đó có lẽ sai.
. C9 i2 n4 }6 V/ J. f. }- q1 [- @, u7 x& X" t
Tôi chắn chắn cô ấy chỉ nhìn thấy chúng khi chúng đã qua xử lí , có thể cô ấy chỉ thấy nó khi ăn không chừng.' l: J) Z- L1 q! K% T2 `2 `$ a
, I/ m/ E0 i6 X9 f* [) o' o2 G2 `
Nhận thấy mình nói sai, Cô ấy đang cảm thấy xấu hổ vì lời nói vừa rồi.; N  l  Q0 N$ l! i; j2 u5 B  
8 q- L4 G$ ?( a' E

Khuôn mặt đỏ của cô ấy rất dễ thương. Tôi đã nghĩ cô ấy rất dễ thương ngay khi nhìn thấy cô ấy mặc chiếc váy đó ở lần đầu gặp mặt.
/ F3 T8 ^- c7 b0 B/ I8 R6 s6 ~9 J; W2 j+ p  N$ }+ e2 B1 o( l
[ Nàng đã nhìn thấy chúng trước kia chưa ?]
$ b& f$ 7 Y; N5 V8 C) X' t: T' r2 e, Y& B3 m' R0 |3 e
[ Không, có lẽ đây là lần đầu tiên, nó có vẻ dễ thương nhỉ? ]% g7 y. [9 w5 g
% N/ W9 [, }9 i) Q1 X5 [
[ Nó mà dễ thương àh?, nó là một con quái  vật hung tợn đấy ]4 O9 @6 h$ {* u# y& f3 f0 V3 [

: k; ~3 Q6 |2 i$ _[ Ah !- nó bắt đầu chạy kìa ]/ N5 I; O! P4 G7 A+ r4 d* o" F
3 p  h$ b8 P# q3 ~1 W% e8 N) D
[ Những con bò núi ở quanh đây chúng đều sợ tôi, có lẽ tôi đã săn nó quá nhiều ]
4 O" E' {( y  w# s  q4 z, {, x5 Q: B" c1 7 |2 ?" k1 `
[ Săn bắt nhiều, Kakeru-sama đã giết chúng ư ?]
2 u0 y- J2 o/ r" K5 z" x5 D& 3 S0 ]8 5 c) r0 J
[ Un!]
" W5 h( ^, Z4 A. _
' G* i5 }8 ?: @+ ^( P1 V! X$ N[ Mặc dù nó to như thế ?]
: j% f+ P2 n2 F1 B; X1 h5 T& ~3 d+ z4 Q# n& A% W5 F
[ Đợi ta tí! ]
- . c1 w4 d% s
0 a9 {$ : E" G- z, |- k; eTôi lấy Eleanor và Hikari, đuổi theo sau con bò núi, và đánh bại nó bằng một hit.
. N3 {, S! u3 N3 s. ]# [: n
$ W0 K  ]8 r4 A4 J4 @" b; Y
Con bò đổ nhàu xuống với vết máu chảy ra từ vết thương, Tôi rời khỏi đó và trở lại chổ Rica, Nhưng cô ấy đang che mắt lại.6 q1 E, S0 z, O3 q0 g$ t& p7 B

* P  q- v4 K3 |- ]4 q* u8 `[ Có chuyện gì à ] Tôi hỏi.
; G% }/ A& Q+ h. a( T$ K! ^
- e9 D& U1 V9 U- ^& ?+ C[ M-máu...]
8 o6 G% h6 D+ [" ^* j  Q- q) [% k# A' ]( h1 s, y+ u, }
[  Ahh, nàng cũng mới thấy máu lần đầu tiên huh  ]+ }* h5 L/ f. u2 o  R' C: ~$ H- ]
( j; D" Q& g. h" R8 _4 B
Hey, Cô ấy có lẽ đã nhìn thấy nó từ những vết thương nhỏ, nhưng cảnh máu me săn bắn như thế này chắc không rồi, cô ấy có rời khỏi đấy lần nào đâu.7 M1 y; B) o- Q; L4 Q' o) u; [

2 k) F; Q" l9 P2 ?9 H: AThay vào đó, tôi ngạc nhiên là cô ấy không bị ngất hay cái gì đó tương tự.
( o5 }1 g3 _6 _3 ]* F, f, R" K: D+ l6 Z* f8 V! e- M
[ Nhưng, thật tuyệt , đó là một con quái vật to đùn vậy mà.]
# a  f7 c2 [- Z8 i( v
) W, e* p+ d2 ~$ E  w) o" n[ Àh Uhmm..]2 R5 [/ J8 B2 n/ ^0 Z* j

/ j- g+ w, d7 N. n6 B[ Ta đã chiến đấu với cả một con rồng và gã bất tử Orycuto, cái đó còn khó khăn hơn nhiều ]
7 c. n, P5 a8 X, |
. @* G- K3 c2 |0 o
[ Dragon? Orycuto? ]  H' f5 p. d% ?9 B& S

9 z3 Y, c7 x: T Rica nghiêng đầu. 4 ]2 }0 d7 j" f+ q

% E# j* P9 D1 y9 n: Z4 J4 L8 @ Tôi nghĩ về nó một chút.
( ?6 r! M3 ], ~- c9 ?* z) z' F" H% D3 b+ z
Rica giống như một con búp bê vậy.5 6 g  m8 c% C/ F

# U( O$ `0 I7 x- {0 ~ Rica ngay lập tức hiểu ra về vụ con bò núi và đống thịt..
- X+ n# f: w4 Z! Y4 Q8 _! S7 ?  T& D4 r
  P' r% Q* @. q. ], y+ [8 D Rica với đôi mắt lấp lánh nhìn vào đồng cỏ và con bò núi.Ngay lúc này, tôi muốn cho cô ấy thấy rất nhiều thứ. 3 M$ k5 X1 ^, e+ Z

! Q. K3 {. n4 x[ Hãy đi tiếp nào, cùng tham quan nhiều nơi khác nữa? ]
! b7 U* J( ~# r/ w( D  Z% ^' ^# l1 }' b& T
[ ー ー un!]
, r) m! U, ]! w8 w5 L* d
9 _* `' U) f7 K" Y% UBằng cách sử dụng Lông warp, tôi đã đưa cô ấy đến đây.+ j5 t8 X. C7 O

$ @6 R9 H) a( V. BTôi đưa cô ấy đến nơi mà cô ấy chưa từng đến.
* W) D7 s7 w" v& T' R, H
$ f5 V1 K' `& o3 d; Q0 y- vRica luôn có đôi mắt lấp lánh khi nhìn thấy cái gì đó mới mẽ.

' _0 ^! A. s: [+ y  W! E0 v' i9 Y. B# g
Cô ấy trông như Hikari vậy.( x: g1 b. M  N/ m4 o# |
) F1 N+ i; W7 [; S6 i0 R) h
Cô ấy rất giống với Hikari, một đứa trẻ, vừa mới chào đời và không biết gì về thế giới, luôn quan sát mọi thứ xung quanh với cái nhìn lắp lánh.
3 l6 H( X6 ~1 Z6 v3 b$ ~
+ h9 ]% a$ o; {/ {# SKể từ đó, cô ấy luôn ngạc nhiên và trông rất hạnh phúc, vì vậy tôi muốn cho cô ấy nhiều hơn.  ?* f2 }0 a( X- |( u/ n+ ?

5 O' _0 y+ x/ }" B+ f% {Giống như một đứa trẻ đang làm sai gì đó, cô ấy càng mấy sự bình tĩnh khi mặt trời gần lặn.: C# A% g& k9 J9 Q, C& N2 W6 X5 [
2 P6 T% M( s' ]9 R3 b7 u. _
Và vào thời điểm hoàng hôn chiếu xuống,  Rica trở lại khuôn mặt của một Nữ hoàng mà tôi gặp lần đầu tiên.
" e2 J0 H. ~- s: D8 I. P
4 G" m% p. Y% g" P- Z" v( F( i  bMặt cô ấy dần dần đơ lại, Nó cảm giác như ma thuật của công chúa lọ lem đã biết mất.
  Y/ z, Y& s* {
# V& l% M% k, k3 h& [[ Đã đến lúc em nên về ]
% ~) G7 t" z1 H6 |; l8 @
- h  ]% X! C2 Z4 J9 s/ d- s; B  ETôi đề nghị  [ Ngày mai nàng có bận gì không? ]
. S- {4 n" K8 i$ b' _

4 |3 v" g7 I) g+   I[ Ehh?]
, I/ N9 p% J9 W1 N
: B$ n1 Y. M7 n: E% X[ Nếu nàng cứ tiếp tục thờ thẫn như hôm nay, ta sẽ đến bên nàng và cho nàng thấy nhiều thứ hơn ]! q  j  y3 V6 F9 Y1 r0 F
& O: t; i- w$ z* v+ j9 @
[ Có thật không ạ ? ]( W8 ^6 v! M& ?5 I0 3 p

+ u- S8 J/ E1 P2 T# ]Đôi mắt của Rica tiếp tục lấp lánh một lần nửa.) s) z. w$ M/ ]5 c% m1 G" [

. u4 P9 y( U. tPhép thuật đã được tái kích hoạt   j. ^, `  B5 n6 x1 s: c

& ?- `8 S! S# Z7 E; B  ☆  
  s, x$ F7 y) G* ]7 K
& _2 W( K9 u+ U8 e( Góc nhìn của Rica )
: P2 w. E: B2 ]! i' m  L% n; F" O
Ngày hôm sau, Tôi đang ngồi trên ngai vàng và nghe báo cáo từ Oros.- K1 O) O* H. q; S, [9 Z3 d

4 w( y* b/ Z' k% [  T. LĐó là bản báo cáo như thường lệ.
* * }) t; |  t( T8 R0 M; K% W
# l$ z. k6 `/ ?( W( P( }Vương quốc đang hòa bình yên ổn, và cũng không có xung đột gì diễn ra trên thế giới.- i( q% B# B7 B
6 i: N4 ?4 `9 `8 V- Z- i
[ Đó là bằng chứng cho thấy Uy quyền của Nữ hoàng đang rất ổn định ]
. K- [7 f. l& l4 X
$ k. m  P' E0 O
Oros kết thúc với câu nói đó. 2 l- h( G( c+ ^1 P

( n- f3 N, e) ]5 yNhững lời nói chính xác đến từng từ như bản báo cáo hôm qua.
0 N$ p6 r3 z2 ^( $ A4 S* ?  b* _3 q4 B% B' o; z
Đột nhiên, Tôi nhớ ra một điều,( D. V/ z7 Y9 o5 F

  Q1 Z$ |) f+ a0 o% D. r0 i1 w1 ]Về câu hỏi của Kakeru-Sama hỏi ngày hôm qua.
# Y( e' ?5 g9 G  h; M. H" E% }. Y1 V, A3 _* n
[ Oros ]
! P: ~7 3 Q) W* L- K8 F
; I( l* P2 ~  y9 H% k[ Có chuyện gì không thưa Nữ Hoàng? ]; y8 C' ( g3 I
  m9 ?% X- H  v
[ Bị đói, có một người sắp chết vì đói bởi không có bánh mì để ăn, ông nghĩ người đó nên làm gì ? ]
9 l1 v, [# p) }( a5 v$ }
3 }& O0 `: T! n. W; B! i[ Một câu hỏi ngớ ngẫn, thưa Nữ Hoàng ]
  z& K8 E5 u; B+ O5 R! ~+ K7 i1 i
4 o8 @6 C4 H" n% Q Oros trả lời nhanh chóng với một nụ cười lạnh.  
9 M' ~# d6 g4 Y. j
8 s0 Z- W* V4 ~* f" g3 U* s. G[ Người đó nên ăn thịt, hay một chiếc bánh nào đó. còn nhiều thứ để ăn chứ không phải chỉ có bánh mì ]+ K2 |! O6 X! j6 S: j/ W- M

  x! g$ u6 U% v$ ~# x3 |
Đúng vậy,  người đó vẫn có thể ăn thịt nếu không có bánh mì . * ?* V0 g( e& W' d
/ [5 E$ G* {  m
Nhưng, tại sao Kakeru-sama lại làm khuôn mặt lạ lùng ấy khi nghe câu trả lời của mình ngày hôm qua.
* F+ Z" G5 B; L  C' I
0 u/ ?4 p+ h; I) xNgược lại với điều đó, Ngài ấy lại mỉm cười vui vẽ khi nói về con Bò núi.
' ^) ^- _. @: N, X; [9 a1 ~2 o: `- C0 r& l
Tại sao ngày ấy lại bận tâm về câu trả lời ấy.0 L$ k# H9 h9 W8 # h
. C$ F+ g6 R/ i( R" N- T
Tôi vẫn đang suy nghĩ về nó.$ J5 [" T3 B9 C
( d4 Q2 n% O+ Y0 o2 t( v4 q5 Z
Ngay cả khi không có bánh mì để ăn, tại sao lại sai khi ăn thịt ?$ _7 l0 O2 I( D
, R0 o2 * B" m: P* k. v: L
[ Oros? ]
9 # U$ g/ l  F! P  B9 y: f
2 H' f7 [5 ^4 N6 g2 |4 d9 w" ^! s* A9 Q[ Vâng, thưa Nữ Hoàng ]; r, Z% e0 n/ T# Q4 ?5 x- G
6 @4 V; [( j& i
[ Bánh mì và thịt cái nào đắt hơn ? ]
" F1 r; T2 h4 D4 l/ h& ) m) l6 f
+ H8 j! 9 d: s5 ^# A: ]" L! M[ .......Nữ Hoàng ]5 _3 d$ F) g$ w, q

0 C7 z6 T/ d; O+ k3 b0 cBiểu hiện của Oros đang thay đổi, Nụ cười của hắn ta đã biến mắt và đang trừng mắt về phía tôi.
$ s% l7 x; C+ ]
/ Y$ c  q  l) g8 X8 g5 a5 X
[ Người là Nữ Hoàng của Calamba. Thay vì những điều tầm thường như bánh mì và thịt đương nhiên đắt tiền hơn, mà chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu như Người quan tâm đến cái gì đó rộng lớn hơn. ]
- @! g0 . o4 u! H/
3 N4 m* |; F% T" {  y* m[ Thịt đắt hơn huh ]
3 [# L0 S' p2 d: S2 J) Y  p) G8 k1 c# D0 S
Oros cằn nhằn. Cuối cùng thì tôi đã hiểu. Ý của Kakeru muốn hỏi, nếu không có tiền mua bánh mì thì lấy gì có tiền mua thịt, vì thịt mắc hơn mà. ) y5 h: U' F- L6 l( }

1 W/ I# z$ E0 q3 k2 g( y5 m[ Nữ Hoàng ]
1 ~, N; N; _* n* R
& m1 i7 ; U: J9 x/ YOros trừng mắt lên.
/ ^1 m1 q8 W- n4 y. c( l/ }* U" A5 s# P- o+ K- @! A8 D9 M9 o
[ Ngay bây giờ, tôi nói với Người không nên quan tâm đến mấy cái thứ tầm thường như thế nữa ]
/ p% z: K0 r1 |  ]! Y+ X, D" G
+ i/ c% B0 o- ?8 x% r[ Nhưng ー ー ]
% I5 d: s  / B0 j- j% ^9 r  w: I7 C, q; B7 }. x9 @: U+ w- Q
[ Nữ Hoàng ]
3 o* T; Z& x+ W' g; w' U' P7 H" d, [: o3 K1 E
[ Hii! ]! ]( U" }1 _$ T' q8 q8 t

+ j. u$ B( X8 R7 a  c7
Oros đang tiến về phía tôi.
# S. _  P: u/ Z2 u1 a. X
4 ?/ l0 G  z) O4 Y2 pTôi nhớ khuôn mặt đó, đó cùng một khuôn mặt khi hắn ta đến gần chổ anh trai tôi, nơi trước đây của Hoàng tử Kyuros-niisama.
) ^; Y. [8 l" r- Z0 x) M7 E- L
, b- Z9 M: p" i. d6 oĐó là một khuôn mặt đáng sợ.
9 I5 |/ 2 [2 X7 A6 O( l3 v8 j4 K- w9 K( p. x- }
Tôi không thể ngăn tiếng hét của bản thân.! c  I6 w  g" q1 d( g7 ^

' ~4 H  ^" Y- K6 u, P[ Tôi không biết ai đã nói với Người những điều đó. Nhưng một vị vua, Người không nên lo lắng về mấy thứ đó. Đúng là bánh mì rẻ hơn thịt , thì sao, điều đó không quan trọng ]' B! l( X3 X9 U7 n) j3 H
% L3 N) @3 n* i- Z: ]' M7 r
[ Nhưng..]
1 x5 H0 T4 W+ R" @1 N1 E9 g! _' w/ k  Q2 |' b2 W- C2 c3 p
[ Nữ Hoàng ]. ?, J4 h8 {: V: N% k/ W3 u  H
5 F' |: S; E7 @* X, ?
Hắn ta hăm dọa tôi, tôi không thể nói bất cứ điều gì.+ ~/ M; u2 S4 _: H. u% b

  _$ P" }4 e: E) XOros quá đáng sợ, tôi không thể chống lại hắn ta.
( U+ P; R8 w( p0 F
6 @" ?+ v# b; h) F! ?3 p  e- |[ Người đã hiểu chưa ? ]! B1 t" S6 C6 }0 I


( }* g* Y9 H9 |& e" R# ^[ U-Un ......]8 ~+ f: e: F, i  H$ H" L

  l+ Z, G4 @; E- X& W* Q" g: Q[ Vậy tốt ]8 p: P9 S( r  e( t, g% K) J5 }7 }$ {

*   i) A& K& zOros mỉm cười kết thúc , tôi đã thoát khỏi." l5 A% C. w; Y) o5 V

% G1 j( O0 V7 ~; ~( S7 _[ Đúng như mong đợi từ Nữ hoàng , thật tốt khi Người hiểu chuyện rất nhanh. Vâng, với sự khôn ngoan đó , Vương quốc Calamba của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển ]
6 l/ c+ R) t$ U2 a
' j! x/ r/ m& U. e[ Đ-Đó là sự thật..?]
4 [6 a' s( N* }7 ]. A% v$ J3 R% s8 7 e% R' K
[ Người hãy tiếp tục phát huy, giữ vững ngai vàng và dẫn dắt vương quốc của chúng ta. Nếu vậy, Nữ hoàng sẽ được biết đến như một người cai trị khôn ngoan ở các thế hệ tiếp theo. ]( X1 p1 @+ L  [, L
7 ?, n* B. d% `/ {
Oros nói.' Y3 o% u8 T! s, g+ @$ k0 M6 v( T

. I4 a* [0 F  p, z" T8 RTôi thở phào nhẹ nhỏm, và nghĩ đó có thể là sự thật.
. Q- q4 Z1 ^8 F3 S, ^: q! s. r* b* l- f' p2 Z5 h% o) `/ `' ]/ `
Nhưng ...... điều đó......  ) y8 k( f9 V/ j
1 S7 ^/ r, q% A3 Y0 p% {9 H( i
Có thật sự đúng không ?
& ^7 Z0 E' G7 b0 m
3 k$ n9 N( s0 h2 X0 ^: j5 E' _
U~un, đó là sai.  ; f5 ]- l6 ?+ K: a) z  j: g
5 m. z2 @- O: W1 }% A
Không nên nói nên ăn thịt nếu không có bánh mì.
! {1 x" ~. L0 D4 I3 M+ i! V
- J8 ^" Z) u# ^( d& D6 d* S' K7 QBò núi không được sinh ra như một miếng thịt./ |1 % B+ j) x& B6 V
" ?, b0 i  n- e9 `6 j7 {: Y( b# `+ o
Tôi cũng không thể để nó cứ mãi như thế.. a, n5 G5 a) U1 [. R1 J. }1 n
( Y! |2 [9 N6 [" [$ _5 f# a3 l
  [ Oro ー ー  ]
; u1 x  E: S  y9 j  a( ?% X- {6 z1 r; F1 _! j
[ Tôi sẽ nói với người một lần nửa, đừng nên quan tâm những thứ không cần thiết ]2 }7 k8 v' c, Q7 ~0 S
; $ I0 P5 Q3 ) b' h
[ ...... un ]  @+ I5 q$ B6 W; n& ]( J/ n9 z

" k6 A. z7 i& u# U# n4 j( ZTôi không thể chống lại hắn ta. Oros rất đáng sợ, tôi không thể chống lại hắn ta.  1 E3 h$ a; D5 g1 j' o  H  s

) f9 W+ ]6 {: e9 P4 U1 a2 fĐây không phải là, tốt ...... nhưng, tôi nên làm gì đây.  
# q/ z7 h8 h7 M, Y
1 Z1 j/ J  s7 R' z4 vTôi thật sự nên làm gì., J7 w+ D4 h7 }/ j. p6 m4 t

# t1 H, G# w* Y) Q1 v; Q
Tôi nên làm gì........ tôi nên làm gì   F* ^' c8 d, a
8 F/ d! y+ z2 ^* L
  ー ー Kakeru-Sama.  
6 e2 p( T3 P' p6 W1 b9 P, s) g/ q' S; k( t
[ Khen ngợi sao khi hăm dọa, đúng là phương thức tẩy não tốt huh ]
& `% D( _9 {% u
0 h. x7 H, X& L( n5 KTôi nghe thấy một giọng nói, Tôi chết lặng khi biết đó là tiếng của...' C7 E- M$ X$ _! i
6 V; a2 w& n' R5 [  Q3 F* |
[ Kakeru-Sama !! ], p1 B0 k) [+ S  n' T, h8 O
6 {; W+ e% X5 I1 K' b" p7
Kakeru-sama đang đứng ở góc hành lang ở lối vào mà tôi không để ý đến.8 [  ]" x$ Q9 {: o
/ V0 {% O. u5 Y; E
Ngài ấy trông như vị cứu tinh của tôi. vậy.7 f9 k; m' l# x, h; k" D
3 h2 ], R9 H" z! D& x+ _
052: Quyền lực của Nữ Hoàng5 o- g. x( Z0 x! |2 D5 P; R2 w

  g) w! h( C4 U[ Nam tước Yuuki, ngươi nói gì ?, mà làm thế nào mà ngươi vào được đây? ]2 m3 G" f# j5 ^1 o4

# }; h; `) {! C, y! q1 d3 B, DOros hoảng loạn, nhưng ngay lập tức hắn lấy lại sự bình tĩnh và hét lên với tôi.
6 }0 p3 V; b' C. S( v+ a/ T' }6 Y) y' ]& D) {
Làm như tôi quan tâm hắn.
  F, j6 B* o5 B* a, K! [

: m4 e/ ?# n; A) & w% a* MTôi phớt lờ hắn ta, tiếp cận Rica, và đứng trước ngai vàng.
7 |7 ^! n( m, H' Z7 U  [) d
8 J6 q1 W( z/ ]$ P7 g: A[ Kakeru-sama .....  ]
/ d: U+ K: c# ~% t. F
; H+ C! ~! ~5 B( ][ Ta đã nghe hết tất cả, Nàng đang muốn nói điều gì ? ]
6 g. R4 x- s; i  @# @
0 S" Q! p8 K  o& E( D% [[ Eh? ]
- _! g( G; E' j* a; j; q
) u$ Z  F! o3 ]1 J  H8 Y[ Đừng dừng lại,  hay tiếp tục , nói những điều mà nàng mong muốn? ]
* `) e; R6 k1 @8 {7 f. _8 k8 ]4 T
, b3 ]2 u# O! j* q[ Đó là...]' X# H9 Y3 T: ~4 w" V7 K0 I" L

5 g$ 9 S' I+ n4 ^" H! l; [( }Rica nhìn về phía sau tôi, và nhìn vào Oros.9 ]/ b% S8 D1 B# y
, J$ Y- q0 H( l: {% w
Như thể khẳng định với hắn ta, với đôi mắt sợ hãi.- k0 w7 Y9 q) l$ h

6 O9 Y# j- `4 s+ a  l' [  M; D0 lTôi vươn tay ra chặn tầm nhìn của cô ấy. Tôi làm thế để cô ấy không bị Oros ảnh hưởng.9 c8 E+ L' @& n) L5 N8 E

2 K6 v9 ?) m, e0 [( a9 Q: f* J[ Đừng lo lắng về điều đó, hãy nói những gì con tim nàng muốn ]
7 n' Y7 i9 j" ?! f7 i9 C+ ~+ p0 ~0 `* x/ E- g* L

[ Em..]4 }8 i9 f1 N3 i: G

# X5 B) ]; h8 W7 Y# e/ p0 SRica nín thở, quyết định, và nói với tôi.0 H" m1 x5 I1 z/ G
5 i5 N9 ]' Y& b: b! a( m
[ Em muốn nhìn thấy thế giới bên ngoài nhiều hơn nữa ]0 X- w: |7 f'

1 U+ |, K1 g/ ^, h9 c/ d- W3 Z2 K$ Y, w0 ZRica đang có một thái độ kiên định.$ o/ m+ v1 D9 _1 B' c

# E' `# ?  m) Q( i[ Em muốn được ra ngoài, được trải nghiệm và học hỏi ]7 e2 P/ v) o  O' + F. z7 j
- H+ {) Z7 " u1 f, ?0 J
[ Ta hiểu rồi ]
& O" c2 Q- J) z0 u; q6 o, ?. a- b  f- i, I9 e7 `; F. B( x
[ Điều đó không thể xảy ra, thưa Người. Nam tước Yuuki, ngươi đang có mưu đồ gì thế ?, dù thế nào ngươi cũng sẽ không thực hiện được ]
0 D9 y' r; ?% g. {) I  _
' ?: Y$ o% U7 C& B- x6 ~" f$ W3 eOros đe dọa tôi.8 Z* Y! E% u+ P: x& o) q3 q

: u' U0 @9 f) F5 h' R5 ITôi nhìn Oros với ánh mắt lạnh lùng, và nói.
6 [6 A* E4 ?  F- s* v' ^% Y# M) Y% L: S1 b* T7 o+ F
[ Ông là ai ?mà có quyền? ]
1 k' w# J6 e1 b3 G  O; V. i/ L7 q
9 Y  b0 i: k1 d0 L[ Ngươi nói gì? ]. X) y  V0 s/ ^

4 [' S# s# H1 Q[ Ông chỉ là một tên thái giám quèn, Tại sao ngươi lại dám phản bác ý kiến của Nữ Hoàng ]( P" m$ r7 l' b( v; T9 Q: R: V
8 w% n6 t2 u# ~1 W+ S2 h6 k- |
[ Tôi không cho đó là ý kiến, đó chỉ là.., Nữ hoàng... ]
7 {3 p' D' C5 Z! x+ c& c8 h; T: o' ~/ ]7 x7 h
[ Hạn chế các hành động của Nữ hoàng ?, ông có cái quyền gì?]7 R1 O, F+ Z7 r+ i: [
' J0 N4 e! K" Q+ C) N& i
[ Đó là do Nữ hoàng...]
9 H! N! S& @8 ]) ]0 m/ f( B$ S4 C1 G5 {$ s1 P$ p3 Z  I) _- d( Y
[ Ý ta là, cái chuyện quái gì mà lại có thái giám trong cung điện của Nữ Hoàng ]
" J: i6 q( w, L, E8 ^) x
& N! Y( ]: C1 h, |[ Eh? ]
, b) o1 `0 x/ S1 x0 D" A! d. d
2 V( b* c" m: ^5 s9 W% l. nRica đang ngạc nhiên.6 n# h/ ~+ Y/ y, K
( L0 C) X: R. Y3 r& b
[ Cái người được gọi là thái giám? Tức là họ đã cắt bỏ đi cơ quan sinh dục của họ để bảo vệ cung điện và là hầu cận của nhà vua trong Hậu cung phải không?, bởi vì thế, họ không thể đụng chạm đến các hoàng hậu hay hoàng phi. Nhưng liệu thái giám có cần thiết cho Nữ Hoàng ? ]9 C$ O+ M& q% g' u/ q
, M6 L- ?0 q; t1 N+ i+ ?0 s8 ]1 p
[ Mu! ]
( ~3 F4 Y- N- f$ Z8 j1 f' E! D' i7 A+ d
[ Thật vậy sao ]
3 L1 ~! r# o3 j" S: T8 i
# [5 v$ Z' E; [7 W& X$ W
Tôi gật đầu với Rica.1 L2 n+ G2 O$ c5 |

: r$ E: |. {6 QĐó cũng là điều tôi biết từ  Althea, lúc đó Althea nói với tôi bằng dọng điệu của một Sensei, vậy nên chắc chắn là nó đúng.# V* r. Y5 @; E% v9 g% T

- v5 D; B. k5 Z4 u [ ...người đâu, lính canh đâu hết cả rồi? ]
6 O: v9 I# ^/ ^! F2 x6 }6 |8 I* ^+ N0 Z
Sau khi Oros nghiến răng, hắn ta quát lên.+ a- D  y" Q, b" h- ]
/ K* D  J1 T& X4 L1 }( y( O
Không lâu sau, một đám lính đông đúc đi vào.! }; n5 l( ]7 V  V+ ~& p6 n

8 p- s3 {; j. z[ Đó là một tên lừa đảo đang cố làm hại Nữ hoàng, bắt lấy hắn ]
5 {. P" E  P6 |$ f* X9 P/
  H0 Q5 y2 p% N' `# K3 _8 M6 tKhi Oros ra lệnh, những người lính tỏ sát khí về phía tôi.: |( P. Y; f9 Q! o: D: h  q

  X+ L! n5 M% C  Q) ~[ Chờ đã ,Nam tước Yuuki-sama không làm gì ta...]* D  I  d6 P; - Y& {2 a

( + G5 S1 y3 v" n/ D. d8 V[ Làm đi ]
& V; |* F. _& `; X6 h7 f9 i* K2 J, N( k% C' P/ u. s4 f# L
Họ không thèm nghe Rica nói, họ chỉ nghe lệnh của Oros.

  ?! ~5 B' `! n0 L! ~
1 _/ O$ @3 r2 O+ [/ z, kChắc tôi nên khởi động chân tay với bọn lính này quá.  M7 t, s  T; ]( ?, s- P

- o2 y2 _1 T, V+ j; d[ Họ thậm chí không thèm nghe theo lệnh của Nữ Hoàng huh ?]
  W' z( }# Y- i9 y5 P: W6 b3 Z" _2 P. d4 Z7 Z2 A$ L
[ ...Sau tất cả, Nếu muốn làm gì đó vẫn phải cần quyền lực và sức mạnh  ]
$ * S+ y; `* o  b4 U- ?, E' {1 B7 P
" ?, e  n- J4 N4 ?( lRica nói trong sự tức giận. Nó là cảm xúc thật của cô ấy.0 I, `' S' c# x* Q6 o# @
- v- x+ ?' d5 l
Cho đến bây giờ, cô thực sự cảm giác rằng mình rơi vào tình cảnh như thế này bởi vì mình không có quyền lực và sức mạnh.
1 {' n7 z  j' t3 v6 d7 u7 B
8 ], o9 z6 e3 D( v[ Đã hiểu, chỉ cần sức mạnh thôi huh? ]$ ~, O6 `0 S* X( ^9 O% t
- R: o6 o; s6 U; o' N4 D- l4 Y1 n
[ Eh?]
6 t3 Y% D& J$ K& @- G" z  Q; U2 R; M
[ Eleanor, Hikari ]
* @7 c& r* `) q( j
9 V6 V: I6 O( E( u3 OTôi rút hai thanh kiếm ra khỏi thắt lưng.
5 ?  g+ Q' @9 U! p, o5 _4 |8 g# r3 Y" g4 Q, g% J
Tôi xử đẹp những tên lính làm theo lệnh của Oros.
1 ]) w8 ]# W9 [" p7 J9 |8 e, L

$ b. x" N6 v9 n  N[ Như vậy có đủ sức mạnh chưa...]6 E/ G  + N4 P9 L
- ]! {/ m4 u: p+ Q: f8 H
[ Cái đó...]
0 L  E1 l( I% _4 j- n) C! u* g: t$ Z% h( ?3 g6 ]) o/ v. r: K
[ Tốt, Ta sẽ tiêu diệt tất cả mọi thứ dám chống lại nàng, và không để một ai hãm hại nàng nữa ]1
& Y# q; {* u4 s* U  A9 @* D
/ X% k1 E1 p5 N3 w- {Tôi không biết những gì Rica nói về việc mình không quyền lực và sức mạnh, nhưng tôi có thể cho cô ấy thấy sức mạnh của tôi.+ `. j5 r5 F( }# w( X
2 n$ i) l- |8 R
Rica với sức mạnh của Nữ Hoàng, tôi sẽ cho cô thấy sức mạnh của một Nam tước./ n, w' U3 D! H# m
; o7 F) p; q. s; U( L9 [4 n
[ Nào ngon nhào vô!!! ]! X/ M9 Z; c, M; ?  J
% r* w' U! _' J" z
Khi tôi gần tiêu diệt hết đám lính ban nãy, Oros hét lên một lần nữa với một cảm xúc tuyệt vọng., I* H) r3 ^, Z8 G) I

" x" o' Z- q" Q( V( R9 }Những người lính mới lại đến.
5 p2 ]( P2 D" `& R  |; J; M9 I9 i5 ~" U2 K
[ Bắt lấy hắn ]
; M0 `$ c, _7 _/ u" F# O* B  x' f* G, ~  L, 3 p0 V
Hắn ta nói thế, và bắt đầu bỏ chạy.

( w4 i& + `0 R" ^8 @* e  r
4 e& w) A1 z+ l; I( q: d+ F# aTôi định cố bắt giữ hắn ta bằng Lông Warp, nhưng tôi lo lắng cho Rica hơn, hắn ta đang chạy theo hướng mà tôi chưa đi đến.
0 C# i, M: e9 w
# O* Q& j3 _5 P; D  GTôi chỉ có thể chạy theo.# V2 ~% i5 O% P; D7 a
/ B3 s# r3 Z! Z$ t; s' F
[ Rica, trong lúc chờ đợi ta sẽ đưa em đến Dinh thự của ta ]2 q0 b$ m% I# Q
) V% l/ W4 k" t7 _3 I% C* L: M! y
[....Không, em sẽ ở bên cạnh ngài ]
4 z( T1 N5 D; a# N
: l3 B9 ~( }9 J( ^# ?# @6 F' J! GRica nói với đôi mắt đầy quyết tâm
! j3 b1 b" N4 `; c
: E5 w" L: J# u8 o[ với tôi? ]* |) : a' z* u! F3 {
& B& [) p; O' d# K8 K; Q
[ Vâng, với ngài ]
. A2 D. v" u8 c
0 T4 [. G5 J1 X( F* s, b2 [[... umm ]
! k; G/ ]' n8 ~, j& x+ v% E) / ?. g  R6 D& z8 D6 ?
Rica gật đầu.
2 `- h' e. t3 }" J' C7 k) M1 z! R6 j* j9 v# b5 b# p9 `
Nhìn cô ấy, với đôi tay run rẩy, và hàm răng cô ấy đang nghiền chặt.5 {% f4 f- i. y) c

3 J" }+ U% X/ V& aĐó là phản ứng tương tựa với việc nhìn thấy máu của con Bò núi.' F& f5 T6 |$ g$ p1 I

3 d' }3 W9 U6 v/ ~' p, w! u
Nhưng khuôn mặt cô ấy, đang nhìn thẳng vào tôi.
. K1 W" h, S( {6 h4 r/ ^7 ' `) c# A/ o2 H+ |& R/ J2 Y
Với một ánh mắt kiên định.& }6 {/ g3 `0 ! [# |* S

' A, F) r& A1 B9 v- V  D' y[ Ta đã hiểu , và Nàng nên đi trước mặt ta ]
; B* ]: |# Z! X. d3 o; b' I# b0 ?2 x# z8 d5   r. ?
[ Trước mặt Kakeru- sama? ]
, |. U8 z9 I0 g# E
6 F/ q% A# t" n+ M, P[ Tốt nhất nên đứng bên hong ta, và cách ta vài bước, Nàng ở đây với ý chí của riêng mình và cùng ta đuổi theo Oros ]* ]+ d5 {  ^" H# P6 g* a% D
. L: S* a! S% t& P3 A( j
[ Un! ]
6 M' h3 r9 |" B
' B7 n2 e1 ~% s[ Không phải vậy rất nguy hiểm sao ]- _; Z. c9 w* c8 g2 M4 _  z*
. l# K! V1 G5 m0 F
Eleanor đang nói trong đầu tôi. Điều đó đúng, thật nguy hiểm khi để Rica đứng trước.  ( `# e) ]- A$ a4 O

7 K: {  ]& B" E0 wSuy nghĩ về điều đó, tôi nghĩ tốt nhất nên đi trước cô ấy và mở đường.
1 M; h7 ]: ]* G2 E9 Y. M* a; r, |- Y1 [- r9 D& f7 i6 G
Nhưng.
! c$ i8 H: , L& m9 k# l+ Q1 D: t# v  s% L7 y
[ Đừng Lo lắng ]
# L5 Y. . a( N0 h+ `

, ?; k1 Y0 G& v7 J2 g# tTôi có Eleanor và Hikari, và mỉm cười không sợ hãi.
. W- g' D5 ~, C: U  n
8 t% _( L1 Z5 B2 U' }- jNhững người lính rung rẫy.
) O1 k. i1 p1 C) C4 R' `/ t
4 s+ t8 h6 y6 f  [ Tôi chỉ cần loại bỏ tất cả bọn họ ]1
4 Y4 C; H1 a3 x9 S. m- U; W5 B' `
8 M; B2 f' y) R2 j# PĐúng thế, tôi chỉ cần tiêu diết tất cả bọn chúng.  `7 D; G2 u3 s5 E/ L2 {

% t9 `$ n9 Q/ Z/ I" L$ Z; PRica quyết tâm, Nơi mà Rica đi đến tôi chỉ cần tiêu diệt hết những tên cản đường.: b# m9 M5 z- e9 `9 D& s% w) a

3 J% m1 Y2 t- f- I% X4 a6 C0 NRica tiến một bước trước mặt tôi.
* m  b9 Y- Q$ l" z# j$ ?7 q! Q+ Y
, c( L3 O2 g# f  d: R& g2 h  F[ Nàng cứ di chuyển như bình thường, không cần phải lo bị dừng lại ]) H2 A+ R! l6 y

) {6 }/ x: u8 e. v7 s- T0 ?[ Vâng ]5 V( ], e: e5 n. J0 P: F( b5 @2 |3 f

" I1 b& m6 G$ q3 J9 ^; H  J$ xRica gật đầu chắc chắn. Không chút do dự trước mắt tôi , tôi có thể thấy em ấy thật sự rất tin tưởng tôi.$ D5 X7 ]( Z1 J

7 w' V  ?! f7 u% C' [Rica bắt đầu di chuyển, tôi theo sau cô ấy.
$ f; {2 L( {' O. g
  R% E  r+ A& j' v" u6 `
Tôi vung hai thanh kiếm và mở đường.
4 }) d! f# K6 ~# t. M9 o5 g( o# S4 Y7 ~- K" ^% h, N! t3 ^. J) L
Tôi tiêu diệt những người lính cản đường và mở đường thật nhanh.
3 s9 `( {) n- ?5 v0 P& M! p1 ?' J
' H8 x; B6 ?) |) ERica vẫn tiếp tục tiến lên. Cô tiếp tục tiến lên mà không hề dừng lại ngay cả trong một giây.  
! Z' }7 Z0 g- k" y
6 {! }/ ' D! [  `+ u6 G6 tSức kháng cự dần dần yếu đi.
) e( [3 a. g- {6 V0 , L
- C: u! `" K* |1 J- a$ v, X5 |. o[ Nữ hoàng.... ]
% @4 S6 g2 Y# J' K, q6 B
, Z# |9 L3 O( A* e: OĐó là vì Rica đi trước mặt tôi.! w, Q( E( N+ ?5 i, k
3 I7 y& D" g% `; F% q  B
Cô ấy đi theo ý mình muốn và thanh kiếm của tôi theo sau cô ấy.7 e6 W0 s4 y+ @$ h# y0 Y7 q' [( i

6 L+ S6 O- A% U" R/ F! }Tôi có thể hiệu tại sao họ lại do dự để tấn công." ~7 N% ~! r- m3 V9 r

2 p6 K, S! i" o' bCuộc kháng cự ngày càng giảm, và cuối cùng, hầu như không còn ai chống cự.
! _; y1 w; ?. ?$ k7 g
0 E: o0 M: U8 bRica duyên dáng, rời khỏi cung điện.
' n/ |/ f& I! Z- I4 }; X- P4 L

0 @+ ~5 D9 z* }8 R7 P8 DVà rồi, có rất nhiều binh lính đợi ở phía trước.
3 e5 o/ b2 L8 f0 J1 T8 r# `6 n
8 N' y: ]- N1 n* N/ F, i! B& eCó một sự chấn động trong đám lính.
6 ~$ {& i) g8 j+ D+ S
" B# p$ d- ]  D: I/ K) d/ w[L-Làm đi ]
* s( b, q1 B+ W+ D, X
: X! F2 Z/ M& W3 WOros quát lên, tôi nghĩ những tên lính sẽ không di chuyển, mà chắc tôi đã sai.
2 t" e% j5 ~' ~" @7 v: a4 }$ l5 ?5 J  a/ B
Tôi tiến về phía trước.: k: @0 B# y1 G% N
5 J9 c5 P+ z( z4 A# G; _- c
Giữ hai thanh quỷ kiếm, Tôi bao phủ cơ thể bằng ánh hào quang đen tối để hăm dọa.! H) o8 G/ M; x
  H: b1 K+ a* t
[ Nữ hoàng, Tôi cũng sẽ tiêu diệt hết đám binh lính tại đây ]
# _% u9 E5 I# L0 B5 ?# . u2 [5 . P
, u! B: n# w& c8 bVới một giọng điệu rõ ràng,  tôi nhấn mạnh từ " Cũng "
& V  S! k9 a. }3 g3 _8 a/ o
5 f  w! A" E2 p+ g9 L. F5 zRica rất thông minh, cô ấy sẽ hiểu ý định của tôi.4 y. z+ N2 p& t2 A+ (

; E0 Y/ a$ m  ~! J[ Vâng, hãy tiêu diệt tất cả những kẻ không chịu đầu hàng ]6 E: H: G: }* g" k# W; l+ ?( `5 Z# n


9 J; I) e# n% }, `) RCô ấy nói.+ I+ k/ A2 @  H. H8 M9 ]% ?- I

$ ]- B& _/ @3 [: }) a- L, S/ CTrong khoảng khắc đó,  những người lính bắt đầu đầu hàng.# f8 y& G2 O2 x0 p# t
8 a8 e8 M" M9 K* H$ @/ q  J
Sự khác biệt về sức mạnh là quá rõ ràng, và dĩ nhiên người nắm quyền lớn nhất vương quốc này không ai khác chính là Nữ Hoàng.7 G( v- I5 ?- m7 m+ _5 @

' i. _8 n' B5 D% o$ f( }& W% SNên đầu hàng , đó là điều dĩ nhiên.( m4 I, Q. O7 S! h
/ X3 m: f7 G6 E* }

- ~) H' k! E0 W
# w4 a) N2 A( N. $ C, }- UTôi cũng đã bắt giữ Sukuneris và Rarouka. Cái tên Rarouka, hắn ta đã cố chạy trốn cùng gia đình và những người hầu cận của mình khi tôi đến dinh thự của hắn, tôi đã đuổi theo và bắt giữ hắn ta.  o7 ]) `' E: P% c/ T# ]
% y  m( ?9 V4 l: T- @8 P" K- E
Trong khán phòng.
* Q+ Q0 O1 y( O5 u
  U  g4 E6 I7 m9 Z+ H; @Rica ngồi trên ngôi vị và nghe tôi báo cáo.
3 k) R6 c( C1 }# z( T% n
6 R' O1 F/ Q3 {, b* D$ W7 [  JKhác với trước, có những tên hộ vệ đứng trong căn phòng.1 ]% z5 w( c# L7 B
: Q' w- F. X5 F% D1 m  `: Q# u

[ Nàng sẽ làm gì tiếp? ]/ `' v( F. T7 t

; X+ H  M0 _2 k& i9 {. k: C[ Em cũng không rõ nữa, có lẽ em nên bắt đầu học ngay từ bây giờ ]
. ^3 U1 H. e' ~3 _3 f) ?4 A4 e# y) B. _( t2 R1 ]" Q1 z) c
[ Có lẽ, Nàng nên đến dinh thự của ta nếu muốn học, có Althea ở đó, nàng nên để cô ta dạy mình về các kiến thức hữu ích ]6/ D! ]" }9 L6 j& A
9 h' D  l. S; F+ V: B; a0 e
[ Đại hiền triết Althea.... liệu điều đó thật sự có thể ]
% @* V+ k- D1 ]2 [! a9 ]; p. y7 T, M, j7 s( f5 S
Đôi mắt của Rica lấp lánh. * U6 I: j! a: V6 k8 P
8 y$ N8 _8 x/ s5 k3 S& a6 t
[ Ta sẽ nói với cô ta sau ]/ ]/ l/ X. w. E1 k
1 ^& v9 C( r: ]! U
Nếu dùng nó là để đổi lấy Tinh lực của tôi thì chắc được, Tôi không thể làm gì Althea khi để cô ta hút quá nhiều, nhưng theo những gì tôi biết, Althea sẽ gặp rắc rối nếu như không có Tinh lực của tôi.
8 B7 L$ e! N' G6 J
/ {# |& s8 o) K  q- F6 j6 LCó lẽ điều đó giống như cô ta không được ăn món ngon, mà món dở thì không thể đáp ứng được bản thân cô ta vậy.8 r$ M9 D( u( C0 e: y3 q. H' G

' o: {( J2 a9 d' : f$ g8 k[ Thật sự.. thật sự , làm sao để Em hết biết ơn Kakeru-sama đây, Liệu có điều gì đó mà Em có thể làm cho ngài ? ]

' g1 I0 {2 v, B/ t6 U8 q: K% c% F& G. Q) {8 s# C5 a/ j
[ Có đấy ]+ ^7 j4 P* A, ^' Z+ g- D
8 V1 B, z. q7 ?" A+ x
[ Đó là gì, hãy nói đều mà ngài muốn ]' P" h( b+ i) o( X8 d

9 I5 D, H- w$ E, k Đôi mắt của Rica lấp lánh nhìn tôi.  
; T# E) q% V( U/ h
! X0 K! ]( s+ @$ e2 l2 STôi liếc nhìn những người lính xung quanh. ' I! y7 O" z4 L# J) A( B

2 A. j" p, ~+ y6 {! w  j1 GNgười thông minh như cô ấy, sẽ hiểu điều đó.! S% c/ L; r. |% E6 @# m" v

6 j" G1 z# q( h9 B+ i  y6 M* d[ Tất cả rời khỏi phòng ngay ]
5 O# A. B9 n  ~0 o( F% ) C
: S2 V' Z! T5 |1 ^8 GSau khi cô ấy ra lệnh, không giống như trước, tất cả người lính điều nghe theo lệnh của cô ấy.
1 e/ v0 A( r1 D; ]; z* ~3 i* V  c; {" B9 Z; ~: Z
[ Chúng ta đã ở một mình ] Cô ấy nói.
& ^: Q* z1 B" o2 T' m% c% m+ M. `% E* b9 I& g
Chỉ cần một chút, lo lắng.  & r. r3 r3 |8 s" M5 U) ]* ^, }! i0 e
8 E% _) w+ y7 D, X
[ Ngài cần gì ở em? ]
1 ^4 z% v# ?- ?) I( _+ `. b( Q# a& E3 E0 r8 e( e( h& Y
Người thông minh như cô ấy, cô ấy thậm chỉ có thể hiệu được lí do tại sao tôi muốn những tên hộ vệ rời khỏi.
  h7 q" |4 ]6 z6 ^, W0 r3 j
$ q6 ~: {2 z& F  @# m( K/ P
Trên hết , đôi mắt cô ấy tràn ngập Hy vọng., ?( g7 e; t$ f' j: o- T

) N( Y8 u* S" X7 Một người phụ nữ như thế, tôi muốn cô ấy nhiều hơn và nhiều hơn nữa.  
; H. w4 c, v9 ^# B2 b7 N0 B8 j% L1 W$ H$ @/ F: x
Đó là lí do tại sao tôi tuyên bố.
+ H! K  U  o9 u: ?8 z
0 C  e+ D% L3 F, `) s- {  f[ Ta muốn em ]3 F. G! Y& _" l4 v. l, O
# B5 _; h! l! J( f) D5 i; M
053: Sườn dốc của sự may mắn
$ `9 X8 ?+ Y+ L
: n+ C! |. p9 O' yTrên đỉnh giường, Rica đã ướt sủng và kiệt sức. 5 `4 `5 |% B$ i4 [$ H+ d9 L, n

4 v4 y7 Q3 Y+ Y4 K( ]Đây là lần đầu của cô ấy vì vậy tôi không muốn bạo lực quá, nhưng khi chúng tôi bắt đầu, tôi không thể kiềm chế được bản thân.9 |3 R# K" G5 P( L6 [

- }1 ^* N5 z4 W* p1 `2 rVà sau tất cả, tôi vẫn còn đang rất sung mãn , vì vậy tôi cầm Eleanor ( để Hikari ở lại ) và kiếm cái gì đó xả stress để xóa sạch tâm trí mình.
8 X4 f, z3 S1 k8 a2 W. }; ^  |3 D+ m0 p1 X5 b* ~2 g6 W8 y
[ Kakeru... em cảm ơn anh ]" b7 q' z4 M& {5 u
5 h6 Z0 B; T* |! j7 g3 z3 N4 l

Tôi nhìn Rica, đôi mắt chúng tôi bắt gặp nhau.
. a% ]) O" W4 ]6 R0 K' Z: o* b  q1 V; s+ D
Mặc dù cô ấy đã kiệt sức đến nổi không thể nhấc nổi dù chỉ một ngón tay,  cô ấy vẫn nhìn thẳng vào tôi và nói với tôi lòng biết ơn của cô ấy.
! & o: d% Z7 c* A
7 w( T( g# C! ~* O' l[ Um, anh cũng rất vui vì điều đó ]
' W9 P0 o$ 8 |; T# M# f7 @" N. [6 F; F+ f/ b1 w
Tôi nói đùa...
; B% o9 t' F( d  r% w  }0 L6 E% E2 I* p  j' {% F
[ Từ bây giờ Ta sẽ luôn ở bên em mỗi khi em gặp nguy hiểm và luôn bảo vệ em, vì vậy anh mong em hãy luôn biết ơn anh nhé ] ( W" I+ Q- r8 V! |% P

/ u* N/ x9 T2 ?) S2 f( H1 C' y) V[ Dạ...em rất vui vì điều đó......nè ~, Kakeru, kakeru có thích phụ nữ không ? ]( @" Y3 b' M* M7 E2 E

$ g! a% m- |" R3 D6 Y, p[ Tại sao em lại hỏi điều đó? ]( D& N9 w9 ?! h0 T( |# j6 V$ W, D) Y
# S. ?9 A' U/ G
Đương nhiên tôi không phải gay rồi. - _$ a/ V* [3 ]1 W9 H
2 S" u- D5 ?$ }8 B. F
[ uhmm....cho em xin lỗi nếu như điều em nói là sai, em đã nghe nói rằng, những người đàn ông vĩ nhân đều có sự thích thú với những khoái cảm của sắc dục, có phải vậy không ạ? ]
% [1 F0 R: R8 D" i+ Z+ d/ @3 d
% x9 t7 Y% R; _$ A# K$ Q
[...ahh, vậy ra ý nghĩa câu hỏi đó là vậy à, nếu chỉ trả lời cho câu hỏi đó thì đương nhiên Anh thích phụ nữ ]
. `, a7 g5 ! t+ k# p! u+ O
( r& S2 Y! J2 x; O& J% P[ Anh muốn có thêm nhiều phụ nữ không? ]; y: X% h* I% m  M+ H

4 C4 E; ?7 ?' D7 D1 k. T8 s[ Hãy để anh suy nghĩ ? ]
$ K/ W) n8 a6 V( R& m/ p' U% ~0 v" C  y% s9 E, J8 j$ k' O: Q
[ Nếu những người đó xinh đẹp và dịu dàng như Em, thì ta muốn càng nhiều càng tốt. Anh không cần những phụ nữ không hấp dẫn ]: O+ i1 J9 q% ^. ^. G* @
* r# l" }- q2 k
[ Nếu em tập hợp tất cả họ lại, liệu anh có hạnh phúc hông ? ] ) k- Q' l9 u2 r1 {3 S# e# G

4 n9 h" ^% x! a3 i[ Tập hợp ?? ]
9 m+ m; h& c7 {/ o) R2 |, H. B7 V% e! Y! F
[ Em nhớ về những tên thái giám ]
- M7 _+ w* d# R: C7 Q4 g8 J" e5 G% A$ I9 s! L( Z+ ?
Rica nâng cơ thể của cô ấy lên." n. i: B% P7 x; k3 B6 u) y) m. q, y$ f

7 T* d2 z, u9 tMắt của cô ấy vẫn hướng về tôi.) I! j( E1 b: W5 M) u" t! ?& R
( b! R7 u1 e+ d( K# K3 t
[ Em không cần họ ở trong cung điện, nhưng nếu để thu thập phụ nữ cho Kakeru-sama, em nghĩ những tên đó sẽ giúp ích được cho điều đó ]
8 P8 a  i) ^! I  f( U' x- ~

) C" d9 {0 a2 _' ~1 t[ Em thật sự nghĩ vậy à ? ]  m5 ~& ?+ h4 |- x
" O3 `1 Q- J$ C  G6 j- j) D$ s
[ Anh không thích sao ? ]4 }3 }& i6 D. _; R8 c
- w! z" y8 F( [
[ ....không phải vậy ]8 |& ?2 g4 a6 V$ p+ l6 u% p- W0 f: m. B* e
' h1 K# {& G9 p6 ~$ B9 r8 f
Tôi nhìn Rica và nở một nụ người ngọt ngào." Y  K8 A1 V$ b4 p  E' }

5 U# o$ W0 h1 H' w. Q[ Anh sẽ rất vui nếu em tìm kiếm phụ nữ cho anh ]
2 w' Y: y0 U: u+ g' U" d: ^( {' k! _+ d( Z3 G
[ Un~ ]
3 |/ |; s1 y3 N9 |: {( w' t7 r; r: J
Rica vui vẻ cười.
" t2 g* ?8 j% o/ }! ^: v3 }3 x  e) B  I* _
Ngây bây giờ, tôi nghĩ nên để cô ấy làm những điều mà mình thích, tôi nghĩ về điều đó.1 b. k" V0 {: m  L0 K& k
; i- k; C  W, |4 @
....Tôi thật sự nghĩ về điều đó.4 Z, t' s. p' i1 ?+ Q8 m

  |% e' s& ^8 Q' ~- {  ☆ ; Y! Y  M. p, Y/ T

& e4 I5 W$ g3 L9 `Sau khi kết thúc sự kiện ở Calamba, tôi quay trở lại của hàng xổ số sau một thời gian dài.
0 z1 n6 {$ p8 R$ W
[ Okaa-san! * Gyu * ]
, W& r3 o# Z6 Y; O1 N( {0 V6 I* x% p) M: F
Ngay khi tôi vừa đến đó, Hikari đã ôm chằm lấy Eleanor.8 v9 y! H7 W' o( l
! l. R! U8 J0 y3 x* n& n, Y6 y
Như thể con bé đang chờ đợi chuyện này. Đương nhiên, đây là nơi duy nhất mà Eleanor có thể trở về dạng người. Vì vậy tôi hiểu cảm xúc của Hikari như thế nào.
$ [0 I+ o8 _0 y9 s+ p+ N* a
) x  ]5 e" ! xHikari ôm mẹ mình trong hạnh phúc, và Eleanor thì tỏa ra bối rối nhưng có vẻ như cô ấy không ghét nó.
7 _& q! F" d3 A+ D/ {
/ v  x& r3 z+ q+ P: B4 r- }Mặc dù vậy, thật thú vị khi nhìn hai người giống nhau như vậy.
" f: x# }- U! @& E2 i2 z5 a% q6 L) m7 M/ {
Có một vì khách đến trước tôi.
! |  a/ |5 ?; R* x
$ s( x4 f2 ~3 ]+ t* `( z+ kĐó là người đàn ông có thể kiếm nhiều vé sổ xố nhất tôi từng biết.2 I0 L: x  ]+ C  3 p+ f+ R2 T/ w

8 X$ N$ H6 W2 `4 ~+ M5 X" M6 h; _5 D# {* Z[ Ohh, chúng ta lại gặp nhau, ー ー này, không phải số người ngày càng tăng sao ? ]
% @% ^  S7 f5 b" v0 g% l7 t. P0 y% e  J1 P
Người đàn ông chỉ vào Eleanor và Hikari.  Nếu như không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ anh ta sẽ nghĩ có thêm 1 Eleanor.
" u1 x. m; G$ C: p/ K$ t' h+ b" a1 R/ H/ Q( p- [
[ Un, Có nhiều chuyện đã xảy ra ]) g9 L! z; g7 V2 n
8 S, K; z" U, t7 R  t& N" }
Nó hơi khó lí giải, vậy nên tôi trả lời cho có.
+ O2 g! k+ x0 ( v! U; R5 e) b4 O8 P& e$ i6 h
[ Là vậy sao, un, có nhiều chuyện xảy ra huh ? ]
4 u0 e  a: c" }: W/ u3 o8 d: Y6 n  X: f3 {6 c5 r; W5 H# M( i4 U
Người đàn ông cười toét lên.
0 R) d+ y: J0 I# s# E$ z& V
% l2 f0 G  ]$ |* y: h$ h; e* ECó lẽ, cũng đã có chuyện gì xảy ra với anh ta.; l- b$ f7 }# / K& V9 M

: k, ; R7 F# U- K# V3 v/ z[ Hơn thế nữa,  tôi sẽ cố quay thêm một lần nữa trong ngày hôm nay ]5 O5 w& k" `! R, [7 i* [# q/ M" G
, D: J3 d# V* T9 D& g8 P/ T2 w1 j
[ Vậy à ]! d5 j5 X0 t1 M) ~
0 h! {- y* a- A6 T1 N' g
[ Đây là lần đầu tiên ]2 L! b2 `: d# h2 h5 }3 I9 Y5 c' l/ z
- z6 h. P8 J' x( M  e) O5 m
[ Có 10 sấp vé xếp chồng lên nhau ]
: B9 A5 A4 M! y/ a" 6 P  . u+ s, R! V1 g) P# g' k5 ]
[ UOOOOOOOOOO !! ]
1 ^! Y- n6 B1 U8 [. x4 K% G6 R5 u
Anh ta bắt đầu quay.0 o" G9 f+ J" I" e
2 b3 u8 s8 l0 {: X* ?

Các quả bóng rơi ra liên tục. và có hai màu khác nhau ngoại trừ mấy quả bóng sịt.* l0 @  d9 P) }& t

2 c- O5 [' ]0 a. a, Chuông tay reo.  Y6 P$ M) [  G

+ h; Y" N- w& s" L* c: I[ Xin chúc mừng, Đó là một Khối phòng và một bộ dụng cụ nhà bếp ]% G3 `' M1 M: Z& n$ e0 g, m# |% R

5 |! F, M+ }8 M& M; J0 q2 oOhh, một bộ dụng cụ nhà bếp à, tôi không biết nó có tính năng gì, nhưng tôi cũng muốn một bộ.! c) p" b* k' ~; j& o. R" X7 A- j

2 Z+ ^3 Q& R  ?% |5 XThật là ranh tị mà ー ー tôi nghĩ thế,  Nhưng biểu hiện trên khuôn mặt anh ta khá phức tạp.) c, f: @# Z6 X, W- W1 _4 w0 i0 l

; V& u: ]1 h9 q3 T. }! O; B) g[ Có chuyện gì ah ? ]
3 V- a( D8 A7 ) o) v5 N3 j5 w: b% m) H  `! |
[ Tôi vẫn chưa có ngôi nhà phép thuật ]
! W  c; g, s% u+ R' Q% I/ g
& 3 : ^8 w3 b5 u. U/ @+ v[ ー ー ah, tôi hiểu, chúng chả có tác dụng gì khi chỉ có mỗi đồ nội thất ]: x; h0 Z) d1 R, M

% Z; Z1 `8 O" m/ j[ Đúng thế ]& s  x: C/ e% b# ]- i% x

/ Y3 [. d+ {3 a9 kTôi nhìn nhân viên. Cô mỉm cười với tôi.
. ^' _$ j2 ^2 y, i" ]" l; o, J  i

0 U6 n) y" c5 N/ eSuy nghĩ về điều đó cẩn thận, đó đúng là sự thật, Hikari đã quay ra nó ngay lần đầu tiên, nhưng nó cũng chả có tác dụng gì nếu chỉ có các đồ vật mà không có " Magic cottage ".
8 q# [! G8 D% f, |* v
2 T; j; h- k5 P, Q2 ~5 y- zAnh ta hình như bắt đầu chán nản, ー ー nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. 9 H+ |4 f. R& q" a/ u. C2 I) F8 W) R

- T. H2 o: m9 Z$ {, p[ Chả sao cả, vẫn còn nhiều lắm ]
% N& z( ]1 B" H! ?/ l3 ^) l( o$ q% K8 C
, t. Z! R3 T( X+ m! R# vAnh ta nói thế và lôi ra một sấp vé số mới. ! r3 }: P7 V( [, _
( y: Z* v" R; t+ R' ]& i4 N
Anh ta đưa nó cho cô nhân viên.
2 }# P- G! ]0 b7 K
: m. h4 j0 G& b/ L[ Tất cả có 50 tấm ]$ o, W5 b. @! j5 w4 s; D8 f' H

5 Y* I6 y9 l& F( {Đúng là kinh thiệt, mỗi lần số vé lại tăng thêm.* Q4 U, R$ I  s# T7 v- R( O! q; T

( y$ 2 w. z$ v! M. _# |* ALàm thế nào mà anh ta có thể thu thập được ngần ấy vé chứ.
# }7 a7 O1 p  Q
1 ], O# q" L- J& ?/ N6 m8 W) MChắc tôi nên hỏi thử anh ta.
8 P1 m" k( 6 w
! I0 p4 P. y, f3 q2 vAnh ta đã quay rất nhiều." K+ l& }9 w' L2 _, i6 |; R


8 v7 e: K3 I* |Hầu hết đều là bóng ma thuật ( đen) và bóng ma thuật (trắng ).
$ [, h$ ?1 e( Z8 G
8 R9 W7 q; _1 V5 E3 |Và sau 30 lần quay, một bóng lạ xuất hiện.( J! ~1 c, j5 q  |

7 {, m' v6 K. y$ K/ x# r* S. v[ Xin chúc mừng , đây là giải ba, đó là một kho chứa kích thước ]
" B, P  K  q& `) i+ o2 ^6 c6 Z: ^% T- D5 s# v* ]/ M
[ UOOOO! ]4 V% V+ ?1 U7 l  k7 V6 ]3 V
$ C- G8 N4 c) s1 c. w% A/ V
Các nhân viên đã đưa cho anh ta chìa khóa với lông.
1 _; |" w- _" P( u
( T# t! t  C) z2 ^) o8 O; J[ Đây là một món đồ có khả năng kết nối với một nhà kho nằm ở chiều không gian khác và Qúy khách có thể sử dụng bất kì lúc nào và ở đâu. Căn phòng có kích thước bằng 6 tấm thảm tatami ]
2 a2 z# N0 ^0 b2 }/ o
7 b# y6 k* V, w( v  n+ x[ Đúng là thật tuyệt, thật tuyệt. Tôi có thể sử dụng nó với nhiều mục đích ]( `6 f3 g% E0 u$ S) e" Z6 `; P7 V' Y

6 F: h/ Q# P; S% B% W  xAnh ta đang khá là vui mừng, tôi có thể hiểu cảm giác đó. Bạn sẽ cảm thấy khi bạn chiến thắng  cái gì đó.
& v6 A$ O4 L5 @6 ~4 P4 k8 I6 E( t
[ Yosh, tôi sẽ tiếp tục quay. Tôi có cảm giác hôm nay là ngày Lucky day của mình ]

6 o' v2 q: i* J$ _2 J3 C3 c' |" L+ @0 c4 W" H9 F7 z4 Z$ N! t
Với tinh thần như thế , anh ta tiếp tục.  {; r1 G! Q7 x1 k5 x; ^+ ^
2 n( N! u% @# B: K: i% {5 J/ ]
Tôi hiểu mà ," tôi nghĩ rằng tôi sẽ làm được '', nhưng điều đó lại chả xảy ra.
2 |/ U0 @5 h* L* `
% C* s* l% k' l7 C  R! h Hầu hết những lần sau, anh ta chỉ cảm thấy như thế ー ー. & O1 R6 U% g1 W% S
2 n0 y# E3 s& Y6 u. s% |
* GaranGaran *.  
8 B  b  V5 i1 o. J' x) g+ n( S" w% b' |6 Q. V
[ Xin chúc mừng ]5 J2 X% [' h& y& j* d
4 F* f: P# c7 }# _" v
[ Không đời nào ]5 T7 j/ I( v, w) f- Q1 d2 {0 @

. `" v/ ?2 c2 AChuông tay reo, tôi đã rất ngạc nhiên.' m) M5 V3 h' S
5 ^8 b0 V, q/ X' k( $ b2 Q
Nhưng....
+ @9 U& U9 D! A& T% ^# D/ C; j( x9 E+ A' Q
[ Này, nó chả phải giống cái trước sao ]
/ k# V3 m* S: d" ]* r2 ]7 g5 {8 Y. ~+ X- w% B! w8 F
Anh ta nhìn vào nhân viên với ánh mắt kì lạ. Các nhân viên cũng cảm thấy thế.
4 `% M/ l/ j: z
  F4 N5 C! h  I7 ]; f" B9 ]. M[ V-Vâng, đây là giải ba, một kho chứa kích thước ]

! e; r9 q' c* `( W5 o1 y
  j/ L& u5 q9 t  X, OAnh ta quay trúng những hai lần.  Như thể để đạp vào mặt của anh ta.4 b6 @4 d$ w9 y, l' O# x

+ c  U3 z' Y5 x3 Y* w...Có thể sao, nhận một phần thưởng tận 2 lần.
0 S5 P; ?0 n* S7 i& c
5 {& x! a0 V5 c+ [[ Tất nhiên, tôi sẽ có 2 phòng chứa chứ ?]
1 D8 j3 K: B( D( v8 m
+ W8 m5 X) Q5 l/ `" [2 j* F[ Tôi xin lỗi,  nhà kho đã liên kết với người nhận, một người chỉ sở hửu một phòng chứa]
: |! L$ g# p3 S& v1 b+ F9 Q" h4 I' P# [2 S$ X5 k$ }% ^
[...wtf, vậy cũng như không ]
8 u- o) ^% {7 B  ]+ X* r1 J# k) E, L1 J1 c; p/ b) Q9 W
[ Tôi thật sự xin lỗi ]
8 M% v; z1 g' i* Q# X4 u2 D2 4 J1 a9 ]$ b% ]# R- V5 O" c( ?
[ Chết tiệt ]- {# j1 g- H, b; s- o! H3 [
& T. b' u4 h7 I+ C$ ]9 ^1 F3 F/ I6 S0 F4 m
Anh ta đang thất vọng, đúng là khá buồn khi trúng 1 giải 2 lần mà cũng như có 1 lần.
! C/ e- e" t) D; @( e7 X% q8 u) H$ p  ?, g7 r+ ^$ q& j: D: u8 F-
Suy nghĩ về điều đó, ngay cả khi đó là lỗi game, nhận mấy quá bóng đen vẫn tốt hơn.2 ?% P. R( ]! G2 Y
/ x# N% A! E4 o" B
Anh ta tiếp tục quay vài lần nửa, nhưng cũng chỉ có những quả bóng ma thuật xuất hiện.

( L7 A6 b. M: _- J$ e
" u# x* L$ b4 }1 n: d( ?) J[ Chết tiệt, vậy mà mình nghĩ đây là ngày may mắn chứ ]; P# B+ D1 j, }( r! K8 X$ w
( v" s! o( M& N& ]
Người đàn ông thì thầm và rời khỏi Cửa hàng.
% `: M2 _. h' V6 {
& _" Y2 ]$ d3 x5 I1 H. {Tôi có cảm giác đó,.. liệu có được không ta.
3 c  m) i$ d& b. h6 Y7 Y: C" v9 r" A% W0 B
...nhưng, tôi thật sự có cảm giác tôi cũng sẽ nhận được cái đó.. i" @/ k  m' c5 h7 `
/ w/ ~( C" ^. h: T% k4 X4 T: V
[ Otou-san, con có thể quay được không ạ ? ]
+ @* T# N8 j' _
, S( ]: j$ ^# JTrong khi ôm Eleanor, Hikari đi đến chổ tôi trong khi vẫn ôm mẹ mình và hỏi tôi.
4 S! d& l/ k' p; ]  b. d( b5 D4 j3 x* X% L9 z% t8 S" G. q
[ Dĩ nhiên được chứ, ta muốn hai mẹ con cùng quay với nhau nhé? ]
* [* W5 ^8 ^, H, N7 ?- A8 X* b" C6 O, j$ z! N# m  k8 s
[ Cùng với nhau? ]
/ [# I, R, Z1 R' F
! ?( Y' Q3 s( s2 f  v5 i[ Nè, đây của Hikari, đây là của Eleanor ]5 H' v8 y8 m  J& R" |# }

; x2 B8 J+ h0 R. X6 P: wTôi chỉ có mỗi 20 tấm vé. Tôi chỉ vào máy quay xổ số.! y; u8 u9 R; I  F+ d


# n( @+ e. e3 a[ Un ] Hikari gật đầu và cười thật tươi.: }' e) J$ U/ z. Y! i

& J  Y: l. o8 r2 @Eleanor và Hikari lại chổ máy quay.9 @/ Q6 H& f+ H# k
; K2 H; r  u7 b5 j) ?
Cùng nhau, họ đặt tay lên máy.
# K! q! ?3 A3 l8 F+ V. g4 d! p: E# ) i6 C0 h, B1 y4 F
[Eleanor-san có 11 lần quay, và chúc may mắn ]" n( |( c8 x9 |, z* m  Z+ U

! v% g2 C- T8 m7 c9 F" [【 May mắn được chia sẽ cho Demon Sword Eleanor. Thời gian còn lại: 29 giây  】
, s4 y; f0 z: U+ n[ Rồi đã sẳn sàng , quẩy đi nào ]
% X+ L* J9 y9 + M' O8 W
8 O! ]7 N+ n9 x! dTôi khoanh tay lại. Và Hikari đã quay trúng nhiều thứ thú vị , Eleanor thì quay với một khuôn mặt phức tạp.$ d$ _7 E+ D- k$ W. ?* X1 M7 p+ ^
1 N# S/ b& _) p7 x8 J+ j5 R7 Y
[ Chúc mừng , giải thưởng nhận được là một bộ dụng cụ nhà bếp ]
( f' % I  b! ^3 b
- w, R: ]! e) j- _. h4 S5 V[ Ya~y ]
2 B# X0 ]% l0 R; @5 X5 Y# q7 X( s, V+ J* K, @
Hikari đã thắng được bộ dụng cụ nhà bếp.
/ O! T, }& _. [) y
7 C( C" G6 |7 T[ Xin chúc mừng , đó là giải ba, một phòng chứa kích thước ]: F& i& w: r1 H' O' D. m

! ^' E1 n8 U! }  V4 G
Sau khi Eleanor quay 11 lần, cô ấy đã giành được giải ba.4 Y4 S' t) o5 S) v; m
2 f  N6 |% d- W0 z. A, B. v
[Otou-san, có tệ quá không ? ]
" P  g' C) l- ^) G8 j6 @5 p) V$ G. Q8 x9 Z; O# j
Khi nhìn tôi có một khuôn mặt phức tạp, Con bé hỏi điều đó.. C# V2 `$ `- Q  G

3 ~' G' x7 Q3 H+ y' e, R[ Không, không có vấn đề gì cả, vậy là tốt lắm rồi. ]
: {: Y: v3 ^/ i) w7 o) g* j. ]1 W
% V: N3 p& q5 }+ k[ Có thật không ạ ]
% X1 - T' v, G' T7 I
& 3 u+ L# v% h[ Um, Đúng như mong đợi từ Eleanor và Hikari ], v5 c8 z: L/ I8 h. N0 A- s

4 G. q, a* l, Z& @9 R/ L3 k[ Un! ]( P9 w6 g7 q1 B0 w
' i8 M8 [: f2 g* T0 b5 @2 ~
[ H-Hey ]# n$ }' L) Y# R/ i- B; w
& q: P" o% X+ G* @
Hikari tiếp tục ôm chằm lấy Eleanor, mặc dù cô ấy cảm thấy phiền phức, nhưng cô ấy vẫn biểu hiện khuôn mặt trông không ghét chúng.3 D- ]3 U& Q: L6 l9 p
' K" Q) W" h' B4 u0 r! D
Không có vấn đề gì cả.* ^4 U, r! b: }( " d' W0 Q. J* ]
7 M# L! ]6 T' N4 x' z! p* v
Cả phòng chứa và bộ dụng cụ đều đã có.# r- s  v" R& U2 b# d7 |8 Q


' G! b' e3 z+ [4 pMọi chuyện thật tốt đẹp.2 f) v' m0 A+ Z7 j
: ]9 h9 v) L: A2 d$ I0 S' B8 n% A% a
054: Bright Golden Treat
- F# R. W) A2 `' p5 G* l6 y# X, R  e; m* l/ H
[ Em không thể chịu được nữa..... ]
, d4 |% w4 r: ?6 a" }6 a/ |1 ~2 ]) F" s% m5 z8 {
Bên trong dinh thự, tôi đang  * Mofu Mofu * - Miu, người đang chữa lành vết thương trong trái tim tôi.3 L* ^4 @4 F2 Z6 Y

# P: E6 B+ * Y8 G! P, }Ở gần đó, Althea đã tháo mũ trùm đầu ra, và đang thư giản với vẻ ngoài tuyệt sắc của mình.7 }/ C; M' ^/ Y8 h0 H

9 Y! U( @* @) g& C( F2 p6 lĐúng vậy, tôi đã thách thức chuyện đó và nghĩ rằng tôi có thể làm được trong ngày hôm nay, nhưng cuối cùng, toàn bộ ham muốn của tôi đã bị lấy đi và cậu bé của tôi cũng chả có phản ứng.& _5 W) F8 h) ^" |) F' [" ^' S/ i
. G$ q; k1 z& R8 U$ G( @
[ Otou-san ngốc ]2 {7 T) F$ h& m  Q2 J/ q+ i* c; }
) `9 M# l$ ~. U+ ^9 f- D
Hikari đến bên cạnh và vỗ nhẹ vào đầu tôi.
9 m4 }* f1 V# r2 Q3 C/ c+ I( M4 m. @* e4 |/ M! `8 }6 {
Tôi rất cảm ơn những ngón tay bé nhỏ của con bé.
: B$ z! c/ p5 q4 r& Z7 ]" V
+ b+ L8 A' U4 I% f" K8 G+ ?[ Thật tuyệt khi em có thể giúp anh ]

' y3 o( K- O4 N0 ?0 c6 f5 t! ~* N5 w/ e1 C9 f
Miu nói cảm thấy không tốt về chuyện đó. 7 P) S0 I) M5 T! B! R
+ ]4 F6 L$ ^0 Y7 l
[ Em không cần lo lắng chuyện đó, Miu để anh * MofuMofu * như thế này đã là đủ rồi ]4 z1 i/ D* u7 v/ x( j3 _- d! H

& i; L* C' l" {[ Vâng ạ]
% b/ q' c% }7 ]9 Z, J. s! a* ^& r5 }3 @0 X8 l! {* N
[ Moyfu ~ ]1 Q- g4 x( t1 u' r  [; w

; j  f- Y0 c  n) o/ M[ Kakeru-san, có khách đến thăm ]
  z6 r9 S& [) ]: t4 Y8 v2 L
9 E) e! K& s2 c, P' UMa hầu nữ Tanya xuất hiện từ trong trần nhà, và cho tôi biết điều đó.
& f' O' n# g. f9 U2 Q
8 T1 J  q- p1 o& ZGần đây, cô ấy trở lại làm việc trong lâu đài.# R1 F* a& y1 D. C

" [+ O% R: x+ W, ^  W' ^2 W% m; @Không giống như trước, có vẻ như cô ấy có thể đi lại khắp dinh thự một cách tự do.+ y3 z; l; X# X' i. ^( t*
- r+ v& k6 y1 G8 U& v# j7 R4 N, _2 W
Và cô ấy có nhiệm vụ canh giữ Dinh thự , hoặc giúp đỡ Miu.
" r4 R5 f# `) - T" b/ x1 l3 y) Y9 S5 M4 h
Lúc mới gặp lần đầu, Miu đã rất hoảng sợ, nhưng sau đó mọi chuyện đã tốt đẹp hơn.+ L9 f4 b3 ^7 h4 ~  |1 C


' V6 F& L7 i; P$ F. {' N1 R0 {[ Có Khách đến thăm huh, đó là ai? ]
; n3 P: g4 N- B' t1 O- e  [
& P1 F+ Y( S, u: |# a[ Uhmm, hình như ông ta có tên là Samaras ]
4 e, t/ F* u  X2 G1 A
7 I( l$ B. c8 u: H7 `; m2 S[ Samaras-san huh ]
! _9 m$ r- q: ]2 ~  F
* L& Y2 W6 c9 M; A) x[ Uhmm, Chủ nhân ơi, để em đi.. ]* K3 V3 p2 E4 d; F

' n7 J5 @" H  J/ M( FMiu đang cố gắng đi làm công việc Nữ Hầu của mình , nhưng tôi ngăn cô ấy.$ e  U; k9 A0 E
7 ?; c9 {6 C' O& z' `# h' O
[ Không, Miu phải để anh * MofuMofu * như thế này ]
5 S2 c! H' L& f
4 Q8 y6 C1 i" a& |[ Eh! N-Nhưng chúng ta đang có khách ]$ N( D% v$ a6 _' |' k" O

7 v& r4 P2 Y! u) ]& `4 J' H8 k[Tanya, Nana và Io vẫn đang ở trong Dinh thự chứ ? ]4 l5 ^/ s2 + d2 x$ M6 z4 f( M
2 w; T0 H6 R4 X9
[ Vâng, Nana-san đang luyện kiếm, và Io-san đang đọc sách Grimoires ]
" ]# Y' c; [& Y! s1 R' m
& y9 t" v$ P  G, F3 k# G6 PHai người họ đã bắt đầu chuyển về đây ở, có vẻ hiện tại hai em ấy đều đang ở nhà.0 w( ^' b  b- s% j+ w

3 U: W' l' {8 ) }: `' F
[ Hãy gọi 1 trong 2 người họ, ra đón tiếp ông ta thay anh ]7 B3 U9 D: }% Q  B3 j  l

4 V" N2 ^( x9 S( f& J" v[ Vâng, đã rõ ]
; @% o; o% s, T3 m. u" t' U1 ?) F* R+ a3 O! h5 D9 ?
[ Chờ đã ]: G- W* x* i* D
" c# h% I+ O; J! T/ g) |( c  n
Althea dừng Tanya lại.1/ d5 p- E  a6 R( k6 Z/ U$ t
- z2 V0 X1 s0 J7 U4 v
[ Có chuyện gì ạ ]5 S8 }0 v) S2 b4 s2 A* N& w
! d' _/ r# Q/ o; b
[ Io là cô gái phép thuật đúng không ? hãy để cô gái ấy làm việc đó. Nói Kakeru hôm nay cảm thấy không được khỏe. ]
  g& u+ 2 ]  U/ @/ r  i& h3 S
% o2 T% o9 u* g- T. U [ Haa ~ ......  ]
8 p: h4 O  K; J1 p
7 r0 ( O5 a3 L$ ^' l) [Tanya nhìn tôi, tôi gật đầu.
  v7 {' - N- J' C# r9 R$ H) [, @) Y" e7 u
Đúng là tôi cảm thấy không được khỏe thiệt, Có vẽ như chuyện hồi nãy đã ảnh hưởng đến tinh thần của tôi .
+ F9 a) q$ m+ }$ ]" D, n0 X2 Z) f2 j" k" Z; o; z
Khi Tanya đi khỏi, tôi hỏi Althea.
, W6 v% l5 _4 v0 j3 D1 Z0 D0 C! i8 g( g
[ Tại sao cô lại yêu cầu như thế? ]
( }4 I1 I6 H' V7 y4 s$ a+ @8 m9 Y. `" l# t3 k4 `

[ Bởi vì đã đến lúc sự kiện ở vương quốc Calamba được lan truyền. ]
; a- f6 v' I0 p$ O% C. e) j% @, c9 J3 n. S- M% k6 D
[ Calamba ?? tại sao?? ]
) B7 U0 |( y, t7 Z% a( M/ w) ~/ s6 g' p! U% o) N
[ Anh sẽ sớm biết thôi ]/ @, }+ A$ j( F! u
) U) w# o6 Y0 ?! p
Và sau đó, Althea không nói gì thêm.
+ A0 j4 k! x" C7 F7 ^( M  c
/ D- ^! Q. U  FNgay lập lức, Cô ấy trở lại trạng thái thư giản. Tôi nhìn chằm chằm vào đó.0 j/ O1 n/ g* v5 w+ u
/ ?3 J- B( P1 W
Chết tiệt... cô ta thật sự rất xinh đẹp, và thông minh.
( `; W$ ^' T  g3 j0 N4 u6 J/ i3 m, f
Và tôi thật sự muốn Sex với cô ấy.# ~, O/ U4 Y7 n, m$ S8 ]) x
  E: T2 l& b+ O, Q5 E7 q# d9 r2 L$ j
Tôi muốn làm điều đó. ~~
; v# I$ ~# b! E4 X( d3 q
4 f1 G2 ?# }( o5 v, mNhưng tôi vẫn không thể làm được, Nó có cảm giác như cơ thể tôi không thể theo kịp dục vọng của bản thân.- a' {2 s& E6 i
* l% k8 l3 h( l- G* k) }6 Y$ P
Mặc dù vậy, Althea sẽ trở lại già khụ nếu như tôi không cho cô ấy Tinh lực, thiệt là nản gê mà.; q* s) Y$ J3 q

+ W' S3 b) J8 W( [* j* C) ' a0 ^....Đúng là vô cùng nản.
. p; O( R- |% _
$ Z) j0 L& g6 b6 H% d
[ Chủ nhân ]: k2 * M% ~5 }8 I3 v% p$ v

3 b% N7 ( Q5 c8 v# p. M* pĐó là lí do tại sao tôi  * MofuMofu * Miu.: p$ L  W& [: q

* d6 ^: f' y5 f0 y) qĐể lấy lại ham muốn tôi sẽ  * MofuMofu * Miu triệt để.2 x" S/ j: N% 8 F, S9 m9 v, s9 y+ Y
  w! ^) |5 |1 z( A; u# l8 F" ^
Một lúc sau, Io bước vào phòng.
2 R( P9 e( G5 d3 [& E8 ]3 G4 o5 R5 z" a- @+ s0 f. H, }8 k) X' F
[ Kakeru-san, Samaras-san đã về ]( x; h  f6 U4 s
2 a( A8 o2 N: |3 r5 J
[ Anh hiểu, mà, ông ta đến đây có gì không ? ]4 u9 2 V* k0 T3 G( j

2 }8 c( n6 `2 I! d% V8 d5 V[ Có chuyện gì đặt biệt ko ]
; I7 a9 }$ @) v" f6 [+ k
; Q! B0 W% y/ p8 n/ @) y: TAlthea ngắt lời.
# j) i; q+ Z+ _, L" T! k7 6 [[ Vâng cũng không hẳn]
1 u) y# R) q6 h6 B% s, t* B
( u9 {- p  J' q' n[ Eh? ]
. C: X) F0 a0 d6 b  G0 u8 ~
  ]) k6 Q. R0 J$ o/ ^3 ZTôi ngạc nhiên nhìn Io' k5 {; v/ v& G7 K2 C$ P2 N3 k# {

) [* R9 p. T( U" o2 n[ Samaras-san nói gì ? ]' P; {) g8 G7 G


6 y8 z- U( k' Q5 b% |[ Un, vì một lí do nào đó, ông ta mang rất nhiều quà đến tặng cho Kakeru-san. Hiện tại em để chúng trong phòng khách ]3 B6 v! N  ?; z+ `+ _' W: r+ Y
+ k$ i/ c4 t; b) W
[ Quà ? ]
1 v2 }) @$ . F$ @
6 M# H7 m0 G4 T# s; v: v2 V# a[ Có một món mà em rất thích ]4 Z* u# H4 A( k; l9 Y  X1 N* k

2 _' a/ R" T# gIo nói và cho tôi thấy viên ngọc sáng lấp lánh trong bàn tay.+ S9 T# Q! Z. c
, V  w3 X$ C) p' [
[ Ông ta tặng nó huh ]
) L7 A7 R* @2 b1 ^& ?
) A1 T% v3 G. o/ G2 Q: E) P- , v[ E〜to, Ông ấy nói : đó là sự kính trọng với Goshaku-sama ] + M* O. J  T: |, c" C4 P2 l

5 }7 s9 B+ u% e+ U1 }1 W5 h[ Goshaku-sama? ]
( z4 V) j7 `* W3 a+ s
3 X0 f% V" a+ V[ em nghĩ sẽ tốt hơn nếu anh gặp trực tiếp Samaras-san ]; v0 n( J; D# W: m4 l2 ~' }: P

% g1 `+ b+ |, ]" U% p! r[ Không cần vội, anh cũng thường gặp ông ta mà ]
, I1 [# l# ~. N/ @& A
" l+ Q1 |7 k7 Y# h  x, e& Y2 b- FMà rốt cuộc có chuyện gì vậy ta,
) {, d8 S4 z2 ^
4 z' r4 {2 U- _3 QKhi tôi vẫn nghĩ về nó, Tanya lại xuất hiện từ trần nhà một lần nửa.
* X  G& A7 w% `! j1 k* L

/ t9 F% Y! A6 x [ Kakeru-san , lần này có một người tên Andreu-san muốn gặp ]0 W: s$ y, V8 {- G. ~) [7 Z( {6 ~/ D
& T& M( k- T. C
[ Lần này tới  Andreu-san à ]
% z4 l2 m+ P& s% d  7 ]7 B
3 ^; X5 z8 d" b& L* w& X3 Q[ Vâng ]/ g- d8 ^4 q7 v, k- h
  x8 K2 B  g& U) n0 e7 E9 }+ m/ P
Tôi nhìn vào Althea, Cô mỉm cười ngọt ngào và nhìn vào Io: E1 N! Y$ P/ G! Y# l
7 [$ o8 e& R" |% y, e/ ?
''Lần này cũng vậy'', chắc cô ấy nghĩ thế.
; x- E- p# U- W3 O1 y2 z2 i' z  w/ Q% N- u8 F5 U/ v% s# E
Io rời khỏi và một lúc sau lại quay lại.! P9 t! z, A, {) i' `# K2 _
) @; A0 ^$ D* Q4 |8 @
Cô ấy có một khuôn mặt bối rối.
1 I# E/ u& V! W5 b. {) @# u7 j+ a+ Z* A, d. b* z( q2 V
[ Kakeru-san ..... ]
) s. D8 q! }* n; ]8 c: y' _/ Y3 a6 n1 j6 r& c
Cô ấy nói, và đưa tay ra.  
; K' z- Z' N8 l6 v$ F6 [: L  b; `% Z3 W4 e* p. l! H  ]
Lần này là một quyền trượng, một quyền trượng ma thuật có đính viên ngọc to đùng trên đó.
% d+ t2 B# m0 X
4 d' }, E+ X9 K9 e' [ Em cũng được nhận à ]

7 ]! Z0 B& |! L% h: + W2 E5 D' F2 R7 U& K
[ Vâng, cái này còn đắt hơn cái hồi nãy, em nên làm gì đây ]; N. @- u7 X5 c! n) q( j9 z
' }, B) Q# C0 P. m. u
[ Còn những thứ khác ]
, j0 ?$ V8 f/ j) Z" q: h' t
* }6 n3 J5 h3 G  T[ Anh ta rời đi và để những món quà khác ở phòng khách ]
: ?* v0 p( L& & y
6 m) R' l. f# Q+ n! zTôi nhìn qua Althea.  0 j! D+ r* m7 B. z9 Q

# v. H7 A8 K( x; A5 r1 J  ~[ Anh ta có nói : ''đó là sự kính trọng với Goshaku-sama'' một lần nữa không ]: B+ d! f6 z  g

- I% W) Y7 {) X8 n% i. _[ Vâng, anh ta cũng nói thế ]( ~: I# {; x8 r) b8 X; m$ i+ e& C: q

$ {: z/ ]2 m3 {. I[ Uhm,  như dự đoán ]' h: e9 o8 A2 c9 B+ D4 i" ]. R

% [. u9 m% J: n' B0 }[ Điều gì đang xảy ra vậy nè? ]
1 o5 p5 n9 C: P( Y( l' Y9 b
1 m+ x* ], B- K9 Q0 Y7 @2 Z5 o[ Kakeru đang sở hữu 5 danh hiệu quý tộc, và tham gia vào cuộc chiến giành lại quyền lực cho Nữ Hoàng của vương quốc Calamba, với hai điều đó, nhiều người sẽ muốn kết thân với anh, chủ yếu là để lấy lòng anh ]9 v5 O$ M& z' B! E% B3 S' o

3 k5 T& }0 . W1 w1 e6 y[ Ha~ ]9 }$ J- K2 z/ p4 U

* O# Y6 ]+ ~5 ~8 G
Vậy ra chuyện đó là như thế ah.
6 X$ E$ T9 B& k* @% g: r8 }1 p% Y/ B9 L- j
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ còn nhận được nhiều châu báu khác nửa.
; Q/ a5 l; p7 S3 |4 O0 I+ i
7 h/ k% n/ U, Z# D+ h4 n[ Ngoài ra, nếu người phụ nữ đó đến.. ]
+ : h( u, Y1 o, |# x
* `# x. N' I/ h- d[ Người phụ nữ đó ]. A# g( g4 y6 c' t

2 B# Y: _+ d  `Tôi đang thắc mắc và nhìn Althea. Tôi tự hỏi người phụ nữ đó là ai.2 A9 |8 B1 A+ z- H" d
3 ?4 v3 Y0 z4 K
Khi đó , Tanya lại xuất hiện.
, |' % d2 W* r' K/ c
: {5 i  f, F, }7 e4 X- t. S+ x[ Kakeru-san, lần này là Delfina-san ]
* J. Q4 X* S. q, @: u0 @% N4 V' W) B
3 ]2 V! i( D! b) E# d[ Delfina? ]+ ~- l* K' M) s; v; m3 q

0 H* ~9 i) J' ~4 v% `( X# p[ Vâng, cô ấy đang chờ ở ngoài Dinh thự ]! ^$ L/ Y; H( w
: V, E, H  ]1 c1 a8 Q4 k! X
[ Cô ấy ở bên ngoài Dinh thự sao ? ]! y2 _$ y: z9 k% t+ o

4 U( [7 m, r9 z& N1 _3 G1 i1 O  d0 LSau cả Delfina cũng thế, ý tôi là cô ấy đâu cần phải làm thế đâu.
. k! d& T  m" e7 W9 ^  t

7 q8 v+ A8 D0 J: }+ q% ITôi đã hứa sẽ đến đón cô ấy, và khi cô ấy đến, cô ấy có thể tự do ra vào mà.# q3 k5 b: w. _9 Q7 j
2 B6 A5 `+ L% P4 a* f' R
Đột nhiên, tôi nhớ đến câu nói '' người phụ nữ ấy đến'' của Althea6 C, c$ D/ L9 f; C! H8 ]

+ N7 J% X4 P. L% p  r4 v[ Có phải cô nói đến Delfina ? ]8 z! w4 N: d/ g8 _4 p6 z7 ^' B
, S' _% k; ~; h
[ Chính xác, mà, cô ấy vẫn là người của anh huh ]$ n5 e2 X0 B9 x$ A

5 }7 S, R2 |. ]! j[ Cô ấy đang cố tạo dựng tin đồn thương gia giàu có Delfina đang có mối quan hệ thân mật với Goshaku-sama. Để tạo nên danh tiếng cho anh. Đó là lí do tại sao cô ấy chờ ở bên ngoài, là để mọi người có thể nhìn thấy, không phải vì thế thì đâu cần đợi ở bên ngoài ]
$ [9 L5 b3 J# ]  ^5 _0 H; w. {- D
: w- y# d7 K/ o1 b[ .......Tôi hiểu rồi ]0 Z2 ]5 ^  p; K( _6 u

# |$ ^/ o4 b$ n) o- h3 w[ Vậy thì theo anh, anh nên làm gì ]
  F" y0 [( b% l' Z2 }" Z5 G; P/ S
Althea nói thế với một dọng điệu của một Sensei.7 @( g! m  ) |' k* u% P. `0 t$ J
8 G( M2 X# k5 |! E  P# u, G8 y8 G8 ^
Để nghĩ xem.
! n6 x6 v( M5 t' g5 C% f2 x1 n  S
8 L; ]3 2 p; m+ @8 b[ Tanya, lần này hãy để Nana ra ngoài, để cô ấy dẫn Delfina vào, dặn cô ấy đi từ từ thôi, để cho người khác trông thấy ]9 Z8 R! r5 t/ [; K% m
5 {) V7 K+ k% i( Z2 l
[ Đã rõ ]
" B. v" N5 I) O( L
4 T; G8 o7 l0 j9 Z& r  ETanya đi khỏi.2 t+ u" S7 }8 Z3 I1 P1 k
9 P7 r0 z+ {# F: F7 G
Tôi liến nhìn Althea, Cô ta đang có một khuôn mặt tự mãn.( B, f$ M, l% t( {8 w6 s- C
  l1 e, Y- S6 U8 K" Z7 F+ Q$ b/ _& j
[ Có lẽ, anh nên làm chuyện đó với Delfina hôm nay ]1 G$ V/ Z9 e/ f4 6 ^
3 E: Z, e* p( f8 d+ ?3 _
[ Cái đó cô khỏi phải lo ]
" T  z' W5 v0 ) R4 W6 m) p) n; E# t% R3 M0 y0 @* f; i; ~" `
Tôi nói với giọng điệu chắc chắn.: # 6 t1 a0 V
5 j* S* w$ n6 s5 j3 D7 G7 Y
Gần đây, Althea dạy tôi rất nhiều thứ.
1 g# B+ N4 u1 N3 r4 t
0 F/ U1 6 D; N3 hChuyện gì chứ riêng chuyện đánh đêm thì khỏi phải bàn.
% F8 o9 P0 V; I5 x0 W$ @9 U, v5 ~" C! J
Althea có hơi ngạc nhiên và đỏ mặt, Cô ấy chỉ nói thêm : [ Thế à ]$ i+ @) z) Q/ L2 Y

7 A0 g& E0 E1 f) HVà sau đó, không còn ai đến nhà tôi nữa.
7 P" z. u9 y0 |2 e* a' N/ }/ b
7 t8 H( t' E. |( ]5 [, x6 m$ m$ R
055: Sự kiêu căng và giả thuyết của Thánh nữ
  {! }3 c5 K7 ~0 A: o+ h+ [, b7 z1 V
Bên ngoài.
! K/ e/ s3 K: v) x0 M, M
* |2 `. C8 w9 {7 O  o, z2 VTôi đã hạ gục rất nhiều quái vật bằng hai thanh Demon Sword, Eleanor và Hikari.
2 O) M" H' r$ G9 y9 H! a1 q, R/ t3 C4 R6 y
Trước mặt tôi, có rất nhiều quái vật có tên là " Troll ''
% h. T% l8 N! h$ ]+ t
2 @& u6 J; O9 N! p  bChúng cao to hơn con người rất nhiều. Với vẻ ngoài da xanh và chỉ mặc chiếc quần khố , và chúng cầm trên tay những cây gậy gỗ to.
6 Z$ M: W* M1 D  g0 g5 L. r
" 9 ^' l# o+ g' c" uChúng quơ mạnh cây gậy gỗ xuống đất chổ tôi đang đứng , tôi né sang một bên.
; g5 w) `3 H( q5 [
. i2 l! l7 k' X' ONhư tên gọi của chúng, nó thật sự giống mấy con Troll trong game mà tôi biết, nhưng để chúng có thể gây khó khăn cho tôi thì 100 năm nửa đi.% x1 w, V7 g' y% f1 [, g

# B( l9 t) s: m' b7 R1 XNgười bình thường có lẽ sẽ bỏ chạy ngay lập tức khi thấy chúng., v' o1 g6 l$ V% h: v8 {
0 [5 @/ t, " W
Trong khi bảo vệ Melissa, tôi hạ tất cả bọn chúng.
' ^( C1 K& n* X5 V

! G9 S! D. X- |[ Chúng ta đi tiếp được chưa? Melissa!! ]0 y1 v2 Z- R4 F6 C/ N7 l
& u# Q% D# v3 ]3 M7 w- h
[ un! tổ của chúng đang ở gần đây, chắc mấy cô gái bị bắt đều ở đó ]
. P1 L6 n( `" D8 ^) _8 u+ u4 h
, z' P* n5 r& q/ y$ R. `7 W) v[ Tôi hiểu rồi ]& j: N% A2 j  {* S3 e( i

4 B0 k! H6 y9 v" [: e[ Kakeru, Troll, chúng đang di chuyển sang 2 bên ]" m% Y) C# y$ f* S/ z# g

' d, 3 ~9 v0 i/ V) L( Z* e  D' S* H[Mu! ]1 Y. R- f. I! W& u: y

3 V0 B5 r4 h7 U" y/ Q$ gTiếng của Melissa có vẻ lo lắng.
! S* ~' B$ }: p* Z" r: ^$ @% y4 n2 Z-
Sau khi hạ gục tên trước mặt, đúng là chúng bắt đầu tách ra 2 hướng khác nhau.. P; `6 ?! h: O$ Z3 r' @

5 |# h- p2 ]- A[ Một thế tấn công gọng kìm huh ]  r, o* Y4 A* o# I3 I
' H: u( ^  y. i/ D0 l2 _* t8 M0 M
[ Được rồi, Kakeru, Số lượng bọn chúng đang tăng lên ]
0 |1 Z- N$ I5 h) y' _; J& b
$ I" b2 z/ P. ?! Q. B0 Q+ t- t1 c[ Chả có vấn đề gì ]& d- x# o6 Y+ y2 I$ A
) Q$ q- q5 U; L
Tôi trả lời ngay lập tức.$ O: h# T+ Z+ H
) k8 z1 g2 E9 T
Đúng là bọn chúng cũng khá mạnh, mấy con đầu đàn còn mạnh hơn 100 người bình thường, nhưng chúng không có nhiều.
# y5 Q& D9 y2 Q) d+ _

$ k7 H0 n- W. `( x- I" q" a4 SCon rồng lúc trước còn mạnh hơn nhiều.3 N# g2 d, h2 `* ^9 }

2 }7 E. K; {* o. e" a! {$ J# V[ Kyaa! ]
% L2 r2 x$ T; c" N3 ]$ T- z1 `, P& O6 [8 t& S* R) O% H
Tôi nghe thấy tiếng hét thét của Melissa.0 E8 b7 U2 P7 i

8 A0 c- T3 l! K, D5 b3 ?Có một con Troll đang nắm lấy tay Melissa. Nó đang cố bắt cô ấy.
& R7 ]$ @: N  c. I2 V
& U' |, ]! g5 ^. e3 F% u4 UTôi cắt tay của nó bằng Eleanor, và chặt đầu nó bằng Hikari.
+ H& ]" t7 E' m% l( @
; W& o" J: {" ]8 e[ Cô ổn chứ ]
, e/ G6 h, q. u2 Q* @5 K9 t- W# A" B# _+ A, V* ?
[ Vâng, tôi ổn ]! S& L3 w# Y" K$ A. f, R9 l+ A
9 C& O5 X% q% K
[ Nó đang cố bắt cô huh ]
& T2 A3 X6 y* X/ S' q; B
* i- h, q. z8 F# N[ Un, không sao đâu, kể cả khi chúng dùng cây gậy gỗ kia đánh tôi ]
2 t9 u0 R- O) X$ ~! B' F2 b3 {) s( S- H& T' [3 h3 a' g7   Q* Y
Melissa vẫn đang tỏa ra cứng rắn.
4 x' l: Q7 z; W  D/ }9 [# t4 J) h, v, Z
Điểm đặt biệt ở cô ấy chính là khả năng hồi phục dù có bị gì đi nữa, đó là lí do tại sao không có vấn đề gì khi bị một con troll quất trúng, nhưng cô ấy lại không có sức phản kháng gì nếu bị bắt giữ.

; E. G  ?: `, ?9 Z+ }# O4 L# g2 b: O# W! K0 c0 D4 n8 J0 ~
Vâng, miễn là cô ấy còn ở cạnh tôi, tôi sẽ không để điều đó xảy ra.
* B. M6 H$ Y. `2 j# {
4 J3 + 2 `! J: n( M+ Z- GCùng Melissa, tôi giết tất cả bọn chúng, và giải cứu những người bị bắt.4 c; L) V, ~$ l4 ^

6 C0 h8 p2 T. x7 ^# n$ dHọ là những dân làng sống trong một ngôi làng nghèo khó, nên không có tiền đi gọi viện trợ.
. R) z/ b  c) H, P4 g2 ]9 g! h. m2 B! r2 d+ D* C
Đối với Melissa, cứu người là công việc từ thiện của cô ấy.
0 u( G6 N5 z% g( r3 E: R
$ ]' ]6 d( f& x  c* n7 [4 ^  ☆
/ `  M* d1 j" w: ]. {) r
9 l" q- g+ u" p- I! W Chúng tôi đã đưa những người bị bắt về làng của họ, sau khi nhận được lời cảm ơn, tôi cùng Melissa trở lại Dinh thự bằng Lông Warp.
4 F& [, y4 s+ _4 n: V& J. k& c& A* `% X0 N6 q" j3 K- F
[ Hôm nay cũng mệt nhỉ ]
  G( O+ c3 V. p2 G; A+ m4 l6 V) F
" j: @6 I/ i1 O+ w' e' dDù tôi mạnh, nhưng cũng cảm thấy mệt mỏi chứ.
3 F( u, C5 ?  y( L# r
9 q3 u+ d" u8 o+ I5 rĐó là cảm giác của cơ thể, bởi vì mỗi con troll mạnh gần một nửa NaNa, và khoảng 10 lần người bình thường.
8 V0 N7 }* ]' b% o) N) t1 k

  d* I, |: f- u$ Q+ r) y& O% w! KMà tôi thì giết rất nhiều con, không mệt mới lị.3 i, [& T7 z5 ~$ ~4 E: B* a* K
) ! f6 O0 z* A# J9 a) Y' v' o
[ Cảm ơn anh, Kakeru ]
: j" v: , w9 |. l
% W  n: _& r* o8 q: M1 M0 u  . o[ Có gì đâu, thay vào đó, sao cô cứ thích nhận những công việc nguy hiểm như thế ?, lần này nếu không có tôi ở đó, cô sẽ ra sao đây ? ]
: r! ( N, o( Z- w' e! v& h
+ ~7 T& h) p* Z1 I$ I8 X+ W+ k[ ...... ]
$ ~  F  X. D' Q. }/ f
" q- u( ~# z5 q7 P, ?Melissa không trả lời.
& R3 ]4 f" o/ |" T, [" G+ I4 y4 Q  t" s$ F" o8 x& A7 q& z7 g
Tuy nhiên nếu nghĩ về nó, Tôi không nghĩ Melissa và những tên hộ vệ tôi gặp ở lần đầu tiên tôi giúp Cô ấy có thể làm được gì với bọn Troll đó.
: N2 y8 X5 |0 o+ K; d# H7 c  d( u
Hạ được một con đã là mừng rồi.
8 N( d$ ?) X" C* N$ }
( ?$ G. G5 n+ K7 b[ Thôi sao cũng được ]
& A4 w) J1 L6 d! l( I2 c# A$ ! h' L. j* X4 g
Lần này, có tôi ở đó. Tôi đã nói Melissa có chuyện gì phải nói với tôi ngay lập tức, cô ấy có vẻ hiểu rỏ điều đó, nên cũng không có vấn đề gì.' F0 i9 u6 [% i9 v% M: T


: R4 A7 e6 f8 R" |( `[ Uhm ......anh  Kakeru? ]& ~& n/ q+ ~6 r

3 }4 f; c) W7 H3 P[ Có chuyện gì ? ]! |  ]8 S* B6 H, b+ @! `0 _
7 m# x2 ~: R' U7 w& c8 H, F5 l
[ Anh vẫn giúp tôi chứ ? ]
% 1 [# O  r$ |# P4 S4 y" R5 {3 C9 [1 M& c" W
[ Dĩ nhiên, nhưng ngay cả thế, cô cũng nên nghỉ ngơi cho tử tế đi, có quá nhiều nhiệm vụ, mà cái nào cũng khó khăn cả ]
- |* ^0 i1 M( l; 8 e0 y! }* {: Z8 S& C1 ?6 A( g& R+ D2 |
[ Un, nhưng tôi còn rất nhiều việc để làm ]- w+ ?  e& t# z; I- n, V9 }3 F
6 l( m# K  i4 g# Y8 u% M
Melissa vẫn bướng bỉnh.( Z! `- L- ?; M4 o9 U/ l
7 D" n. T3 i0 x9 ) D* r, Z
và, trông cô ấy có vẻ buồn.9 Z6 [5 z5 V9 B8 }4 A! D" N
5 [  B+ W. v7 O& R2 Q- N
Cô ấy nói " tôi còn rất nhiều việc để làm'' với một khuôn mặt buồn bã. Tôi tự hỏi tại sao.* y% K6 g0 q( t4 W+ Y4 e$ A, H9 c
5 g/ R; q) c7 s
[ Cô, cô có chuyện gì bận tâm à ? ]4 g5 U5 I% V: M9 X6 C6 n& , V
  _5 a# i. V! z* x% i
[ Eh!, tại sao? ]
: B' O0 E# l0 P) I- @6 q  {) G$ h" u7 R
[ Tại sao hoặc bất cứ chuyện gì, tôi sẽ giúp cô nên đừng làm khuôn mặt như vậy ]
3 C  m2 h! t+ w4 j8 ^% Y# H

* }# n4 q! M  u5 p3 j$ K( C[ Mặt...]
: _; P2 {- ]& X7 t- g' [' |7 h4 Y* b! ' b2 l. L" v5 k7 ]0 U$ V
Melissa đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình.( e0 a* E( `1 r5 I" F  R
4 U0 d# m4 }" g+ C7 k  U
Cô ấy không ý thức được điều đó.4 ^9 X7 q7 b7 V% U2 ^
4 r6 Y0 h* V6 f
[ Nếu cô có bất cứ điều gì lo lắng, hãy nói cho tôi nghe, tôi sẽ giúp cô giải quyết tất cả ]; v) c) J8 g; ?2 x

% ?% u/ x" a; ?- K+ `- G, J[ Giải quyết ?? ]- c; r- ?, X5 g
3 F9 o$ A- A5 x5 s" ^% N
[ Đúng vậy ]- R2 E6 ~% ]* {4 U& _$ t" @9 A) o

! D# q5 R. ?' I1 j2 jMelissa lại tỏa ra buồn bã.
  o2 G; G0 D+ z# v; k; {& C& L0 w4 / J+ `0 f
Cô ấy thậm chỉ còn lấy tay che mặt và bắt đầu khóc.
4 [+ s/ N$ |- S) d% }: f
# g" E8 Y+ b9 P/ X  g3 P9 F[ Co-có chuyện gì thế? ]
: Z3 g! i, x  t1 a6 O4 M; `4 b! Q$ W" U4 t0 j
Tôi hoảng hốt.
% N% X& H& v$ f3 m. }
/ v/ Q6 d- c0 e2 |* PuruPuru *, Melissa lắc đầu, và cứ tiếp tục khóc mà không trả lời.
$ E$ J. Z- K+ a2 G) `- b9 E) D
5 N9 Z- B  N1 R" I& Y, B
Chuyện gì đang xảy ra vậy nè? ý tôi là, tôi nên làm gì đây?- ~' u1 c% C% v! I) T
% ^, |. `% R) I9 @( C
Khi thấy tôi hoảng loạn, Hikari trở lại dạng người và nắm lấy tay của Melissa.
. @* }) L+ e  O5 S1 [5 f* K3 K5 U6 I4 y) Y0 D
[ Onee-chan, đừng khóc ]; L8 s1 y& [2 G3 O8 c& ?
, y! K7 ~6 a3 {  U/ v
"Oh!", tôi nghĩ.2 _' @4 J% z' b: |! o( I0 p( v
4 ?  [) M* }% ?3 Y/ v
Quân chủ bài Hikari đã trở lại, nó giống như sự xuất hiện của một vị phụ huynh mới đi làm về, nhưng đúng là  Hikari có một sức hút kì lạ.) l: V; E* H5 x: B: a* @

8 Z8 `9 ]1 s2 {+ BLàm thế nào tôi có thể làm được điều đó ? chữa lành tâm hồn của mọi người ? , con bé có khả năng như vậy.6 J0 w! t- M% ]. h7 @+ p
+ ?# K# H; |* n! r  g
Ngoài ra, con bé giống tôi, không thể để một phụ nữ đang gặp khó khăn ở một mình.+ P: E3 q# w$ o! Z+ e+ ]5 k
/ o1 k3 S* |7 ]4 j1 U6 ]7 `
Kể từ lúc Hikari xuất hiện. Melissa đã ngừng khóc.% T% T0 _2 j% l$ d

1 i$ ~( Q, f- d4 TNhưng.
3 P: [3 D  w! ?) Z8 C5 v$ s; }/ R) y3 r
[ Uwa ~~ ]
& u; T2 A0 L8 J! f. |  M/ l6 F) o
. u9 [( j( Z' J, e
Thay vào đó, cô ấy còn khóc to hơn nữa.
, c* l9 U9 w- f6 I: y. C( f3 c
; @5 L8 E, ; SCô ấy khóc nức nở, giống như một đứa trẻ.- O1 ' i5 a4 F5 X
. R$ W* B2 C+ C, a' `
Hikari đang có một khuôn mặt bối rối và nhìn tôi." o4 G8 y) H7 `, B9 F

* F) I0 @; w* f- w0 ATôi vỗ nhẹ vào đầu Hikari mà không nói gì.
7 J% p# V- O# }. e  A" x, ]+ O: C" E* R4 M+ ?0 a  B2 h' Y
Và, nói với Melissa.  
7 Y3 ~2 Z$ |7 V* g( ^7 R' a4 h6 _6 K2 {5 W- c8 `
[ Có chuyện gì đang xảy ra với cô thế ? ]
) ]5 K8 Y; y* t' V& `3 `8 P1 r9 J. n+ z0 S4 Q( U9 `  A
Tôi hỏi với một giọng điệu hơi mạnh.* k; n4 a) ^* {& W8 u

& Q6 I5 % J& x8 J6 z8 v[ Con bé đó.... là con của Kakeru huh ? ]
6 q! ]6 G7 {9 @- v- Z
! i4 n& s3 ]- B3 S& y- E[ Un ]$ u6 C8 P0 X* Z' P
. i. D5 c- V  |, z' m4 q
[ Con bé là con của tôi ]
- l' t) C3 t- H$ o5 O/ j2 I8 V) x* U& L" h$ P1 J& p( x
* Pyuun *, cô ấy lại khóc.  
% }1 h2 G! z+ O9 [% J* Z
- ~9 }% Y2 l; y+ R: h- M  VTôi không thể hiểu nói chuyện gì đang xảy ra.
0 {. l; {* z6 q

% q) j7 F, P. e2 B7 n3 Y! M; KHikari là con của tôi thì sao?! J0 g: p7 t* P: a5 U6 _; |, b
3 p5 R8 d& j1 i- m: ~: ~, s
Tôi nhìn vào Melissa được một lúc.
# m) X) ?4 R- [
4 s6 W* I$ K# w$ w, ^Sau khoảng năm phút, cô ấy bắt đầu bình tĩnh lại.
: n0 M" c7 E! @- c! y0 r, Y: V4 u* O( G: _& f& A6 [
Và bắt đầu nói.3 ?6 i3 X7 f# i4 w

  C3 h  j+ l4 x$ w7 Z[ Tôi đã nghe chuyện ở vương quốc Calamba, Kakeru đã giúp đỡ Nữ hoàng giành lại quyền lực đổi lại việc cô ấy trở thành người phụ nữ của anh ]
: q* q. u, M) C  X, q+ n9 n0 T! K# z* r3 R
[ Đúng thế ]3 ~& l3 s/ g& o9 m: u) ^

- z/ |! t! `0 m% p% QTôi gật đầu.
$ y9 K: @7 i) u% ]0 _$ e4 w- v7 G' g& G, e9 |4 P4 ~
[ Vậy thì sao? ]6 V1 S- ^* i, y& ?, L
8 Q$ l. s6 {" Q7 v1 s5 D- w! T
[ Tôi còn nghe nói tất cả các phụ nữ khác của Kakeru cũng vậy, tất cả đều được Kakeru giúp đỡ việc gì đó, và sau đó đều trở thành phụ nữ của anh ]0 y! s  H  s, b7 b' E
- D7 P4 v6 l1 ^9 a& P' x+ O
[ Chuyện không giống như lời đồn lắm, nhưng...ừm, nó cũng gần giống như thế ]
3 j. ?! `8 P0 8 ~5 {% }. b1 Q( 5 G3 f/ e: j
Tôi nhớ lại những điều mà tôi đã làm sau khi đến thế giới này.
7 |- u4 a* ~" A% s7 o# k9 p5 B. [& F3 k& E
Hầu hết những phụ nữ có quan hệ với tôi đều bắt đầu như thế hết.9 c/ N/ n% d, `
4 `5 J( B* a# c% K
[ Thậm chí không chỉ phụ nữ là con người, mà ngay cả Demon Sword cũng thế. ]
4 y$ H+ T3 B. E  U! R3 F4 p
: i$ }8 z, r& lAhh, đó là lí do tại sao lại hỏi về ''Hikari'' huh.
( j$ a& R( e9 n: m8 o7 s8 O% ?( ~% e* |
Không, nó không giống như tôi trực tiếp quan hệ với Eleanor, mặc dù.
; P1 a! o. s% h( F! ]# v
* a8 C% G5 q6 ^" i5 [9 F( z[ Tuy nhiên..... tuy nhiên, tôi đã được Kakeru giúp đỡ rất nhiều, nhưng sao anh lại không hỏi tôi việc đó? ]  
1 w- F6 F8   ?+ H3 O, D- d1 Q  t- {% M: A
[ Un? khoan chờ đã... ]
. n# F% c$ P$ e& Z2 Q2 l: ^& U3 X# Q4 `4 i& N" M2 R) w
Tôi dùng tay dừng Melissa lại.5 k9 g' G6 j( d2 z- R
& o3 T  Y; h* N( b' x! e( u9 Z
Tôi suy nghĩ về nó, và hiểu ra vấn đề.$ u+ L6 a- }2 r2 i# n, k

8 X, Y  S% j- I" C! {5 i6 N: L[ Chả lẽ, đó là lí do tại sao dạo gần đây số nhiệm vụ yêu cầu tăng cao? ]

4 p& f% l8 q3 k0 Z) T5 G! k/ [7 z* [9 K+ s; f
7 x, Q, a4 a) d0 U6 [[ ...... Un ]0 C0 T7 [# A% d

9 r9 u5 o' E, k, h8 aMelissa gật đầu, một lần nữa, Khuôn mặt cô ấy như muốn khóc.
0 J- E# b0 m4 s( L7 I5 b0 D; z9 O" v6 P. s
Tôi hiểu lí do ..... và tôi hơi tội nghiệp cô ấy.
/ q; @" {! h6 B
5 N+ H: a3 M. ~+ b6 g. D8 M0 m0 OThành thực mà nói, không có lí do gì đặt biệt. Lý do tại sao tôi không yêu cầu Melissa cho đến bây giờ, chỉ vì không có thời gian.1 L& V6 Q4 c3 Z  n
! b4 A4 x2 z9 l$ Q# s$ j: D- L/ o
Tôi hơi bận rộn với Rica, hay bị cạn kiệt ham muốn bởi Althea.
! {) d  B  H% g, D, O  d
- q1 Y. u7 G) |$ q9 GCó nhiều lần tôi cũng suy nghĩ về chuyện này, thậm chí ngay cả bây giờ.3 n- V5 ?' w: X( [
0 E) 9 V9 [( S; k- A
[ Yosh. Vậy làm thôi ]
# R8 [, T. y$ T5 k7 W  e" W) e: B1 ~  }9 x* & B
[ Eh?? ]* I8 x' & O1 K' P- T  C& Q

. A3 f! V* z- ]5 A4 [[ Cô không muốn à ]
4 r) P0 E  T5 u+ l* L" |. q9 g5 @5 o# Z* U: F7
[ U~un ]# v* q* ~. f7 F& B) M7 t% o7 z! y9 U
: G7 D8 R; j7 o$ N  s3 S2 V

* PuruPuru *  Melissa lắc đầu.
+ e) w1 h  s# ~: e4 y
# [" S  P' m- Q2 ^[ Em muốn , em muốn trở thành người phụ nữ của Kakeru ] 9 K7 ^6 q3 t- K0 U

' `9 I& n) Q' l+ f6 |% R+ N[ Ou ]9 E( o( {" f" R4 i) v3 i3 k% ?

$ L  Z7 l) I/ D7 S0 ?/ nTôi bế melissa vào trong Dinh thự.
' o8 o1 c) _, U; L( F' d! C* z& t3 ]3 u- P, G- i, ~, t# W( g, h* `* E
Trên đường đi, chúng tôi gặp Nana và Io.; l- z6 f! _6 Q; }+ a0 E
  ^0 n4 q- R/ M5 i' m/ X# ?
Hai người ấy nhìn tôi và Melissa và hiểu chuyện ngay lặp tức.
& S/ h1 N+ o" q. `* v( v0 y. C0 f9 C  _: }- _# L6 @9 O/ n
[ Aruji, có cần em không? ] - A+ V& Z8 G. _6 l( t, {& e  h

' l* Q# A3 K. E1 [6 Z0 z* J[ Thật khó để làm chuyện đó với Kakeru-san một mình ]+ L" T5 }0 ?1 K) X$ }
4 l: w9 [! y0 r6 E) c9 [4 y
Chính xác như 2 em ấy nói, có lẽ vẫn không đủ dù nếu tôi some 3 người.
( t9 c, H1 {7 t* ~
5 H' ]2 i) [4 T4 D- Q[ K-Kakeru ]3 e5 W& `! ' D, d. u( h# F; {
4 a$ ]9 `4 }1 c$ V. A( x! l: X8 ?6 Z
[ Sao? ]/ y, Q, W$ `9 J- d/ p  b

7 b4 P2 V0 r/ y$ i
[ Không sao, mình em là đủ ]% V* f; _- h4 r5 v$ D; ~9 Y) u5 E
7 m$ P; l/ h6 _4 F# T( A( @
[ Chỉ mình em sao? ]8 X: f5 n: L9 t' Q
# g' e9 W7 b* }
[ Em muốn Kakeru cho riêng mình, em-em khá tự tin vào khả năng hồi phục của mình ]& |& h2 I* F) x  }- ], h
% |1 c3 e& O% a'
[.....ta hiểu rồi ]
+ a0 }% h! i7 ]$ J8 `
% U. u2 N7 t: P6 ?Ngực tôi đập thình thịch, Melissa nói những điều rất dễ thương.
0 |$ V# ?1 F$ i3 y
! b* : c( # ^1 E, y[ Đó là ý của cô ấy ]
* c0 G2 t; l  u- h1 p, c9 e% d& @0 u
Tôi nói với Nana và Io, cả hai gật đầu.- w8 O0 e+ h  h

9 u' d- L) t* }3 K  f& x[ Chúng em hiểu rồi, mà để chắc chắn chúng em luôn sẵn sàng giúp....]
! ]3 N( F4 [- Z8 {- @! }: n4 S- T$ ^$ B
上一篇:Chương 44: Olivia
下一篇:Chương 46: Trùm Cuối

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách