Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 47: Tự tin và lịch thiệp

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:03:31 | |Chế độ đọc
Trong vườn, tôi ngồi ôm gối ngước mặt lên trời nhìn xa xăm. Tôi muốn nhưng lại không thể, cái cảm giác bất lực và trống trải này đang gặm nhấm linh hồn tôi.
0 |$ G) M$ 3 |
2 I9 |, n' T( y  z5 @1 _"Master... anh không sao chứ?"5 p% ], D  N4 U5 m

2 W0 z+ ?, E! i% JMiu lại gần nhìn tôi với gương mặt lo lắng.
6 l# l# A/ L( P9 W7 l2 U9 R! L7 q
"Miu."
: x: f( q; Z5 d, c/ C* g- X$ r6 L7 d. c7 m, ?1 b- ~" ]( h* h' [
"Dạ."
" a6 J; X# p8 n. W0 J. b- t: F1 ~+ Z, r6 v2 F/ w
"Để anh *mofumofu* nào."
2 I7 z, I" T/ t8 G
/ n% y1 @0 Y! a& f"--! Vâng, anh cứ tự nhiên!"
! p% H. s* 5 z9 B# W
; w' u3 q. |3 S2 f6 jTôi *mofumofu* Miu.* P; K5 ]9 K9 p; J% U
: A: ~( o9 T% @, v9 s2 k
*mofumofu* làm tôi thấy khá hơn nhiều.
: L9 y8 r8 M) K1 X( q
2 v6 I$ U. a! ^* ?* X"Cảm ơn em nha Miu."
, D# d& v! T5 i$ ^3 r/ X  @* [$ }. p. W, S1 t
"Có gì đâu em là cô hầu của Master mà."
1 U4 q5 v& }, Q2 {- b
9 _# J2 e5 b, m9 B"Ra vậy, dẫu gì cũng cảm ơn em."

; Y; Y* m) S: `/ P; l/ }$ }9 N* ]4 h6 B
Nói rồi tôi tiếp tục *mofumofu*.
7 Y: O0 |$ V7 j/ q+ H1 J6 l$ `: R1 W7 ~2 S8 w) E
"Mà nè Master. Bộ người đó ở lại đây luôn rồi ạ?"0 m( G- b: Y9 U0 Q
$ l/ `& Z% y$ @; c$ S4 U
"Althea? Ừa, phiền em dọn một phòng cho cô ấy."6 T: J% m& r: K, F3 t. V/ l
! `* U. K+ L  i& o, W
"Không cần đâu, phòng ốc lúc nào em cũng dọn sạch sẽ sẵn sàng rồi mà, cứ bảo cô ấy chọn phòng trống nào cũng được."$ o/ L& i: [; m4 |7 n. u, F7 t
* i, U! Z+ N/ c8 r; y0 ' `
"Vậy sao, em vất vả rồi."- h2 W2 r8 U0 ^) [' s; h: @6 X
0 u* W$ e6 ?: E  X
"Vất vả á? Không đâu."
. G7 d/ v; d5 I! d
- C+ E; C* g, c$ x/ }"Cơ mà ở đây có mỗi Miu là [Maid] mà nhỉ, chăm lo tất cả mọi thứ một mình chắc chả dễ dàng gì."
* ]# o3 m( a' I* d$ Z$ P9 W
* e$ P+ E: v0 a+ K5 ]0 E"Không sao đâu mà, em sẽ gắng hết sức."
& O2 ^" [9 P& u* H7 g' x! v2 l1 N) y: i" b6 G$ c9 p2 J! s; p" e
Nhỏ này thật là chăm chỉ mà.# T- ?5 y; k3 E9 I7 f2 E

/ n) B' G/ U! T1 z( d"Kakeru."

! u9 }$ C' o# K- J/ D- y. v+ h2 n# H7 M5 s! p, Y! j1 g
Giọng nói phát ra từ hướng cổng. Là Melissa.$ ~1 E! A" K+ |% e% R
7 j# |) x5 B2 ~# h
"Ah! Để em."  C2 |9 }4 Y4 T. e- D8 G

* T3 D% U6 b; E. {1 q4 N; qMiu nhanh chóng đứng dậy rồi chạy về phía Melissa.  m* N" s% S& P8 m- n1 L" w
6 X, o% ^9 ^& w; }9 t6 q
"Miu, đó là người quen của anh nên cứ dẫn thẳng cô ấy tới đây."% L( }2 : V* U8 n" C8 a3 I
+ }* `% h8 x1 B
"Vâng."
0 F% l, d6 E! . u) U2 I$ B0 R: S# A3 k( q/ H9 `- P: l
Như lời tôi, Miu đưa Melissa đến chỗ tôi đang ngồi trong vườn.
- {9 w  F# l% t5 M3 o0 f: V
$ s# O, ?- {4 Z"Uhm... dạo nọ, cảm ơn anh."
/ G1 ~- |! Q* G( s) H/ c; A# c5 G$ m$ M$ k
"Cô có chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng không đấy."( |: O4 Z' h3 I; W( _

' i. j; U" b6 c, X"À vâng, cũng tương đối."
2 v5 U& v% c4 y' F: a/ ~
& P; w  Y( Z' eTương đối sao, nghe sao mà giống kiểu nói trừ cho qua chuyện.2 v- G# y5 Q3 [2 i- a! P7 E
4 c$ }& Q  l  G7 K# s

Cơ mà với mấy người yêu công việc thì "nghỉ ngơi" vốn không có trong từ điển của họ.
& p8 " _$ O3 w; v6 X$ I- j# l/ g( ^0 F0 ]" B; a! E6 e
Chắc lại phải ép cô ấy giống hồi hôm mới được.- J4 g1 ]6 ^9 w
" q4 G) X5 t) E/ U
"Vậy, hôm nay có chuyện gì đây?"% [7 X- w1 }# P- }% l* P% g
3 O" O" |1 x/ }* k* 8 S9 : P
"Uhm... có lẽ, anh sẽ lại giúp đỡ tôi một số chuyện chứ?"
+ S# h" M) M9 g$ * ~" n0 C5 ?9 f
- `8 c$ q: o4 ]& h+ l2 I"....."
, h4 A. U8 @0
. N6 L. H8 @$ a$ ~Ngạc nhiên chưa, tôi hơi bị bất ngờ đó nha.) ^* T9 " s. o5 j& H8 `

( r/ ^+ F# ^% m- R
上一篇:Chương 46: Trùm Cuối
下一篇:Chương 48: Sự hồi đáp của Hiền giả

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách