Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 58: Kết quả của cuộc thảo luận

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:08:33 | |Chế độ đọc
------Góc nhìn của Kakeru------5 C0 u, V0 }  {3 X1 L6 B! g

2 a5 e6 u9 H7 y! T1 V: {- qTôi đang đến chổ của Rica.
5 P$ q2 K: [, y/ }0 u
+ r* P- S* O: 8 Z( Z& V' oKhi tôi bước vào, cô ấy đang bàn luận gì đó với một số người và tất cả họ đều hiện lên vẻ mặt căng thẳng tột độ. Vì thế tôi nghĩ mình nên quay lại sau, nhưng khi nhìn vào khuôn mặt Rica.$ T1 X+ ~3 N+ n1 r, l

5 e6 S+ S& h& H( @( ! z2 n( vCô ấy đang có khuôn mặt như thể sắp khóc đến nơi.( w9 Z& V" w# o9 z( X2 m  ~

2 K( A3 J2 Z( oVới điều đó, tôi lập tức đến ngay bên cạnh Rica.
' J4 a+ L0 P  G4 s& I/ N6 x3 @- `* g2 d( `( p" z, y
[ Nam tước Yuuki, chúng tôi đang có một.....]
; x9 ^  h6 Y7 H; O+ j
; v. s" x4 ]# y) x+ j& G% v[ May quá,... ]
# ^5 l8 g. w% s5 C) A, N9 E' z# _" r3 R( Z4 q
Một người đàn ông trung niên cố gắng đuổi tôi đi, nhưng một người thanh niên trẻ hơn đã dừng ông ta lại.9 _" X, q. E4 T  L3 ]
: S& _5 J8 ]5 w9 e# j, P$ L% L
Tôi bỏ qua cả hai, và hỏi Rica.& ~9 C" c8 _6 n" @3 K" r4 {6 P# F: g

. D1 T$ H0 A& ?2 f# ?: n& S% Y[ Điều gì đã xảy ra với nàng thế ? ]* Y+ F8 s4 d/ j2 B

+ o1 F9 v; p0 B- k! A8 V9 y4 @& H! g
[ Anh Kakeru....cứu em với ]
6 u, G% C, U. Q' U
" p* j- t# k$ V; B0 k0 i[ Ou. Ta có thể làm gì cho nàng ]
) M! T+ L2 j! t# Q  ^) k  ], |; d0 |7 d8 O" H
Tôi lắng nghe vấn đề của Rica.# p: R  q$ E5 {& C8 A
- @# R* X( x1 N! z# c7 q, w4 N& l
[ Ý nàng là, nơi được gọi là mặt trận biên giới Saria đã sụp đổ, và nàng muốn ta giúp lấy lại nó? ]
; q# W7 q7 j6 |- u; @6 `; {4 E' W/ k6 P1 v
[ Vâng ], X! u0 A+ O+ X' k+ ]/ `6 a

; `% P" }8 `- G) X+ Z) ?[ Anh hiểu tình hình rồi, nếu mặt trận đang sụp đổ, những chiến binh và người lính là cần thiết, hãy tái thiết lập lại binh lính của em và anh cũng sẽ chuẩn bị người của mình ]
# ?: c) [" Y( t- H2 C7 s/ X  w3 U/ ^
[ Em hiểu, Acheron, tập hợp tất cả các binh lính còn khả năng chiến đấu mà chúng ta có thể điều động được ]" V9 {, z& B6 f# y1 n" c& j
/ s; s  g: f$ T4 R
[ Người nghiêm túc chứ, Bệ hạ, phần binh lính còn lại là để duy trì hòa bình và thắt chặt an ninh sẽ tốt hơn là phản công ]' H  L. Y) ]! * J" C

: }. k, A, O) P' D[ Đó là khi chúng ta không có Kakeru-sama ]0 L' O3 z! N; k7 o4 u; p2 n


9 U2 ]- U0 G+ T+ O0 # U0 |Rica tuyên bố.
# X/ p9 ~" o* N" t( f/ q' ]( g5 V! ^9 Q/ |: k1 p0 U
[ Nếu đó là Kakeru-sama, anh ấy sẽ làm được ]- c  R* Y. ^' Z4 j3 V

3 o( ?2 n" @. f  P$ E[ Ou. Anh chỉ cần đẩy lùi quân đội đối phương, và lấy lại thành Saria gì ấy thôi phải hok? ]
5 g6 l9 V2 l, Y) a% {- Z' y$ r
8 _9 K8 I3 @$ U9 R0 }[ Điều đó là không thể....]1 O8 d$ `- Y9 I( m* @/ ~
) _. W1 @0 A+ B  M! z4 s" V4 w
[ Acheron, ĐÂY LÀ LỆNH ]
( K  E% J1 O5 w" f' L3 |4 U( D/ l6 c0 P0 H! B8 U! |
Một lần nữa Rica lại tuyên bố, lần này là giọng điệu của một Nữ Hoàng.+ D6 V5 b" {' @' `  i& y

% h$ y& H3 c& ~; T[........Thần đã hiểu ]6 n5 J% j; C! l! o8 Z; ?& b* x

8 c( C3 F9 H. d0 j# t/ @! VAcheron đã bỏ cuộc.  
9 J8 Q% S5 P' r+ wTiếp theo, người thanh niên trẻ lên tiếng.
4 ^" E, @& [) s3 u! w& `! p: X9 F& A" T
[ Chỉ còn một vấn đề ? ]
) F5 g( s5 t- c- j2 I% X% w9 Q+ & ^$ S4 a8 ^+ h1 c+ c! P
[ Statis? ]
5 }8 O/ |8 _+ H" I0 @, I; Q" B3 B" h' D7 F2 U8 I2 W: q' . Y
[ Vị trí của Nam tước Yuuki, Demon Sword Wielder, Goshaku-sama. Nếu tôi đúng, Ngài cũng đã nhận một lãnh địa Nam tước từ Comotoria. Nếu Ngài ra ngoài chiến trường liệu nó có ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài? ]
5 t! ?/ P! v/ @' o$ @

9 v/ k! _) e) I  d7 Z( d. B [ Ta không quan tâm ]; E& `, d1 [/ _% |& J7 q" k( j& P8 f
# X$ p. c" Y. j- {
Tôi tuyên bố.
$ u3 V+ W% C: ^) `2 ~7 l0 C; G8 1 Y, A7 S
[ Có gì sai khi ta giúp đỡ người phụ nữ của mình, và nếu chúng muốn lấy lại lãnh địa Nam tước gì đó thì mặc kệ, Ta không quan tâm đến danh hiệu quý tộc gì cả ]
3 u7 y3 J5 Q# E8 d
9 i* a- F7 S& I! X% w[ Kakeru ...... ]+ V+ P/ Q2 Z' ~: ], `9 z
0 h. P& M) o  J. `8 ?0 r% L
上一篇:Chương 57: 57: Bổn phận của Nữ Hoàng
下一篇:Chương 59: Những người phụ nữ tốt

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách