Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 63: Bẻ gãy ý chí của Nô lệ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:11:08 | |Chế độ đọc
[ Đây là 200 nô lệ Nữ, em đã tìm kiếm những cô gái trẻ và sạch trên khắp đất nước. Như anh muốn, họ ''chưa được huấn luyện '' nên tâm trí họ không có vấn đề gì, nhưng có khoảng 20% bị suy dinh dưỡng ] $ {7 n' t) n; N7 N5 y! M/ T% F

# o1 B6 c% h/ Q$ w3 n5 m[ Anh chỉ cần cho họ ăn thôi đúng chứ ? ]) k) C0 J8 J4 Z) t# v  A

0 L7 U- p! G3 }3 t9 Q4 z, h[ Thành thật mà nói , vâng đúng vậy ]# V* v  L3 f' M" P* v4 F
' C% v' V/ ~2 ~/ _: U" q
Delfina trả lời nhanh chóng.  
% n8 ^2 M; |9 N  E. J
+ T! h4 z5 u+ p0 p" l2 R200 Cô gái nô lệ đang xếp hàng trong bán kính 20m trước Dinh thự của tôi. Tôi, người đang quan sát họ và Delfina đang báo cáo công việc với tôi.8 ~" K; I7 ]! z# X- ], ?# l2 l

, l0 {9 u) F! ^" A) j& MĐây là ngày thứ ba sau khi tôi quyết định tạo ra một đội quân nô lệ, Delfina đã thu thập những người nô lệ mà tôi chọn từ danh sách mà cô ấy đưa cho tôi vào tối hôm đó.& D; S9 A9 y2 ?4 Z
7 g1 ~9 Y# N4 b$ u$ y! ~' X- a6 E
Là một thương gia, cô ấy vẫn hoàn thành tốt như mọi khi.
/ c7 ^# l* i/ D7 s9 ~* _  q# G* [8 a1 h/ N3 O
[ Miu ]
! N! ^1 r$ }7 3 C! L7 r& t# B( 1 S7 v+ h% c1 a; {
[ Dạ!!]
! b' U0 H, [" @
- e5 i3 {4 }$ C8 I) A% ?! v! P
[ Trong thời gian tới, em hãy nấu ăn cho họ, hãy nấu tất cả những món ngon nhất ]
, I! P$ V- }/ H* % ~+ S$ z1 u$ x* v# x9 W9 Y4 h9 k' o
[ Em hiểu ]6 M& h; |0 f! n0 h8 F7 I
6 X- F# a2 w. }6 Q
[ À, Em chỉ cần nấu phần ăn của ngày hôm nay thôi nhé]
( Q. g& [1 z. `- B) k: {# 3 B- N  _9 v" ^4 M% h5 a
[ Vâng! ]! q6 t0 a- _% A
; ?8 X8 T3 Z: D- b
Miu trả lời nhanh, và bắt đầu đi chuẩn bị, em ấy đi vào trong Dinh thự.
2 [9 {( K$ Z7 T- `& _' G- E6 M  H: i8 w8 Z1 C1 B) O, ]
[ Nana ]
/ {' }+ j$ d& x  N" o3 V: i3 B  Z) Z" A* S* W4 G+ t+ f
[ Có em ]' a, X3 r* f6 C$ I2 P  E8 r5 u5 C9 A

$ Y7 F! E: T2 F6 g4 JLần này, tôi gọi Nana, hôm nay cô ấy không mặc bộ giáp như thường ngày, cô ấy trả lời với vẻ mặt nghiêm nghị trong bộ thiết giáp nhẹ.
6 j8 x, f/ X% e4 G7 l- l/ u6 N' O  V( n2 A$ k' z& v) D
[ Anh có thể giao việc huấn luyện họ cho em không? làm cho họ có thể chiến đấu và giữ trận tự. Điều quan trọng nhất là tuân theo mệnh lệnh của anh tuyệt đối ]! G2 j" j& x" l% D- _% K$ q

$ r% l6 o& Q' h0 |[ Aruji, giao việc đó cho em à ? ]
' E+ t: y& t4 Q' w. p  h
2 E9 D5 p/ e3 V[ Uhm, đúng thế ]& c2 C7 a+ h. A. r

- G& Z" u. _3 n$ U8 L- b/ W- O[ Vâng, tuân lệnh.]6 r+ j3 U2 `7 F- c8 v2
. U4 I% I/ C4 d
Nana gật đầu nhẹ và tiến về phía nô lệ.9 }* L, g2 G) j. F

$ p+ X- k' Q1 + z2 s$ n" C3 yTrong khi nhìn họ đang nói cái gì đó, tôi tiếp tục nói chuyện với Delfina.
8 q7 {! ?9 R8 V. M" V1 u- X9 Z+ M7 A) v; N5 g! ~4 f1 ^
[ Bên kia, đó là nơi em cho người tiến hành xây dựng doanh trại , tuy khá vội vàng, nhưng em vẫn có thể đảm bảo hoàn thanh trong vòng 2 tuần ]' P! s/ R3 J, [1 ]0 p

+ u% n$ ]( j/ ~# W[ Có thể xây xong trong vòng 2 tuần sao ???]6 V+ ^0 d7 M; D) I4 ?
/ b  h. l% j8 B/ a) P/ s
[ Vâng, em tin em có thể làm được ]7 s/ }* f! M0 Q9 r' J2 _  Y
& h7 j2 R5 N: f! h; b, _9
Delfina tuyên bố rõ ràng. Cô ấy nói với một thái độ tự tin và niềm tự hào về lời nói của mình. Tôi chắn chắn cô ấy có thể làm được.$ g" [( k, R: O! C* z7 s
) O, S2 b0 _$ N5 X2 Y( q/ K* e
[ Còn về vũ khí và các trang thiết bị khác, em cũng đã chuẩn bị xong ]
& X0 ?5 T5 Q3 H5 f/ c6 ?# E/ P; `# M) ^& u8 T; i$ v1 n- h3 i# l+ u
[ Anh biết rồi, xin lỗi vì đã làm phiền em suốt ]

" F7 `% U3 N- h& b
, _5 f& k( H* j8 C" T. ~. d[ Đó cũng là kinh doanh mà anh ]0 J' ?2 f  O% t# A/ q
  O/ b. p6 m-
[ À, tiền anh để trong kho, em cứ việc lấy phần của mình, em biết chổ đó rồi mà phải không? ]$ b2 H3 k* i# W& Z
. o; c% @: z, l" G4 G
Gần đây, tài sản của tôi, đặt biệt là vàng, bạc và các loại báu vật quý hiếm khác đã tăng lên đáng kể, vì vậy tôi lấy một phòng làm nhà kho chứa tất cả chúng trong Dinh thự.
% _( g, v+ }+ y# G+ I: Q: `* b
' m: F' q/ ?: D6 c& a [ Em có thể tự do lấy nó à ? ]7 K. l( ]7 }4 ?
* q5 X# O  y4 h8 u% ^
[ Đúng thế, khi nói về tiền bạc anh luôn tin ở em ], P3 n/ P( F( n) W7 C3 , d: c1 @* X* O

# g& `) [$ j& _- w5 ~[ Cảm ơn anh rất nhiều ]
$ I* t# t" u$ N- p# S3 V6 `' N( q9 V( E
Với giọng nói bình thường, một giọng nói mang tính chất công việc, Delfina nói.6 T: t7 L9 N$ {& p
3 c- ^7 T+ S8 l* w
Nhưng nhìn kỹ, trông đôi môi cô ấy có vẻ hơi vui.5 f  g4 d+ P- N) k
& _3 B) s1 A3 ^: d6 D
[ Aruji ]# % {: ~7 L5 S# C

& d( J6 q4 ^% w  " y3 E0 eNana quay trở lại chổ tôi.9 P5 B6 ?3 E  a  K& Q# K

7 ~. N" {4 E- B  W
[ Có chuyện gì ? ]) X  a, |! `+ O: q  _1
. A+ V1 ~6 ^: R) w* ^
[ Em nhờ Aruji một chút được không? trong số các nô lệ có một vài cô có ý chí khá mạnh mẽ,  vì vậy em muốn bắt đầu ở việc bẻ gãy cái ý chí đó ]" e! B' e  P  L1 l2 Z$ p
3 O* Q: {, v) g& _. F( ?
[ Anh hiểu rồi ]2 h# f% a. j! U9 S8 x' ~' {2 E( J

+ Z6 t. ^9 U* u) D1 f6 s6 ?Tôi gật đầu và tiến lại chổ các nô lệ với Nana.
+ X5 b5 I# {4 H* X! B
9 W* H, f: p7 c+ t# jNhư Nana nói, có một số cô gái nhìn tôi với một cái nhìn sắc bén.
1 {$ [) Y4 S2 e5 |. H, ~
- _, c: @0 Q2 j7 ]" ?[ Người đàn ông này là chủ nhân của các cô. Là Demon Sword Wielder và là Goshaku-sama, Kakeru Yuuki-sama ]
: L6 G/ P, z9 F0 P, h- t5 t8 H$ c: O; l
Demon Sword Wielder, sau khi nghe mấy từ đó ,các nô lệ thì thầm với nhau. Và họ tập trung nhìn vào thanh kiếm ở thắt lưng của tôi...mà công nhận nó cũng khá nổi bật." Y. }0 A5 M7 q' ]! c, d

1 O# J1 P! x# B4 zNgay cả trong nô lệ, Eleanor vẫn rất nổi tiếng với họ.
+ z% q/ G! w  J1 z! U& r
  f+ b( u" B* r[ Aruji có đủ tư cách lấy đi mạng sống của các cô. Nếu có câu hỏi nào, hãy bắt đầu đi nào? ]
; P, P# N) i) ]( {

6 K1 K, ]4 Q- ^  ?2 N
上一篇:Chương 62: Lựa chọn đội quân nô lệ cho Yuuki
下一篇:Chương 64: Sự giúp đỡ 「 Tuyệt đối 」

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách