Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 79: Con gái tôi là tuyệt nhất

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:19:44 | |Chế độ đọc
Sau khi rời khỏi quán Purosu, tôi rời khỏi thị trấn và đi về phía khu rừng.
7 G/ O, H3 t$ P, P
( u! M. W1 y9 _! K( k1 vCó thể tôi sẽ gặp họ ở trên đường, nên thay vì sử dụng Lông Warp để dịch chuyển đến đó, tôi lại đi bộ.
) a$ C0 H; f' t( z6 ?
  N) p9 p5 i% ~) a, UTôi bước đi chậm rãi dưới ánh nắng hoàng hôn.# k) {5 u+ P4 / M% M, @
( L+ i6 X9 ?*
[ Giờ ngươi khá nổi tiếng đấy ]7 M$ w7 I! h5 B/ _3 v# 8 Z& T5 z
) X: F% l! `: ^, p8 W# R
[ Sao? ]
# ! ^& Y7 z3 x7 z$ J; F$ b: B% z, G0 y& v2 P
[ Mới đầu từ những tin đồn chúng chỉ mạo danh ta, giờ lần này, kẻ mạo danh ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Đó là bằng chứng cho thấy ngươi đang trở nên nổi tiếng hơn ]6 E9 G9 l; O* P
  K# w8 S& i$ v7 j* `# a; ?1 a
[ Đúng là phiền phức mà ]: A8 g% l8 {' a3 a' i4 e+ I
- ^3 L4 E  V" ?5 V  h3 w/ s
[ Ắt hẳn, thời gian tới, kẻ mạo danh Hikari cũng có thể xuất hiện ]! D9 T4 F9 X8 a4 _8 p' r0 z# i

$ Y0 H/ j6 [; y: ?/ @1 6 X: |2 X[ Mu! ]  1 q8 f+ Y' M% t) s0 H

8 c3 a' v' [  l# ]Điều đó thật sự khiến tôi bực mình đấy. Tôi cũng đã nói lúc ở quán Purosu, nhưng thật sự nó làm tôi cảm thấy khó chịu.

2 P3 V- j, I5 u1 z3 `; ~( P
# x0 {0 F1 }% y[ Cơ mà, chúng ta cũng chả làm gì được ]/ f8 J; E# Y. 5 d. |+ o
$ p5 y: v  p0 U6 z  R/ F
Tôi biết mà.( g! H% ^1 ?( l
) r; l- A0 D: b"
[ Ngoài ra, ta cũng chả thích nó ]
$ s' S7 f) A# l( g# A+ s" }) `4 D- F( Y
[ Gì ? ]' ?) Z1 Q" A- q5 ]# ?# B! ^
, S1 P$ _: s2 W
Tôi nghe thấy giọng cười của Eleanor trong đầu mình./ Q7 F+ K0 i7 A4 n* i( L
, s/ c6 Z$ Y. k7 j
[ Lúc ta còn chưa bị ngươi kiểm soát. Con ngươi luôn run rẫy khi nhắc đến tên ta, đó luôn là một điều tốt, ngươi biết chứ ? mỗi lần ngắm nhìn lũ gà khỏa thân đó run sợ, ta không thể nào vui sướng hơn. Giờ đây ta đã có thêm Hikari, chuyện đó cũng không phải tệ, ...hay chúng ta cùng chinh phục thế giới đi, một lần nữa khiến con người lo sợ khi nhắc đến cả tên ta và Hikari ]
7 s1 P2 B' [  N0 M
1 B6 f( o9 D% G4 l$ C: c[ Con ngốc này ]
" y9 O. V9 t. h7 y) W% r6 s+ K* T6 W  c: x
Tôi búng tay lên Eleanor.
) ~+ w" n+ X' W: x" h  ~5 N9 N5 |6 A& ~5 S  b( Y% x; K+ V2 N
Ki〜n, Ki〜n, một âm thanh bang bang được tạo ra từ cú búng tay đó, tôi còn dùng thêm khả năng nhân 100% sức mạnh .
2 R# F5 `7 G& t3 F
4 t2 I- M; @( C9 W6 L& TTôi đi về phía rừng khi trò chuyện với Eleanor.* [4 z( {0 M4 K7 _
" B2 {) z( c( i0 T, r( Q
Tôi vào rừng và tìm kiếm sự hiện diện của con người.
) r4 U$ h4 W- q6 G% X+ o6 a5 E) ^+ j; o
Tôi ngay lập tức tìm thấy. Ở phía bên kia, có khá nhiều người đang tập trung tại đó.
1 f, A9 U9 |1 e; z5 R' _* O
6 z' D) F) z& C( @" _7 Q& R, pKhi tôi đi về phía đó, tôi thấy Hikari và Nana, cùng những người lính nô lệ nữ, họ đang tập trung ở đó., F- L6 g0 i3 G  L" _2 @
# y9 J9 a; ^( U6 Q6 X+ |! ~; F
Họ đang kiếm thứ gì vậy chèn. "Họ đang làm gì vậy" tôi nghĩ. Nên tôi dừng chân lại và quan sát mọi người.' a: y; ]/ j% J) l& |7 q

' f( c1 g7 a1 o, t[ Hikari-sama, đây là trung đội thứ hai, có phải bông này không ? ]
2 @5 V8 I* v" z( ' O5 z/ f( H8 K
Nana nhận lấy từ người nô lệ nữ đó và đem lại cho Hikari.
6 o" S" ; ?& }/ @7 e! t) S3 n0 D3 K; ]3 v
Nhìn giống như cỏ dại.  Đó là một bông hoa dại với 7 nhánh nhỏ.
8 R$ b' s/ c  _7 W6 B: G' P& x9 A- I$ s3 C9 S" i2 s
[ Một, hai, ba...bảy. Vâng! có bảy nhánh, đúng là cái này rồi ]3 m/ u1 o+ g* {( J2 _$ L; e1 _


* V4 j) d7 f. s, DSau khi Hikari nhận được bông hoa từ Nana, con bé lại gần nhóm nô lệ nữ đã tìm thấy nó. Và cúi đầu với một cử chỉ rất đáng yêu.
% R0 y- [6 N8 v' [8 K1 d
/ V0 A. J1 d5 b) ?[ Cảm ơn rất nhiều, các Onee-chan ]
! N0 R8 M# f$ I% s: _/ L/ J5 X. ]' a; o2 G0 c
Một trong 10 trung đội, nhóm 20 nô lệ nữ đang cảm thấy bối rối trên khuôn mặt.
, P2 W0 n! N  t$ i* p7 _" I0 P3 @) D  h& d: K3 ]$ q. O
[ Đúng là con gái ngoan ]4 ?% B  }8 ?" |% f
0 y* l6 J4 q, n* C. ?" H% Z- h
[ Tất nhiên ]
$ p2 x7 E5 B, H
3 q. f: {+ J* a$ t7 p- fTôi với Eleanor đồng thanh.
( a4 d9 R5 [4 k& P/ _' P: u: I0 n
; k8 F1 l/ C  r, L& W  _- @" xEleanor khá tự hào về điều này,, r& E# i& f# y6 ]+ H* t
, z4 _0 j' F: w9 G, z
[ Hikari-sama, loại bông hoa đó, em cần bao nhiêu nữa ? ]. w5 _7 R: H3 r2 n

; {  e$ F, w& l# q2 Y6 A[E〜to, ne ...... Onee-chans, họ có bao nhiêu ...? ]
4 P- G: w9 }" a0 L5 }
. g7 ?2 t3 M- x# m0 b[Onee-chans , em nói sao ? ]' _5 K7 R5 ?  W/ A, Z7 - G8 G

' j3 h+ `8 x$ fLần này, tới lượt Nana cảm thấy bối rối.

# [2 F. x3 r; U) _9 j0 L4 g: p! O
Nhìn khoảng khắc này của em ấy thật thú vị.; k& F8 r2 A4 n  L  q( N# Z" V

. T% z0 w) ! R4 m: i[ À, em đang nói đến những nô lệ nữ huh ? ]
/ E' w( A* A6 c: k7 g9 h5 E9 [& d- M2 |+ h& r3 F: h! a% _
[ vâng ạ! ]% u: s# P& m( D3 k
$ U5 n& v# X( ]1 K$ e9 A
[ Chuyện đó thì...có chính xác 200 nữ nô lệ ]
; h+ E3 V" a, i; A- U$ f$ Y
% w' D& O( E4 u# ]- |& W* ][ Quầy nhiều người quá huh〜....thật là khó mà ... ]
" V% p$ ?1 z: S
) I, b2 B5 y1 ?0 U3 yHikari, con bé nhìn vào bông hoa trên tay mình và nói.* e3 p) b; c+ Q& G* p
+ B  o7 j2 n, Y" z- v
[ Có phải em định tặng bông hoa đó cho bọn họ đúng không? ]3 F' W. j" E: v- L/ H8 Y6 a2 S# f3 l

" E# ' z8 |0 X1 K# I[ Vâng ]
0 a+ o) Q& + A6 ]; {4 I: r2 _; C5 e4 T
[ Không phải cho Aruji huh ......]; d" m  C4 j4 h4 a

! b6 O9 M2 o: }$ Nana ngạc nhiên, tôi cũng ngạc nhiên.
% E: S$ T- ) [* r7 L1 U) c: d+ h" Y7 m0 U; N6 F
Bởi vì lúc đầu, Hikari có nói muốn tìm bông hoa có thể biến điều ước thành sự thật, nên tôi nghĩ con bé muốn tìm nó về làm quà cho tôi.
' N  L: H; L. y$ `7 [% P8 B

7 `7 z& A. l! M% _; j; x6 V[Kukuku, thất vọng hả, người cha vô tích sự ]/ C, j. W1 i7 W% I

1 x& W( d. |% [[ Im đi, cô ồn quá đấy ]  M5 I" ]; ~, D/ R% s8 x
4 o7 b" H8 R( g3 ^0 M* ~# x
上一篇:Chương 78: Kẻ giả mạo Kakeru
下一篇:Chương 80: Lần thứ hai

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách