Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 112: Kỹ năng độc nhất vô nhị

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 5-12-2019 23:58:25 | |Chế độ đọc
Hôm nay tôi đến cửa hàng xổ số.+ ]$ o9 N# k; D# n

$ d! P6 P, c& Z: ?2 Q" KNhững người có thể đến đây bao gồm tôi, một người đến từ thế giới khác. Hikari, con bé có dòng máu của tôi chảy trong người. Và Eleanor, với lý do không rõ.
& r9 h! C1 P6 g
, g# ^: f, ^( " O0 Y7 kTrong trường hợp đối với Eleanor, cô ta có thể biến thành hình dạng con người khi ở đây.
" 4 ^1 Q) P; M3 o. ]
' b* _+ U+ H- c' W/ H. w[...... ]
+ o( z: t; ?1 I; V2 w* j% ?% I1 z% a6 ?9 `
[ Anh đang nhìn gì thế ? ], |, X+ g- ?2 q6 q5 g' t

  F7 b  A/ L0 M$ C. v2 |- y[ À, không, tôi chỉ đang nghĩ, thật thú vị khi nhìn cô biến thành dạng người vào mỗi lần chúng ta đến đây. ]. u: I/ s) t! s. `( n
0 {' |, d9 }/ G( `% G. w7 a
[ Thế thì sao ? ]
$ }+ r, _9 u2 R5 f$ D( g
( o3 L7 I* L$ R3 I" a. x& O4 {[ Thì cũng chỉ có mình tôi biết được hình dạng này của cô thôi ]" d8 G0 F! d1 ]2 ~% ?2 N. A
6 i1 P7 o% _6 q9 i
[ Hikari cũng biết nữa nè Otou-san ], x$ X5 R: G4 q  p3 [- f

2 F* D, Z; _  {Hikari nói từ phía bên cạnh.
- Y# m9 D7 I. y$ t% F4 B& d
4 d5 ^' E% X6 b! e:
Điều đó đúng, nhưng ý của tôi không phải là thế.) p; q4 T7 z! I$ r- H" a' i5 s$ g: c

8 h3 I2 g; e7 Z( j9 t- ZUhmm tính ra, Eleanor....cũng khá xinh đẹp.
! O" G; t. N  k5 L+ S" R- e
; c4 e1 H" B0 H8 t6 V# b& z9 UTuy cơ thể và khuôn mặt của cô ta không khác gì loli. Nhưng biểu hiện xung quanh đôi mắt và đôi môi của cô ta. Cùng với bầu không khí và thần thái mà cô ta tạo ra nữa.
5 2 U# g1 Z6 U, M3 n9 o$ F7 J$ A$ S9 T  t: }' B- j- |/ ~
Từ những thứ đó, tôi cảm nhận về cô ta không phải là [ Dễ thương ] mà phải là [ Xinh đẹp ].( [3 I  e: {1 m
$ |# |1 |8 |$ F/ b( L
À, không , có lẽ là [ Vừa dễ thương vừa xinh đẹp ] mới chính xác nhất.
; m4 u8 V. w4 W2 k, `( Z0 b1 b% E+ R5 f6 1 d) m( D3 y1 R
Và tuyệt hơn nữa là ngoại trừ Hikari, tôi là người duy nhất biết được điều này.. A- o* I8 o$ m
% e  _( `# D! h* g
Tôi nhìn Eleanor.7 M9 H& h3 L- k1 o: l, x% K" t3 B
+ _5 V: L7 I  z4 W
Làm thế nào tôi có thể nói với cô ta điều này đâyー ー.% |# [" p% y% D% o0 N

0 C4 }6 }* Z  {/ l, u$ ~' N7 d) d0 a[Uhmm〜 ...... ]
; R+ D: e/ N3 E1 y3 o9 c9 c& R" }; I7 J! S# Z# S& T
Có một giọng nói vang lên.
1 S5 p7 g( [0 T+ ^8 h
! z8 L$ D' H- v, Y
Giọng của một người phụ nữ. Khi tôi quay lại, các nhân viên xổ số ở đó đều đang có cùng một khuôn mặt ngạc nhiên.! v2 F1 o) X$ V4 y" x( [

7 R' V0 l8 x/ c$ I[ Đúng là tôi đã nói đều này rất nhiều lần, nhưng ngài có thể dừng ngay việc mang đến đây những hình ảnh gia đình ấp áp đó được không ?, ngài bắt đầu có những biểu hiện dị thường rồi đó ]2 |8 j8 ^- U/ l8 S
" T/ f: H9 ]6 f4 X; l
Các nhân viên càu nhàu.$ ^6 j, _  A( e! f
- H& W9 D. p2 ~8 U( d' e! u" o7 @
Họ có ý gì khi nói tôi ngày càng dị thường?) b, d5 Y9 p- R% Z3 ]/ ?

8 p" A7 q9 G+ j* O# r# i2 s...Mà thôi, sao cũng được.
) p* w2 r' U  ?' G* e
+ l  v0 `/ S) |# x8 aTôi lờ đi và hỏi cô nhân viên.+ Q  c) ~- E  c; j0 n
& W/ V) |0 G# u$ J2 z" I: E
[ Lần này có sự kiện gì hót không ? ]8 z+ m, ~  ?# S. v# s6 |
4 L$ t5 O  F$ d3 k3 S( i, l, W
[ Làm sao ngài biết ? ]
; y* e( c* r# |0 Z# y8 ^* S6 $ X2 W' F5 v. Y* o6 R: n0 v6 |7 I0 ^
[ Chả phải cô đã nói với tôi trước đây rồi sao ? rằng sẽ mở kỳ xổ số mới khi thế giới có những biến động lớn xảy ra đúng chứ ? ]
* W5 U* c% [7 i

3 }6 e8 S+ g/ G: A* K8 q$ j[ À tôi nhớ rồi, quả thật tôi đã nói điều này ở kỳ xổ số đặc biệt nhân ngày Mercouri ban hành loại tiền tệ mới ]
* o9 ?4 N6 K) e: T
  Q" |: A* U. _[ Ừm, đó là lý do tại sao tôi nghĩ điều này cũng xảy ra tương tự đối với Siracuza ]7 A5 o! p# {9 X/ J3 H/ b: M( A
0 V4 f, q1 G& ]# [" L! S" U2 ~( Q8 t
[ Vâng, đó là sự thật. Chả phải rất tuyệt vời sao〜, khôi phục lại được đất nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, trên hết, lần này họ có tới hai Nữ hoàng cùng đăng quang đấy ngài biết chứ ? không còn nghi ngờ gì nữa, điều này sẽ được lưu truyền vào sử sách và xem đó như là một bước ngoặc lớn. Một thứ gì đó được ví như " Cặp Nữ hoàng cùng nhau khôi phục lại đất nước " vậy ]1 f( ?* n3 S0 z( m9 @" N7 q

+ t9 o0 y. N4 x7 f[Cặp Nữ hoàng cùng nhau khôi phục lại đất nước huh, quá tuyệt là đằng khác. Một thứ gì đó giống như Tokugawa Yoshimune ]
* S/ w  q/ j6 ?# E* Y) R, r: E7 F4 g4 b; p& {" d
Tôi nghĩ cô ta đang nói một điều gì đó tương tự như thế.
% }# I2 N5 w1 g7 S3 ?0 g/ s3 b' J! q- D% H' T1 i# k
[ Thế, kỳ xổ số lần này có gì hot không ? ]
' z- M6 ?; X. t# B
( I) D$ o9 _' v; i5 U' qTôi nhìn phía sau lưng của cô nhân viên.
4 E. T+ w* t+ e; X! N4 ?

$ r& B2 ~1 l- z5 K- |. iKhác với các băng rôn màu trắng hay đỏ như thường lệ, lần này có một miếng vải đen đang che lên cái danh sách.4 Y& _6 S: I) h* Y& @1 C

- Q' h9 [/ o) D[Jaja〜n! ]
0 w" y" w2 g- Q: S1 _+ p3 C& U. ]' ~2 R9 _$ Z% N6 Q" a3 Z
Các nhân viên gỡ bỏ miếng vải đen đó cùng một lúc.
7 W! 9 j/ ~. _3 S+ _- j0 H3 ?5 z8 x0 p/ t; H
Thứ xuất hiện là danh sách giải thưởng của kỳ xổ số.
8 k  ]2 b% m1 ]
2 r) r4 y6 ]. g) q$ c# H& k[ Để tôi xem cái nào ]& Z# M3 D0 X3 A. y

1 K7 T4 I# _  S* W. 4 t9 `8 _Tôi nhìn vào danh sách giải thưởng.3 o! B- u) f# y" u& B
/ n) ~" ^( ^" E0 O/ v
Giải Đặt biệt : Kho báu bí mật của Siracuza : 1/11 W: D* N4 @( |$ N8 M
Giải Nhất : Lãnh thổ thuộc Siracuza : 1/11' O$ H, k! Q1 U3 g) X. x
Giải Hai : Đất đai thuộc Siracuza : 5/5
. y9 ^" Z8 I; Z; p, G( P+ HGiải ba : Nô lệ người Siracuza : 10/101
: [5 d. J9 b& A, c% d/ bGiải bốn : Sản vật đặt biệt của Siracuza : 50/50
0 w0 S4 P* u7 vGiải năm : Đồng bạc Siracuza : 300/300.
, y+ _1 C+ `6 c2 i! n# t6 o: b; E
  q& o# z; f/ s1 W. M$ y  Z
[Tất cả đều là Siracuza huh ]: `7 v7 n3 F+ u5 W5 h8 u% i
* s3 Y" u8 J2 m, N$ n) W; L
Eleanor nói.
: @$ T, v$ I* z) B
4 ^+ w- ) F  u+ m" Q3 ~( B# h[ Đúng vậy, phần thưởng lần này cũng dễ hiểu thôi. Sau tất cả công cuộc khôi phục và tái thiết lập lại nền kinh tế của Siracuza cũng chỉ vừa mới bắt đầu. ]
! t# e1 _. c8 M4 M4 N$ p& Z1 h! K2 b0 n) c! k
[ Trên hết, nếu hai người trực tiếp tham gia vào công cuộc khôi phục đó, giá trị của những phần thưởng nhận được sẽ được tăng lên, không còn nghi ngờ gì nữa, lãnh thổ và đất đai sẽ ngày càng mở rộng ]
/ A  z) m+ Z" h9 u$ ' S7 c  S4 G7 `2 c1 J9 X( u/ Y
[ Ngày càng mở rộng ? ]' X  c, v4 c( b6 C

- y0 A6 c$ k7 q3 g$ k! B  |Hikari hỏi với đôi mắt tò mò.( o2 n/ ^3 n8 D) H9 p

/ d5 h2 O6 Y2 & X, Q[ Nó chắc chắn sẽ tăng lên. Nó giống như Quý khách làm cho một công ty lớn nào đó và nếu có hiệu suất làm việc cao, thì sẽ được thưởng, mà phần thưởng ở đây không phải là tiền mặt mà là cổ phiếu của chính công ty đó. ]
* c( A& Y0 y2 h! |/ w* W3 e
! q/ @* E! _7 ~  K7 U$ c [ Và nếu như Quý khách biết được điều đó, thì sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ hơn, điều này hoàn toàn có lợi cho phía công ty cũng như cho bản thân chúng ta, dù sao thì công ty càng phát triển thì giá trị cổ phiếu cũng sẽ tăng theo. ]

4 N6 T- j4 j/ }0 a2 Z  n& g0 I0 M; J& G2 M
Các nhân viên gật đầu đồng tình với nhau.6 C6 # o+ w$ j0 x$ o3 ?

, f1 T+ P. U" X/ d! ^
上一篇:Chương 111: Phòng ngủ của Nữ Hoàng
下一篇:Chương 113: Slip Damage

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách