Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 118: Hành động trước khi suy nghĩ

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-12-2019 00:01:50 | |Chế độ đọc
[ Làm thế nào anh biết tôi theo dõi ? ]4 x5 l8 n. ~+ x7 E, V

  N( v8 A, ?5 C[ Đừng trả lời câu hỏi của tôi bằng một câu hỏi. Mà tôi nói cho cậu biết, ngay từ lúc cậu bắt đầu đi theo chúng tôi, tôi đã biết thông qua tiếng bước chân của cậu. ]
, i2 p9 r4 v# j% P4 m7 G5 x" ]+ A0 M6 t( ]- D4 b! J
[ T-tôi đã cẩn thận xóa tiếng bước chân của mình rồi mà ]
1 n6 n/ r2 |4 O
2 o+ F: M- y8 Q[ Hoàn toàn im lặng không tồn tại trong thế giới này. Bây giờ tới lượt của cậu, tại sao cậu lại thu thập tiền giấy giả huh? ]. v2 c* C1 q# 7 G1 ^% S4 s
0 D& q& ^$ c% D6 g3 [3 H& t) ?
[ Tôi không cần phải trả lời. ]
. ?# m7 `2 y' j
2 Y( J1 ?6 R) U, ?+ Y% o[ Rượu mời không muốn lại đi muốn uống rượu phạt? tôi có cách khiến cho cậu phải nói. ]! a; g, D" W' q1 e( p6 z9 w2 D7 R  E
9 q! ?! O% l" Q, b* W: c
[ Cứ thử đi ]+ s' ]& H2 Y+ I0 E# |1 E7 q+ P
- W8 J; N* E) W" |
Cậu nhân viên Dicer với một khuôn mặt méo mó đang cố gặng ra một nụ cười giả tạo.
+ U2 Y+ ?- W3 w0 G
: I/ * R5 Y! u: F' ^5 sKhông giống như thái độ thân thiện của cậu ta lúc còn ở sòng bạc. Khuôn mặt của cậu ta bây giờ càng trở nên dữ tợn.
! e. a/ p1 A- c$ o/ E

8 D; e: l+ y$ i. f6 F( ]9 B& D6 i# OVà, cậu ta bắt đầu di chuyển những ngón tay.# A. $ K2 ~- T9 b. p

9 f( H% z( _# }- u! B4 p+ R0 [1 O[ He〜  ]
, 3 P7 G4 ]! v8 x$ S1 R
) W- O3 y  t7 u& Q8 _, p; OTôi định chặn cậu ta bằng Kiếm Quỷ, nhưng quỷ kiếm hình như bị thứ gì đó giữ chặt.
. s; G. N" U; P- W8 D. Z1 I. W. G' w, m
Tôi thấy một cái gì đó trước mặt tôi.  
! l. K; M" l4 r2 M8 M, M, x5 I7 C; H& n" `7 E; , i) O
Tôi nheo mắt lại và nhìn chằm chằm vào nó.7 t  P# " I3 d. r) [

4 C% `; u$ u' y3 j7 g4 W$ a" G0 ZTôi có thể thấy một thứ gì đó rất mỏng trong không khí.; f6 d3 T  q# b, c  a, R6 l; f
% G( m& z9 u& L) M
[ Một sợi chỉ trong suốt....tôi hiểu rồi, vũ khí của cậu là những sợi chỉ nhỏ này huh. Trông nó khá bén đấy, cậu có thể điều khiển chúng à, tấn công bằng những sợi chỉ huh ]6 v; N/ u& ) I0 m7 u" ?

9 ~: M9 b; h9 U8 B  [! _[...... ]
" F* o! ~% P' X$ M, H; z. K$ O) ?) P, x) @
[ Cậu đã giăng những sợi chỉ lên khi nào? Một, hai, ba.. ]- {  r& L# t/ L7 B2 A
) ]7 D# _9 ]* ?: s
Tôi chỉ vào những sợi chỉ trong khi đếm.
0 m5 r9 m& r( w- n: v- c

; D& }  [( D0 xĐôi chân mày của cậu nhân viên Dicer nhíu lại.0 G4 }1 G4 B6 z% H+ E6 N# U6 j

, O2 W3 u* X! ?# D『Có tổng cộng 12 sợi huh』  4 i- f7 h2 g8 @1 Q
4 O3 K3 L8 `4 [. C
[ Không, phải là 13 mới đúng. Có một sợi chỉ được giấu trong không khí rất cẩn thận. Nhìn cách bố trí như thế này, phải nói cậu ta bài binh bố trận rất tốt, không chừa một đường lui nào, nhưng mối đe dọa thật sự là nằm ở sợi chỉ ẩn thứ 13 đấy. ]. O- E( ]7 X% Y8 |3 i0 u

! ?0 m8 Z# k* f3 d『Mu!』  ' i. H; ]  v* b5 z" v* H0 u6 Q- o8 Q

' u- l% @" b. i7 Q5 B[ Sao nữa?? ]1 E# o) R: ?. U4 _' o

$ K$ ~8 h+ b7 n/ o5 gVì phán đoán sai Eleanor xấu hổ và đang ăn vạ trong đầu tôi, chỉ thiếu mối không thể nhào ra mà ăn tươi nuốt sống kẻ địch.0 z8 S: E1 R6 Z$ v

* |, k2 _/ Q( F* {: b- WVà cậu nhân viên Dicer vẫn im lặng, từ biểu hiện của cậu ta, nó trông như ý định của cậu ta khi điều khiển 13 sợi chỉ khống chế tôi chỉ để dò xét gì đó.
& e2 R" h5 ]" `5 ]
+ m7 X# ?4 H( e  h" y, `Đột nhiên trong đầu tôi có một câu hỏi muốn hỏi cậu ta.
7 t* |$ T# [3 j3 W
; o3 |6 r2 p% `! z0 r6 V5 F3 G
[ Tôi có thể hỏi một chuyện được không ? Cậu, cậu là thuộc hạ của Delfina à ? ]+ o/ q9 g2 m3 y- a8 |' y. Z+ x

7 u. G8 V) h; X- C& ?[......Tôi không quen con ả thương gia mê tiền Homers đó ]' e6 T0 @1 I' Q& c
, k, `2 t3 I! q  a4 O
Cậu nhân viên Dicer nói về Delfina như thể, cô ấy là kẻ thù giết cha mẹ cậu ta vậy.
- D4 x- o/ ^8 s6 D$ D4 U& e
% ]% z! ?" P& ZThương gia mê tiền huh.  : n5 K5 l4 n1 X

& K0 W  x+ x" m. `* U: |9 ]5 LThật không may, đó chính là điều tôi thích nhất ở cô ấy.$ x+ F5 a7 U0 ]! w/ g
Giống như Helene, một chiến lược gia chỉ huy tối cao của quân đội vương quốc.Io, một ma thuật sư hệ lôi tài năng, còn Delfina, thì nói về lợi nhuận.
0 w5 e4 O; s, _3 S' i/ j
9 Q0 ]3 {9 R+ m" [& yTôi thích cô ấy ở cái tính hắc hắc của một thương gia xảo quyệt, những hình ảnh đó trông cô ấy thật sinh động.. _/ [6 R1 o/ % I, F
& M: ]2 |7 r) n* q9 w
Mà, tạm thời bỏ qua chuyện đó đi.2 l* F7 D6 J6 o* l# w# x* Z* o

) ]& K( E  k8 T5 C. w" XTốt, nếu như cậu ta không phải là thuộc hạ được Delfina cử đi thu thập tiền giấy giả, thì không cần phải thương sót.$ ]* x5 ~3 |  e, q$ ?/ - T

1 C1 m9 e! P9 }- ^2 ?
上一篇:Chương 117: Chơi đuổi bắt với kẻ tình nghi
下一篇:Chương 119: Cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ tốt

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách