Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 119: Cô ấy chắc chắn là một người phụ nữ tốt

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-12-2019 00:03:34 | |Chế độ đọc
[ S-S-S-Sao anh lại.....]
1 d$ t; J2 s1 K$ v5 y2 S! }% k+ d4 C. n" e
Khuôn mặt và đôi tai của cô ấy đỏ như bạch tuộc chín, miệng cô ấy mở ra và đóng lại như một con cá vàng.4 x) C  x1 ?7 N  w* o8 `# F; j
9 G% F. `4 C. i6 m# n
Đối với nụ hôn bất ngờ này còn làm cô ấy bối rối hơn cả trước tình huống nguy hiểm vừa nãy.
+ r: ]% }: F7 g: l! B# K, h: H
" A6 `1 x1 ], W[ Sao nào ? ]
4 ' W3 N- j; M+ u3 E4 J; N) {
: ~) V* g# m8 T' k& M8 P[ Sao-sao cái gì, đột nhiên anh lại làm như thế ? ]( D. E& }5 q* m1 z2 J3 ~5 O
" B! z) Y; ^8 h
[ Tôi vừa mới hôn em ]
6 ~) C4 z3 P, D; [) Q
2 H" W. Z  C; M( F0 l- Y6 ]. Z[ Tôi không nói về điều đó!!! ]
& a3 c. L& O) r' D" a& V
- _# p# t6 x& i: h, M" e[ Em là một người phụ nữ tốt, vì vậy tôi mới hôn em ]
* T) s4 {9 Y7 D( u/ Q# i& c+ w& ~! Q. T' T
[ T-tôi không nói về điều đó!!! ]
" l, K9 Z( I0 ^0 p" ^  C! B
( Z9 _0 S, M# U& }7 E* f) RIris lúng túng phủ nhận.  
% D( {6 E8 l( O/ j7 ]2 j
: X# Y0 d9 c5 r, N% T/ ECơ mà, cô ấy có ý gì ?7 u. e0 J( A1 e+ R3 D# ~

0 s5 w* q; w0 X9 N
[ T-tôi sẽ kết hôn với hoàng tử của Vương quốc Aegina mà anh nhớ chứ!! nhưng anh..... ]* P) k/ b) ]6 U, u8 r# W7 m
+ k  O0 y7 s: F* J& {
[ À chuyện đó huh ]4 c5 W- {: n& V) g1 ^0 W
* t& M" ?; H; A  I' b
Tôi cắt ngang lời nói của Iris.2 w! 3 y; p. a6 Y
) b3 T& Z  T) B7 g6 o) K+ u) n
[ Chả phải tôi đã nói sẽ dừng nó lại rồi cơ mà ]
' x! ! S5 s* ~0 N3 E- U3 ]  D
0 O; X2 l6 F6 M[ Dừng lại?.....đúng là anh từng nói như thế, nhưng....]/ t9 C) k( E+ `& Z& I9 Y" Y; `
  o% z1 y2 Z( m- v" ]0 L' m
Lời nói của Iris chứa đầy sự cay đắng.  
$ S9 [, t  k: w& ~" m
, B3 n! G+ [. C2 q2 Q[ Tại sao ?, tại sao anh lại quan tâm đến tôi nhiều như thế ? ]' q; f/ s* r, q: C: - n

- O6 a' A& a# V6 D" p3 r0 J[ Bởi vì tôi không có ý định để bất kỳ người phụ nữ tốt nào trước mặt tôi phải gã cho một thằng đàn ông khác ]! ^7 i& |  l1 t) j+ S- a
5 V! u9 ~5 j8 c% }& G  Q
[ Nhưng, tôi.... ]
" x+ q9 H5 U' H3 Z
& {6 ?* u  p2 I+ [0 X% n[ Tất cả những người phụ nữ tốt đều thuộc về tôi ]1 b1 f! |# h# a) ~$ B

: P: T0 [# [% S  c5 k+ r
Tôi bá đạo tuyên bố.
* o: d+ G8 s* G: x' H7 B1 [
2 J) j0 d2 a8 @4 Q! ^( h3 vTôi dùng những từ đơn giản và dễ hiểu nhất, và nói những lời đó cho Iris nghe,
( ^3 z6 @/ P  _7 _* U9 Y. v- R% T* b
Iris hoàn toàn choáng váng.
, z7 f' A. D: ?+ {
! k3 X! `4 x6 f; z$ u, FNgay sau đó, khuôn mặt của cô ấy đỏ bừng lên.4 L8 O7 E3 `3 O1 ^% `

3 a& |4 F/ q7 f6 l[ T-tại sao, anh lại chọn một người như tôi..... ]
8 J8 N7 d# b6 j0 S, C' N9 @
4 M. a9 [( e8 x$ D( b) D) a8 kTôi trả lời ngay lập tức sau khi nghe thấy giọng yếu ớt của Iris vang lên.  + i+ A/ v0 k* p7 B5 T( b* |

5 h. A! g- U: X3 q8 x2 F[ Chúng ta đang sống cùng một thế giới. Đừng để tôi phải nói quá nhiều. Tất cả những người phụ nữ tốt đều thuộc về tôi. Ngay cả em, Iris. Đó là lý do tại sao tôi sẽ dừng cuộc hôn nhân của em lại và khiến em thuộc về tôi ]
& e  }$ _' ]5 C4 R! ~
% g& W) U6 y% C' o1 |5 T' x! ?( N[ T-tôi là một...người phụ nữ tốt ? ]
( ^% |" H: C1 p: Y$ |- ?7 J: `9 |2 v' c# B2 `  q; b2 i7 J  K4 y
[ Tất nhiên. Trong mắt tôi, em là một người phụ nữ tốt, tôi đảm bảo điều đó ]
! Q3 g9 a$ J% u4 f6 Z1 F* s

* c" K, M' S( n3 M3 O
上一篇:Chương 118: Hành động trước khi suy nghĩ
下一篇:Chương 120: Đóa hoa mang tên Iris

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách