Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz.Net

 Quên mật khẩu
 Đăng ký

Chương 138: Neora Comenena

[Lấy địa chỉ]
Đăng lúc 6-12-2019 00:12:24 | |Chế độ đọc
[ Cảm ơn anh vì đã luyện tập cùng em, Aruji ]
& e" m) g3 W- [6 p- C& g$ U( w4 W. g& R9 b- ~6 W, y# g& E5 X
Nana tra thanh kiếm về vỏ và hướng về phía tôi cúi đầu chào.
6 z, i2 {* _+ C
8 |$ L6 c8 c. o  Y% Q2 bMái tóc dài duỗi thẳng, lưng thẳng, mặc áo giáp hiệp sĩ bạch kim.
: E$ V. n" ?# q, v& Z' Y7 t( }3 A2 a7 `
Thật là, một người phụ nữ tốt.  % m3 S/ ]+ Y& d0 _.
/ {# H5 E5 j2 }
[ Em đã mạnh mẽ hơn ]& G7 q* o1 ^) m! x% D' p

* K& b) K5 I5 ]! y* E. F  G7 [[ Niềm vui lớn nhất của em chính là được nghe những lời vừa rồi của Aruji  ]
' e/ N6 u/ B1 I3 v2 @8 L( @/ d. q
$ C: }' P7 n& C4 T# s[ Nếu em có lực chiến như thế này vào lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh có lẽ sẽ thua ]
; Y& L% C: p6 ^+ A4 ^* j4 ]+ g8 C  ?! _4 e3 B% W
[ Đó là điều không thể, cho dù là lúc trước hay bây giờ em vẫn cảm nhận được sự chênh lệch giữa chúng ta. Mà để rút ngắn khoảng cách em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa ]
" A, k* B# j" R- N3 V
! P: f/ ]! q1 {4 h1 J[ Vậy huh, anh biết rồi, cứ làm những gì em thích là được ]
, j" J) Z3 G- i6 M: U
4 c$ V+ P- @- Y* r. ?, @[ Rõ! ]

1 f* w+ I  z8 t. Y* I+ o5 s+ r( L7 L6 h
Cô ấy hơi cúi đầu chào.  $ J3 X" j% z5 S- P" i
2 f3 y; R/ U, K6 F# @+ P
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Nana, tôi nhìn sang phía bên kia.+ E+ k) z* @4 }+ |

/ e- ~% q; J5 V- b7 xNơi Neora đang đứng.& z! S+ f- r9 T- r3 k$ }% ) B

! q3 R8 U, u. r, oTừ lúc đầu, cô ấy đã một mình đứng đó theo dõi cuộc chiến giữa tôi với Nana.( U' g: Z: x! M' M/ g: C  l
! K' }- N. x& M0 M, W
À mà có lẽ từ lúc tôi đến phòng cô ấy và đánh thức Nana, cô ấy đã đi theo chúng tôi. Vâng, ổn thôi mặc dù.....
  p" q$ u: a4 s3 e. ]; P1 j9 o- Z
『Cô nàng đó khá bình tỉnh đấy』  - f" ]( y6 c; ~4 _" U; R4 Q
5 k1 v4 s6 V, h7 u1 m% [: f# |
Ừ.
& V( }- Q: e- U; P0 |4 s1 g: {2 @
" i8 a+ r* b! w. YĐội trưởng trung đội số hai của binh đoàn nô lệ nữ, Neora Comenena.  
/ b0 j7 X* R! g7 n* N
7 w% @/ ~/ ]0 n" LTừ đầu đến cuối, cô ấy nhìn tôi và Nana chiến đấu một cách" bình thường" không có bất kỳ dao động nào. - v+ X/ M$ n1 `
3 M4 I7 [+ y) ^' y$ f, P
[Nana ]
4 ^8 N% 8 R; g  h2 C
! M/ Q4 q& r9 ?
[ Còn chuyện gì nữa sao, Aruji ??]8 u+ [+ w9 s9 M' r
9 f% k' o7 A) _
[ Em là người lựa chọn ra đội trưởng các trung đội có phải không ? ]% b# s9 Z3 c0 l" x' h, r8 A7 E

  u2 a9 ]) Y+ P% t8 L' R[ Vâng ]
+ n8 N8 ^; l: V  d+ L* `
- W5 g- c/ V6 C2 h/ t/ o8 T& x[Neora là một trong số đó ?? ]
4 r# r- V5 M" m! c! `+ F
: A$ k& ?" {2 A0 c. z( b[ Vâng, đúng vậy ]/ }- E+ @/ A1 f) i

' z6 S# F$ l: U# {2 U5 |Tôi hiểu rồi. ; o* B: Q# U0 R4 Y7 f# W
0 l5 B+ @; L/ x; J. c/ X
Một người mà Nana thừa nhận huh. 4 ^. F- I- y$ b2 r4 A6 s& O7 O
# w8 R& Y* m; f: D  d/ f( g# F* r
Tôi bắt đầu hứng thú rồi đấy.
4 ?, n+ I* h5 I% E% g0 e& [; q) e' R  o6 |' |0 B5 Y
[Aruji ]
" u( q/ q+ `# D( e) O7 W2 W2 q
7 v$ N$ g9 w/ J[ Un? ]
) K/ B  {5 D& c' M3 |+ k: _) o# p" L" {
[Nếu nó không gây phiền phức cho anh, anh có thể huấn luyện cô ấy không? ]: ~- O0 + L: Y9 m# y
$ T/ |& B' X2 S8 B/ d
[ Uhmm, được thôi ], l! o* Y& ~/ x6 ]# g
& [8 a! S7 a3 W/ N6 {& y

Tôi trả lời ngay lập tức.  $ Z/ W4 A# F; K+ h; }
- D; I' R" P0 a8 ?# e$ s
Một người phụ nữ vẫn giữ được bình tĩnh khi trực tiếp nhìn thấy tôi và Nana đối chiến,một người phụ nữ có năng lực khiến Nana chỉ định làm đội trưởng trung đội số hai.
) {; p9 x  u$ R+ Z& r# e8 y
/ A; n' z7 L! m5 x8 k5 }( [5 |, |Neora Comenena. 3 |/ H0 z& u% n3 / z5 N+ v3 I

6 y1 ?$ ~9 T. E7 l: y& t% ^) H4 XTôi đã quan tâm đến cô ấy.  
# Z* e) a1 k- ^4 V) }; d4 b+ S. p2 C7 t0 T$ m$ J
  ☆  
7 b- D+ c& w- L/ g6 B% ?2 }2 C( _: q+ y8 E
Ở giữa sân tập, tôi đối mặt với Neora, người thay thế Nana.  
# x0 {$ Z0 G5 # }% s7 S8 e( B6 i% a9 J
Cô ấy sử dụng một thanh kiếm mỏng dài.  9 E3 X% d; N* [; m' l

. j7 Y# G1 K: m! wĐáng ngạc nhiên là độ dài của thanh kiếm dễ dàng vượt qua hai mét.
5 J& F( P) K+ B# s+ D0 l0 a0 Q* z2 G* G0 r, {( F
『Hou』  1 v; h4 B" V! h* 9 L

8 k* l. _) v$ Z4 l" g; aBởi vì nó dài, cho nên hình dạng ban đầu của nó bị uốn cong. Nhưng ngay khi cô ấy lên tư thế, thanh kiếm dừng lại ở trạng thái nằm ngang.
+ I+ _* R4 A( e. [' X

5 n) S0 t/ 5 b$ D% Y% eNó ở trạng thái thẳng như thể nó là một vật rắn chắc chắn.  9 p* Y; s7 u' l/ T! g! a' A' O

5 J0 N& M1 W2 d. ?) r* qKhông khí xung quanh Neoracũng thay đổi. Cô ấy bắt đầu tạo ra bầu không khí khiến Eleanor thích thú.
$ k" y0 p7 U8 C" A) q2 H! W! x, p# ?5 U' G$ m6 C' K% e6 N2 Z5 G8 C
[ Bắt đầu nào ]0 b( U: F$ ?+ z! J/ J% ^; S4 ?

0 l1 2 n% c( m  O- p' V0 g+ P[ Vâng!! ]% Y/ j, O% H8 R2 m$ L% c
$ w  I2 }% O% g2 L% D( B
Đầu tiên để tôi thử cô ấy xem.% L& C5 S1 & A5 d  O: d, }0 B

1 Y4 {1 K( `+ k: L' nTôi tình cờ nhảy về phía cô ấy và vung Eleanor xuống từ trên cao.  / t5 Y8 S8 q! p/ Z% Z5 j* a3 B* W

! S% ~& q$ F' A3 N3 c# YNgay khi cuộc tấn công của tôi hạ cánh ー ー Tôi không cảm thấy gì cả.  
9 |- Y1 g( K; a1 Y; Q- A4 x5 b! n; ^/ d3 V( N/ Q& ?( A"
Nó đã hoàn toàn bị chặn bởi Neora.( P: h* w6 A) c: [, r+ J" x# w
! M) i3 r! r8 r# m6 f/ ]
[Ohh! ]* K- d' @: Y' [6 m6 O# e
6 C) I( o9 S: S& a
Tôi không thể không phát ra một giọng nói đầy kinh ngạc.  
' Y7 I1 `3 L! l& b
; d, ]% ^- V5 [* % _. L  u8 E
Ngay khi tôi định lấy lại sự cân bằng từ trên không trung, cơ thể của tôi như thể có lực hút kéo về phía dưới và tiếp đất ở ngay vị trí vừa rồi của Neora.
8 B$ P% [* o: D9 L! ~4 A
' {9 j; z1 e8 R. D: z
上一篇:Chương 137: Cuộc sống riêng tư của Nana
下一篇:Chương 139: Câu chuyện về một người nô lệ

Novelz website đọc truyện online

Trả lời nhanh Lên trên Trở lại danh sách