Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz website đọc truyện online

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Thu/Mở Yêu thích (1)

Ichioku-nen Button o Renda Shita Ore wa Bài mới: 0|Chủ đề: 36|Xếp hạng: 48 

Allen Rodore, một học viên yếu kém, luôn bị người khác xem thường và gán cho cậu biệt danh Kiếm sĩ Thất bại. Họ khinh miệt, chà đạp, chửi rủa, thậm chí bắt nạt cậu.

Thế nhưng tại sao cậu lại không tuyệt vọng?

Bởi vì cậu không quan tâm.

Rồi một ngày nọ, một ông lão bí ẩn nào đó ban tặng cho cậu chiếc 'Nút ấn 100 triệu năm'. Một lần ấn vào nó, cậu sẽ có 100 triệu năm để luyện tập.

Và thế là, cậu không ngừng ấn, ấn, ấn vào chiếc nút.

"Đùa đấy ư...!?"

Kiếm thuật của cậu đã lên một tầm cao mới.

"NHẤT KIẾM KỸ - PHI ẢNH!"

Đây là câu chuyện kể về một chàng Kiếm sĩ Thất bại của Học viện Kiếm thuật, người đã không ngừng nổ lực để có thể xóa bỏ sự kỳ thị, cùng với đó là kiếm thuật được rèn luyện qua hàng tỷ năm giam cầm, cậu sẽ đưa tên tuổi của mình vươn tới đỉnh cao thế giới.

Tác giả: Shuichi Tsukishima

Họa sĩ: もきゅ

Nhóm dịch: 東京//Tokyo Novel
Chú ý III Hide top posts HƯỚNG DẪN DONATE (15/08/2020) Nên Xem
      
Tập 1 - Chương 1: Ngục tù thời gian và Nút 100 triệu năm [Một]
Chương 2: Ngục tù thời gian và Nút ấn 100 triệu năm [Hai-Kết]
Chương 3: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Một]
Chương 4: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Hai]
Chương 5: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Ba]
Chương 6: Kiếm sĩ thất bại và Học viện Kiếm thuật [Kết]
Chương 7: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Một]
Chương 8: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Hai]
Chương 9: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Ba]
Chương 10: Hắc bạch công chúa và Hồn trang [Bốn-Kết]
Chương 11: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh
Chương 12: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 2
Chương 13: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 3
Chương 14: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 4
Chương 15: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 5
Chương 16: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 6
Chương 17: Học viện Thiên Nhận và Đại hội Ngũ Đại Thánh 7
Tập 02 - Chương 1: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Một]
Chương 2: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Hai]
Chương 3: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Ba]
Chương 4: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Bốn]
Chương 5: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Năm]
Chương 6: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Sáu]
Chương 7: Ma Kiếm Sĩ và Tổ chức Đen [Bảy-Kết]
Chương 8: Quay về học viện và Nội chiến [Một]
Chương 9: Quay về học viện và Nội chiến [Hai]
Chương 10: Quay về học viện và Hồn Trang [Ba-Kết]
Chương 11: Tuyển dụng mới và Nhóm người kỳ quặc [Một]
Chương 12: Tuyển dụng mới và Nhóm người kỳ quặc [Hai]
Chương 13: Tuyển dụng mới và Nhóm người kỳ quặc [Ba]
Chương 14: Tuyển dụng mới và Nhóm người kỳ quặc [Bốn]
Chương 15: Tuyển dụng mới và Nhóm người kỳ quặc [Năm-Kết]
Chương 16: Buổi họp tại trại hè [Một]
Chương 17: Buổi họp tại trại hè [Hai]
Chương 18: Buổi họp tại trại hè [Ba]
Chương 19: Buổi họp tại trại hè [Bốn]

Website truyện online Novelz

Lên trên Trở lại diễn đàn