Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz website đọc truyện online

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Thu/Mở Yêu thích

Isekai Sagishi no Consulting Bài mới: 0|Chủ đề: 85|Xếp hạng: 13 

Ooba Yashiro là một tay lừa đảo khét tiếng ở Nhật Bản.
Sau khi cuộc sống bất hạnh của mình kết thúc ngay vào ngày sinh nhật lần thứ 36, cậu đã tái sinh đến thế giới khác với ngoại hình trẻ lại về tuổi 16.
Tại All Bloom, "thành phố không thể nói dối", nơi những kẻ nói dối sẽ bị biến thành ếch bởi "thần tinh linh" Alvi - một người ghét nói dối, Yashiro đã sử dụng kinh nghiệm của một kẻ lừa đảo để tiến thân.
Đây là một câu chuyện kể về nhân vật chính tái sinh đến thế giới khác, dùng "kiến thức thời hiện đại" và "tài biện luận" làm vũ khí để cứu một mỹ nhân ngực to, phục sinh quán ăn nghèo nàn và cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của quận tàn tạ nhất.

Đề cử

Chú ý III Hide top posts HƯỚNG DẪN DONATE (15/08/2020) Nên Xem
      
Isekai Sagishi no Consulting #1
Isekai Sagishi no Consulting #2
Isekai Sagishi no Consulting #3
Isekai Sagishi no Consulting #4
Isekai Sagishi no Consulting #5
Isekai Sagishi no Consulting #6
Isekai Sagishi no Consulting #7
Isekai Sagishi no Consulting #8
Isekai Sagishi no Consulting #9
Isekai Sagishi no Consulting #10
Isekai Sagishi no Consulting #11
Isekai Sagishi no Consulting #12
Isekai Sagishi no Consulting #13
Isekai Sagishi no Consulting #14
Isekai Sagishi no Consulting #15
Isekai Sagishi no Consulting #16
Isekai Sagishi no Consulting #17
Isekai Sagishi no Consulting #18
Isekai Sagishi no Consulting #19
Isekai Sagishi no Consulting #20
Isekai Sagishi no Consulting #21
Isekai Sagishi no Consulting #22
Isekai Sagishi no Consulting #23
Isekai Sagishi no Consulting #24
Isekai Sagishi no Consulting #25
Isekai Sagishi no Consulting #26
Isekai Sagishi no Consulting #27
Isekai Sagishi no Consulting #28
Isekai Sagishi no Consulting #29
Isekai Sagishi no Consulting #30
Isekai Sagishi no Consulting #31
Isekai Sagishi no Consulting #32
Isekai Sagishi no Consulting #33
Isekai Sagishi no Consulting #34
Isekai Sagishi no Consulting #35
Isekai Sagishi no Consulting #36
Isekai Sagishi no Consulting #37
Isekai Sagishi no Consulting #38
Isekai Sagishi no Consulting #39
Isekai Sagishi no Consulting #40
Isekai Sagishi no Consulting #41
Isekai Sagishi no Consulting #42
Isekai Sagishi no Consulting #43
Isekai Sagishi no Consulting #44
Isekai Sagishi no Consulting #45
Isekai Sagishi no Consulting #46
Isekai Sagishi no Consulting #47
Isekai Sagishi no Consulting #48
Isekai Sagishi no Consulting #49
Isekai Sagishi no Consulting #50
Isekai Sagishi no Consulting #51
Isekai Sagishi no Consulting #52
Isekai Sagishi no Consulting #53
Isekai Sagishi no Consulting #54
Isekai Sagishi no Consulting #55
Isekai Sagishi no Consulting #56
Isekai Sagishi no Consulting #57
Isekai Sagishi no Consulting #58
Isekai Sagishi no Consulting #59
Isekai Sagishi no Consulting #60
Isekai Sagishi no Consulting #61
Isekai Sagishi no Consulting #62
Isekai Sagishi no Consulting #63
Isekai Sagishi no Consulting #64
Isekai Sagishi no Consulting #65
Isekai Sagishi no Consulting #66
Isekai Sagishi no Consulting #67
Isekai Sagishi no Consulting #68
Isekai Sagishi no Consulting #69
Isekai Sagishi no Consulting #70
Isekai Sagishi no Consulting #71
Isekai Sagishi no Consulting #72
Isekai Sagishi no Consulting #73
Isekai Sagishi no Consulting #74
Isekai Sagishi no Consulting #75
Isekai Sagishi no Consulting #76
Isekai Sagishi no Consulting #77
Isekai Sagishi no Consulting #78
Isekai Sagishi no Consulting #79
Isekai Sagishi no Consulting #80
Isekai Sagishi no Consulting #81
Isekai Sagishi no Consulting #82
Isekai Sagishi no Consulting #83
Isekai Sagishi no Consulting #84
Isekai Sagishi no Consulting #85

Website truyện online Novelz

Lên trên Trở lại diễn đàn