Hãy mở trang web bằng trình duyệt Google Chrome

Novelz website đọc truyện online

 Quên mật khẩu
 Đăng ký
Thu/Mở Yêu thích

Kaifuku Jutsushi no Yarinaoshi (18+) Bài mới: 0|Chủ đề: 139|Xếp hạng: 2 

Sử dụng ma thuật hồi phục lên cái thế giới thối nát này, tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa.

‘Trị liệu sư không thể chiến đấu một mình.’ Keare, kẻ bị bó buộc vào cái điều mà ai cũng biết này, bị lợi dụng hết lần này đến lần khác bởi những người hắn gọi là đồng đội.

Nhưng một ngày, hắn đã nhận ra một thứ còn cao hơn cả ma thuật hồi phục, và thấy rằng trị liệu sư là nghề mạnh nhất. Tuy nhiên khi mà hắn nhận ra tiềm năng của nghề đó, hắn đã bị tướt đoạt mọi thứ. Do đó hắn đã sử dụng ma thuật hồi phục lên thế giới để quay lại 4 năm về trước, và quyết định sẽ làm lại mọi thứ.

Đây là giai thoại anh hùng của một trị liệu sư đã trở thành kẻ mạnh nhất bằng việc sử dụng kinh nghiệm từ kiếp trước và ma thuật hồi phục của mình
Chú ý III Hide top posts HƯỚNG DẪN DONATE (15/08/2020) Nên Xem
      
Kaifuku Jutsushi #1
Kaifuku Jutsushi #2
Kaifuku Jutsushi #3
Kaifuku Jutsushi #4
Kaifuku Jutsushi #5
Kaifuku Jutsushi #6
Kaifuku Jutsushi #7
Kaifuku Jutsushi #8
Kaifuku Jutsushi #9
Kaifuku Jutsushi #10
Kaifuku Jutsushi #11
Kaifuku Jutsushi #12
Kaifuku Jutsushi #13
Kaifuku Jutsushi #14
Kaifuku Jutsushi #15
Kaifuku Jutsushi #16
Kaifuku Jutsushi #17
Kaifuku Jutsushi #18
Kaifuku Jutsushi #19
Kaifuku Jutsushi #20
Kaifuku Jutsushi #21
Kaifuku Jutsushi #22
Kaifuku Jutsushi #23
Kaifuku Jutsushi #24
Kaifuku Jutsushi #25
Kaifuku Jutsushi #26
Kaifuku Jutsushi #27
Kaifuku Jutsushi #28
Kaifuku Jutsushi #29
Kaifuku Jutsushi #30
Kaifuku Jutsushi #31
Kaifuku Jutsushi #32
Kaifuku Jutsushi #33
Kaifuku Jutsushi #34
Kaifuku Jutsushi #35
Kaifuku Jutsushi #36
Kaifuku Jutsushi #37
Kaifuku Jutsushi #38
Kaifuku Jutsushi #39
Kaifuku Jutsushi #40
Kaifuku Jutsushi #41
Kaifuku Jutsushi #42
Kaifuku Jutsushi #43
Kaifuku Jutsushi #44
Kaifuku Jutsushi #45
Kaifuku Jutsushi #46
Kaifuku Jutsushi #47
Kaifuku Jutsushi #48
Kaifuku Jutsushi #49
Kaifuku Jutsushi #50
Kaifuku Jutsushi #51
Kaifuku Jutsushi #52
Kaifuku Jutsushi #53
Kaifuku Jutsushi #54
Kaifuku Jutsushi #55
Kaifuku Jutsushi #56
Kaifuku Jutsushi #57
Kaifuku Jutsushi #58
Kaifuku Jutsushi #59
Kaifuku Jutsushi #60
Kaifuku Jutsushi #61
Kaifuku Jutsushi #62
Kaifuku Jutsushi #63
Kaifuku Jutsushi #64
Kaifuku Jutsushi #65
Kaifuku Jutsushi #66
Kaifuku Jutsushi #67
Kaifuku Jutsushi #68
Kaifuku Jutsushi #69
Kaifuku Jutsushi #70
Kaifuku Jutsushi #71
Kaifuku Jutsushi #72
Kaifuku Jutsushi #73
Kaifuku Jutsushi #74
Kaifuku Jutsushi #75
Kaifuku Jutsushi #76
Kaifuku Jutsushi #77
Kaifuku Jutsushi #78
Kaifuku Jutsushi #79
Kaifuku Jutsushi #80
Kaifuku Jutsushi #81
Kaifuku Jutsushi #82
Kaifuku Jutsushi #83
Kaifuku Jutsushi #84
Kaifuku Jutsushi #85
Kaifuku Jutsushi #86
Kaifuku Jutsushi #87
Kaifuku Jutsushi #88
Kaifuku Jutsushi #89
Kaifuku Jutsushi #90
Kaifuku Jutsushi #91
Kaifuku Jutsushi #92
Kaifuku Jutsushi #93
Kaifuku Jutsushi #94
Kaifuku Jutsushi #95
Kaifuku Jutsushi #96
Kaifuku Jutsushi #97
Kaifuku Jutsushi #98
Kaifuku Jutsushi #99
Kaifuku Jutsushi #100
Trang sau »

Website truyện online Novelz

Lên trên Trở lại diễn đàn